Avaleht / In English
logo
     
 
 
<>

EA rühma koosolek

2. detsember Puurmanni

02.detsembril toimus Puurmanis esmaabi rühma koosolek ja ühtlasi ka esmaabi oskuste oskuste õpe EA3 programmi raames. EA-d õpetas Ene Viitkin. Puurmanis viidi koolitus läbi sellepärast, et tänu isiklikele kontaktidele oli võimalik korraldada koosolemine kohalikus vastvalminud jahimajas ja seltsile see kulutusi ei toonud. Vabatahtlikele kulub siiski vahel ära ka meie kontorist väljaspool koolitusel osalemine.
Kohal olid vabatahtlikud ea rühma liikmed: K.Forostovets, M.Veike, U.Mikko, A.Süld, E.Anslan, S.Vasemägi, K.Loss, P.Kaarepere, M.Pajuste, A.Kokmann. Sekretär T.Säälik Pärast koolitust toimus vabas vormis arutelu rühma 2012.aasta tegemistest, osaletud üritustest. Kohalolnud said avaldada arvamust tegevuse kohta ja mõelda ka tuleviku peale. Pärast koolituse ja omavahelise arutelu lõppu liitusid seltskonnaga ka kutsutud külalised – meie head koostööpartnerid, et olla ühiselt aastalõpu koosviibimisel. Osalesid maavanem V.Svjatõšev, Jõgeva maavalituse terviseedenduse peaspetsialist M.Veltbach, K.Kadastik politseist, E.Pähn, K.Vaarpuu ja O.Jürma kaitseliidust/naiskodukaitsest, U.Valdmets SK Kalju-st, Ü.Sõmera politseist.
Eelpool nimetatud külalised said ka seltsi poolt tänukirja, samuti said tänukirjad ka tublimad vabatahtlikud(kes aasta jooksul vähemalt neljal koolitusel või ürituse turvamisel osalesid.


Juhatuse esinaine, Kaidi Forostovets teeb aastast kokkuvõtet.. Foto: Tiina Säälik

keskmine joon

Ülemaailmne aidsiohvrite mälestuspäev

1.detsember

1.detsembril toimus traditsiooniline ülemaailmse aidsiohvrite mälestuspäeva tähistav küünalde süütamine Jõgevamaa kolmes suuremas linnas- Jõgeval, Põltsamaal ja Mustvees. Abiks olid vabatahtlikud ja kohalike noortekeskuste noored.

keskmine joon

Reaalne otsing

19.nov osalesid T.Säälik ja vabatahtlik E.Ojaperv Tartu seltsis toimunud A.Laugametsa koolitusel "Äkksurm spordis" Samal õhtul tuli Mustvee politseilt info, et meie vabatahtlikke oodatakse järgmise päeva hommikul appi otsima kadunud inimest.
20.nov osalesid otsingul A.Kokmann, K.Loss, K.Forostovets ja T.Säälik. Otsisime kaduma läinud eakat meesterahvast. Osalesid ka politsei ja piirivalve töötajad, Mustvee järvepääste vabatahtlikud. Toimus ahelotsing, alustatikella 10 paiku ja 11.30 paiku leiti otsitav isik kahjuks surnuna. Leidjaks oli otsitava lapselaps…
Kõik, mis puudutas ahelotsingut oli sujuv ja kuigi politseinik, kes kõike koordineeris, tunnistas, et tema pikaajalises praktikas on sellist asja esmakordselt vaja läbi viia – otsinguga tuldi kenasti toime.

keskmine joon

Oska ohutult

Tervise- ja ohutuspäevad septembris-oktoobris Jõgevamaal

Toimumise kohad ja ajad: 12.september Jõgeva linna staadionil ohutuspäev lasteaedadele, 19.sept. Puurmani piirkonna lasteaedadele,14.okt. Jõgeva linnas kokkuvõttev üritus – perepäev.
Jõgeva maakonnas viidi septembris-oktoobris lastele ohutus –ja turvalisuspäevad, mis toimusid koostöös päästeameti, politsei, maanteeameti, EPR Jõgevamaa Seltsi, mängutuba Kraaksupesa, Jõgeva Linnateatriga. Üritus toimus Eesti Haigekassa tervist edendava projekti "Kodu-ja vabaaja vigastuste vältimine Jõgevamaal" raames.
EPR Jõgevamaa Seltsist osales ja õpetas esmaabi alaseid teadmisi K.Forostovets, kes oli kehastunud Pipiks, et oleks lasepärasem. Kokku osales ohutuspäevadel hinnanguliselt 300 last Lisatud ka toimunu kohta pikem artikkel Delfist.

keskmine joon

Orienteerumiskoolitus

29.septembril toimus EPR Jõgevmaa Seltsi EA rühmale orienteerumiskoolitus(metsaotsingute teema raames), mille viis läbi Ede Pähn Kaitseliidust. Ede on KL instruktor ning tegeleb orienteerumise kui spordialaga ka ise.
Kohal olid: K.Forostovets, M.Veike, S.Vasemägi, E.Anslan, M.Pajuste, T.Lall, P.Kaarepere, K.Loss, T.Säälik.
Tutvustati, mis on kaart, milliseid kaarte on olemas ja millised on tingmärgid, ning mida need tähendavad. Õpiti tundma kompassi ja kuidas seda kasutada. Toimus ka praktiline harjutus looduses, kus tegime Kassinurme linnamäe loodusradadel kaardistamist – kuidas märkida oma liikumisteekonda ja kuidas lugeda kaarti.
Osalejate sõnul oli koolitus vajalik ja hariv, kuna nii mitmedki hoidsid kompassi üldse esimest korda käes.


Ea rühmad orienteerumiskoolitusest kokkuvõtteid tegemas. Foto: Tiina Säälik

keskmine joon

Kalevipoja rulluisumaraton

18.august Kasepääl, Jõgevamaal.

Osalejad seltsist: A.Kokmann, K.Forostovets, M.Veike, P.Kaarepere, M.Pajuste.
Rulluisumaratonil oli rahulik ja piisas vaid mõnest plaasterdamisest ja glükoosidropsidest nõrkuse korral.

keskmine joon

Tartu Sügisjooks

Jõgevamaa ja Tartu PR seltside ea rühmade liikmed Tartu I linnamaratonil ja sügisjooksul.

keskmine joon

Tartu rulluisumaraton

12.august algusega Jõgeva linnast ja lõpetades Tartus

Osalejad seltsist: K.Forostovets, A.Süld, U.Mikko.
Kuna oli tegemist ea valvega stardis, siis õnneks ei toimunud intsidente, mis oleksid vajanud ea andmist.

keskmine joon

Kalevipoja rattamaraton

11.august Jõgeva maakonnas, Kuremaa-Laiuse piirkonna teedel

Osalejad seltsist: ea rühma liikmed E.Ojaperv, E.Sälik, S.Vasemägi.
Meie vabatahtlikud olid kutsutud rattamaratonile ea valvesse. Õnneks ei olnud suuri probleeme, oli vaja teha mõned plaasterdused.

keskmine joon

Omavalituste ohutuspäev

15.august, Udu talus, Jõgevamaal

Osalejad seltsist. Ea õpetaja M. Palo ja vabatahtlik K.Tamm.
Toimus Jõgeva maakonna omavalituste juhtide ja esindajate ohutus- ja koolituspäev. Õpitubasid viisid läbi Päästeamet, Kaitseliit, Politsei ja Punane Rist. Õpitubade raames läbisid kohalolnud ka elustamiskoolituse. Toimus Päästekeskuse demonstratsioon.

keskmine joon

Jõgevamaa suurte perede kokkutulek

22.juuli Vaiblas, Viljandimaal

Osalejad seltsist: Mai Palo ja Karl Tamm.
EPR Jõgevamaa Selts oli kutsutud Vaiblas toimunud Jõgevamaa Suurte perede kokkutulekule. Seltsist osalesid seal esmaabi õpetaja Mai Palo ja ea rühma liige Karl Tamm, kes tutvustasid kohalolnutele elustamist ja esmaabi võtteid ning sidumist.

keskmine joon

Üleriigiline 4H laager

3-13.juuli Jõulumäel, Pärnumaal

Osales: K.Forostovets.
K.Forostovets oli kutsutud laagrisse appi ea valvesse ja samuti tutvustama ka esmaabivõtteid ja rääkima sellest, mida teha ja kuidas, kui on juhtunud õnnetus. Ea valves tuli ette plaasterdusi, anti abi herilaste nõelamise puhul, leevendati ja rahustati pea-ja kõhuvalu puhul ning eemaldati paar puuki.

keskmine joon

Üleriigiline jahimeeste kokkutulek

13-15.juuli, Voore

Osalejad: Pille Kaarepere, Merilin Pajuste, Margit Veike, Raido Onopa, Tea Lall, Kristiina Õunmaa.
Üleriigilisel kokkutulekul osales üle 3000 inimese ja meie ea rühma liikmed andsid seal esmaabi. Lisatud täpsem info lisalehel. Ea valve oli kohalolnute sõnul raske aga ka huvitav ja kohemusi pakkuv. Kahjuks jäi paljude traumade toimumise üheks põhjuseks liigne alkoholitarvitamine.


Vasakult: Kristiina Õunmaa, Merilin Pajuste, Margit Veike

keskmine joon

Maakondlik maakaitsepäev ja pidulik kaitseliidu paraad

23.juuni Põltsamaal

Ea valves olid K.Forostovets, K.Õunmaa, K.Loss . Kõik kulges plaanipäraselt, ea vaja osutada ei olnud.

keskmine joon

Külapäev

9.juuni Lustivere

Valmis esmaabi kohapeal andma olid S.Vasemägi ja E.Sälik. Üritus sujus plaanipäraselt ja toimunud tegevustes (spordivõistlused, töötoad ja isetegevuslaste etteasted) ei tekkinud olukordi, kus oleks vaja olnud esmaabi osutada.

keskmine joon

Ööjooks

8. juuni Rakvere

Rakveres toimud Ööjooksul osales ea rühma liikmetest ea valves M.Veike, abis olid vabatahtlikud noored K.Vahtre, M.Pajuste, R.Onopa. Sellisel suurüritusel osaleti esmakordselt ja see oli hea kogemus eriti noortele. Esmaabi õnneks vaja anda ei olnud. Meie vabatahtlikke peeti korraldajate poolt ka meenete ja tänusõnadega meeles.

keskmine joon

EA2 õpe ea rühma vabatahtlikele

2.juuni Jõgeva, Rohu 6-18, seltsikontoris

Kohal olid: K.Forostovets.M.pajuste, M.veike, T.Lall, P.Kaarepere, U.Mikko, A.Süld, A.Kokmann, J.hannolainen ja noored K.Jõgi, K.Vahtre, R.Onopa.
EA2 koolituse viis läbi meie ea õpetaja E.Viitkin

keskmine joon

Lastekaitsepäev

1. juuni Põltsamaa

Põltsamaa linnas, lossihoovis toimus 1.juunil rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine. K.Forostovets ja M.Palo tutvustasid kohaletulnud ligikaudu 100-le inimesele lihtsamaid esmaabi ja elustamine võtteid ning samuti esmaabiks vajalikke vahendeid. Toimus ka reaalne ea andmine, kuna üks poiss hüppas päästeameti autost ettevaatamatult välja ja lõi pea vastu ust ära.

keskmine joon

Kaitse end, aita teist


EPR Jõgevamaa Seltsi meeskond Kõnnujõel, KEAT laagris. / KEAT laagri tublimad. Foto: Tiina Säälik

keskmine joon

Kesk-Eesti laat

26.mai 2012, Jõgeva linnas

Osalejad seltsist: Tiina Säälik, Kristiina Õunmaa, Margit Veike, Katrin Loss, Ene Ojaperv, Elme Sälik, Raido Onopa.
EPR Jõgevamaa Seltsi vabatahtlikud ja ea rühma liikmed olid Kesk-Eesti laadal ea valves ja vajadusel ka valmis andma esmaabi. Tutvustati seltsi, soovijad said teha esmaabi-alast testi ning samas ka tagasisidet, et kui hästi nad esmaabi alaseid asju teavad. Laat möödus rahulikult, erilisi intsidente ja õnnetusi ei juhtunud. Paaril inimesel oli vaja jalgu plaasterdada.


Katrin Loss ja Margit Veike tutvustavad Kesk-Eesti laadal Jõgeval Punast Risti

keskmine joon

Kalevipoja IV uisumaraton

10.märts 2012, Mustvees, Peipsi järvel, Jõgevamaal

Seltsist osalesid esmaabi valves: K.Forostovets(staabis), Elme Sälik, Urmas Mikko, Anneli Süld, Sirje Vasemägi, Margit Veike, Pille Kaarepere, Eha Anslan, Tiina Säälik.
Kalevipoja Uisumaraton toimus juba IV korda ja algselt pidi toimuma sel aastal 25.veebruaril, kuid seoses ilmaoludega lükkus edasi 10.märtsile.
Osalejaid oli 160 ringis. Ürituse läbiviimiseks toimusid eelnevad töökoosolekud ja üritust juhtis staap, kuhu luulus EPR Jõgevamaa esindajana K.Forostovets. Kuna tegemist on maakonnas toimuvatest üritustest kõige kõrgema riskiastmega üritusega, siis seltsist olid ea valvesse kaasatud eelkõige kogemustega ea rühma liikmed.


Foto: Tiina Säälik

keskmine joon
Üles / Oktoober 2013 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Kaidi Forostovets - Lohusuu Vallavalitsus, huviringi juht

Liikmed
Ragnar Vaiknemets - Kaitseliit, valvur

Anneli Süld - Siimuste Lastekodu Metsatareke, kasvataja

Eha Anslan - Lõuna-Eesti Päästekeskus, ennetustöö peaspetsialist

Urmas Mikko - Jõgeva gümnaasium, õpetaja

Sekretär
Tiina Säälik

 
Uudised
2014 aasta tegemised
2013 aasta tegemised
2012 aasta tegemised
2011 aasta tegemised
 
 

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook