Avaleht / In English
logo
   
 
 

Raplamaa eakate ohutuspäev

Sadolini Spordihoones toimus 29.09.2013 Raplamaa eakatele ohutuspäev. Päeva eesmärgiks oli õpetada eakatele, kuidas ennast ohuolukorras aidata, ennetada ohutusid ja kuidas anda abi ohuolukorras teistele.

Päev algas tervitustega Rapla politseiülemalt Sellele järgnes Raplamaa päästeameti ja politsei ühine interaktiivne näidend, kus eakatele õpetati kuidas käituda tulekahju ja varguse korral ning kui vajalik on ohtude ennetamine. Spordisaalis toimusid lihtsad võistlused ja jõusaali harjutuste tuvustus, kepikõnd tervisepargis. Seejärel toimusid mitmed erinevad töötoad, kus päästeameti juures sai harjutada tulekustutamist, konsulteerida korstnapühkijatega; õppida käitumist metsas ära eksimise korral; tutvuda Eesti Naabrivalve tegevusega; tegevust ja vahendeid tutvustas Eesti Vaegkuuljate ühing. EPR Raplamaa Seltsi töötoas said huvilised teada põhitõed elustamist ning seda elustamisnukkudel ka harjutada.

Eakate ohutuspäev

Üles / 21. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Raplamaa ohutuspäev

Päästeamet korraldas 24. augustil 2013 Rapla linnas koostöös politsei, Naiskodukaitse, PR Raplamaa Seltsi, Raplamaa traumanõukogu, Häirekeskuse, MTÜ Ole, Tamrexiga ohutuspäeva. Selle päeva raames tutvustasid erinevad organisatsioonid oma tegevust ning õpetasid lastele ja täiskasvanutele ohutut käitumist. Ohutuspäeva raames toimus maastikumäng, kus lapsed ja täiskasvanud pidid läbi käima kõik osalejate boksid ning täites vastava ülesande, said nad oma osalejakaardile vastava märke. Raplamaa Seltsi telgis tuli täiskasvanutel harjutada elustamist. Koolilapsed vastasid esmaabialastele küsimustele ning koolieelikud said omale ühe esmaabialase värvimis- või nuputamisülesande.

Raplamaa ohutuspäev Raplamaa ohutuspäev Raplamaa ohutuspäev

Üles / 21. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Valtu küla ohutuspäev

Valtu külas toimus 6. juuli 2013 ohutuspäev, millest võtsid osa PR Raplamaa Selts, Päästeteenistuse Rapla komando, Naiskodukaitse Rapla ringkond, Kaitseliidu Rapla malev, Rapla politseijaoskond, Maanteeameti liiklusohutuse osakond ja Raplamaa vigastuste ennetamise töötuba. Ürituse eesmärgiks oli kohalikele elanikele õpetada ohutut käitumist ning kuidas käituda juba tekkinud ohuolukorras. Lisaks toimus päeva jooksul maastikumäng, mille jooksul tuli erinevate osalejate juures läbida rida kontrollpunkte, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid. Punase Risti punktis tuli harjutada elustamist. Maastikumängus osales 140 inimest. Lisaks õpetasid Raplamaa vabatahtlikud erinevaid esmaabivõtteid.

Üles / 21. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Raikküla Noortekeskuse esmaabiõppus

Maakondliku tervisedenduse projekti raames viis Raikküla Noortekeskus läbi 20.06.2013 esmaabiõppuse. Kahjuks oli osalenud lapsi planeeritust oluliselt vähem. Lapsed olid jaotatud 3 gruppi ning neil tuli lahendada 3 erinevat praktilist ülesannet. Simulantideks olid lapsed ise kordamööda. Abi tuli anda ninaverejooksu, paanika, põletuse, minestuse, teadvusetuse, põletuse korral ning elustada erinevas vanuses kannatuid. Lisaks kordasime üle päikesepiste ja putukahammustuste korral käitumise reeglid ning vaatasime ühiselt esmaabiteemalisi filme.

Raikküla Raikküla Raikküla Raikküla Raikküla Raikküla

Üles / 20. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Esmaabitunnid võimlemise suvelaagris

Võimlemisklubi Piruett juunikuises suvelaagris Raplamaal Varbolas toimus kaks 90 minutilist esmaabitunnid. Tundides osales 140 last vanuses 7-14 aastat. Tunni raames sai räägitud põhilistest suveohtudest – päike, kuumus ja putukad. Lisaks kuidas abi anda verejooksude, põletuste ja põrutuste puhul. Tuletati meelde ka hädaabi numbrile helistamise põhitõed. Et info paremini meelde jääks vaatasime ühiselt esmaabifilme ning osad lastest olid simulantideks, kellele olid pandud vastavad mulaaźid. Lisaks said lapsed võimalust mööda harjutada sidumist.

Võimlemine Võimlemine Võimlemine Võimlemine Võimlemine

Üles / 19. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Vähekindlustatud perede laste laager Valgus

17.-18. juuni 2013 toimus päevalaager Valgu piirkonna 1.-5. klassis käivatele enimhaavatavate perede lastele. Laagri läbiviimisse oli kaasatud Raplamaa Seltsi ea-rühma liige Ene Oisalu ja Valgu Põhikooli õpetaja Maarika Hatto.

Esimene päev toimus Valgu Põhikooli ruumides. Päeva alustasid lapsed Ene ja Maarika käe all meisterdades. Lapsed meisterdasid plasttopside, jahu ja vee abil lillevaase, mille sai pärast kuivamist vastavalt oma fantaasiale ära kaunistada. Lisaks meisterdasid lapsed krepppaberist lilli, mida sai liimida okstele ning asetada oma meisterdatud vaasidesse.

Seejärel tutvustas seltsi sekretär lastele Eesti Punast Risti ja Rahvusvahelist Punase Risti liikumist. Vaatasime selleteemalisi filme internetist. Seejärel oli aeg esmaabi õppimiseks. Et paigal püsimine lastel raskeks ei läheks, siis vahepeal minid ühiselt õue ja Ene juhendamisel toimusid mitmed põnevad võistlusmängud.

Pealelõunal jagunesid lapsed 5 gruppi ning toimus esmaabiteater. Lapsed esitasid enda poolt välja mõeldud situatsioonid. Igas situatsioonis oli juhtunud õnnetus, mis vajas kiirelt esmaabi. Lapsed ise esitasid ja ise ka lahendasid oma ülesanded. Pärast etendusi järgnes väike tagasiside mis läks hästi ja mis oleks võinud olla ülesannetes paremini. Päeva lõpetasid lapsed vahvate meeskondlike mängudega kooli territooriumil – meeskonnatöö harjutamise ülesanded ja orienteerumisvõistlused.

Teisest päevast suurema osa veetsid lapsed Vembu-Tembumaal. Osalenud lastele oli see suureks elamuseks, kuna peredel endal puudub võimalus lapsi sellisesse paika viia. Mitmedki lapsed ütlesid, et see oli nende suurim unistus pääseda Vembu-Tembumaale. Õnneks oli ka ilm sel päeval tõeliselt suvine ning lasi lastel nautida kõiki mängumaa võimalusi.

Laagri pidulik lõpetamine ühise magusa söömisega toimus EPR Raplamaa Seltsis. Kõik osalenud lapsed jäid laagriga rahule ning avaldasid soovi veel mõnel järgmisel korral laagris osaleda.

Laager Valgus Laager Valgus Laager Valgus Laager Valgus Laager Valgus Laager Valgus Laager Valgus

Üles / 19. Oktoober 2013 /
keskmine joon

"Kaitse end ja aita teist" 2013

2013. a veebruaris toimus koolide esindajatele 8-tunnine esmaabikoolitus, kus õpetati välja koolide esindajaid, kes jagaksid oma kooli lastele esmaabialaseid teadmisi-oskusi. Kahjuks osales vaid 6 õpetajat 6 koolist. Lisaks oli võimalus igal koolil kutsuda praktilisi esmaabi tunde läbi viima Raplamaa Seltsi sekretär. Selle eelduseks oli, et lapsed on eelnevalt juba oma õpetaja käe all läbinud teooriakoolituse. Koolituste kestvus oli 2x45 minutit. Sellest koolitusest oli huvitatud 13 kooli ning osales kokku 226 last.

4.–6. juuni toimus Karitsa jahibaasis "Kaitse end ja aita teist laager". Laagris läbiti teoreetilistest testidest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused., mängud ja õppused. Laagris osales 11 maakonna kooli. Kooli esindusvõistkonnas oli 8 liiget (4 tüdrukut ja 4 poissi)+ juhendaja. Kokku osales laagris 96 last.

4. juuni pealelõunal toimus Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi poolt korraldatud esmaabiõppus. Samal ajal toimusid ka Kaitseliidu, Naabrivalve ja Raudteeohutuse õppepunktid. Lastel tuli lahendada 5 erinevat ohusituatsiooni, mille raames tuli ennast proovile panna erinevate vigastuste puhul abi andmises. Lastel tuli: abi anda teadvusetule inimesele, anda abi näpuvigastuste puhul,. abistada põletuste puhul, peatada nina verejooks ning abistada hoobi näkku saanud "kannatanut", rahustada psühholoogilises śokis kannatanut abistada käeluumurru korral, abistada minestuse puhul. 5. esmaabipunkt ei olnud hinnatav, kuna seal õpetas ea-õpetaja Talvi Helde kannatanud transportimist käepäraste vahenditega. Seda ei olnud eelnevalt lapsed õppinud ning seal punktis said lapsed lihtsalt lisateadmisi.

Neile järgnesid Valgu Põhikool ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi meeskond. Väga olulisi eksimusi ei teinud ükski laps. Järgmisel päeval täitsid lapsed esmaabi teooriaküsimustikku ning ka seal osutus kõige osavamaks Kehtna Põhikool.

Kaitse end ja aita teist Kaitse end ja aita teist Kaitse end ja aita teist Kaitse end ja aita teist Kaitse end ja aita teist

Üles / 19. Oktoober 2013 /
keskmine joon

5. klasside tervisepäev Valtu Põhikoolis

9. mail viis Valtu Põhikool läbi iga-aastast maakondlikku 5. klasside tervisepäeva. Osales 15 kooli ja 65 last. Raplamaa Seltsi ülesandeks oli läbi viia esmaabi simulatsiooni. Esmaabipunktis oli 2 kannatanut, kellele tuli abi anda. Ühel kannatanul oli käehaav ning tekkis minestus, teisel kannatanul ninaverejooks ja psühholoogiline śokk. Kõigepealt pidid lapsed abi andma käepäraste vahenditega st nende esemetega, mis olid neil omal kaasas, taskutes. Seejärel said nad enda käsutusse esmaabikoti koos vajaliku varustusega ning abi tuli anda nendega. Osalenud laste oskustega võib rahule jääda, sest kumbki kannatanud ei jäänud abita ning ei tekitatud kummalegi lisavigastusi. Kindlasti vajavad nende oskused veel parandamist, aga just selleks ongi abiks erinevad esmaabiõppused.

Valtu tervisepäev Valtu tervisepäev

Üles / 18. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Esmaabitunnid kooliõpilastele

2013. aastal on Raplamaa Selts läbi viinud väga mitmeid erinevaid koolitusi kooliõpilastele. Käru Põhikoolis viisime läbi 90 minutilised esmaabitunnid, milles osalesid 1.–9.klassi õpilased erinevates gruppides. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis toimusid Raplamaa Seltsi juhatuse esinaise ja RVG õpetaja Pilvi Pregeli eestvedamisel 5.-ndate klasside elustamise õpitoad.

Valtu Põhikoolis toimus 90 minutiline esmaabi tund 3. klassi õpilastele, kus rääkisime põhilistest esmaabivõtetest ja harjutasime plaastri panemist ja sidumist. Kevadel viisime läbi Rapla Ühisgümnaasiumi algklasside õpilastele neli 30 minutilist esmaabitundi. Lastele räägiti põhilistest suvistest ohtudest – päikesepiste, ülekuumenemine, põletused, putukahammustused, põrutused ja verejooksu peatamised.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis toimus 29. mail 2013 algklasside projektipäev, milles lõid kaasa EPR Raplamaa Selts, politsei ja pääste. Raplamaa Seltsi ülesandeks oli lastele 30 minutilise esmaabipunkti korraldamine. Esmaabipunktis osales korraga 2 klassi. Esmaabipunkti viis läbi seltsi ea-õpetaja ja kooli kooliõde Talvi Helde. Kuna kõik klassid olid eelnevalt tema käe all juba saanud erinevatel aegadel esmaabiõpetust, siis igale grupile toimunud tund oli veidi erinev vastavalt sellele, mis lapsed juba teadsid. Näiteks kahel korral kandsid esmaabiringi noored ette näidendi 112 helistamisest ja abi andmisest. Lisaks rääkis Talvi Helde neile lihtsamatest esmaabivõtetest – haava sulgemisest, külma asetamisest, ninaverejooksu peatamisest, ülekuumenemisest ja ohtudest batuudil.

Üles / 18. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Rapla Haigla päästeõppus

25.04.2013 olid taas kord Raplamaa Seltsi vabatahtlikud ja ea-rühma liikmed abiks Raplamaa päästeosakonnal õppuse läbiviimisel. Seekordne õppus toimus Rapla Haiglas ning harjutati uuest vastvalminud osakonnast haigete evakueerimist. Nende ülesandeks oli simuleerida haigla patsiente.

Päästeõppus Päästeõppus Päästeõppus Päästeõppus

Üles / 18. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Koolieelikud õpivad esmaabi

Koolitusel käsitleme esmaabi lihtsalt ja praktiliselt, et lapsel oleks lihtsam infot vastu võtta ja seda ise vajadusel kasutada. Koolitus on lasteaedadele tasuta ja kestab ligikaudu 60 minutit. Lastele õpetakse kuidas hakkama saada kõige sagedamini ette tulevates ohuolukordades - ninaverejooks, haava puhastamine ja sidumine, võõrkeha kurgus, põletuse esmaabi ning kuidas kutsuda vajadusel abi.

"Kuulake lapsi! Lapsed on väga vastuvõtlikud informatsioonile ja võivad olla targemad kui meie." kirjutas Rapla maavanem Tiit Leier eelmisel nädalal. Olen temaga täiesti nõus. Lapsed on targad ja neid tasub kuulata. Selleks, et nad saaksid veel targemaks, on meie ülesanne neid selles aidata.

Esimesed sammud

Teist aastat korraldab Eesti Punase Risti Raplamaa Selts Raplamaa koolieelikutele esmaabikoolitust. Õnnetused paraku ei hüüa tulles ning seepärast tuleb nende saabumiseks valmis olla. Õnnetuse korral on esmaabi andmise oskus sageli otsustava tähtsusega. Koolilastel tuleb peale kooli sageli pikalt üksi olla ja hädaolukordades üksi hakkama saada. Seepärast olemegi oma koolituse just koolieelikutele suunanud, et nende esimesed sammud iseseisvumisel oleksid võimalikult kerged.

Teemad vastavalt vanusele, praktilised harjutused lisaks

Vastavalt laste küsimustele ja soovidele jõuame rääkida veel mitmestki teistest ohuolukordadest - külmumine, putukahammustused, peapõrutus jm. Selleks, et teooria kuulamine raskeks ei läheks, harjutame esmaabi ka praktiliselt. Kõik lapsed saavad ise panna plaastrit haavale ning siduda sidemega käsi ja pead. Otse loomulikult on praktiline osa laste lemmik. Praktilisi ülesandeid asutakse tegema väga õhinal ning sageli on neil sidumine tehtud veel enne kui jõuan õpetussõnad öelda. Paljud lastest on saanud vajalikud teadmised juba eelnevalt kas lasteaias õpetajatelt või oma vanematelt. Kuna kordamine on tarkuse ema, siis tasub alati üle korrata ja oma teadmisi kontrollida.

Üha populaarsem

Eelmisel õppeaastal osales koolitustel 16 lasteaeda ja 247 last. Selleks õppeaastaks on koolitusele registreerunud juba 20 lasteaeda. Lasteaedade tagasiside koolitusele on olnud positiivne. Järvakandi lasteaed "Pesamuna" juhataja Heivi Kipper. "Olen väga rahul, et te neid koolitusi läbi viite! Ma leian, et need teadmised, mida lapsed sellest saavad, on hindamatu väärtusega.

Loodan siiralt, et te neid koolitusi ka edaspidi läbi viite! Esmaabist ei saa kunagi liiga palju rääkida ning see teema on alati aktuaalne." Loodan väga, et koolitusel osalenud lapsed julgevad oma uusi teadmisi ka praktilises elus kasutada ning jagada neid kõigi oma pereliikmetega. Esmaabi oskuseid ei lähe ilmtingimata vaja võõraste aitamiseks, sest suur osa õnnetustest juhtub kodus või meie lähedaste keskel. Statistiliselt on isegi suurem tõenäosus, et abi tuleb anda inimesele, keda sa tunned, mitte võõrale. Esmaabialased teadmised ja oskused võivad päästa nii perekonnaliikme, sõbra või sugulase elu!

Sirli Arro
EPR Raplamaa Seltsi sekretär

Üles / 22. Jaanuar 2013 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Pilvi Pregel - Juhatuse esimees,
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi klassiõpetaja

Liikmed
Ülle Rüüson - Rapla Maavalitsus tervisedenduse spetsialist

Riina Meidla - Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja

Nana Pregel - Tallinna piiripunkti vanempiirivalvur

Tõnis Vaik - Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaalhoolekande alal

Sekretär
Sirli Arro

 
Uudised
Raplamaa eakate ohutuspäev
Raplamaa ohutuspäev
Valtu küla ohutuspäev
Raikküla Noortekeskuse esmaabiõppus
Esmaabitunnid võimlemise suvelaagris
Vähekindlustatud perede laste laager Valgus
"Kaitse end ja aita teist" 2013
5. klasside tervisepäev Valtu Põhikoolis
Esmaabitunnid kooliõpilastele
Rapla Haigla päästeõppus
Koolieelikud õpivad esmaabi
 
<< 2014
<< 2012

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook