Avaleht / In English
logo
   
 
 
Sinu käed päästavad elu!

16.okt, üle-euroopalisel “Sinu käed päästvad elu” südame taaskäivitamise päeval, korraldas EPR Pärnumaa selts elusamise õpetamise Pärnu Linnavalitsuses, maavalisuses ja kaubanduskeskuses PK.

Punase Risti vabatahtlikud näitasid elustamisnukkudel elustamist, õpetasid kasutama AED aparaati. Huvi ürituse vastu oli suur ja nukul elustamist harjutasid 102 inimest.
Vabatahtlikena olid kaasatud Ele, Birgit, Natalia, Irina, Sigrid, Kaido ja Hiie.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 27. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR PÄRNUMAA SELTSI 2016 a tegevuse seletuskiri

EPR Pärnumaa Seltsi kuulub liikmeid seisuga 31.dets. 2016a.a 109 inmest.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR PÄRNUMAA SELTSI 2016 a tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Pärnumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Pärnumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 07.02.2015.a.

07.02.2015.a.a. toimus Pärnus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Saaremaa, Läänemaa, Päenumaa ja Raplamaa kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs. Kommenteeris ea õpetaja Maret Voore.

Teemad:

Pärnumaa. Tegevus toimus Pärnu tormi ajal tegutsenud evakuatsioonipunktis (koostöös kriisikomisjoniga), kus Pärnumaa PR vabatahtlikud olid valves ja kuhu toodi kannatanuid (sh. enimhaavatavana lapseootel naine, evakueeritav lemmikloomaga, alkoholijoobes isik). Antud situatsioon oli üles ehitatud põhimõttel, et Pärnumaa Seltsi vabatahtlikud olid nii kannataja kui ka abiandja rollis. Situatsiooni tegevus oli võetud reaalselt toimunud sündmusest, tuues esile evakopunktis aset leidnud komplitseeritud olukorra. Situatsioon andis hea pildi evakopunkti tööst.

Saaremaa. Situatsioon keskendus esmaabi osutamisele crush-sündroomi (kestva surve sündroom) puhul nii bussiõnnetuses (kannatanu jäi bussi istemete vahele) kui ka kodustes tingimustes juhtunud õnnetuse korral (kannatanu kukkus ja jäi puuriida alla hilisügisel külma ilmaga).

Raplamaa. Maakonna suurimas spordihallis toimunud spordisündmuse ajal andsid tribüünid järele ja kukkusid kokku. On palju kannatanuid. Antud sündmuse ajal viibisid spordisaalis ka EA teenust osutanud punaristlased, kes pakkusid koheselt oma abi õnnetuse likvideerimise eest vastutavale ametkonnale (Päästeamet). Viimane kaasas punaristlased abistava jõuna õnnetuse likvideerimisse. Punaristlaste ülesanne oli transportida kannatanuid õues loodud ajutisse evakopunkti, samuti pöörati tähelepanu ürituse korraldajale, kes oli juhtunust šokis. Anti ka kohest esmaabi.

Läänemaa. Metsa matkarajal olnud seltskond läks omavahel tülli ja läksid eri suundades ning kaotasid üksteisega kontakti. Helistati abi saamiseks 112. Algatati otsinguoperatsioon. Kohalejõudsid ka punaristlased (identifitseeritud vestidega), kes osutasid nii esmaabi kui ka psühhosotsiaalset abi.

Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev

Üles / 21. Veebruar 2015 /
keskmine joon

Vändra lapsed saavad Punaselt Ristilt ranitsatäie koolitarbeid

Eesti Punase Risti (EPR) Pärnumaa selts toetab annetustena kogutud raha eest koolitarvete ja ranitsatega kaheksat Vändra alevi ja valla last.

Aprillist augustini jätsid inimesed Pärnu Rimis EPRi korjanduskarpidesse 270 eurot. Seda on oluliselt vähem kui kahel varasemal aastal. Tunamullu sai selts koolikotikampaaniaga kokku veidi alla 400 ja läinud suvel rekordilised 417 eurot.

EPRi Pärnumaa seltsi sekretär Hiie Lainela ei osanud öelda, mis võiks olla tagasihoidlikuma annetussumma põhjus. Küll märkas ta kogumiskarpe tühjendades, et seekord oli eurosentide seas kasinamalt ka valuutat – nii münte kui kupüüre. "Varasematel aastatel on hästi palju välisraha olnud. On kohe näha olnud, et välismaalasedki pole pidanud paljuks münte või koguni paberraha karpi pista," märkis Lainela.

Ranitsatäis koolitarbeid

Olgugi et tänavune annetussumma jääb mullusele ja tunamullusele alla, on seda siiski kõvasti rohkem kui 2010. aastal, mil annetajad loovutasid EPRi Pärnu seltsile vaid 80 eurot. Sellest jagus 15 koolikoti sisu kokkupanemiseks. Üle-eelmisel aastal soetati vähekindlustatud perede lastele samuti üksnes õppevahendeid ja loobuti koolikottide ostmisest. 12 eurot maksva komplekti sai siis kokku 40 Sauga, Lavassaare, Koonga, Tõstamaa ja Varbla last. Läinud aastal sai ranitsa ühes tarvilikuga Pärnumaal 20 algkoolilast, lõviosa kingitusest läks Sindi linna lastele.

Puudust kannatavate perede laste varustamine kooliks vajalikuga on välja kasvanud Rimi ja Eesti Punase Risti ühiskampaaniast "Igale lapsele oma koolikott". Esimestel aastatel oli algatuse mõte toetada esimesse klassi minejaid, kuid ajapikku komplekteeriti kotid nii, et selle sisu sobiks teises ja kolmandas klassiski tarvitamiseks. Tänavu kandis annetuskampaania pealkirja "Et koolitee ei katkeks", mis tähendabki, et abisaajad ei pea tingimata olema algklassides käijad.

Peredele suureks abiks

"Varem panime algklassilastele kokku ühesugused komplektid, nüüd aga küsisin Vändra alevist ja vallast järele, mida abisaajatel konkreetselt vaja ja mis vanuses nad on. Pole ju mõtet kuuenda klassi lapsele osta laia joonega vihikuid, kui ta neid enam ei kasuta. Samuti on mul hea teada, et kaheksast ranitsasaajast üks on tüdruk. Temale valisin roosa koolikoti, poistele lähevad teistsugused," sõnas Lainela.

Toetuspaigad valib selts juhuslikult, sest kõigi Pärnumaa omavalitsuste vähekindlustatud perede lapsi korraga aidata ei jõuta. Õpilased, kellele koolipakk määratakse, selgitab välja omavalitsus. Et 270 eurost on veel mõnikümmend eurot järel, peab Lainela alevi ja valla sotsiaalametnikega nõu, kas täiendada kaheksat koolikotti või täidetakse kooliks vajalikuga peale nende kaheksa veel kaks ranitsat. Kõik koolikotid – olgu neid lõpuks kaheksa või kümme – toimetab Lainela Vändra alevisse ja valda tuleval teisipäeval. "Suured tänusõnad kõigile, kes pole pidanud paljuks annetuskasti münte pista. See on vähekindlustatud peredele väga suureks abiks. Kuigi parematel aegadel oleme saanud kinkida 40 komplekti kooliasju ja sel aastal venitame vaid kuni kümme kokku, on nende kümne lapse perele see kindlasti toeks," märkis Lainela.

Anu Villmann

Üles / 26. August 2013 /
keskmine joon

Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis

15.-22.juuli toimus humanitaartegevuse raames Valgamaal, Taheva vallas kahe riigi Punase Risti vabatahtlike kontaktlaager. Noorterühmad Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini Liidumaalt ja Eesti Punase Risti kohalikest seltsidest baseerusid Hargla Koolis. Programmi peaeesmärk oli SA Taheva Sanatooriumi vanurite hooldekodu puhkeala laiendamine. 44-liikmeline meeskond jagunes gruppideks: küttepuude saagimine, lõhkumise ja riita ladumine; pargialuse ja lillepeenarde korrastamine; muruniidukiga niitmine, trimmerdamine. Suurima ühistööna ehitati 18 m2 suurune katusega varjualune (laube) koos laudade ja pinkidega. Ehitust juhtis Olepal OÜ juhataja Jürgen Roop. Noorte tööks oli puitmaterjalide lihvimine, immutamine ja värvimine, hoone karkassi, katuse ja põranda paikapanek. Puhkeala territoorium korrastati, vanade kiikude alused kaevati üles ning asendati maakividega ümbritsetud lillepeenardega. Lisaks ehitati ja täideti mullaga L-kujuline püsikute haljastuskast ning istutati ilupõõsaid, lilli. Laagripäevade lõpus anti noorte heategevustöö üle Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi ja Sleswig-Holsteini Punase Risti presidendi Henning Krameri poolt. Vastuvõtjaks SA Taheva Sanatooriumi juhataja Janika Ploom ning Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.

Noortelaagris osalejatele viis pr.Schumacher Saksa Punasest Ristist läbi loengu ja arutelu teemal "Dementsus". Planeeritud oli veel MTÜ Paju Pansionaadid psüühilise erivajadusega elanike puhkepargi korrastamine, mis jäi vihmase ilma tõttu ära. Pansionaadi tegevusjuhendaja Triin Radsin tutvustas klientide erihoolekande teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. Saadi osa ka väikesest kontserdist.

Silmaringi avardamiseks külastati Pokumaad, matkati Karula Rahvuspargi radadel, saadi osa Suure Munamäe torni sünnipäevast, sõideti kanuudega Mustajõel. Kogu vabatahtlike grupp võttis aktiivselt osa 20.juulil Sooblase küla päevast, kus võisteldi triatlonis, ülevõlli kiikumises, rahvuslikest mängudest ja kuulati perekond Koorts`i kontserti. Külapäevadel oli püstitatud ka Punase Risti telk noortele suunatud infoga.

Valga Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Jelena Kalames tutvustas saksa-eesti noortele Valgamaa noorte tegemisi, vaba aja veetise võimalusi, avatud noortekeskuste tegevust. Külastati ka Läti Valka Punast Risti, kus piiriülest koostööst punaristlaste vahel tutvustas esindajana Galina Sokolova.

Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager

Üles / 27. Juuli 2013 /
keskmine joon

ECHO humanitaartööd tutvustavad aktsioonid Tallinnas, Tartus ja Pärnus

ECHO humanitaartööd tutvustavate aktsioonidega Tallinnas, Tartus ja Pärnus osalesid antud septembrikuu üritustes ka meie kohalikud EPR Tallinna, Tartu ja Pärnumaa Seltsid. Seltside vabatahtlikud levitasid punase risti humanitaartegevust kajastavaid materjale, elanikkond sai ülevaate Eesti abioperatsioonidest maailma õnnetuspiirkondadesse ja EPR osast selles. Punase risti telkides sai tutvuda ka esmaabi-võtetega ja sooritada praktilisi esmaabi võtteid.

mos mos mos mos mos mos mos mos

Üles / 2007 /
keskmine joon
 
 
Pärnumaa
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Krista Habakukk - Eesti Liikumine Kodukant juhatuse liige

Liikmed
Pille Lend - Eesti Kaitsevägi,
Merevägi instruktor

Kai Kunimägi - Pärnu Vabakool sekretär. HEV koordinaator

Sandra Peegel - Pärnu Rannastaadion turundusspetsialist/administraator

Merike Kukk - GCCL RMD Fleet Management Ltd manager

Sekretär
Hiie Lainela

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu!
EPR PÄRNUMAA SELTSI 2016 a tegevuse seletuskiri
EPR Pärnumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
Vändra lapsed saavad Punaselt Ristilt ranitsatäie koolitarbeid
Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis
ECHO humanitaartööd tutvustavad aktsioonid Tallinnas, Tartus ja Pärnus
 

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook Pärnumaa