Avaleht / In English
logo
     
     
 

Sinu käed päästavad elu

Jõgevamaal toimus 16.oktoobril elustamise õpetus Põltsamaa RIMI kaupluses. Kohapeal olid Jõgevamaa Seltsist ea õpetaja Ene Viitkin ja seltsi sekretär Tiina Säälik. Pea kolme tunni jooksul jagasime temaatilisi voldikuid ja õpetasime, mida teha äkksurma puhul, ligikaudu sajale inimesele.

Huvi oli mõõdukas, kuna just oli lõppenud kohalike omavalituste valimiste kampaania ja oli aru saada, et inimesed on pisut väsinud pakkumistest. Kui aga selgitasime, millest räägime, siis tunti huvi küll. Paljud on temaatikaga varasemalt kokku puutunud ja sestap oli kohati veidi keeruline selgeks teha, et võiks pisut meelde tuletada ja harjutada.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 25 . Oktoober 2017 /
keskmine joon
 
 

EPR Jõgevamma Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri

EPR Jõgevamaa Seltsi töö aluseks on EPR põhikiri ja seltsi juhatuse koosolekute otsused. Juhatuse koosolekuid on toimunud kuus, samuti toimuvad arutelus juhatuse siselistis e-posti kaudu. Seltsil on 01.01.2017.aasta seisuga 104 liiget. Vabatahtlikest koosnevas esmaabi rühmas on 12 aktiivset liiget, noorerühma töös osaleb 9 noort.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Jõgevamma Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Jõgevamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Jõgevamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.

14.03.2015.a.a. toimus Veskisillal Järvamaal õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Järvamaa, Tartumaa, Viljandimaa , Jõgevamaa ja Tallinna kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötasid rühmad välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs esmaabi õpetaja Maret Voore osavõtul.

Teemad

Järvamaa rühm. Paide linna lähedal asuvas kuivbetoonitehases on tööõnnetuse tagajärjel õhku paiskunud suures koguses kemikaalset tolmu. Õnnetuse tagajärjel on piirkonnast evakueeritud 300 inimest, sh. ka lapsed. Evakuatsioonipunkt rajati naaberlinna gümnaasiumi võimlasse. Kohalik päästekorraldaja kutsus appi mitmete ametkondade spetsialistid. Kannatanute evakopunkti korraldusse on kaasatud EPR vabatahtlikud, kelle ülesandeks on osutada evakueeritutele nii psühhosotsiaalset- kui ka esmaabi, osutada vajadusel abi inimeste registreerimisel, majutamisel, informeerimisel ning tagada evakopunkti üldine tervishoid.

Situatsiooni lahendus esitati suusõnaliselt.

Viljandimaa rühm. Külmal ajal toimus autoremondi töökojas kompressoriplahvatus. Hoone ühes osas, kus asus ka personali söökla, on plahvatuse tagajärjel kokku varisenud. Paanikas ja šokis inimesed on üleriieteta välja jooksnud. Ema on kaotanud silmist oma lapse ja on tedmatusest endast väljas. Kannatanute seas on ka soome ja läti rahvusest inimene. Juhuslikult oli kohal üks punaristlane, kes informeeris 112 tekkinud õnnetusest. Aga ta oli šokis ja kutsus abi välja valele aadressile. Teavitati ka kohalikke vabatahtlikke punaristlaseid, kes saabudes osutasid kannatanutele abi.

Tallinna rühm. Viljandimaal on toimunud sarisüütamised ja ühe ööga on koduta jäänud mitmed paljulapselised pered. KOV sotsiaaltöötaja on toimunust šokis ja pöördub Punase Risti poole palvega aidata organiseerida majutust mahajäetud majas. EPR kohaliku seltsi sekretär viibib välislähetuses ja temaga ei ole võimalik kontakteeruda, abi andmist hakkab juhtima Punaser Risti seltsi juhatuse esimees. Sündmuskohale jõudes avaneb Punase Risti töötajatele järgmine vaatepilt. Pereisa istub kurvalt mahapõlenud hoone varemetel ja mängib suupilli, küsimustele ei suuda vastata. Hooti toimetab usulisi rituaale. Kaks teisemelist last tunduvad olevat elutud ja lamavad maas, pere vanem tütar on saanud hüsteeria ja käitub imelikult, perenaist ei ole ja tarvis on hakata põlenud maja ümbrust läbi kammima.

Jõgevamaa ja Tartumaa rühmad situatsioone ei esitanud

Üles / 31. Märts 2015 /
keskmine joon

"Sinu käed päästavad elu" - 16.oktoober Jõgeva maakonnas

EPR Jõgevamaa Selts oli kaasatud aktsiooni, mille käigus õpetati elanikkonnale elustamist äkksurma puhul.

Koostöös SA Tartu Kiirabi toimus 16. oktoobril 2014 paljudes kohtades Eestis südame äkksurma puhuse esmaabi alane koolitusaktsioon "Sinu käed päästavad elu!". Jõgeva maakonnas oli võimalus teadmisi ja oskusi omandada ja täiendada Mustvees, Põltsamaal ja Jõgeval . Teabepäeva käigus õpetasid  kiirabitöötajad, väljakoolitatud tervishoiutöötajad ja Eesti Punase Risti vabatahtlikud tegutsemist südame äkksurma korral.

Jõgeval:

  • 10.00-13.30 Jõgeva Konsum /Kaubahall, Aia 3                
  • 14.15 - 16.30 Spordikeskus Virtus, Aia 40                
  • 16.45 – 20.00 Jõgeva Selver, Kesk 3a/4

Mustvees:  

  • 10.00-14.00 Mustvee Kultuurikeskus, Tartu tn 12                
  • 15.00-19.00 Mustvee Konsum, Tartu mnt. 3

Põltsamaal:

  • 10.00-13.00 Jõgeva maakonna keskraamatukogus, Veski 3                
  • 14.00-16.30 Põltsamaa Felix hall, Lille 2
  • 17.00 – 20.00 Põltsamaa Selver, Tartu mnt. Bussijaama plats

EPR Jõgevamaa Seltsist olid väljas Kaidi Forostovets, Tiina Säälik, Eha Anslan ja Tiiu Metsalu. Põltsamaal meie vabatahtlikke kahjuks ei olnud, kuna tegemist oli tööpäevaga ja vabatahtlikud olid oma töödega hõivatud.

Toimunud aktsiooni kohta võib öelda, et õpetus on väga vajalik. Eelkõige inimeste julgustmine, et mida teha, kui keegi äkki kokku kukub ja ei hinga. Elustamise õpetusest võeti aktiivselt osa ja inimesed olid vägagi huvitatud antud teemast. Huvlisi oli orienteeruvalt 300 ringis.

Tagasisidena niipalju, et minuga võeti ka ühendust, et elustamist saaks õpetada ka Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Kontakti võtjaks oli südamehaige lapse ema, kes on kogenud kriitilisi situatsioone. Ta soovis, et inimesed saaksid rohkem teadmisi ja oskusi käitumiseks juhul, kui kedagi tabab äkksurm. Tänaseks on idee nö liikuma lükatud ja koolituse toimumise ajad kokku leppimisel.

Tiina Säälik
EPR Jõgevamaa Seltsi sekretär

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

keskmine joon

"Kaitse end ja aita teist" (KEAT)

2014.aastal toimub KEAT Jõgevamaal juba 20-ndat korda.

Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6.-8.klassi õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmis ja oskusi. Koolituse teemad: esmaabi, orienteerumine, tuleohutus, veeohutus, õnnetusteate edastamine häirekeskusele, demineerimisega seotud teemad nagu näiteks lõhkekeha ja käitumine lõhkekeha leiu puhul, kodukeemia ja sellega kaasnevad ohud, liiklusteemad, matkatarkused, raudteeohutus, meelemürgid.

Koolitused toimuvad 22.jaanuarist -23.maini 2014. Projekt lõpeb ohutusalase laagriga 2.–4.juuni 2014.

keskmine joon

Tulekahju õppus "Voore rahvamaja"

6.mail toimus Jõgevamaal, Voorel III astme tulekahju õppus "Voore rahvamaja". Õppuse eesmärk oli arendada ja kinnistada Lõuna päästekeskuse, Jõgeva päästepiirkonna päästemeeskondade teadmisi ning oskusi tulekahju likvideerimisel. Samuti arendada koostööd kiirabi, politsei ning Palamuse ja Voore VPK-ga. EPR Jõgevamaa Seltsi vabatahtlikud olid kutsutud õppusele mängima kannatanuid. Ettevalmistused selleks toimusid koostöös Tartu kiirabiga. Seltsist osalesid Katrin Loss, Kaidi Forostovets, Eha Anslan ja Tiiu Metssalu.

Õppus Õppus
Fotod: Tiina Säälik. Kannatanu Katrin Loss enne õppust / Kannatanu tuuakse majast välja

keskmine joon

Liikumispäev

LIIKUMISPÄEV 26.aprillil ja I Jõgeva Rahvajooks

Jõgeva linna spordikeskuse juures toimus 26.aprillil liikumispäev – kõnni või jookse koos teistega oma tervise heaks. Huvilisi juhendas ja rahvajooksu avatud raja jooksu eelselt tegi soojendusharjutusi tippjooksja Viljar Vallimäe. EPR Jõgevamaa Seltsi esmaabi õpetaja Ene Viitkin rääkis, milliseid õnnetusi võib sportides juhtuda ja kuidas siis esmaabi anda. Samuti jagas ta näpunäiteid, mida teha enne jooksu ja jooksu ajal, et hea enesetunne oleks nii sportimise ajal kui ka võistluse lõppedes. Pärast soojendusharjutusi suunduti rahvajooksu 10km pikkusele rajale jooksma ja kõndima.

Liikumispäev
Jõgeval Spordihoone "Virtus" juures jagas esmaabi alaseid teadmisi ja oskusi esmaabi õpetaja Ene Viitkin

keskmine joon

Tunnustus

15. aprillil Pärnus toimunud Eesti Punase Risti laiendatud koosolekul said tunnustuse osaliseks Jõgevamaa Seltsi tublid vabatahtlikud Margit Veike ja Kaidi Forostovets. Pildilt puudub Ragnar Vaiknemets, kes oli Kreekas meditsiinipraktikal.

Tunnustus
Foto: Tiina Säälik

Noorterühm

Aprillis alustas tööd noorterühm. Esimesel koosolekul oli 6 noort, teisel juba 11. Tutvuti Punase Ristiga ja õpiti juba ka elustamist. Noorterühma juhivad Kaidi Forostovets ja Katrin Loss.

Noorterühm
Foto: Katrin Loss

keskmine joon

Uisumaraton

1.märtsil toimus Kasepääl traditsiooniline uisumaraton, kus EPR Jõgevamaa Seltsi vabatahtlikud esmaabi rühma liikmed olid esmaabi valves. Osalesid Kaidi Forostovets, Tiiu Metssalu, Anne Kokmann, Tea Lall, Pille Kaarepere, Ene Viitkin. Meeldiv koostöö oli Tartu kiirabiga. Õnneks olid Peipsi järvel väga head jääolud ja uisutajad sõitsid ettevaatlikult, nii et õnnetusi ja vigastusi oli minimaalselt. Raskeim juhtum oli peapõrutusega kannatanu, kes toimetati edasisele ravile Tartusse.

keskmine joon

 

Üles / Mai 2014 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Anneli Lääne - Jõgeva LV sotsosakonna juhataja

Liikmed
Ene Viitkin - Tartu Kiirabi

Maiu Veltbach - Jõgeva MV haridus- ja sotsosakonna peaspetsialist

Eha Anslan - Lõuna Päästekeskuse ennetustöö büroo spetsialist

Üllar Sõmera - PPA Lõuna prefektuuri
Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht

Sekretär
Tiina Säälik

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu
EPR Jõgevamma Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri
EPR Jõgevamaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.
2014 aasta tegemised
2013 aasta tegemised
2012 aasta tegemised
2011 aasta tegemised
 
 

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook