Avaleht / In English
logo
   
 
 

Sinu käed päästavad elu

Igal aastal 16.oktoobril toimub ülemaailmne aktsioon "Sinu käed päästavad elu",

Sillamäe Seltsi vabatahtlikud näitasid Rimi külastajatele elustamist ja mõned aktiivsed linnakodanikud proovisid ise ka teha. Sai jagatud sellekohast teavet ja kirjandust.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 27. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Sillamäe Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri

Oma töös lähtub EPR Sillamäe Selts juhatuse koosoleku otsustest ja EPR põhikirjast. Seltsi juhatus on viie liikmeline. 2015.a aastal oli uue juhatuse valimised. Toimus neli juhatuse koosolekut. Kõik koosolekutel vastu võetud otsused on ellu viidud kooskõlas EPR põhikirja ja PR põhiprintsiipidega.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Sillamäe Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 20. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Sillamäe Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Sillamäe Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

22.11.2014 Narva-Jõesuu, õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev.

22.11.2014.a. toimus N-Jõesuus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Narva, Sillamäe, Ida-Virumaa ja Paldiski kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi.
TEEMAD: Narva rühm. Saabuvad lennud jäid ära, ent lennujaama poolt keegi ootajatele infot ei jaganud. Ootajate seas tekkis paanika ja inimesed käitusid ka vastavalt.
Ida-Virumaa rühm. Külmal ajal juhtus avarii rongi ja autoga.. Õnnetuse käigus kadusid ühel reisijal lapsed, mees oli samal ajal vindisena rongi restoranis. Šokis naine kutsus teisi reisijaid appi. Autojuht oli abituna autos.
Sillamäe rühm. EL territooriumile saabusid väidetavalt põgenikud. Politsei pidas nad kinni dokumentide kontrolliks. Politseijaoskonnas nõudsid väidetavad põgenikud PR esindaja kohalviibimist, sest oma kodumaal valitseva arusaama kohaselt politsei vastu usaldus on väike. Politsei esindaja oli eraldatud (peakattel vastav märge). Kakskeelsed PR vabatahtlikud osutasid PS abi.
Paldiski rühm. Klassiruumis ründas õpilane õpetajat. Õpetaja kukkus põrandale, teised õpilased hakkasid abi osutama. Rünnaku teinud õpilane ja kaasõpilased oli šokis.
Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs.

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev

Üles / 20. Jaanuar 2015 /
keskmine joon

Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis

15.-22.juuli toimus humanitaartegevuse raames Valgamaal, Taheva vallas kahe riigi Punase Risti vabatahtlike kontaktlaager. Noorterühmad Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini Liidumaalt ja Eesti Punase Risti kohalikest seltsidest baseerusid Hargla Koolis. Programmi peaeesmärk oli SA Taheva Sanatooriumi vanurite hooldekodu puhkeala laiendamine. 44-liikmeline meeskond jagunes gruppideks: küttepuude saagimine, lõhkumise ja riita ladumine; pargialuse ja lillepeenarde korrastamine; muruniidukiga niitmine, trimmerdamine. Suurima ühistööna ehitati 18 m2 suurune katusega varjualune (laube) koos laudade ja pinkidega. Ehitust juhtis Olepal OÜ juhataja Jürgen Roop. Noorte tööks oli puitmaterjalide lihvimine, immutamine ja värvimine, hoone karkassi, katuse ja põranda paikapanek. Puhkeala territoorium korrastati, vanade kiikude alused kaevati üles ning asendati maakividega ümbritsetud lillepeenardega. Lisaks ehitati ja täideti mullaga L-kujuline püsikute haljastuskast ning istutati ilupõõsaid, lilli. Laagripäevade lõpus anti noorte heategevustöö üle Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi ja Sleswig-Holsteini Punase Risti presidendi Henning Krameri poolt. Vastuvõtjaks SA Taheva Sanatooriumi juhataja Janika Ploom ning Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.

Noortelaagris osalejatele viis pr.Schumacher Saksa Punasest Ristist läbi loengu ja arutelu teemal "Dementsus". Planeeritud oli veel MTÜ Paju Pansionaadid psüühilise erivajadusega elanike puhkepargi korrastamine, mis jäi vihmase ilma tõttu ära. Pansionaadi tegevusjuhendaja Triin Radsin tutvustas klientide erihoolekande teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. Saadi osa ka väikesest kontserdist.

Silmaringi avardamiseks külastati Pokumaad, matkati Karula Rahvuspargi radadel, saadi osa Suure Munamäe torni sünnipäevast, sõideti kanuudega Mustajõel. Kogu vabatahtlike grupp võttis aktiivselt osa 20.juulil Sooblase küla päevast, kus võisteldi triatlonis, ülevõlli kiikumises, rahvuslikest mängudest ja kuulati perekond Koorts`i kontserti. Külapäevadel oli püstitatud ka Punase Risti telk noortele suunatud infoga.

Valga Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Jelena Kalames tutvustas saksa-eesti noortele Valgamaa noorte tegemisi, vaba aja veetise võimalusi, avatud noortekeskuste tegevust. Külastati ka Läti Valka Punast Risti, kus piiriülest koostööst punaristlaste vahel tutvustas esindajana Galina Sokolova.

Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager

Üles / 27. Juuli 2013 /
keskmine joon

Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis

15.-22.juuli toimus humanitaartegevuse raames Valgamaal, Taheva vallas kahe riigi Punase Risti vabatahtlike kontaktlaager. Noorterühmad Saksamaa Liitvabariigi Schleswig-Holsteini Liidumaalt ja Eesti Punase Risti kohalikest seltsidest baseerusid Hargla Koolis. Programmi peaeesmärk oli SA Taheva Sanatooriumi vanurite hooldekodu puhkeala laiendamine. 44-liikmeline meeskond jagunes gruppideks: küttepuude saagimine, lõhkumise ja riita ladumine; pargialuse ja lillepeenarde korrastamine; muruniidukiga niitmine, trimmerdamine. Suurima ühistööna ehitati 18 m2 suurune katusega varjualune (laube) koos laudade ja pinkidega. Ehitust juhtis Olepal OÜ juhataja Jürgen Roop. Noorte tööks oli puitmaterjalide lihvimine, immutamine ja värvimine, hoone karkassi, katuse ja põranda paikapanek. Puhkeala territoorium korrastati, vanade kiikude alused kaevati üles ning asendati maakividega ümbritsetud lillepeenardega. Lisaks ehitati ja täideti mullaga L-kujuline püsikute haljastuskast ning istutati ilupõõsaid, lilli. Laagripäevade lõpus anti noorte heategevustöö üle Eesti Punase Risti peasekretäri Riina Kabi ja Sleswig-Holsteini Punase Risti presidendi Henning Krameri poolt. Vastuvõtjaks SA Taheva Sanatooriumi juhataja Janika Ploom ning Taheva vallavanem Monika Rogenbaum.

Noortelaagris osalejatele viis pr.Schumacher Saksa Punasest Ristist läbi loengu ja arutelu teemal "Dementsus". Planeeritud oli veel MTÜ Paju Pansionaadid psüühilise erivajadusega elanike puhkepargi korrastamine, mis jäi vihmase ilma tõttu ära. Pansionaadi tegevusjuhendaja Triin Radsin tutvustas klientide erihoolekande teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. Saadi osa ka väikesest kontserdist.

Silmaringi avardamiseks külastati Pokumaad, matkati Karula Rahvuspargi radadel, saadi osa Suure Munamäe torni sünnipäevast, sõideti kanuudega Mustajõel. Kogu vabatahtlike grupp võttis aktiivselt osa 20.juulil Sooblase küla päevast, kus võisteldi triatlonis, ülevõlli kiikumises, rahvuslikest mängudest ja kuulati perekond Koorts`i kontserti. Külapäevadel oli püstitatud ka Punase Risti telk noortele suunatud infoga.

Valga Maavalitsuse noorsootöö spetsialist Jelena Kalames tutvustas saksa-eesti noortele Valgamaa noorte tegemisi, vaba aja veetise võimalusi, avatud noortekeskuste tegevust. Külastati ka Läti Valka Punast Risti, kus piiriülest koostööst punaristlaste vahel tutvustas esindajana Galina Sokolova.

Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager Eesti-Saksa noortelaager

Üles / 27. Juuli 2013 /
keskmine joon

Seminar õnnetuseks valmisoleku vabatahtlike esmaabirühmade liikmetele

06-08.07.2012 toimus Narva – Jõesuus hotell Liivarand baasis seminar õnnetuseks valmisoleku vabatahtlike esmaabirühmade liikmetele EPR Ida-Virumaa, Narva, Paldiski ja Sillamäe Seltsidest, kokku 41 inimest. Saabumise päeval alustati tööd esmahooldusalase teemaga – Ellen Sternhof tegi ettekande esmahoolduse eesmärkidest ja selle vajadusest, jätkati praktiliste harjutustega. Kõne alla tuli suhtlemine teisest kultuurikeskkonnast tulevate inimestega. Peale õhtusööki jätkati ja räägiti erinevatel põhjustel esmahooldust vajavatele isikutele abi organiseerimisest ja vabatahtlike koostööst riiklike struktuuride esindajatega.

Situatsiooniülesanded:

  • hädamajutuse organiseerimine
  • toitlustamise organiseerimine
  • psühholoogiline esmaabi
  • sanitaar-hügieenitingimuste korraldamine

Järgmisel päeval jätkus töö samal esmahoolduse teemal – triaaž ja õnnetuskohas kannatanute tervisliku seisundi kindlaks määramine – raskemate vigastustega kannatanute esmane abistamine. Rühmatöö käigus mängiti läbi esmahoolduse erinevad situatsioonid ja nende näidislahendid.

Peale lõunat jagas oma kogemusi EPR Narva linna Seltsi vabatahtlik Dmitri Fedotkin oma kogemusi 20120. a. märtsikuus läbitud IMPACT õppusest Soome Punases Ristis. Töö jätkus praktilise tegevusega mere ääres esmaabi osutamise valdkonnas.

Esmaabi õpetaja Olga Borissjuki juhendamisel lahendati olukordi:

  • uppuja päästmine
  • päikesepiste
  • teadvuse kaotus
  • mesilase hammustus
  • šokk
  • põletus

Õhtul läbiti siseruumis esmaabi õpetaja Irina Pikaljova juhendamisel esmaabi teooria ja lahendati praktilisi ülesandeid :

 1. Autoavarii – 4 kannatanut. Juht teadvusetu, vajab elustamist. Tagaistmel šokis naine ja turvatoolis vigastuteta nuttev laps, eesistmel lõikehaavadega naine.
 2. Autoavarii, süttimisoht!!! 4 kannatanut. Juht teadvusetu, vajab elustamist, tagaistmel šokis naine, turvatoolis nuttev laps, eesistmel lõikehaavadega naine.

Kannatanuid mängisid loomutruult ja oskuslikult seltside vabatahtlikud.

Viimase seminaripäeva hommikul luges psühholoog V. Korobka osavõtjatele rühmadünaamika aluseid ja viidi läbi harjutus "Kuidas ma ennast rühmas tunnen?". Kokkuvõttena selgus, mis on MEIE ühised väärtused rühmas. Hinnati eeskujusid, koostöövalmidust: suhtleme omavahel , arutame asju avameelselt ja aktiivselt, austame ja toetame üksteist. Kõrge moraal – hindame ausust ja kokkukuuluvust, oleme algatusvõimelised ja julgustame üksteist. Oleme avatud muutustele.

Üles / 19. September 2012 /
keskmine joon

AIDS'i vastased joonistused Sillamäe Seltsi noortelt

 

Üles / Jaanuar 2010 /
keskmine joon
1.detsember küünalde süütamine AIDS'i läbi hukkunutele

Detsembri esimesel päeval toimus Sillamäe Kutsekooli ruumides ja väljas üritus pühendatud AIDS –i läbi hukkunute mälestamiseks ja tolerantse suhtumisega haigetesse. Kutsekooli ruumides oli ettevalmistatud õppilaste esinemine teemal: meeldetuletus, mis on AIDS ja kus kohast sai alguse 1. detsembri mälestuspäev. Igale osavõtjale sai kinnitatud punane lipsukene rinda. Üritus lõppes küünalde süütamisega ja õue küünalde panekuga AIDS lipsukujuliselt.

Üles / Jaanuar 2010 /
keskmine joon
Esmaabikursused

Sillamäe Seltsist on võimalik tellida esmaabi kursusi:

1. ESMAABI PÕHIKURSUS (16 tundi)

Kursus õpetab:

 • õnnetusolukorra hindamist
 • kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi
 • elustamist
 • verejooksu peatamist
 • sidumist
 • šokis kannatanu abistamist
 • esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumise korral
 • teadvuse kaotanud inimese abistamist

Esmaabi põhikursustel omandatud teadmisi tuleb värskendada iga kolme aasta tagant täiend/kordusõppe kursustel (6 tundi).
Esmaabi põhikursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud EUROSERTIFIKAATI.

2. AMETNIKE ESMAABIKURSUS

Kursus õpetab:

 • tegutsemist õnnetuskohal
 • elustamist
 • verejooksu peatamist
 • šokis kannatanu abistamist
 • esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste korral
 • sidumist

3. ESMAABI TÄIEND/KORDUSÕPPE KURSUS

AUTOJUHTIDELE (16 tundi)
EHITAJATELE (16 tundi)
METSATÖÖLISTELE (16 tundi)

Üles / 2009 /
 
 
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Zanna Belikova - Sinimäe Põhikool, huvijuht

Liikmed
Jelena Koršunova - Sillamäe linna volikogu esimees

Inna Nazarova - Sillamäe Kutsekooli direktor

Ljudmila Tkatšenko - Sillamäe Muusikakooli direktor

Galina Fjodorova - pensionär

Sekretär
Eigor Timoska

 
Uudised
Sinu käed päästavad elu
EPR Sillamäe Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri
EPR Sillamäe Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Narva-Jõesuu, õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
Kahe riigi Punase Risti vabatahtlikud sotsiaalprojektis
Seminar õnnetuseks valmisoleku vabatahtlike esmaabirühmade liikmetele
AIDS'i vastased joonistused Sillamäe Seltsi noortelt
1.detsember küünalde süütamine AIDS'i läbi hukkunutele
Esmaabikursused
 
UUDISTE ARHIIV

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook