Avaleht / In English
logo
     
 
 

Põhimõtted

Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise põhimõtted.

INIMLIKKUS:
Liikumise eesmärgiks on kaitsta elu ja tervist ning tagada lugupidamine inimese vastu.

VÕRDSUS:
Liikumine ei erista inimesi rahvuse, rassi, usuliste tõekspidamiste, klassikuuluvuse või poliitiliste veendumuste alusel. Leevendades üksikisiku kannatusi, lähtutakse tema esmavajadustest ja antakse eelisõigus kõige suuremas hädas olijaile.

ERAPOOLETUS:
Liikumine ei lasku poliitilistesse, usulistesse, rassilistesse või ideoloogilistesse vaidlustesse. Liikumine abistab lahinguväljal vahet tegemata kõiki haavatuid ning üritab nii rahvusvahelise kui rahvusliku mõjuvõimuga leevendada või ära hoida kõiki inimkannatusi.

SÕLTUMATUS:
Liikumine on sõltumatu. Rahvuslikud Punase Risti seltsid peavad oma valitsuste humanitaarteenistusi abistades ja seadustele alludes alati säilitama oma sõltumatuse, et olla igal ajal valmis Liikumise põhimõtteid järgides tegevusse astuma.

VABATAHTLIKKUS:
Liikumine on vabatahtlik abistamisliikumine, mis ei lähtu mingil viisil kasu saamise soovist.

AINUSUS:
Igas riigis võib olla vaid üks Punase Risti või Punase Poolkuu Rahvuslik Selts. See peab olema avatud kõigile. Seltsi humanitaartegevus hõlmab kogu riigi territooriumi.

ÜLEMAAILMSUS:
Rahvuvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumine, millesse kuuluvatel rahvuslikel seltsidel on võrdne staatus ja võrdsed õigused ning kohustused üksteise abistamise osas, on ülemaailmne.


Kinnitatud EPR Peakomitee otsusega 13.mai 2008.a.

AVALDUS EPR PRESIDENDILE

Mina (ees- ja perekonnanimi), olles andnud nõusoleku enda valimiseks ja olles osutunud valituks Eesti Punase Risti (Seltsi nimetus/valitud organi nimetus) liikmeks, kinnitan, et

  • oma tegevuses järgin EPR põhikirja, täidan EPR kongressi, Peakomitee ja Peavalitsuse otsuseid ning võtan vastu otsuseid järgides Punase Risti Liikumise põhiprintsiipe
  • sean oma tegevuses EPR huvid kõrgemale oma isiklikest huvidest;
  • huvide konflikti korral või konflikti tekkimise ohu korral ma kas lahendan juhtumi kooskõlas õigusaktidega või taandan ennast Punase Risti tegevusest.

Kuupäev, allkiri

 

Lae avaldus täidetava vormina alla siit

Üles  
keskmine joon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook