Avaleht / In English
logo
   
 
 
Sinu käed päästavad elu!

Aeg: 16 oktoober 2017
Tegevus/üritus: Sinu käed päästavad elu

16 oktoober on Euroopas südame taaskäivitamise alane teavituspäev. Eestis sureb igal aastal inimeste juuresolekul südame äkksurma kuni 700 inimest. Sellel päeval oli võmalus ise abivajajat aidata. Kõik soovijad said mannekeeni peal proovida elustamist. Ida – Virumaa selts oli koos nukkudega kohal Jõhvi Tsentraali kaubanduskeskuses, RIMIs. Seltsi poolt osales 3 vabatahtliku ja seltsi sekretär.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 30. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Ida-Virumaa Seltsi 2016 a. tegevuse seletuskiri

Oma töös lähtus Eesti Punase Risti Ida-Virumaa selts 2016.a. EPR põhikirjast ja Seltsi juhatuse koosoleku otsustest. Kogu aasta vältel on seltsil olnud tihe kontakt EPR Keskbüroo töötajatega nii korralduslikes, esmaabialastes kui ka finants-majanduslike küsimuste lahendamise osas.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Ida-Virumaa Seltsi 2016 a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Ida-Virumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Ida-Virumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

2014 aasta tegemised

12 ja 15 detsember 2014 lastelaager.
Toimus lastelaager vähekindlustatud perede lastele, laste nimekirjad esitas Kohtla-Järve Järve Gümnaasium. Osales 21 last.

22.11.2014 Narva-Jõesuu, õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev.
22.11.2014.a. toimus N-Jõesuus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Narva, Sillamäe, Ida-Virumaa ja Paldiski kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi.
TEEMAD: Narva rühm. Saabuvad lennud jäid ära, ent lennujaama poolt keegi ootajatele infot ei jaganud. Ootajate seas tekkis paanika ja inimesed käitusid ka vastavalt.
Ida-Virumaa rühm. Külmal ajal juhtus avarii rongi ja autoga.. Õnnetuse käigus kadusid ühel reisijal lapsed, mees oli samal ajal vindisena rongi restoranis. Šokis naine kutsus teisi reisijaid appi. Autojuht oli abituna autos.
Sillamäe rühm. EL territooriumile saabusid väidetavalt põgenikud. Politsei pidas nad kinni dokumentide kontrolliks. Politseijaoskonnas nõudsid väidetavad põgenikud PR esindaja kohalviibimist, sest oma kodumaal valitseva arusaama kohaselt politsei vastu usaldus on väike. Politsei esindaja oli eraldatud (peakattel vastav märge). Kakskeelsed PR vabatahtlikud osutasid PS abi.
Paldiski rühm. Klassiruumis ründas õpilane õpetajat. Õpetaja kukkus põrandale, teised õpilased hakkasid abi osutama. Rünnaku teinud õpilane ja kaasõpilased oli šokis.
Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs.

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev

11. november 2014 a. Oskame Olla.
Lasteaias Mesimumm toimus esmaabi võtete algõpetus lasteaia lastele. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Seltsi vabatahtlikud andsid lastele näpunäiteid, kuidas anda esmaabi. Kõik lapsed said proovida sidumist ja plaastri panemist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Lastele jagati raamatuid " Oskame Olla ".
Üritusest võttis osa 40 last.

06. september 2014 baaskoolitus EH rühma liikmetele.
Toimus baaskoolitus HIV ja AIDS teemal, osalesid ka noored vabatahtlikud. Osalejaid 17. Edaspidi noored viivad iseseisvalt läbi ürituse HIV ja AIDS mälestusohvrite päeval 01. detsembril.

05. september 2014. a.
Septembrikuu teine pühapäev on traditsiooniliselt Euroopa Esmaabi päev. Seoses sellega korraldas Ida-Virumaa PR selts koostöös Kohtla – Järve Kultuurikeskusega Esmaabi päeva. 05.09.2014.a Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees toimus üritus, mis oli mõeldud lasteaedade lastele ja esimese klassi õpilastele. See on infopäev, kus seltsi vabatahtlikud tutvustavad lastele oma tööd. Ürituse eesmärk: propageerida Punase Risti põhimõtteid, anda õpilastele teadmisi ja oskusi abi osutamiseks ootamatute õnnetuste puhul, veeta meeldivalt aega.

31. mai 31. mai

03. septenbril 2014 RIMI korjandus.
Koostöös Eesti Punase Risti ja Rimi Eesti Food AS-ga korraldati korjandus toimetulekuraskustes perede lastele toiduabi jaoks. RIMI Jõhvi supermarketis korjanduskarpidest laekus kokku 121 eurot ja 12 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti tkoolitarbeid ja komplekteeriti koolitarvete pakid lasterikaste perede jaoks. Laste nimekirjad edastas Kohtla vallavalitsus. Saadud raha eest komplekteeriti 10 pakki.

August 2014 laager Saksamaal.
Augustis osales noor vabatahtlik Punase Risti laagris Saksamaal. Laager oli väga tore, meeldejääv ja põnev. Uute inimestega tutvumine tuleb alati kasuks. Kõik ettevõtmised olid edukad ja põnevad. Kindlasti osutus kõigi lemmikuks ikkagi Hansapargi külastus, samuti ka minu jaoks.

7. - 21. juuli 2014 toimus Austria väikelinnas Langenloisis
59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager, mille teemaks oli "Valmis tegudeks. Astu samm, et parandada elu konfliktipiirkondades" ("Up 4 Action. Make a move to help improve life in conflict"), kus osales Stanislav Matijevski Ida - Virumaa seltsist.
Sõpruslaagrist osalejad on nüüd palju rohkem teadlikud konfliktipiirkondades toimuvast ja valmis astuma sealse ebaõigluse vastu ning innustama ka oma lähedasi, sõpru ja tuttavaid seda tegema.

17. juunil 2014 Esmaabi algteadmised lastele.
Kohtla-Järve Sompa linnaosas toimus linna lastelaager, kus lapsed said juurde teadmisi ja kasulikke oskusi sealhulgas ka Punase Risti tööst ja esmaabist. Laste lemmikuks sai esmaabi nukk kellele kõik Punase Risti õpetaja juhendamisel meeleldi abi osutasid. Üritusest võttis osa 25 last. Lastele jagati, õhupalle, raamatuid " Oskame olla " ja " Aita Jussi ".

31. mai 31. mai

02. juunil 2014a. toimus esmaabi koolitus lastele Aseri Keskkoolis.
Lastele jagati esmaabi raamatuid. Koolitusel osales 60 last. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Kõik lapsed harjutasid sidumist ja elustamist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112.

31. mai 31. mai 31. mai

31.05.2014 Esmaabi teenus. Pääste noorteringide maastikumäng Vokas.
Maastikumängu eesmärk on tõsta noorte huvi ohutusalase tegevuse vastu ning testida noorpäästjate teadmisi, oskusi ja füüsilist vastupidavust. Seltsi korraldada oli rajale ettevalmistatud kontrollpunkt – päästetud kaluri elustamine. Esmaabi teenust teostasid esmaabiõpetajad ja noorte rühma liikmed.

31. mai 31. mai 31. mai 31. mai 31. mai

Kaitse end ja aita teist (KEAT)
2014 õppeaasta jooksul anti noortele vajalikke teadmisi ning õpetati neid oskuslikult ja ohutult käituma eriolukordadesse sattumisel - näiteks, kuidas õnnetusse sattunutele esmaabi anda. Õpingute periood lõppes maakonnas teadmisi kinnistava kahepäevase laagriga, kus noored said ennast proovile panna nii teoreetilistes teadmistes kui ka praktilistes sooritustes. Ida-Virumaal toimus laager "Kaitse end ja aita teist" 27-28 mail Kohtla – Nõmme kaevanduspargis, kus osalesid 11 kooli õpilased. Kokku 110 last. Seltsi vastutada oli esimene päev (27 mai 2014 – 11 kooli 110 last). Laagri territooriumile seltsi vabatahtlikud seadsid kontrollpunktid, kus kontrolliti teoreetilisi teadmisi ja tehti praktilisi harjutusi. Lapsed andsid kannatanule esmaabi. Seltsi poolt oli ettevalmistatud kolm kontrollpunkti: 1- püsiv küliliasend, 2- venoosne verejooks, võõrkeha haavas.
Kõik lapsed said seltsi poolt meened punase risti logoga: (110 tk. " Tean ja tegutsen " raamatu, helkur 110 tk.)

27–28. mai 27–28. mai 27–28. mai 27–28. mai 27–28. mai

03. Mai 2014 EA baaskoolitus.
Toimus baaskoolitus esmaabist EH rühmale, lahendasime situatsioon ülesandeid Osales 17 rühmaliiget. Ürituse eesmärk oli tõsta EH rühma liikmete teadlikust ja motivatsiooni osaleda esmaabi valve teeenuse pakkumisel.

29. aprillil 2014 RIMI korjandus.
Koostöös Eesti Punase Risti ja Rimi Eesti Food AS-ga korraldati korjandus toimetulekuraskustes perede lastele toiduabi jaoks. RIMI Jõhvi supermarketis korjanduskarpidest laekus kokku 111 eurot ja 49 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid lasterikaste perede jaoks. Laste nimekirjad edastas Kohtla vallavalitsus. Saadud raha eest komplekteeriti 10 toidupakki.

14-15. aprill 2014 lastelaager.
Toimus lastelaager Ida-Virumaa vähekindlustatud perede lastele. Laste nimekirja esitas Kohtla-Järve Kesklinna põhikool, osales 25 last.

Lastelaager 14–15 aprill Lastelaager 14–15 aprill Lastelaager 14–15 aprill Lastelaager 14–15 aprill Lastelaager 14–15 aprill

13.aprill 2014 Südamepäev Vahtra Loomemajas.
Oli korraldatud tervisepäev "Tule ja liigu oma südame heaks" kus tutvustasime Punase Risti põhiprintsiipe ja tegevusi, jagasime infovoldikuid ja mõõtsime soovijatel vererõhku.

Südamepäev Südamepäev Südamepäev Südamepäev Südamepäev

19-20. märts 2014 lastelaager.
19-20 märtsil toimus lastelaager Ida-Virumaa vähekindlustatud perede lastele. Laste nimekirja esitas Maidla vallavalitsus, osales 25 last.

05.märts 2014 Esmaabi koolitus lastele.
05.03.2014 toimus Kohtla-Nõmme koolis esmaabi koolitus. Lastele räägiti ohtudest ja nendest hoidumisest, jagati näpunäoiteid kuidas anda esmaabi, kuidas kutsuda abi. Koolitusel osales 20 last. Koolitust viisid läbi seltsi esmaabi õpetajad.

26 veebruar 2014.a. Esmaabi koolitus lastele
Sihtgrupp: 3 klassi õpilased
Läbiviimisse olid kaasatud esmaabiõpetajad EPR Ida – Virumaa Seltsist.

26 veebruar 2014 toimus Kohtla – Nõmme Põhikoolis esmaabi koolitus lastele. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Seltsi esmaabiõpetajad andsid lastele näpunäiteid, kuidas anda esmaabi. Kõik lapsed said proovida sidumist ja plaastri panemist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Koolitusest võttis osa 10 last.

18. jaanuaril 2014 aastal toimus baaskoolitus EH rühma liikmetele "Psühhosotsiaalne esmaabi".
Osales 23 rühmaliiget. Koolitaja Indrek Simesker.

15.jaanuar 2014 EA praktiline õpe.
15.01.2014 toimus Ida-Virumaa seltsi majas EA demonstratsioon esinemine. EA õpetajad tuletasid meelde osalejatele, kuidas õnnetuse korral käituda, kuhu helistada ja milliseid esmaabi võtteid saab kasutada. Osalejad said raamatu "Aita Jussi". Osales 17 last

14. jaanuar 2014 üritus "Tervislik toitumine".
14.01.2014 toimus lasteaias Aljonuška tervisepäev, kus oli teemadeks terved eluviisid, hügieeni vajalikkus jne. Seltsi esmaabi õpetajaga koos tegid lapsed mitmesuguseid huvitavaid katseid. Üritusel osales 24 last ja 3 õpetajat.

14.jaanuar 2014 toimus üritus eakatele.
14.01.2014 Ida-Virumaa selts viis läbi esmaabi võtete demonstratsiooni eakatele inimestele Kohtla-Järvel. Osales 43 eakat.

14. jaanuaril 2014 RIMI korjandus.
Koostöös Eesti Punase Risti ja Rimi Eesti Food AS-ga korraldati korjandus toimetulekuraskustes perede lastele toiduabi jaoks. RIMI Jõhvi supermarketis korjanduskarpidest laekus kokku 157 eurot ja 28 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid lasterikaste perede jaoks. Laste nimekirjad edastas Sonda vallavalitsus. Saadud raha eest osteti ja komplekteeriti 10 toidupakki. Täname abivalmis RIMI kaupluste kollektiivi ja lahkeid annetajaid.;

Üles / 4. Jaanuar 2015 /
keskmine joon

Sekkumisvarud

Eesti Punase Risti Ida – Virumaa seltsi poolt oli jagatud 2013 aastal maakonnas toiduabi vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Euroopa Komisjoni põllumajanduslikud abiprogrammid on suunatud toimetulekuraskustega inimeste abistamiseks. Eesti Punase Risti Ida - Virumaa Selts teeb koostööd maakonna sotsiaaltöötajatega ning Eesti Punase Risti kaudu jõuab toiduabi abivajajateni järgmistes kogustes:
manna – 16016 kg, riis – 18190 kg, tatar – 11773 kg, suhkur – 18347 kg, makarone - 26625 kg , jahu – 24961 kg, neljaviljahelbeid – 14259 kg, rapsiõli - 27228 l. Kokku: 347 399 kg.

Üles / 5. Märts 2014 /
keskmine joon

RIMI korjandus / puudustkannatavatele lastele 2013

Koostöös Eesti Punase Risti ja Rimi Eesti Food AS-ga korraldati 01.05-5.08.2013.a. korjandus "Aita täita koolikotti!" toimetulekuraskustes perede lastele koolitarvete jaoks. RIMI Jõhvi korjanduskarpidest laekus kokku 133 eurot ja 69 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti koolitarbeid ja komplekteeriti koolitarvete pakid vähekindlustatud perede jaoks. Laste nimekirjad edastas Kohtla vallavalitsus. Saadud raha eest osteti ja komplekteeriti 10 koolitarvete pakki. Paki üleandmine toimus 31.august 2013.

Korjanduskarbis, mis asus RIMI Jõhvi supermarketis ja mille avas komisjoon 23 aprillil 2013, oli sees sularaha: 145 eurot ja 59 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid lastele vähekindlustatud perede jaoks. Laste nimekirja edastas : Lüganuse vallavalitsus. Saadud raha eest osteti ja komplekteeriti 15 toidupakki. Toidupakkide üleandmine toimus 26 aprill 2013.

Korjanduskarbis, mis asus RIMI Jõhvi supermarketis ja mille avas komisjoon 04 jaanuaril 2013 oli sees sularaha: 253 eurot ja 11 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid lasterikaste perede jaoks. Laste nimekirjad edastas : Kohtla - Nõmme vallavalitsus. Saadud raha eest komplekteeriti 15 toidupakki. Üleandmine toimus 09 jaanuar 2013.

Üles / 5. Märts 2014 /
keskmine joon

Lastelaager

21-22 oktoobril toimus selle aasta teine lastelaager. Lastelaagrist võttis osa 20 last vähekindlustatud peredest. Lastelaager toimus Eesti Punase Risti Ida – Virumaa seltsi majas, kus esmaabi õpetajad viisid läbi esmaabi koolituse. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Seltsi esmaabiõpetajad ja vabatahtlikud andsid lastele näpunäiteid, kuidas anda esmaabi. Kõik lapsed said proovida sidumist ja plaastri panemist . Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Käisime sportimas ning lõõgastumas Kohtla – Järve linnapargis.

Üles / 5. Märts 2014 /
keskmine joon

Esmaabi lastele

31. oktoobril 2013 toimus 3 h esmaabi koolitus Kohtla – Järve Järve Gümnaasiumi lastele. Koolitusest võttis osa 15 last.
24. oktoobril 2013a. toimus 3 h esmaabi koolitus Maidla kooli lastele. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Kõik lapsed harjutasid sidumist ja elustamist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Koolitusest võttis osa 11 last. 10. oktoobril 2013a. toimus kaks 3 h esmaabi koolitust Lüganuse Keskkooli lastele. Koolitusel osales 32 last.

Üles / 5. Märts 2014 /
keskmine joon

Eesti Punase Risti annetus

Eesti Punane Rist andis jagamiseks Ida – Virumaa Seltsile abivajajate jaoks 285 pakki hügieenitarbeid.

Hügieenitarvete paki sisu:

  • seep 2 tk
  • kätekreem 2 tk
  • hambapasta 1 tk
  • juuksešampoon 2 tk
  • nõudepesuvahend 1 tk
  • pesupulber 2 kg
  • ihupesušvamm 1 tk

Hügieenitarvete pakid jagati novembris, detsembris koostöös maakonna sotsiaaltöötajatega.

EPR annetus EPR annetus EPR annetus EPR annetus

Üles / 5. Märts 2014 /
keskmine joon

Euroopa Esmaabi päeva tähistamine

Septembrikuu  teine pühapäev on traditsiooniliselt Euroopa Esmaabi päev. Seoses sellega korraldas Ida-Virumaa PR selts koostöös Kohtla – Järve Kesklinna Põhikooliga 20.septembril 2013.a. Esmaabi päeva. Korraldatud oli 2 etapiline treeningrada 7-8 klassidele. Eelnevalt olid saanud 7-8 klassi 140 õpilast teadmisi ja oskusi esmaabis, mida nad näitasid esmaabi päeval. Õpilastest koostati 6 liikmelised meeskonnad, kes pidid I etapis vastama esmaabi alastele küsimustele ja II etapis läbima 7 kontrollpunktiga raja. Igas kontrollpunktis oli ettevalmistatud kannatanu, situatsiooni kohta said meeskonnad enne legendi. Kannatanutele tuli vastavalt situatsioonile anda esmaabi, samas näidates ka oma meeskonna koostöö oskusi. Igas kontrollpunktis jälgis PR EH rühma liige ja esmaabi õpetajad (vaatlejad) meeskonna esmaabi andmise ja meeskonnatöö oskusi. Ürituse eesmärk on arendada ja täiustada esmaabioskusi ning propageerida Punase Risti põhimõtteid ja ajalugu ning anda õpilastele teadmisi ja oskusi abi osutamiseks ootamatute õnnetuste puhul. Lisaks sellele saime analüüsida koolides tehtavat esmaabialast koolitust ja vahetada sellealaseid kogemusi ja veeta meeldivalt aega. Osalejatele jagasid EPR Ida – Virumaa seltsi vabatahtlikud esmaabi raamatuid. Iga meeskond sai tänukirja EPR Ida-Virumaa seltsi poolt osalemise eest.

Osalesid: Kohtla – Järve Kesklinna Põhikool, Kohtla – Järve Järve Gümnaasium, Kohtla – Järve Järve Vene Gümnaasium, Kohtla – Järve Slaavi põhikool, Kohtla Põhikool, Kiviõli Vene kool ja Jõhvi Vene Gümnaasium.

День оказания первой помощи

Традиционно во второе воскресенье сентября по инициативе международных движений Красного Креста и Красного Полумесяца отмечается день оказания первой помощи. Зачастую, ситуации, требующие оказания первой помощи, возникают неожиданно. Неправильные действия людей, которые находятся вблизи пострадавшего, могут вызвать осложнения. Навыками оказания первой помощи должен обладать каждый, начиная с ранних лет.

В течение недели в учебных заведениях нашего региона состоялись ряд занятий, на которых молодежи продемонстрировали правила оказания первой помощи при растяжениях, переломах, обморожениях, тепловых ударах, поражениях электрическим током и т. д.

20 сентября 2013 года ученики из семи школ нашего уезда приняли участие в мероприятии, которое происходило на территории Кохтла - Ярвеской Кесклинна Общеобразовательной школе, где ученики на практике смогли показать навыки оказания первой помощи.

Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev Euroopa Esmaabi päev

Üles / 24. September 2013 /
keskmine joon

Esmaabi algteadmised lastele

Kohtla-Järve Linnavalitsuse väljakul toimus 12. septembril 2013 Pliiatsipidu. Hommikul olid peo külalisteks/osalejateks mudilased Kohtla-Järve lasteaedadest ja peale 12 Kohtla-Järve koolide 1-3 klassi õpilased. Lapsed said meisterdada, tantsida koos Pliiatsi ja Valgusfooriga ning tutvuda operatiivteenuste ja teiste asutuste tööga. Lastele pakuti peo käigus loometube, kus nad said juurde teadmisi ja kasulikke oskusi sealhulgas ka Punase Risti tööst ja esmaabist. Laste lemmikuks sai esmaabi nukk "Vanja", kellele kõik Punase Risti õpetaja juhendamisel meeleldi abi osutasid.

Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu Pliiatsite pidu

Üles / 19. September 2013 /
keskmine joon

Esmaabi valve

Eesti Punase Risti Ida – Virumaa seltsi esmaahooldusrühm osaleb erinevatel rahva- ja spordiüritlustel, pakkudes esmaabiteenust.
Üritustele (lastelaagrid, suvepäevad jne) pakume esmaabijulgestuse kõrvale ka esmase abi algtõdede tutvustamist.
Kui vajad oma üritusele esmaabi osutajaid, võta meiega ühendust.
Täpsem info telefonil 337 3306, 508 4452 või e-maili idavirumaa@redcross.ee

13.07.2013
Teostas seltsi vabatahtlik esmaabi valve Illukal, kus toimus jalgpalli sõpruskohtumine Eesti, Soome ja Poola poiste võistkondade vahel. Esmaabi teenuse all mõistetakse esimese abi osutamist, kuni vajaduseni professionaalse meditsiinitöötajate kohalesaabumiseni. Orienteeruv osavõtjate arv oli a 72 inimest.

2.07.2013
Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Liit (KROL) korraldas Kauksis suvise lastelaagri. Seltsi esmaabiõpetajad korraldasid laagris esmaabi alase töötoa lastele. Osalejate arv a 105 last.

Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi Kauksi

15.06.2013
Maastikumängu kontrollpunkt oli Toila sadamas ning kogu üritus toimus Toila merepäevade raames. EPR Ida – Virumaa seltsi ülesanne oli kontrollida ja vajadusel seletada lahti elustamispõhimõtted.

8.06.2013
Esmaabi valve Rakveres skatepargis noortele tänavaspordihuvilistele võistlus BMX- ja tõukerataste kategooriates.

5-7.06.2013
Läsna Kaitseväe keskpolügoonil teostasid seltsi vabatahtlikud esmaabi valvet , kus toimus noortelaager. Laagris osalesid Lääne-Virumaa noored 19-st koolist ja Kaitseväe lapsed - kokku 21 võistkonnaga ligi 300 inimest. 

28-29.05.2013
Seltsi vabatahtlikud teostasid esmaabi valvet Kohtla-Nõmme Kaevandus muuseumis, kus toimus lastelaager. Esmaabi teenuse all mõistetakse esimese abi osutamist, kuni professionaalse meditsiinitöötajate kohalesaabumiseni (vajadusel). Esmahoolduse rühma vabatahtlikud, kes osutavad esmaabi on need inimesed, kes on läbinud mitmeid koolitusi ja on pädevad seda teenust osutama. Orienteeruv osavõtjate arv oli 250 inimest.

Üles / 15. September 2013 /
keskmine joon

28. mai 2013 a. Projekt Kaitse end ja aita teist (KEAT)

Eesmärk: Järjepidevalt õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades.

Sihtgrupid: üldhariduskoolide 6. klassid õpilased 

Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale laagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades.
Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal laagriga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kümne liikmelise meeskonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad ülesanded.

Ida-Virumaal toimus laager "Kaitse end ja aita teist" 28.–29. mail Kohtla – Nõmme kaevanduspargi territooriumil, kus osalesid 16 kooli õpilased. Kokku 180 last. Ida – Virumaa seltsi vastutada oli esimene päev ( 28 mai 2013 – 11 kooli 120 last ) Laagri territooriumile seltsi vabatahtlikud seadsid kontrollpunktid, kus kontrolliti laste teoreetilisi teadmisi ja tehti praktilisi harjutusi. Lapsed andsid kannatanutele esmaabi. Seltsi poolt oli ette valmistatud kolm kontrollpunkti: 1- püsiv küliliasend, 2- venoosne verejooks, 3-võõrkeha hingamisteedes. Kõik lapsed said seltsi poolt Punase Risti logoga meened.

Üles / 5. Juuni 2013 /
keskmine joon

Tegevus 2013 aasta esimeses pooles

08. jaanuaril 2013 RIMI korjandus.

Koostöös Eesti Punase Risti ja Rimi Eesti Food AS-ga korraldati korjandus toimetulekuraskustes perede lastele toiduabi jaoks. RIMI Jõhvi supermarketis korjanduskarpidest laekus kokku 253 eurot ja 11 eurosenti. RIMI korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid lasterikaste perede jaoks. Laste nimekirjad edastas Kohtla-Nõmme vallavalitsus. Saadud raha eest osteti ja komplekteeriti 15 toidupakki. Täname abivalmis RIMI kaupluste kollektiivi ja lahkeid annetajaid.

12. jaanuaril 2013 aastal toimus koolitus EA rühma liikmetele "Ohvriabi ". Osales 14 rühmaliiget. Koolitaja Evi Järvepera Ida – Viru maakond.  

02. veebruaril 2013 aastal osutasime esmaabi valve "IX Talvine Tuhamägede Tantsupidu" 2.veebruaril toimus Kohtla-Nõmmel, Kaevanduspargi talvekeskuses IX Talvine Tuhamägede Tantsupidu. Tantsupeol osales ca 500 tantsijat: Läänemaalt, Võrumaalt, Valgamaalt, Tartumaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Raplamaalt, Mulgimaalt, Järvamaalt, Hiiumaalt, Lääne- ja Ida-Virumaalt, samuti külalisrühm  "Lendvare" Leedust, Trakaist.

02. veebruaril 2013 aastal toimus baaskoolitus EA rühma liikmetele "Psühholoogiline esmaabi". Osales 13 rühmaliiget. Koolitaja psühholoog Irina Voss.

18. veebruaril 2013 a. toimus 3 h esmaabi koolitus lastele. Lastele räägiti, et abistada tuleb iga õnnetuse korral. Kõik lapsed harjutasid sidumist ja elustamist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Lastele jagati raamatuid "Esmaabi ". Koolitusest võttis osa 16 last Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist.

20. märtsil 2013 a. toimus esmaabi koolitus KEAT programmi raames. Teemad mida koolitusel võeti läbi oli: põletused, minestus, verejooksud, võõrkeha haavast, ninaverejooks ja püsiv küliliasend. Peale teooriat said kõik lapsed teha ka praktilisi ülesandeid, lastele jagati Esmaabi raamatuid. Koolitusel osales 14 last.

27. märtsil 2013 a. toimus esmaabi koolitus lastele. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Kõik lapsed harjutasid sidumist ja elustamist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Lastele jagati raamatuid "Esmaabi ". Koolitusest võttis osa 14 last Kohtla põhikoolist.

02. aprillil 2013 a. lasteaias Aljonuška toimus esmaabi võtete algõpetus lasteaia lastele. Lastele räägiti ohtudest ja kuidas nendest hoiduda. Seltsi vabatahtlikud andsid lastele näpunäiteid, kuidas anda esmaabi. Kõik lapsed said proovida sidumist ja plaastri panemist. Tuletati meelde, kuidas helistada hädaabinumbrile 112. Lastele jagati raamatuid "Oskame Olla ". Üritusest võttis osa 40 last.

03. aprillil 2013 a. toimus esmaabi koolitus 3 h programmi raames. Teemad mida koolitusel võeti läbi oli: esmaabi andmise tähtsus, teadvusetus, selle põhjused. Peale teooriat said kõik lapsed teha ka praktilisi ülesandeid lastele jagati Esmaabi raamatuid. Koolitusel osales 19 last erakoolis Intellekt.

06. aprillil 2013 a. toimus baaskoolitus EA rühma liikmetele "Punase Risti embleem ja RHÕ alused". Osales 15 rühmaliiget. Koolitaja Indrek Simisker.

12 aprillil 2013 a. aitasime läbi viia tervisepäeva "Kohus tubaka üle" . Soovisime üritusega juhtida õpilaste tähelepanu tervislike eluviiside propageerimisele, mis aitaksid vähendada südame- ja veresoonkonna haigustesse haigestumise riske. Üritusel osales 47 last .

23. aprillil 2013 RIMI Jõhvi supermarketis korjanduskarpidest laekus kokku 145 eurot ja 59 eurosenti. Korjandusest laekunud raha eest osteti toiduaineid ja komplekteeriti toidupakid vähekindlustatud perede laste jaoks. Laste nimekirja edastas Lüganuse vallavalitsus. Saadud raha eest osteti ja komplekteeriti 15 toidupakki. Toidupakkide üleandmine toimus 26 aprill 2013 Ida – Virumaa seltsi majas.

26. aprillil 2013 toimus Eesti Punase Risti Ida-Virumaa Seltsi ruumides Doonori päev koostöös SA Ida-Viru Keskhaigla Vereteenistusega. Verd loovutas 16 vabatahtlikku.

04. mail 2013 a. toimus 6 tunnine koolitus EH rühma liikmetele "HIV/AIDS ennetus". Koolitusel osales 10 EH rühma liiget.

07. mail 2013 a. toimus esmaabi koolitus lastele. Lastele räägiti traumadest, kuidas nendest hoiduda ja kuidas osutada esmaabi. Kõik lapsed harjutasid sidumist ja elustamist. Lastele jagati raamatuid "Esmaabi". Koolitusest võttis osa 20 last Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasiumist. Esmaabi koolituse viisid läbi seltsi esmaabi õpetajad.

Üles / 21. Mai 2013 /
keskmine joon
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Mirge Orasmaa - TTK Kohtla-Järve, õppejõud - mirge.orasmaa[at]ttk.ee

Liikmed
Olesja Borissjuk - SA Ida-Viru Keskhaigla medõde

Nikolai Veikman - Ida-prefektuuri Jõhvi politsei patrulli ja liiklusjärelvalve spetsialist

Irina Voss - Viru Vangla psühholoog

Viktor Korobka - OÜ Corriga, psühholoog

Larissa Meister - Sotshoolekandekeskuse psühholoogiliste vajadustega inimeste juhendaja

Sekretär
Karina Saar

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu
PR Ida-Virumaa Seltsi 2016 a. tegevuse seletuskiri
EPR Ida-Virumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
2014 aasta tegemised
Sekkumisvarud
Rimi korjandus
Lastelaager
Esmaabi lastele
Eesti Punase Risti annetus
Euroopa Esmaabi päeva tähistamine
Esmaabi algteadmised lastele
Esmaabi valve
28. mai 2013 a. Projekt Kaitse end ja aita teist (KEAT)
Tegevus 2013 aasta esimeses pooles
 
VARASEMAD UUDISED

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail karina.saar64[at]gmail.com
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook