Avaleht / In English
logo
   
 
 

EPR Saaremaa Seltsi ja Kuressaare gümnaasiumi ühised esmaabi treeningõppused Saaremaa koolide õpilastele

Iga aasta maikuu esimesel poolel tähistab Punase Risti Saaremaa Selts punase risti päeva, (Henri Dunant´i sünnipäev) esmaabi treeningõppusega, mille eesmärk oli arendada ja täiustada esmaabioskusi ning propageerida Punase Risti põhimõtteid ja ajalugu. Anda õpilastele õpetust ja teadmisi ning oskusi abi osutamiseks ootamatute õnnetuste puhul. Analüüsida koolides tehtavat esmaabialast koolitust ja vahetada sellealaseid kogemusi lisaks veeta meeldivalt aega.

Sihtrühmaks on üpilased kolmes vanuserühmas: 5.-6. kl.,7.-8.kl ja 9.-12.kl.

Eelnevalt on treeningõppused toimunud Kuressaare Gümnaasiumi ümbruses ja linna Tervisepargis.Esimeses etapi käigus tuli kontrollpunktis vastata teoreetilistele küsimustele esmaabist ja Punase Risti põhimõtetest ning ajaloost. Teise etapi start oli kooli võimlas. Meeskonnal tuli kaardi järgi üles otsida kaardil märgitud 2 kontrollpunkti. Kontrollpunktides toimusid esmaabi andmise, esmaabi võtete valdamise ja kannatanute psühholoogiliselt säästva kohtlemise oskuste demonstreerimine.

Analüüsides käesolevaid õppusi ja ka eelmisi, tuldi järeldusele, et õpilaste teoreetilised teadmised ja praktilised oskused on koolide lõikes väga erinevad. Selle põhjuseks peeti omakorda esmaabi õpetamise erinevat taste koolides.

Ja sellepäarast aastal viidi 2013 aasta õppus läbi õppetubade põhimõttel. Teemad olid järgmised:esmaabi tähtsus, eesmärk, abi kutsumine; pehmete kudede vigastused; kuuma- ja külmakahjustused; liigese- ja luutraumad; verejooksud, äkkhaigestumised Lapsed jagati kuute gruppi, kes pidi osalema igas temaatilises õppetoas. Iga teema õppimiseks/õpetamiseks oli 20.

Kokkuvõttes usuti, et töötubadest oli nii lastele kui ka koolide esmaabi õpetajatele suur kasu. Loodeti, et järgmine aasta läheb veel paremini.

EPR Saaremaa Seltsi ja Kuressaare gümnaasiumi ühised esmaabi treeningõppused Saaremaa koolide õpilastele EPR Saaremaa Seltsi ja Kuressaare gümnaasiumi ühised esmaabi treeningõppused Saaremaa koolide õpilastele EPR Saaremaa Seltsi ja Kuressaare gümnaasiumi ühised esmaabi treeningõppused Saaremaa koolide õpilastele

Üles / 11. November 2013 /
keskmine joon

KEAT ja Saaremaa turvapäev

Sellel aastal toimus juba viiendat korda 6. – 8. klassi õpilastest moodustatud meeskondadele võistluspäev teemal "Kaitse end ja aita teist" (KEAT). Päeva teist poolt sisustas Saaremaa XV Turvapäev.

KEAT on ennetussprojekt, mida veavad ennekõike punane rist, päästjad, politsei- ja piirivalve, lisaks aitavad heale korraldusele kaasa maavalitsus, omavalitsused, kaitseliit, maanteeamet, noorte huvikeskus, haigekassa, Pro Marine Trade, Saaremaa Lihatööstus, kommivabrik Kalev ja SA Turvaline Saaremaa.

Et võistlusel osaleda tuli koolidel läbida aasta algusest erinevad koolitused nii politsei, pääste kui ka punase risti poolt. Lõppvõistlusele saatis iga kool kaheksa meeskonnaliiget, kes pidid saadud teadmisi rakendama erinevates teoreetilistes ja praktilistes punktides. Igal aastal võtab võistlusest osa 16-20 Saaremaa koolide meeskonda. Lisaks eeltoodule on põnevaid kontrollpunkte pannud välja pannud veel Kaitseliit, Securitas Eesti AS, RMK, Maanteeamet, Kuressaare Noorte Huvikeskus, maavalitsused jne.

Turvapäeval esinesid põnevate püsiväljapanekute ja demonstratsioonidega Eesti Punase Risti Saaremaa Selts (esmaabi telk, elustamise "nukul", esmaabi andmise kiirõpe lastele), Politseiprefektuur (kiirreageerijad, kriminalistika kohver, fotorobot, autopark), Piirivalve (dokumendi kontroll tehnika, narkokoerad), Päästeteenistus (liiklusõnnetuses kannatanu sõidukist väljalõikamine, tulekustutamisvahendid, põleva õli kustutamine veega, korstnapühkija töö, tehnikapark), Pro Marine Trade (veeohutuse varustus), Maanteeamet (turvavöö stend), Maavalitsus (Euroopa Liidu teavituspunkt), Kaitseliidu Saaremaa Malev (relvade väljapanek). Meeleolu hoiavadf üritusel üleval piirivalve Ilves, politsei Lõvi Leo, päästeteenistuse Nublu, jäätise Jeti, lihakombinaadi Siga, kalevikommi Draakon jt.

Üles / 11. November 2013 /
keskmine joon

Punase Risti jooks Kudjape terviserajal

Saaremaa Punase Risti jooks järgib kauaaegset traditsiooni propageerida tervislikke eluviise, andes samas osalejatele võimaluse PR organisatsiooni põhimõtetega lähemalt tutvuda ja soovi korral ka organisatsiooniga liituda. Punase Risti jooks toimub iga aasta maikuu esimeses pooles. Sellest üritusest teatakse ja osalejate arv on aastate lõikes stabiilne, 120 jooksja umber. PR Saaremaa Seltsi ülesanne on komplekteerida seltsi õnnetuseks valmisoleku rühma liikmetest 8-liikmeline grupp, kelle ülesanne on jälgida jooksjaid ja vajadusel osutada esmaabi. Saaremaa Spordiliiduga vastutab jooksu tehnilise korralduse eest (nimekirjad, numbrimärgid, raja märgistamine jms).

"2013 aasta jooks on pühendatud tervisepäevale, Kuressaare linna 445. sünnipäevale ja Saaremaa spordiliidu 75. aastapäevale," ütles Eesti Punase Risti (EPR) Saaremaa seltsi tegevsekretär Laine Kunnberg-Bortnikov, lisades, et jooksu üks eesmärke on tervislike eluviiside propageerimine saarlaste hulgas.

Punase Risti jooks Kudjape terviserajal

Üles / 11. November 2013 /
keskmine joon

Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev

Iga aasta maikuu kolmandal pühapäeval tähistatakse Rahvusvahelist AIDSi ohvrite mälestuspäeva. Esimest korda tähistati seda 1983. aastal San Franciscos ja New Yorgis, mil AIDS-i ohvreid oli üle maailma kokku 2000. Hetkel tähistatakse seda päeva kokku 93 riigis.

Eesti Punase Risti Saaremaa Selts tähistab Rahvusvahelist AIDS-I ohvrite mäletuspäeva. Sihtrühmaks on Kuressaare linna ja Saaremaa valdade inimesed, eelkõige noored. Toimub testimine, teemakohased vestlusringid, slaidiesitlused, esinevad noortebändid, laulu-ja tantsurühmad. Lisaks näidatakse üles toetust HIV ja AIDS-iga elavatele inimestele, püütakse vähendada HIV ja AIDSiga seotud eelarvamusi ning võideldakse ühiselt selle viiruse leviku vastu maailmas. Samas praopageeritakse EPR põhimõtteid ja tervislikke eluviise, kaasatakse uusi liikmeid.

Mälestuspäeva on läbi viidud koostöös Kuressaare Noortekeskusega, Tervise Arengu Instituudiga, Amor noortenõustamisega, Raadi Kadiga, Veebi-ja turundusagentuuriga ja mitmete ettevõtete-ja organisatsioonidega, kellele meeldib see, mida me teeme ja, kes soovivad meie tegevust toetada.

Kuigi Saare maakonnas ei ole mitu aastat registreeritud ühtegi HI-viiruse kandjat ning pole olnud ka surmajuhtumeid, ka sellel üritusel tehtud testid on olnud kõik negatiivsed, ei pruugi see siiski kajastada Saaremaa tegelikku olukorda. Paljud noored testivad ennast mujal Eestis ja nii saa ka väita, et Saaremaal ei ole ühtegi HI-viiruse kandjat või AIDS-i haiget. Alates 1983. aastast on AIDS nõudnud rohkem kui 28 miljoni inimese elu. Hetkel elab maailmas 42 miljonit inimest kellel on kas HI-viirus või AIDS. Kuna AIDS jätkab oma laastavat hävitustööd kogu maailmas, mälestatakse sel päeval lahkunuid ning püütakse saavutada üksmeel ühiskonnas võitlemaks epideemiaga.

Rahvusvaheline  AIDS'i ohvrite mälestuspäev

Üles / 11. November 2013 /
keskmine joon

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

31.augusti õhtupoolikul pühkisid Punase Risti vabatahtlikud Kuressaare Pika tänava angaari puhtaks ja sellega kuulutati selleaastane toiduabi jagamine lõppenuks.

Iga abivajaja sai 39-40 ühikut toiduaineid. "Meie juures käis toiduabi saamas üle 2300 inimese," ütles Eesti Punase Risti Saaremaa seltsi tegevsekretär Laine Kunnberg-Bortnikov. Kokku jagati ära umbkaudu 100 tonni toiduabi. Kõige töörohkemal päeval käis toiduabi saamas 500 inimest.

"Ma olen väga tänulik viieteistkümnele vabatahtlikule, kes töötasid ilma rahata ja suure entusiasmiga," lisas Kunnberg-Bortnikov. "Eriti tänan Rasmus Arget Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassist, kes käis tööl iga päev. Fantastiline poiss!"

Punane Rist jagas toiduabi esimest korda ja Kunnberg-Bortnikovi sõnul saadi sellega hästi hakkama. Jagajad olid rahul, et suutsid välja mõelda süsteemi, kuidas toiduabi jagada ja kõik läks hästi. "Tundub, et meie süsteemiga läheb jagamine kiirestil ja inimesed olid väga tänulikud. Alguses mõni ehk torises, sest kartis, et äkki jääb ilma, aga me rahustasime, et kõik, kes abi tõesti vajavad, seda ka saavad" oli jagajate tähelepanek. "Midagi ülejõukaivat polnud, see toiduabi kärudega jooksmine oli isegi päris lõbus" olid vabatahtlikud rõõmsameelsed ja lubasid järgmisel korral jälle appi tulla.

Arvatavalt jagab Punane Rist toiduabi ka järgmisel aastal.

EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine EL toiduabi jagamine

Üles / 14. Oktoober 2013 /
keskmine joon

Rahvusvaheline Noortelaager Austrias 8.-22.juuli 2013

Sel suvel leidis aset 58. Rahvusvaheline Punase Risti noorte sõpruslaager (58th International Study and Friendship Camp 2013). Sel korral osalesid üritusel Eesti vabatahtlikud - Marys Toomse (Saaremaalt) ja Harri Pregel (Raplast). Noored veetsid Austrias Langenloisi linnas 2 nädalat, saades osa 25 eri riigi kultuurilistest eripäradest. Tänavuse laagri teemaks oli "Julge jagada. Noored konflikte lahendamas, saades üle sotsiaalsetest barjääridest" (Dare to share. Youth acting on conflictby overcoming social barriers).

Laagri peamiseks eesmärgiks oli ühendada noori üle kogu maailma, sest lisaks harjumuspärastele Euroopa riikidele olid oma esindajad saatnud Iraak, Laos, Egiptus, Malaisia ja Tai.Noored leidsid ühise keele erinevate õppetubade, avatud seminaride ja muude ettevõtmiste kaudu. Vaatamata sellele, et laagri päevakava oli juba ammu planeeritud, mahtus harivate ettevõtmiste vahele ka ekskursioon Austria pealinnaViini, Loisiumi (kohalik muuseum) ja lähedalasuvasse väikelinna Melki. Samuti külastasime Matthausenis asunud endist koonduslaagrit ning Horni puuetega laste suvelaagrit, kus rahvusvaheline seltskond lastega lõbusalt aega veeta sai.Mõlemale väljasõidule eelnes paaritunnine tutvustav ettekanne –Matthauseni puhul ühe koonduslaagrist pääsenu poolt ning Hornist rääkis üks lastelaagri eestvedajatest. Noored said hulganisti teemakohaseid küsimusi esitada. Osaleti erinevates töötubades (nt. dilemma olukordade ja konfliktide lahendamine) ning loengutes (rahvusvaheline humanitaarõigus, Punase Risti ajalugu ja printsiibid, katastroofi leevendus jne.) Ühiste ettevõtmistena viidi läbi Peace Walk (Rahuretk), Festival of Nations (Rahvuste Festival), flashmobViini kesklinnas, kostüümipidu ning kõigi osalejamaade Rahvusõhtud ehk National Pub´id.

Laagri lõpuks oli erineva etnilise ja elulise taustaga noortest saanud justkui üks ühtne perekond. Lisaks noortele tuli hüvasti jätta ka laagri suurepärase (ning samuti rahvusvahelise) korraldustiimi liikmetega ja Austria Punase Risti peasekretäri Günter Stummer´iga, tänu kellele kogu üritus nii ladusalt läks.

Laagriblogi: http://blogs.jugendrotkreuz.at/internationalcamp13

Saaremaa seltsi noorterühma juht,
Marys Toomse

Austria noortelaager

Üles / 9. August 2013 /
keskmine joon

Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis

15.-22.juuli toimus humanitaartegevuse raames Valgamaal, Taheva vallas kahe riigi Punase Risti vabatahtlike kontaktlaager. Noorterühmad Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini Liidumaalt ja Eesti Punase Risti kohalikest seltsidest baseerusid Hargla Koolis. Programmi peaeesmärk oli SA Taheva Sanatooriumi vanurite hooldekodu puhkeala laiendamine. 44-liikmeline meeskond jagunes gruppideks: küttepuude saagimine, lõhkumise ja riita ladumine; pargialuse ja lillepeenarde korrastamine; muruniidukiga niitmine, trimmerdamine. Suurima ühistööna ehitati 18 m2 suurune katusega varjualune (laube) koos laudade ja pinkidega. Ehitust juhtis Olepal OÜ juhataja Jürgen Roop. Noorte tööks oli puitmaterjalide lihvimine, immutamine ja värvimine, hoone karkassi, katuse ja põranda paikapanek. Puhkeala territoorium korrastati, vanade kiikude alused kaevati üles ning asendati maakividega ümbritsetud lillepeenardega. Lisaks ehitati ja täideti mullaga L-kujuline püsikute haljastuskast ning istutati ilupõõsaid, lilli. Laagripäevade lõpus anti noorte heategevustöö üle Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi ja Sleswig-Holsteini Punase Risti presidendi Henning Krameri poolt. Vastuvõtjaks SA Taheva Sanatooriumi juhataja Janika Ploom ning Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.

Noortelaagris osalejatele viis pr.Schumacher Saksa Punasest Ristist läbi loengu ja arutelu teemal "Dementsus". Planeeritud oli veel MTÜ Paju Pansionaadid psüühilise erivajadusega elanike puhkepargi korrastamine, mis jäi vihmase ilma tõttu ära. Pansionaadi tegevusjuhendaja Triin Radsin tutvustas klientide erihoolekande teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. Saadi osa ka väikesest kontserdist.

Silmaringi avardamiseks külastati Pokumaad, matkati Karula Rahvuspargi radadel, saadi osa Suure Munamäe torni sünnipäevast, sõideti kanuudega Mustajõel. Kogu vabatahtlike grupp võttis aktiivselt osa 20.juulil Sooblase küla päevast, kus võisteldi triatlonis, ülevõlli kiikumises, rahvuslikest mängudest ja kuulati perekond Koorts`i kontserti. Külapäevadel oli püstitatud ka Punase Risti telk noortele suunatud infoga.

Valga Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Jelena Kalames tutvustas saksa-eesti noortele Valgamaa noorte tegemisi, vaba aja veetise võimalusi, avatud noortekeskuste tegevust. Külastati ka Läti Valka Punast Risti, kus piiriülest koostööst punaristlaste vahel tutvustas esindajana Galina Sokolova.

Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager

Üles / 27. Juuli 2013 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Juhan Nemvalts - Kuressaare Haigla, anestesioloog

Liikmed
Sirje Metsküll - Kuressaare Gümnaasium, õpetaja

Kaupo Meitern - Olerex AS, müügijuht

Andrus Rahu - Olerex AS, müügijuht

Mari Alla - Kuressaare Haigla, EM vastutav õde

Sekretär
Laine Kunnberg-Bortnikov

 
Uudised
EPR Saaremaa Seltsi ja Kuressaare gümnaasiumi ühised esmaabi treeningõppused Saaremaa koolide õpilastele
KEAT ja Saaremaa turvapäev
Punase Risti jooks Kudjape terviserajal
Rahvusvaheline AIDS'i ohvrite mälestuspäev
Euroopa Liidu toiduabi jagamine
Rahvusvaheline Noortelaager Austrias 8.-22.juuli 2013
Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis
 
Tagasi

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook