Avaleht / In English
logo
     
 
 

Relvaseaduse muutmine

Alates 01.07. 2018.a. hakkas kehtima Relvaseaduse muutmine ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

& 35 lõige 2 sätestab et relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16h esmaabikoolituse läbiviimist mille on läbiviinud tervishoiutöötaja kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

Üles / 09. August 2018 /
keskmine joon

Abruka saarevaht andis esmaabi rästikult hammustada saanud välisturistile

Alljärgnev artikkel Saarte Hääles peale seda, kui Abruka saarevaht andis esmaabi rästikult hammustada saanud välisturistile. Tähelepanu väärib see, et esmaabikursused läbis saarevaht, Rein Lember, Punase Risti Saaremaa Seltsis.

Link Saarte Hääle artiklile

Esmaabikursused kohustuslikuks?

Kui paljud meist oskavad anda esmaabi? Need, kes on spetsiaalse väljaõppe läbinud, ilmselt küll. Mõni ehk mäletab oma kooli- või autokooli ajast üht-teist sellest, kuidas toimida luumurru korral või teha kunstlikku hingamist. Teine asi on see, kuidas neid teadmisi rakendada, kui hädaolukord käes.

Kui paljud meist aga teavad, mida ette võtta rästikuhammustuse korral? Seda, et madu kedagi salvab, ei juhtu õnneks just sageli. Kui aga juhtub ning kohas, kus kohe arstiabi saada pole võimalik ja lähimad tohtrid tuleb lausa mere tagant kohale kutsuda, mis siis?

Hea, kui leidub neid, keda appi kutsuda ja kes teavad, mida teha.

Abruka saarevahina esmaabikursused läbinud Rein Lember oskas rästikult salvata saanud turisti aidata ning kolmveerand tunni pärast saabusid ka meedikud. Kui saarevaht olnuks aga Abrukalt ära? Või kui õnnetus juhtunuks inimtühjas paigas? Mitte alati ju see, kes on hätta sattunud, ei suuda ega oskagi end ise aidata. Ehk peaks esmaabikursused tegema kohustuslikuks kõigile?

Üles / 12. August 2015 /
keskmine joon

Tegevusluba

Haridus-ja Teadusministri 20.novembri 2014.a. käskkirjaga nr.462 on Eesti Punase Risti koolitusasutusele Eesti Punase Risti Esmaabikoolitus antud tähtajatu tegevusluba esmaabi alase õppetöö korraldamiseks õppekava "Taaselustamine ja AED aparaadi koolitus" alusel.

Teiste alljärgnevate esmaabi õppekavade põhise koolituse läbiviimise koolitusluba Nr.6101 HTM on väljastatud Eesti Punase Risti Esmaabikoolitusele Haridus- ja Teadusministri 10.01. 2011.a. käskkirjaga nr.36

  • "Esmaabi põhikursus"
  • "Elustamise kursus"
  • "Esmaabi lühikursus"
  • " Autojuhtide esmaabi"
  • "Ehitajate esmaabi"
  • "Metsatööliste esmaabi"
  • "Esmaabi kordusõpe"
  • "Koolilaste esmaabikursus"
  • "Esmaabi õpetajate koolitus"
  • "Õnnetusi ennetav koolitusprogramm lasteaialastele" järgi
Üles  
keskmine joon

Pöördumine

Pöördumine oleks mõeldud kõigile esmaabi koolituste tellijatele.

Nimelt tuleks firmadel olla väga tähelepanelik esmaabikoolituste tellimisel, eelkõige just koolituste praktilise läbiviijate osas.

On esinenud olukordi, kus koolituslisents koolitusfirmale on saadud küll vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele, kuid praktilise koolituse viib läbi ilma vastava ettevalmistuseta ja koolitaja litsentsi mitte omav inimene tänavalt.

Koolitusfirma kasserib koolituse Tellijalt sisse ikkagi täissumma hoolimata kvalifitseerimata koolitaja kasutamisest Tellija koolitajana.
Eesti Punase Risti poolt vabariigi ulatuses koolitatud esmaabiõpetajate andmed leiate kodulehelt www.redcross.ee ja samas on ka märgitud nende koolituslitsentsi kestvus.

Eesti Punane Rist koolitab välja ainult esmaabiõpetajaid, mitte abiõpetajaid ja instruktoreid, kellel tihti puudub igasugune eelnev ettevalmistus koolituste läbiviimiseks.

Soovitame olla tähelepanelikud ja koolituse valimisel küsida koolitaja nime ja tunda huvi nende koolitusloa vastu, et teadmiste kvaliteeti hindav koolituste Tellija ei jääks oodatavatest teadmistest lihtsalt ilma.

Keegi meist ei taha minna arsti või õpetaja juurde, kes tegelikult pole oma kvalifikatsiooni tarbeks ennast koolitanud ega oma tööks vastavat luba.

Esmaabikoolitus

Tavaliselt vajab Teie kiiret esmaabi osutamise oskust just õnnetusse sattunud pereliige, sõber või kolleeg. Tihti aga kardetakse osutada esmaabi, sest puuduvad sellealased teadmised ja praktiline oskus. Samas võib kiire ja oskuslik tegutsemine vältida lähedase inimese seisukorra halvenemis ning vahel ka hukkumise. EPR korraldab üle kogu Eestimaa esmaabikursusi, mis annavad vajalikud teadmised ja praktilised oskused.

Eesti Punase Ristil on Haridus-ja Teadusministeeriumis registeeritud koolitusluba, täiskasvanu majandustegevusteade nr.165357.

Обучение навыкам первой помощи

Как правило в оказании первой помощи нуждаются первыми Ваши близкие, друзья или коллеги. Но очень часто люди боятся оказать первую помощь, так как отсутствуют знаня и практические навыки.
В то же время правильное и своевременное поведение может предотвратить ухудшение состояния человека, а очень часто и спасти его.
Эстонский Красный Крест проводит курсы первой помощи по всей Эстонии. У Вас есть возможность получить нужные знания и практические навыки.

Üles  
keskmine joon

Esmaabikursuse tellimiseks tuleb võtta kontakti / контакты:

Kohtla-Järve Karina SAAR 508 4452 karina.saar[at]mail.ee
Narva Anna KARINA 5190 8311 narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnu Hiie LAINELA 512 2881 punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartu Kristi RILLO 520 4706 info[at]tartupunanerist.org.ee
Haapsalu Evgenia LUIDALEPP 5564 5900 laanemaa[at]redcross.ee
Jõgeva Tiina SÄÄLIK 506 2889 jogevamaa[at]redcross..ee
Kuressaare Laine KUNNBERG-BORTNIKOV 512 5380 saaremaa[at]redcross.ee
Paide Ulvar KUNINGAS 511 4454 jarvamaa[at]redcross.ee
Rapla Sirli ARRO 5347 9168 raplamaa[at]redcross.ee
Valga Aino PÄÄRO 525 7250 valgamaa[at]redcross.ee
Viljandi Merit LAAN 514 7389 punanerist[at]hot.ee
Võru Riina PAAT 513 3238 voruredcross[at]hot.ee
Põlva Elis HAINSOO 5331 6393 polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Eigor TIMOSKA 520 0729 redcross7[at]hot.ee
Paldiski Irina HELASMÄKI 5596 1229 paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Tallinn Ellen STERNHOF 521 0141 ellen.sternhof[at]mail.ee
Hiiumaa Anu KUTSER 5885 7755 anu.kutser[at]mail.ee

Eesti Punane Rist pakub lisaks emakeelsetele koolitustele ka koolitusi inglise, soome ja vene keeles.

Üles  
keskmine joon

Algavad koolitused

Toimumisaeg Korraldav EPR selts Koolitus Toimumiskoht Info ja registreerimine

20.11. 2019 / Algus 9.00 EPR Tartumaa Selts Esmaabi täiendkoolitus. Jakobi 19, Tartu Ulvar Kuningas
telefon 742 3247
või 520 4706
tartumaa[at]redcross.ee

20.–21.11. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

21.–22.11. 2019 EPR Pärnumaa Selts Esmaabi põhikoolitus. Kuninga 30a, Pärnu Hiie Lainela
telefon 512 2881
punanerist.parnumaa[at]mail.ee

25.–26.11. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

27.–28.11. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

2.–3.12. 2019 EPR Tartumaa Selts Esmaabi põhikoolitus Jakobi 19, Tartu Ulvar Kuningas
telefon 742 3247
või 520 4706
tartumaa[at]redcross.ee

2.–3.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Vene keeles. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

4.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi täiendkoolitus 8h. Koolitusluba 6101 HTM. Vene keeles. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

6.12. 2019 EPR Pärnumaa Selts Esmaabi täiendkoolitus. Kuninga 30a, Pärnu Hiie Lainela
telefon 512 2881
punanerist.parnumaa[at]mail.ee

9.–10.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

11.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi täiendkoolitus 8h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

12.–13.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM.Inglise keeles. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

13.12. 2019 EPR Pärnumaa Selts Esmaabi täiendkoolitus. Kuninga 30a, Pärnu Hiie Lainela
telefon 512 2881
punanerist.parnumaa[at]mail.ee

13.–14.12. 2019 EPR Viljandimaa Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Leola 10, Viljandi Merit Laan
telefon 514 7389
viljandimaa[at]redcross.ee

16.–17.12. 2019 EPR Pärnumaa Selts Esmaabi põhikoolitus. Kuninga 30a, Pärnu Hiie Lainela
telefon 512 2881
punanerist.parnumaa[at]mail.ee

17.–18.12. 2019 / Algus 9.00 EPR Tallinna Selts Esmaabi põhikoolitus 16h. Koolitusluba 6101 HTM. Eha tn. 8, Tallinn Ellen Sternhof
telefon 521 0141
ellen.sternhof[at]gmail.com

 
Üles  
keskmine joon

Toimumiskohad ja juhised

Tallinn

Koolituse toimumiskoht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn.8 Tallinn.
Parkimine: Eha tänav asub Tallinna kesklinna tasulises parkimistsoonis, lähim tasuta parkimise võimalus asub Kristiine keskuses 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel! Lähim avatud parkla 5 minutilise jalutuskäigu raadiuses asub Adamsoni 34(5 £/päev)
Ühistranspordi kasutajale: Eesti Punase Risti koolituskeskuse läheduses (Eha tn.8, Tallinn) asuvasse peatusesse Tehnika sõidavad bussid nr. 22, 40, 41, 41B, 43 ja 59 ning trollid 1., 4 ja 5. Peatusest on Eesti Punase Risti koolituskeskusesse umbes 3 minutiline jalutuskäik (250 m)

Üles  
keskmine joon
 
 
 
 
Relvaseaduse muutmine
Abruka saarevaht andis esmaabi rästikult hammustada saanud välisturistile
Tegevusluba
Pöördumine
Esmaabikoolitus
Kontaktid
Algavad koolitused
Toimumiskohad ja juhised
 
 
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail karina.saar64[at]gmail.com
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail viljandimaa[at]redcross.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook