Avaleht / In English
logo
   
 
 
Sinu käed päästavad elu

EPR Järvamaa Seltsi tegevuskohtadeks olid Türi Noortekeskus, Paide Maksimarket, Paide Linnavalitsus, Paide Vallavalitsus ja Rakveres asuv Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskus ning Maksu- ja Tolliameti Rakvere büroos. Kokku osales EPR Järvamaa Seltsi poolt 4 vabatahtlikku- Raido Kimmel, Jane Laus, Janar Nagel ja Ulvar Kuningas. "Sinu käed päästavad elu" aktsiooni käigus tutvustati elupäästvaid võtteid 150 inimesele.

Meediakajastus: https://jarvateataja.postimees.ee/4277849/tana-saab-kogeda-elupaastjaks-olemist

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 25. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Järvamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri

Seisuga 31. Detsember 2016 on EPR Järvamaa Seltsil 127 liiget. Seltsi tööd juhib 4 liikmeline juhatus koosseisus: Andres Müürsepp, Karit Koller, Mare Veerma ja Raido Kimmel. Aasta jooksul pidas juhatus 2 koosolekut.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Järvamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 20. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Järvamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Järvamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.

14.03.2015.a.a. toimus Veskisillal Järvamaal õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Järvamaa, Tartumaa, Viljandimaa , Jõgevamaa ja Tallinna kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötasid rühmad välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs esmaabi õpetaja Maret Voore osavõtul.

Teemad

Järvamaa rühm. Paide linna lähedal asuvas kuivbetoonitehases on tööõnnetuse tagajärjel õhku paiskunud suures koguses kemikaalset tolmu. Õnnetuse tagajärjel on piirkonnast evakueeritud 300 inimest, sh. ka lapsed. Evakuatsioonipunkt rajati naaberlinna gümnaasiumi võimlasse. Kohalik päästekorraldaja kutsus appi mitmete ametkondade spetsialistid. Kannatanute evakopunkti korraldusse on kaasatud EPR vabatahtlikud, kelle ülesandeks on osutada evakueeritutele nii psühhosotsiaalset- kui ka esmaabi, osutada vajadusel abi inimeste registreerimisel, majutamisel, informeerimisel ning tagada evakopunkti üldine tervishoid.

Situatsiooni lahendus esitati suusõnaliselt.

Viljandimaa rühm. Külmal ajal toimus autoremondi töökojas kompressoriplahvatus. Hoone ühes osas, kus asus ka personali söökla, on plahvatuse tagajärjel kokku varisenud. Paanikas ja šokis inimesed on üleriieteta välja jooksnud. Ema on kaotanud silmist oma lapse ja on tedmatusest endast väljas. Kannatanute seas on ka soome ja läti rahvusest inimene. Juhuslikult oli kohal üks punaristlane, kes informeeris 112 tekkinud õnnetusest. Aga ta oli šokis ja kutsus abi välja valele aadressile. Teavitati ka kohalikke vabatahtlikke punaristlaseid, kes saabudes osutasid kannatanutele abi.

Tallinna rühm. Viljandimaal on toimunud sarisüütamised ja ühe ööga on koduta jäänud mitmed paljulapselised pered. KOV sotsiaaltöötaja on toimunust šokis ja pöördub Punase Risti poole palvega aidata organiseerida majutust mahajäetud majas. EPR kohaliku seltsi sekretär viibib välislähetuses ja temaga ei ole võimalik kontakteeruda, abi andmist hakkab juhtima Punaser Risti seltsi juhatuse esimees. Sündmuskohale jõudes avaneb Punase Risti töötajatele järgmine vaatepilt. Pereisa istub kurvalt mahapõlenud hoone varemetel ja mängib suupilli, küsimustele ei suuda vastata. Hooti toimetab usulisi rituaale. Kaks teisemelist last tunduvad olevat elutud ja lamavad maas, pere vanem tütar on saanud hüsteeria ja käitub imelikult, perenaist ei ole ja tarvis on hakata põlenud maja ümbrust läbi kammima.

Jõgevamaa ja Tartumaa rühmad situatsioone ei esitanud

Üles / 31. Märts 2015 /
keskmine joon
Esmaabi teenuse osutamisest Erna matkal

8.-10.08.2014.a. osutasid EPR Järvamaa Seltsi ja EPR Tartumaa Seltsi vabatahtlikud Raido Kimmel, Rauno Aun ja Rauno Külavee Paunküla veehoidla lähistel Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatud Erna matkal esmaabi teenust.

Esmaabi osutamise õigsust simulatsioonipunktis hindasid EPR töötajad Ulvar Kuningas ja Kristi Rillo, kes valmistasid ette ka "kannatanud". Simuleeritud vigastusteks olid: võõrkeha läbi käe, lahtine haav reiel, teadvusetus, põletushaavad, traumajärgne psühholoogiline tasakaalutus. Hindajate seisukoht: vigastuste puhul tuldi esmaabi osutamisega edukalt toime, rohkem tähelepanu tuleks pöörata psühholoogilise esmaabi osutamisele.

Matka ajal olid reaalseteks esmaabi vajavateks vigastusteks olid jalgade hõõrdumine, palavusest tingitud kurnatus, liigeste vigastused, putuka hammustused, põrutused kukkumiste tagajärjel. Nimetatud ürituse puhul oli tegemist esmaabi valveteenuse osutamisega EPR poolt vastavalt Puinase Risti Liikumise põhimõtetele. Korraldaja kompenseeris EPR kulud transpordile, esmaabi- ja simulatsioonivahenditele ning EPR vabatahtlike toitlustamisele.

Üles / 20. August 2014 /
keskmine joon
Lastelaager

21.-22.oktoobrini toimunud lastelaagris Imavere vallas osales 18 last vanuses 7.-12 aastat. Kahel päeval said lapsed kasulikke ohutuse ja esmaabialaseid teadmisi, tegid sporti ja osalesid käsitöö ja toidutegemise õpitubades. Laagri läbiviimisel olid suureks toeks Eesti Piimandusmuuseumist Tiina Lippant, Paide päästekomando ennetaja Marju Tamsalu, Koeru Viburajalt Triin Volens, Imavere Noortekeskusest Deilis Pärnjõe ja Imavere Vallavalitsusest Reima Nõmmik.

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
Ohutuspäev eakatele

Paide kultuurikeskuses toimunud eakatele suunatud ohutuspäeval olid esindatud mitmed organisatsioonid, kes teavitasid osalejaid erinevatest kasulikest näpunäidetest, et muuta kodune elukeskkond turvalisemaks. EPR Järvamaa Seltsi poolt tutvustasime esmaabi ja jagasime infovoldikuid. Lisaks infolaudadele osalesid eakad ohutusalastes loengutes.

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
Õppused "Preedi2013"

11. oktoobril toimusid Järva maakonnas Preedil Politsei, Päästeameti ja EPR Järvamaa Seltsi korraldatud ühisõppused metsa eksinud inimeste leidmiseks. Meie ülesandeks oli osalemine nii õppuste ettevalmistamisel kui ka reaalsetel otsingutel. Õppustele oli kaasatud kokku ligemale 100 inimest erinevatest ametkondadest. Punase Risti poolt osalesid õppusel Järvamaa ja Tartumaa Seltside liikmed. Tänud kõigile vabatahtlikele!

ERRi Videouudist vaadake SIIT!

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
Ohutuspäev

20. juulil toimus Paides juba traditsiooniks saanud Ohutuspäev. Seekordne päev oli korraldatud suurejoonelisemalt kui kunagi varem. Nimelt osalesid sellel päeval mitme riigi politseiesindused ja demonstratsioonesińemised olid kokku kutsunud hulga pealtvaatajaid. EPR Järvamaa Selts oli esindatud oma infotelgiga, kus organisatsioonidevahelises mälumängus esitasime küsimuse: "Millal asutati Eesti Punane Rist?" Iga osalenud laps sai organisatsioonide poolt välja pandud meene. Meie panustasime omaltpoolt helkurite ja esmaabivoldikutega.
Lisaks tutvustasime oma tegevusi ja reklaamisime esmaabikursuseid.
EPR Järvamaa telgis osalesid Kaire Saar, Mariin Klemm, Ulvar Kuningas

Fotogaleriid vaata SIIT!

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
Lastelaagrid

6.-7. Aprillini toimus enimabivajavate ja suurperede lastele päevalaager Koerus. Laager toimus koostöös Koeru vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga ja mitme kohaliku ettevõtte ja organisatsiooniga. Lisaks vallapoolsele toele, olid abiks ka Eesti Piimandusmuuseum, kes tegi lastele või- ja jäätise töötoa, Koeru Arstikeskus viis läbi hügieenialase loengu, Koeru viburada toetas laste sportlikku ajaveetmist ja Paide Politseijaoskonna noorsoopolitseinikud rääkisid lastele raudtee ja rattasõidu ohutusest. Lisaks eelpooltoodule kuulasid lapsed loengut EPR tegemistest ja põhiprintsiipidest, õppisid esmaabi ja lahendasid viktoriiniülesandeid. Laagri toimumiskohaks oli Koeru valla noortekeskus. Laagris osales 13 last vanuses 7-14 a.

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
KEAT ööseiklus

28. märtsi öösel toimus KEAT koostööprojekti osapoolte poolt korraldatud seiklusmäng maakonna koolinoortele. Seikluses osales 6 meeskonda. Projektis osalesid: Kaitseliidu noorte, Paide Gümnaasiumi ja Ühisgümnaasiumi, Järva-Jaani Gümnaasium, Koeru Keskkooli tublid võistlejad ning korraldajad Türi päästekomando ja Teele Idavain, Paide politseijaoskond, Kaitseliidu Järva Malev, ERP Järvamaa Selts, Go Track OÜ, Türi Kolledži kohvik, Türi Noortekeskus.

ERRi Videouudist vaadake SIIT!

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
Töö lasteaedades

19.aprillil toimus Albu lasteaias tervisepäev, mille raames oli ka Punase Risti töötuba, kus lapsed õppisid ohutut käitumist ja esmaseid esmaabivõtteid. Tegemistesse olid kaasatud kõikide vanuserühmade lapsed ja ka lasteaia õpetajad. Kokku osales 15 last ja 4 kasvatajat.

Üles / 24. Oktoober 2013 /
keskmine joon
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Raido Kimmel - OÜ Estomet projektijuht

Liikmed
Karit Koller - PAI lasteaia direktor

Jana Kaljula - Järvamaa Haigla õde

Mare Veermaa - Järvamaa Pensionäride Koondise esinaine


Janar Nagel - Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse peaspetsialist

Sekretär
Ulvar Kuningas

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu
EPR Järvamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri
EPR Järvamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.
Esmaabi teenuse osutamisest Erna matkal
Lastelaager
Ohutuspäev eakatele
Õppused "Preedi2013"
Ohutuspäev
Lastelaagrid
KEAT ööseiklus
Töö lasteaedades
 
UUDISTE ARHIIV

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail viljandimaa[at]redcross.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook