Avaleht / In English
logo
     
 
 

Noortele

Punase risti noored on maailma suurim noorsooühendus.

NOORED EESTI PUNASES RISTIS

Eesti Noorte Punane Rist loodi 25. oktoobril 1923. aastal Tallinnas. Kolmekümnendatel kuulus sinna ligikaudu 20 000 noort, kes tegutsesid koolides loodud noorterühmdes üle kogu Eesti. Pärast pikki okupatsiooni aastaid, mil Punase Risti liikmemaksu maksid kõik kooliõpilased, taastati Eesti Punane Rist taas 1992. aastal. Sama aasta sügisel loodi Tallinnas ka esimene noorterühm.

Noorsootöö Eesti Punases Ristis põhineb rühmatööl. Nüüdseks tegutseb Eesti Punases Ristis umbes 40 noorterühma 12 erinevas maakonnas. Noorterühmade juhid on läbinud vastava koolituse, kuid rühma tegevuse planeerimisest võtavad osa kõik rühma liikmed. Rühmategevuses peab olema ühendatud meeldiv kasulikuga. Mitmes Eestimaa linnas on Punase Risti noorterühmad loomata - just Sina võid olla esimene!

Lapsed

Üles  
keskmine joon

Esmaabitegevus

Mitmed noorterühmad tegelevad peamiselt esmaabiga. Noorterühmadele on korraldatud võistlusi ning aktiivsemad rühmad on osalenud ka rahvaüritustel, tagades vajaduse korral esmase abi andmise. Noortejuhid käivad esmaabi tutvustamas ka koolides. Eesti Punasel Ristil on olemas esmaabi õpetamise programm lasteaedade ning algklasside lastele - esmaabi võib vaja minna kõigil olenemata vanusest. Õnnetus ei hüüa tulles !!!

Esmaabitegevus

Üles  
keskmine joon

Kontakttegevus

Kontakttegevuseks nimetatakse Punases Risti tegevust puuetega noortega. Kontakttegevuse eesmärgiks ei ole puuetega inimeste abistamine vaid suhtlemine ning ühine tegevus. Just sellist suhtumist kohtab tänapäeval harva. Kontakttegevuse eesmärgiks on anda puuetega noortele võimalus osaleda aktiivselt igapäevases elus ning ühistegevuse tulemusena integreeritakse puuetega noori tavaühiskonda.

Kontakttegevus

Üles  
keskmine joon

Laagritegevus

Punase Risti noortetegvus on ühtlasi ka omamoodi suhtlusvormiks. Punase Risti rahvusvahelistes õppe- ja sõpruslaagrites õpivad noored tundma erinevaid inimesi, saavad uusi ideid ning vahetavad kogemusi. Ühise tegevuse tulemusena leitakse uusi meetodeid ja vorme, et muuta inimesi sallivamaks ning aidata abivajajaid.

Laagritegevus

Üles  
keskmine joon

Koolitused

Punase Risti noortel on võimalus osaleda erinevatel koolitustel. Kõik noorterühmade juhid läbivad noortejuhi koolituse. Populaarseks on saanud harjutustepaketi "Kas Sa näed seda mida mina näen" koolitus, mille kaudu on võimalik avardada noorte inimeste maailmavaadet ning muuta noori sallivamaks erinevate inimeste ja asjade vastu. Noortejuhid osalevad ka erinevatel teemaseminaridel, kus räägitakse AIDSist, narkomaaniast, doonorlusest, esmaabist ning muust noori inimesi puudutavatest teemadest. Erinevatel kursustel osalevad ka koolitajatena Eesti Punase Risti noorsookoolitajad.

Koolitused

Üles  
keskmine joon

Rahvusvaheline tegevus

Kuna Punase Risti noored tegutsevad kogu maailmas ühesuguste põhimõtete alusel viiakse läbi ka ühiseid projekte ja vahetatakse ideid ning kogemusi. Rahvusvaheline koostöö on organisatsiooni arengu seisukohalt tähtis, sest uute ideede elluviimiseks on võimalik saada ideid ning abi Rahvusvaheliselt Punase Risti Föderatsioonilt ning teistelt Rahvuslikelt Seltsidelt. Eesti Punane Rist teeb koostööd peamiselt Soome, Saksa ja Balti maade Punaste Ristide noortega.

Rahvusvaheline tegevus

Üles  
keskmine joon

Kampaaniad & korjandused

Noorte korraldatud kampaaniate kaudu teavitatakse noori neid varitsevatest ohtudest ning jagatakse informatsiooni enimabivajajatest. Kampaaniate ja korjanduste käigus antakse inimestele võimalus toetada Punase Risti vabatahtlikku tegevust, mis on suunatud riskirühmade toetuseks.

Kampaaniad

Üles  
keskmine joon
 
 
 
Noored Eesti Punases Ristis
Esmaabitegevus
Kontakttegevus
Laagritegevus
Koolitused
Rahvusvaheline tegevus
Kampaaniad & korjandused
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook