Avaleht / In English
logo
     
 
 

Eesti Punase Risti Esmaabikoolituse strateegia

Eesti Punase Risti esmaabikoolituse strateegiat saate lugeda ja alla laadida siit.

Üles  
keskmine joon

Eesti Punase Risti Esmaabikoolituse põhikiri

Eesti Punase Risti esmaabikoolituse põhikirja saate lugeda ja alla laadida siit.

Üles  
keskmine joon

Praktiline esmaabikoolitus välitingimustes vastavalt koolitatavate sihtrühmale

Uued tuuled esmaabikoolituses.
Praktiline esmaabikoolitus välitingimustes vastavalt koolitatavate sihtrühmale, läbiviijateks Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad ja instruktorid, kes on saanud väljaõppe Norra PR poolt.

Praktilisel õppusel osaledes on võimalik läbi mängida erinevaid situatsioonülesandeid pannes proovile eelnevalt omandatud teadmised. Teistkordne situatsiooni läbimängimine toimub peale eelnevalt analüüsitud vigade ja eksimuste läbi arutamist.

Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses Uued tuuled esmaabikoolituses

Üles  
keskmine joon

Koolitused

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset leida kõikjal, kus me liigume või viibime, olenemata kella- või aastaajast.

Koolituste eesmärk: Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni.

EPR esmaabi koolitus omab Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud koolitusluba. Koolitus on registeeritud Sotsiaalministeeriumis.

Ellen Sternhof, ellen.sternhof[at]gmail.com, telefon 521 0141. Registrikood N06655

Koolitusprogrammid on koostatud vastavalt ehitajate, metsatööliste ja autojuhtide töö iseloomu silmas pidades ja poole koolitusajast hõlmab praktiline õpe.

Üles  
keskmine joon

Eesti Punane Rist pakub järgmisi koolitusi:

Esmaabi põhikoolitus (16 akadeemilist tundi)

Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud EUROSERTIFIKAATI.

Kursuse eesmärk on anda inimesele (alates 13. elu-aastast) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

(16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja!

Koolituse ülesehitus:

 • PowerPoint esitlus
 • rikkalik videomaterjal
 • palju praktilist harjutamist.
 • Igale lõpetajale ARK ja Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritav tunnistus ja kaasa trükitud õppematerjalid.
Üles  
keskmine joon

Esmaabi lühikoolitus (8 akadeemilist tundi)

Kursuse eesmärk on teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused. Anda töötavatele inimestele esmaabialaseid põhiteadmisi ja oskusi, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

Kursuse õpperühma suurus on 10 - 16 inimest. Kursus on tasuline.

Kursus õpetab:

 • tegutsemist õnnetuskohal
 • elustamist
 • verejooksupeatamist
 • sokis kannatanu abistamist
 • esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste korral
 • sidumist
 • esmaabi äkkhaigestumiste korral

Vältimatu ehk elupäästva esmaabi oskusi peab kordama / harjutama üks kord aastas.

Üles  
keskmine joon

Esmaabi elustamiskoolitus (3 akadeemilist tundi)

Kursuse eesmärk on õpetada kannatanu elu päästmist elustamisvõtetega.

Õpperühma suuruseks 10 - 16 inimest alates 13 eluaastast. Kursus on tasuline.

Kursus õpetab:

 • kohustust päästa kannatanu elu
 • kuidas kutsuda abi
 • haigusi, kahjustusi ja vigastusi, mille korral on vaja inimest elustada
 • südameseiskumise kindlakstegemist
 • kunstliku hingamise tegemist
 • välise südame massaazhi tegemist
 • lapse elustamist

Elustamisoskusi peab kordama, harjutama üks kord aastas.

Üles  
keskmine joon

Esmaabi täiendkoolitus (6 akadeemilist tundi)

Kursuse eesmärk on korrata ja täiendada esmaabipõhi-kursustel omandatud esmaabiteadmisi ning oskusi. Tutvustatakse erinevaid olukordi ja õnnetusjuhtumite vältimist.

Kursuse õpperühma suurus on 10 - 16 inimest. Kursus on tasuline.

KORDAMINE ON TARKUSE EMA

Üles  
keskmine joon

Taaselustamine ja AED aparaadi kasutamine -4,0 tundi

 • Esmaabi andmise tähtsus
 • Teadvusetus
 • Elupäästva esmaabi andmine
 • AED aparaadi kasutamine elupäästvate võtete rakendamisel
 • Praktilised harjutused

Üles  
keskmine joon

Metsatööliste EA kursus (16 tundi)

 • esmaabiandmise tähtsus
 • õnnetusolukorra hindamine
 • esmaabi andmise taktika
 • elustamine
 • praktiline harjutamine
 • verejooksud
 • haavad
 • luumurrud ja traumad
 • kolju-, kaela-, seljavigastused
 • külmakahjustused
 • põletused
 • praktilised ülesanded
 • psühholoogiline esmaabi
Üles  
keskmine joon

Ehitajate EA kursus (16 tundi)

 • esmaabi õpetamise tähtsus
 • esmaabi andmise taktika
 • elustamine
 • praktiline harjutamine
 • välised verejooksud
 • haavad
 • luumurrud ja traumad
 • silmavigastused
 • mürgistused, söövitused
 • õnnetusjuhtumid ja alkohol
 • praktilised ülesanded
 • psühholoogiline esmaabi
Üles  
keskmine joon

Autojuhtide EA kursus (16 tundi)

 • Ohuolukorrad
 • õnnetusolukorra hindamine
 • esmaabi andmise taktika
 • elupäästev esmaabi
 • elustamine
 • välised verejooksud
 • haavad
 • luumurrud ja liigesetraumad
 • kolju-ning lülisamba-, kaela-, rindkere vigastused
 • põletused, söövitused
 • külmumised
 • esmaabi andmise vahendid
 • praktilised harjutused
 • psühholoogiline esmaabi
Üles  
keskmine joon

Esmaabikursus lastele (6 tundi), (5.–6. klassside õpilastele)

On juhtunud õnnetus

 • Millest algab abistamine
 • Kuidas reageerida õnnetuse korral

Õnnetuste vältimine

 • Ohtlikud ja ohutud mängud

Abistada tuleb iga õnnetuse korral

 • Torke-ja lõikehaavad
 • Komistamisel, kukkumisel tekkinud vigastused
 • Põletused
 • Ussi-ja putukahammustused

Esmaabi andmine

 • Õnnetusest teavitamine
 • Teadvuseta kannatanu abistamine
 • Võõrkehad ninas, kõrvas, kurgus
 • Verejooksud

Harjutamine

 • Sidumise reeglid
 • Praktiline harjutamine

Teadmiste kontroll läbi praktiliste harjutuste

Üles  
keskmine joon

Õnnetusi ennetav koolitusprogramm lasteaialastele (2 tundi)

 • kus oht varitseb?
 • kõrgelt alla kukkumine
 • põletus
 • ninaverejooks
 • terava esemega tekitatud haav
 • vettekukkumine
Üles  
keskmine joon
 
 
Eesti Punase Risti Esmaabikoolituse stateegia 2015
Eesti Punase Risti Esmaabikoolituse põhikiri
Praktiline esmaabikoolitus välitingimustes vastavalt koolitatavate sihtrühmale
Koolitused
Esmaabi põhikoolitus
Esmaabi lühikoolitus
Esmaabi elustamiskoolitus
Esmaabi täiendkoolitus
Taaselustamine ja AED aparaadi kasutamine -4,0 tundi
Metsatööliste EA kursus
Ehitajate EA kursus
Autojuhtide EA kursus
Esmaabikursus lastele
Õnnetusi ennetav koolitusprogramm lasteaialastele
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook