Avaleht / In English
logo
   
 
 

Eakate ohutuspäev

Raplamaal toimus 18. mail kolmas eakate ohutuspäev "Kaitse end ja aita teist".

Üritus toimus Märjamaa Rahvamajas ja oli mõeldud Märjamaa ja Vigala valla eakatele. Päeva eesmärgiks oli õpetada eakatele, kuidas ennast ohuolukorras aidata, ennetada ohutusid ja kuidas anda abi ohuolukorras teistele. Sageli on eakad omaette ja neil tuleb loota vaid iseenda oskustele.

Päev algas tervitustega Rapla politseijaoskonna juhilt ning Märjamaa vallavanemalt. Sellele järgnes Rapla politseijaoskonna ja Lääne päästekeskuse Märjamaa päästekomando ühine interaktiivne näidend, kus eakatele õpetati kuidas käituda tulekahju ja varguse korral ning kui vajalik on ohtude ennetamine. Välja olid toodud peamised eksimused, mida ametnikud oma töös on kohanud. Näidendi stsenaariumi kirjutasid politsei- ja päsätetöötajad. Seejärel toimusid mitmed erinevad töötoad, kus oli võimalik tutvuda liiklus- ja tuleohutusega; õigusrikkumiste ennetamisega; kuidas tuld kustutada, ja metsas eksimata liikuda; naabrivalvega liituda; ohvriabi nõuandeid kuulata; valmistada maitsvalt taimeteed. Vaegkuuljatele ja -nägijatele tutvustati erinevadi abivahendied ohutuse tagamisel. EPR Raplamaa Seltsi töötoas said huvilised harjutada elustamist. Pealelõunal toimus Rapla haigla peaarsti Aili Laasneri loeng ealistest iseärasustest ja vigastuste ennetamisest. Päev lõppes Reet Linna kontserdiga.

Üritusel osales 66 inimest, kelle keskmine vanus oli 70,7 aastat.

 

Üles / 12.Juuni 2012 /
keskmine joon
Õueõpe Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele

19.augustil 2010.a. viisid läbi EPR Tallinna Selts koos Raplamaa Seltsiga õueõppe Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele. Õueõppe käigus tuletati meelde esmaabi põhimõtteid, mida rakendati erinevate etappide läbimisel. Meie Punase Risti instruktorid Gunnar Heinoja ja Sirli Arro õpetasid otsimise algtõdesid, samas viidi läbi nn kadunud eseme otsing.

Õueõppe põnevaimaks etapiks EA õpetaja Ellen Sternhofi arvates oli kannatanu seisundi määramine, vigastuste otsimine ja "abi" osutamine.

Üles / 26. August 2010 /
keskmine joon
"Kaitse end ja aita teist" 2010

7.-10. juuni 2010 toimus Raplamaal Tarsi talus kolmas laager Raplamaa 6.-ndatele klassidele "Kaitse end ja aita teist". Laagris osales 14 Raplamaa kooli.

Nagu eelnenud kahel korral, nii ka seekord oli 2. laagripäev Eesti Punase Ristipäev. Esmaabiõppusel tuli lastel ennast ja oma teadmisi proovile panna 8 erinevas ülesandes, millest 5 olid erinevad ohusituatsioonid. Lastel tuli abi anda teadvusetule inimesele; abistada peahaavaga "kannatanut"; anda abi näpuvigastuste puhul, abistada põletuste puhul; abistada kannatanut, kel võõrkeha haavas; peatada nina verejooks ning abistada hoobi näkku saanud "kannatanut"; rahustada psühholoogilises sokis kannatanut; eemaldada silmast puru ja abistada väljaväänatud jala puhul. 6.-ndas situatsioonis tuli lastel näidata osavust kolmnurkrätikuga sidumisel ning 7-ndas punktis näidata oma teoreetilisi teadmisi esmaabis ning vastata 14.-le esmaabi küsimusele. 8.-ndas esmaabi punktis pidid lapsed näitama oma teadmisi EPR põhiprintsiipide teadmisel.

Suur-suur aitäh taas kord Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi simulantidele ning kohtunikele, tänu kellele õnnestus päev suurepäraselt.

Üles / 17. Juuni 2010 /
keskmine joon
Rapla haigla ühisõppus 2010

22.aprill 2010 toimus Raplamaa päästeteenistuse ja Rapla haigla ühisõppus, kus päästeametnikud ja haigla töötajad harjutasid tegutsemist tulekahju korral ning haigete päästmist ja transportimist põlevast majast. EPR Raplamaa Seltsi ea-rühma liikmed osalesid õppusel kannatanutena.

Osalenud vabatahtlikud pälvisid kiituse väga hea näitlemise ning professionaalse tagasiside eest.

Üles / 29. Aprill 2010 /
keskmine joon
Päevalaager Kaiu vallas

25.-26. märts 2010 toimus Kaiu vallas päevalaager, kus osales 14 Kuimetsa Algkooli õpilast Kaks päeva olid täis põnevad ettevõtmisi. Esimesel päeval tutvusid lapsed Eesti Punase Risti ja selle tegevusega; õppisid esmaabi andma ning harjutasid sidumist. Õppimise vaheajad olid sisustatud mitmete sportlike mängudega ning seoses lähenevate kevadpühadega meisterdati mitmeid erinevaid pühade kaunistusi ja kaarte.
Teisel päeva külastasime Rapla Politseijaoskonda, Rapla Päästeametit ning Järvakandi Klaasimuuseumit ja klaasikoda.

Laagri läbiviimises osalesid vabatahtlikud Helen Siniallik, Mari Sepp ja Siim Kasari. Suur tänu neile abi eest.

Üles / 30. Märts 2010 /
keskmine joon
AIDSi ohvrite mälestuspäev 2010

Järvakandi Gümnaasiumi 15-18 aastased noored kogunesid esimese tunni ajal õue koolimaja ette, kus süüdati mälestusküünlad, räägiti punasest solidaarsuslindist ja selle ajaloost. Ürituse viisid läbi 12. klassi 3 õpilast. Seejärel suunduti kooli saali, kus toimusid PowerPoint ettekanded.

Räägiti armastusest, mis on kõige alus. Enne, kui jõutakse vahekorrani, peab olema armastus. Peatuti ka sellel, et inimese seksuaalsus on seotud riskikäitumisega ning juttu oli ka kvaliteetsest seksuaalharidusest. Räägiti HIV-st ja AIDS-ist, nakkuse kulgemisest, levikust, turvaseksist. Edasi
räägiti seksuaalsuse kohta levivatest müütidest, tehti grupitööna "Õige ja vale" test ning õiged vastused ilmusid veidi aja pärast suurele ekraanile.

2009. aastal Raplamaa Seltsis toimunud HIV/AIDS koolituse läbinud Anna Serstjuk organiseeris kätlemismängu, mille käigus selgus, kuidas HIV ei levi. Vaadati ka HIV-teemalisi videoklippe.

Küünalde süütamine AIDS-i ohvrite mälestamiseks toimus ka Rapla Vesiroosigümnaasiumis õpetaja Pilvi Pregeli eestvedamisel. Enne tundide algust räägiti õpilastele 1. detsembri ja solidaarsuslindi tähendusest.

Üles / 8. Detsember 2009 /
keskmine joon
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Pilvi Pregel - Juhatuse esimees,
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi klassiõpetaja

Liikmed
Ülle Rüüson - Rapla Maavalitsus tervisedenduse spetsialist

Riina Meidla - Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja

Nana Pregel - Tallinna piiripunkti vanempiirivalvur

Tõnis Vaik - Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaalhoolekande alal

Sekretär
Sirli Arro

 
Uudised
Eakate ohutuspäev
Õueõpe Eesti Rahvusringhäälingu töötajatele
"Kaitse end ja aita teist" 2010
Rapla haigla ühisõppus 2010
Päevalaager Kaiu vallas
AIDSi ohvrite mälestuspäev 2010
 
<< 2014
<< 2013

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook