Avaleht / In English
logo
   
 
 
Sinu käed päästavad elu!

Igal aastal, 16.oktoobril, toimub üle-Euroopaline elustamise vajalikkust propageeriv aktsioon „SINU KÄED PÄÄSTAVAD ELU“.

Kui keegi on kaotanud teadvuse ja ei hinga normaalselt, võib see olla ÄKKSURM. Ellujäämine sõltub paljuski juuresolijate tegutsemisest. Varajane 112-te helistamine ja tugevate ning kiirete rindkerele vajutustega alustamine võib PÄÄSTA ELU.

Eestis sureb igal aastal teiste inimeste juuresolekul südame äkksurma pea 700 inimest, kuid ainult 30% juhtudest kasutavad juuresviibivad inimesed enne kiirabi tulekut elustamisvõtteid. Kui elusatmisvõtteid kohe ei rakendata, on ellujäämise võimalus kahjuks ainult 10%.

Saaremaal toimusid aktsioonid erinevates ettevõtetes, kus inimestel oli võimalus mannekeenidel elustamisvõtteid õppida, proovida AED aparaadi kasutamist, lugeda infomaterjali ja, mis kõige tähtsam, saada enesekindlust kiireks tegutsemiseks ja arusaamist, et igaüks meist võib olla ELUPÄÄSTJA.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 30. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR SAAREMAA SELTSI 2016.a. TEGEVUSE SELETUSKIRI

Seltsil on 5- liikmeline juhatus, 13- liikmeline esmaabi rühm, 5- liikmeline noorterühm ja 3 esmaabi õpetajat.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR SAAREMAA SELTSI 2016.a. TEGEVUSE SELETUSKIRI (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

Rahvusvahelise AIDS'i ohvrite mälestuspäev

Sihtrühm: Kuressaare linna ja Saaremaa valdade inimesed, eelkõige noored.

Aeg ja koht: Kuressaare linn 14.mai 2016 kell 12:00–15:00 Pritsumaja ees ja sees.
Meeskonna kogunemine kell 11:00.

Tegevus: HIV testimine, infomaterjali jagamine, vererõhu- ja veresuhkru mõõtmine

Eesmärk:

 • teavitada noori sugulisel teel ja vere kaudu levivatest viirustest ja haigustest, õpetada nendest hoiduma
 • informeerida noori, kust on võimalik saada vastuseid küsimustele, mis on seotud HIV/AIDS-iga, narkomaaniaga, seksuaalkasvatusega jm-ga
 • arendada noortes emaatiavõimet ja humanismi mõeldes ja tundes kaasa nendele, kes on HIV/AIDS-i nakatunud või AIDS-i surnud. Õpime neist lugu pidama ja vajadusel aitama
 • HIV kiirtestide tegemine
 • EPR põhimõtete ja tervislike eluviiside propageerimine
 • EPR liikmehõive.

Vastutusvaldkonnad:

 • Ürituse ülem: Laine Kunnberg-Bortnikov EPR Saaremaa Seltsi tegevsekretär
 • Peakorraldajad: Kätlin Kask- EPR Saaremaa Seltsi noorterühma juht ja Lii Vanem-Kuressaare Noortekeskuse noorsootöötaja
 • Korraldusmeeskond: EPR Saaremaa Seltsi noorterühma liikmed, Kuressaare Noortekeskuse töötajad ja praktikandid, meditsiinieriala tudengid.

Koostöö: Mälestuspäeva koostööpartnerid on Kuressaare Noortekeskus, Tervise Arengu Instituut, Amor noortenõustamine, Zukker Disain OÜ, Kuresaare Pritsumaja

Ülesannete jaotus osapoolte vahel:
EPR Saaremaa Selts

 • Avaliku ürituse loa võtmine, ürituse reklaamimine kohalikus meedias, plakatite trükkimine ja väljapanemine koolidesse ja asutustesse
 • Ruumide ja esinemisplatsi kasutamise kokkulepped, ettevalmistööd
 • Punase Risti atripuutika väljapanek- banner, lipp, EPR tutvustav materjal, õhupallid jm, teemakohane jaotusmaterjal
 • Aktiivsematele korraldajatele ja osavõtjatele tunnustustamine
 • Ürituse juhtimine, sh kohapealne ürituse reklaam.

Kuressaare Noortekeskus:

 • Tehnika kohatetoimetamine ja äraviimine
 • Teemakohase infomaterjali jagamine
 • HIV testimise organiseerimine
 • Muud abitööd.

Ürituse finantseerijad: EPR Saaremaa Selts- ütituse korralduskulud; Kuresaare Pritsumaja- ruumid ja esinemisplats; Tervise Arengu Instituut-infomaterjalid; Amor noortenõustamine- testimise, Zukker Disain OÜ- plakatite trükkimine

Ürituse kirjeldav analüüs

Selles formaadis üritust korraldab EPR Saaremaa Selts juba neljandat korda. Kokku tegid kiirtesti 47 inimest, eelmisel aastal 51. Soovijaid oli küll rohkem, kuid kahjuks võtab testi tegemine natuke aega ja mõnel ei jätkunud ootamiseks kannatust. Ühes tunnis jõuab teha 15-20 testi. Paljud kasutasid ootamise aega vererõhku mõõtmiseks ja infomaterjaliga tutvumiseks. Testi tulemused on salastatud.

Kuna teadaolevalt oleme ainus sellise ürituse korraldaja Saaremaal, siis loodame iga aastaga koguda aina rohkem inimesi, keda AIDS-i teema südant valutama paneb ja ohutu seksuaalkäitumise üle mõtlema paneb. Kindlasti on oluline osa ka testide tegemisel: avastada viirus võimalikul kiiresti, et vältida viiruse edasiandmist teistele ja säästa viirusekandja tervist.

Laine Kunnberg-Bortnikov
Eesti Punase Risti Saaremaa Selts
Lasteaia 12-1, Kuressaare
Tel/fax 45 33 613
Mob. 51 25 380
e-mail saaremaa[at]redcross.ee

Artikkel ajalehes Meie Maa - Eesti Punase Risti Saaremaa Selts tegi soovijatele kiirtesti

Üles / 18. Mai 2016 /
keskmine joon

EPR Saaremaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Saaremaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 07.02.2015.a.

07.02.2015.a.a. toimus Pärnus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Saaremaa, Läänemaa, Päenumaa ja Raplamaa kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs. Kommenteeris ea õpetaja Maret Voore.

Teemad:

Pärnumaa. Tegevus toimus Pärnu tormi ajal tegutsenud evakuatsioonipunktis (koostöös kriisikomisjoniga), kus Pärnumaa PR vabatahtlikud olid valves ja kuhu toodi kannatanuid (sh. enimhaavatavana lapseootel naine, evakueeritav lemmikloomaga, alkoholijoobes isik). Antud situatsioon oli üles ehitatud põhimõttel, et Pärnumaa Seltsi vabatahtlikud olid nii kannataja kui ka abiandja rollis. Situatsiooni tegevus oli võetud reaalselt toimunud sündmusest, tuues esile evakopunktis aset leidnud komplitseeritud olukorra. Situatsioon andis hea pildi evakopunkti tööst.

Saaremaa. Situatsioon keskendus esmaabi osutamisele crush-sündroomi (kestva surve sündroom) puhul nii bussiõnnetuses (kannatanu jäi bussi istemete vahele) kui ka kodustes tingimustes juhtunud õnnetuse korral (kannatanu kukkus ja jäi puuriida alla hilisügisel külma ilmaga).

Raplamaa. Maakonna suurimas spordihallis toimunud spordisündmuse ajal andsid tribüünid järele ja kukkusid kokku. On palju kannatanuid. Antud sündmuse ajal viibisid spordisaalis ka EA teenust osutanud punaristlased, kes pakkusid koheselt oma abi õnnetuse likvideerimise eest vastutavale ametkonnale (Päästeamet). Viimane kaasas punaristlased abistava jõuna õnnetuse likvideerimisse. Punaristlaste ülesanne oli transportida kannatanuid õues loodud ajutisse evakopunkti, samuti pöörati tähelepanu ürituse korraldajale, kes oli juhtunust šokis. Anti ka kohest esmaabi.

Läänemaa. Metsa matkarajal olnud seltskond läks omavahel tülli ja läksid eri suundades ning kaotasid üksteisega kontakti. Helistati abi saamiseks 112. Algatati otsinguoperatsioon. Kohalejõudsid ka punaristlased (identifitseeritud vestidega), kes osutasid nii esmaabi kui ka psühhosotsiaalset abi.

Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev Õppepäev

Üles / 21. Veebruar 2015 /
keskmine joon

Saaremaa ohtuspäev 06.09.2014

Ohutuspäevade eesmärk on propageerida elanikkonna seas mõtteviisi, et iga inimene saab eelkõige ise tagada iseenda ja oma lähikondlaste turvalisuse ja vajadusel oskab ise ka abi anda.

Ohutuspäeva kestusaeg on üks päev 3–5 tundi ja mõeldud kogupere üritusena. Punase Risti telgis jagati infomaterjali Punase Risti tööde ja tegemiste kohta. Lisaks jagati infomaterjali esmaabist ja kuidas õnnetustest hoiduda Julgemad said näidata oma teadmisi esmaabist. Lapsevanemad ja eakamad said mõõta oma vererõhku ja said infot tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside kohta.

Ohutuspäev Ohutuspäev Ohutuspäev Ohutuspäev Ohutuspäev Ohutuspäev Ohutuspäev

Üles / 9. September 2014 /
keskmine joon

Lastelaagrid

Eesti Punase Risti Saaremaa Selts korraldab igal aastal 3-4 lastelaagrit Saaremaa toimetulekuraskustes perede lastele. Suvised laagrid korraldatakse mõnes Saaremaa vallas, talvised laagrid toimuvad linnas.

Suvine ohutuslaager 21.-23.07.2014

Koht: Lümanda vald, Saaremaa

Sihtrühm: Lümanda valla toimetulekuraskustes perede lapsed.

Eesmärk:
1.Punase Risti põhimõtete tutvustamine;
2.Riskitegurite ennetamine ja kõrvaldamine igapäevaelus;
3.Esmaabi ja selle oskuste omandamine;
4.Ilu-ja kunstimeele arendamine;
5.Iseseisvuse- ja enesega toimetuleku põhimõtete tutvustamine;
6.Lihtsamate toitude valmistamine;
7.Noorterühma liikmete ja EA rühma liikmete kaasamine vabatahtlikuna, õpitud teadmiste ja oskuste kinnistamine;
8.Tervislike eluviiside ja hügieeni õpetamine;
9.Sisukas vaba aja veetmine.

Koostöö: Laagrist võtsid osa Lümanda valla lapsed, kelle valis välja valla sotsiaaltöötaja. Laagri läbiviimisel ja korraldamisel aitasid kaasa EPR Saaremaa Seltsi noorterühma liikmed, vabatahtlikud ja Lääne-Eesti Päästekeskuse pommirühma töötaja, Eesti Merepääste Seltsi liige, Eimar Täht.

Tegevused: Kolme laagripäeva läbisid esmaabi ja-ohtuse treeningud, loengud ja mängud, mille peamised läbiviijad olid Laine Kunnberg-Bortnikov ja Eimar Täht. Teemad olid esmaabi, ohtud metsas, vees ja tulega ümberkäimisel, ohud tarnspordivahenitega, pommide- ja lõhkeainetega jm. Lapsed kuulasid loenguid suure huviga, esitasid küsimusi ja vastasid julgelt lektori küsimustele Aeg-ajalt toimusid lõbusad võistlus- ja veemängud.. Eimar Täht oskab igas vanuses lapsi ennast kuulama panna, tema teemade käsitlus ja huumoriga rikastatud esitamise viis on lastele väga kõitev ja ei väsita lapsi. Eriti lõbusad olid võistlusmängud. Vabal ajal mängiti jalg- ja võrkpalli, õpiti sõlmede sidumist jms.
Nii laagri korraldajad kui ka lapsed jäid laagriga väga rahule. Eriti meeldisid lastele Eimar Tähe loengud ja mängud. Esmaabi oli raskem ja tõsisem, kuid praktilisem ja mõtlemapanevam. juhtuda. Esmaabi õpetamise üks eesmärke oli ka panna lapsi ohtusi ette nägema ja teisi ohtude eest hoiatama.

Üles / 22. August 2014 /
keskmine joon

Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev

Iga aasta maikuu kolmandal pühapäeval tähistatakse Rahvusvahelist AIDS-i ohvrite mälestuspäeva. Esimest korda tähistati seda 1983. aastal San Franciscos ja New Yorgis, mil AIDS-i ohvreid oli üle maailma kokku 2000. Hetkel tähistatakse seda päeva kokku 93 riigis. Eestis tähistatakse seda päeva regulaarselt 1993. aastast.

Igal aastal toimuvad erinevates Eestimaa linnades sellele päevale pühendatud üritused. Eesti Punase Risti Saaremaa Selts tähistab AIDS-i ohvrite mäletuspäeva värvikaja ja tähelapanu kõitva üritusega. Sihtrühmaks on Kuressaare linna ja Saaremaa valdade inimesed, eelkõige noored. Üritusel esinevad Saaremaa noorteansamblid ning laulu-ja tantsurühmad. Toimub HIV testimine, teemakohased vestlusringid, slaidiesitlused. Lisaks näidatakse üles toetust HIV ja AIDS-iga elavatele inimestele, püütakse vähendada HIV ja AIDS-iga seotud eelarvamusi ning võideldakse ühiselt selle viiruse leviku vastu maailmas. Samas praopageeritakse EPR põhimõtteid ja tervislikke eluviise, kaasatakse uusi liikmeid.

Mälestuspäeva on läbi viidud koostöös Kuressaare Noortekeskusega, Tervise Arengu Instituudiga, noortenõustamisega "Amor" , Raadio Kadiga, Veebi-ja turundusagentuuriga ning mitmete ettevõtete-ja organisatsioonidega.

Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev

Üles / 22. August 2014 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Juhan Nemvalts - Kuressaare Haigla, anestesioloog

Liikmed
Mari Alle Kuressaare - Haigla erakorralise meditsiini vastutav õde

Bret Kuusik - Kuressaare Haigla erakorralise meditsiini õde

Reet Raudsepp - Kuressaare Haigla labori õde

Lembit Reek - pensionär

Sekretär
Laine Kunnberg-Bortnikov

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu!
EPR SAAREMAA SELTSI 2016.a. TEGEVUSE SELETUSKIRI
Rahvusvahelise AIDS'i ohvrite mälestuspäev
EPR Saaremaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
Saaremaa ohtuspäev 06.09.2014
Lastelaagrid
Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev
 
Varasemad uudised

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook