Avaleht / In English
logo
     
 
 

Inimkaubandus

Mis see on:

inimese värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine, inimröövi toimepanemine või muul viisil jõu kasutamine või sellega ähvardamine, petmine, võimu kuritarvitamine, isiku abitu seisundi ärakasutamine või inimese üle mõjujõudu omava isiku nõusoleku saavutamine selleks, et inimest ekspluateerida. Ekspluateerimisena käsitletakse teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist.

 • Inimkaubanduse ohvri enda nõusolek ekspluateerimiseks ei oma tähtsust ega vähenda kuriteo tõsidust juhul, kui tegu on toime pandud esimeses punktis nimetatud viisil.
 • Laps on alla kaheksateistkümneaastane isik ja tema värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine ekspluateerimiseks on igal juhul inimkaubandus ka siis, kui selleks ei ole rakendatud ähvardamist, petmist, võimu kuritarvitamist jms (vt esimest punkti).

Lühidalt öeldes: inimkaubandus on tegevus, mille eesmärgiks on teiste inimeste ekspluateerimine kaubitseja enda poolt või selle võimaldamine teistele.

/ Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ÜRO konventsiooni täiendav protokoll – nn Palermo protokoll/

Inimkaubanduse vormid:

 • Tööorjus
 • Elundikaubandus
 • Seksuaalne ekspluateerimine
Üles  
keskmine joon

Tööorjus

Tööorjuse vormid

 • Orjatöö või võlaorjus (bonded labor) – kõige enam kasutatav meetod inimeste orjastamiseks. Inimene orjastatakse väitega, et ta peab oma tööga tagasi teenima mingit ebamäärast võlga, mille tingimused ning tähtajad on määratlemata.
 • Sunnitöö (forced labor) – olukord, kus inimest sunnitakse töötama vägivalla või muud liiki karistusega ähvardades; tema vabadus on piiratud ning teda koheldakse omandina.
 • Laste töö (child labour) – töö liik, mis väga suure tõenäosusega on ohtlik lapse tervisele ja/või füüsilisele, vaimsele, hingelisele, moraalsele ning sotsiaalsele arengule ning võib katkestada lapse haridustee. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (International Labour Organization) hinnangul on maailmas 211 miljonit 5–14aastast last, keda peetakse võlaorjuses, kuritarvitatakse prostitutsioonis ja pornograafias ning teistes ebaseaduslikes tegevustes.
Üles  
keskmine joon

Seksuaalne ekspluateerimine

Seksuaalse ekspluateerimise vormid

 • Prostitutsioon – tasuline süstemaatiline seksuaalpartnerlus, mis on isikule ainus või põhiline sissetulekuallikas. Siia alla kuulub tänava- ja bordelliprostitutsioon, eskortteenus, "massaažisalongid", striptiisiklubid jne.
 • Pornograafia – selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob. Sageli on pornograafia seotud prostitutsiooniga–prostitueerivaid isikuid pildistatakse ja/või filmitakse, salvestisi kasutatakse ka väljapressimisel ja võimalikke tunnistajaid hirmutatakse materjalide avaldamisega.
 • "Pruut kirja teel" – tegemist on inimkaubanduse liigiga, kus naise saab tellida Interneti vahendusel, valides seal sobiva välimusega ja parameetritega "abikaasa". Naistele reklaamitakse seda võimalusena leida välismaalasest mees, meestele aga kui suurepärast võimalust leida (peamiselt) Ida-Euroopa riikidest vaeseid ja kuulekaid naisi. Internetileheküljed pakuvad lisaks naiste piltidele ka teavet sellest, kuidas võõramaa naist oma riiki saab toimetada, millised on viisanõuded, millised toitumisharjumused kusagil riigis on ja milline on naiste staatus konkreetses riigis. Agentuure à la "1.klassi inglid", "Ida kohtub Läänega", "Siberi printsess" jne on Internetis sadu.
Üles  
keskmine joon

Lisainfo

Vajad lisainfot … vaata:
Eesti Välisministeerium www.vm.ee
MTÜ AIDS Ennetuskeskus www.aids.ee
EURES Eesti www.eures.ee
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM)
Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus www.enut.ee

Living for Tomorrow HOTLINE 66 07 320

Üles  
keskmine joon

Otsustasid minna tööle välismaale

Soovitame sulle:

Enne tegutsemist

 • Kontrolli vahendaja tausta – kes ta on, millised on tema volitused ja kes on need talle andnud
 • Kontrolli tööpakkumist
  • kas firma, mis pakub tööd, on seaduslik
  • uuri töötingimuste kohta: palk, majutus jne
  • proovi sõlmida tööleping sulle arusaadavas keeles. Kui see pole võimalik, võta leping kaasa ja lase see endale tõlkida.
 • Helista sihtriigi saatkonda Eestis, küsi, milliseid nõudeid esitatakse välismaalastele, kes soovivad antud riigis töötada
 • Võta kaasa tolle riigi Eesti saatkonna aadress ja telefoni numbrid
 • Informeeri oma sugulasi välismaale tööle minekust, jäta info tulevase tööandja kohta, täpne aadress
 • Tee oma passist vähemalt kaks koopiat. Üks võta kaasa, juhuks kui peaksid passi kaotama, teine jäta koju
 • Tee endale kindlustus (reisi-, õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus)
 • Lepi koduste ja sõpradega kokku, kuidas informeerid neid oma käekäigust
 • Võta kaasa piisavalt raha, et saaksid vajadusel koju tagasi pöörduda, või tagasisõidu pilet

Sihtpunktis olles

 • Mitte mingil juhul ära anna kellelegi oma passi, välja arvatud riiklikele ametivõimude esindajatele
 • Kui kaotad oma passi või see varastatakse, pöördu kohe politsei või Eesti saatkonna poole
 • Kui kohapeal selgub, et töö- ja elutingimused ei vasta töölepingus lubatule, võta ühendust töökoha vahendanud firma või isikuga. Kui olukord ei parane on sul õigus tööleping lõpetada
 • Hoia pidevalt sugulasi ja sõpru kursis oma eluga välismaal
 • Olles välismaal ära jää kellelegi võlgu.

Üles  
keskmine joon

EPR Järvamaa Seltsi poolt korraldatud inimkaubanduse preventsiooniteemaline teavitusseminar

18.-19.03.2008.a. toimus Järvamaal Veski-Sillal EPR Järvamaa Seltsi poolt korraldatud inimkaubanduse preventsiooniteemaline teavitusseminar Järvamaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa gümnaasiumitasandi koolinoortele. Töö sai sisuliselt alguse jaanuari lõpus, kus kohalike seltside sekretäride poolt organiseeriti eelnevalt kohtadel 15-liikmelised noorterühmad, kes kogusid väljatöötatud küsimustiku alusel teavet oma maakonna noortelt inimkaubanduse teema kohta. Nimetatud kokkuvõtted esitati Veski-Sillal.
Teavitusseminari käigus tegid ettekanded ja vestlesid noortega Merle Haruoja Inimõiguste Instituudist, Jane Männiste Tööturuametist, Reet Kabi
Sotsiaalkindlustusametist, Ülle Väina Piirivalveametist, Evelin Liivamägi Maksuametist ja Sirle Blumberg MTÜ-st Living For Tomorrow. Selgus, et saadud teave oli kohalviibinud noortele esimeseks sellealaseks informatsiooniks üldse.

Üles  
keskmine joon

Inimkaubandusalane seminar Narva, Sillamäe ja K-Järve gümnasistidele

31.10.- 01.11.2008.a. toimus Mäetaguse vallas I-Virumaal inimkaubandusalane seminar Narva, Sillamäe ja K-Järve gümnasistidele. Noored olid eelnevalt teinud tõhusa eeltöö selgitamaks välja oma regioonis inimkaubanduse probleemistiku ulatust ja seminari käigus analüüsitigi seda põhjalikult. Lektoritena esinesid EPR I-Virumaa Seltsi juhatuse esimees juriskonsult V.Kulikov, psühholoog V.Korobka, programmitöötaja Rehabilitatsioonikeskusest ATOLL R.Krõlov, I-Virumaa ohvriabikeskuse spetsialist M.Artjomova.

Üles  
keskmine joon

Projekti lühitutvustus

Eesti Punane Rist Tallinna Seltsi projekt "Inimkaubandus"
Detsember 2005 – Juuni 2006

Koostöös Soome Punane Rist Lõuna-Espoo Seltsiga korraldab Eesti Punane Rist Tallinna Selts noorte vabatahtlike algatusel inimkaubitsemist ennetavat projekti. Projekt on suunatud noortele vanuses 16-25, et ennetada noorte riskikäitumist inimkaubitsemise ohvriks langemise seisukohalt.

Et jõuda eesmärgini, korraldatakse projekti raames järgmisi üritusi:

 • On valminud 4000 plakatit A1 formaadis, mis propageerivad interneti aadressit www.redcross.ee, kus leidub näpunäiteid välismaale tööle minekul. Plakateid levitatakse koolides ja noortekeskustes üle riigi Eesti Punase Risti 16. kohaliku seltsi kaudu.
 • Aset leidsid kaks filmiõhtut Tallinna kinodes:
  • "Tagavaraosad" kinos Sõprus – 20.03.2006
  • "Lilja 4-ever" Tallinna Kinomajas – 21.03.2006
 • 23. märtsil toimus seminar teemal "Inimkaubandus" Eesti Riiklikus Nukuteatris, kus astusid üles spetsialistid Eestist ja välismaalt.
 • Näitus inimkaubitsemisest pannakse valmimise järel üles Viru Keskuse bussiterminali, misjärel saadetakse see üle-eestilisele tuurile.

Projekti viivad läbi Eesti ja Soome Punase Risti vabatahtlikud noored. Projekti toetavad Euroopa Noored Eesti büroo ja Eesti Punane Rist.

Üles  
keskmine joon
 
 
 
Inimkaubandus
Tööorjus
Seksuaalne ekspluateerimine
Lisainfo
Otsustasid minna tööle välismaale
EPR Järvamaa Seltsi poolt korraldatud inimkaubanduse preventsiooniteemaline teavitusseminar
Inimkaubandusalane seminar Narva, Sillamäe ja K-Järve gümnasistidele
Projekti lühitutvustus
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook