Avaleht / In English
logo
     
 
 

"Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks - 2"

Projekt: "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks-2"

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium

Projekti üldeesmärk on Eesti Punase Risti (EPR) kui Sotsiaalministeeriumi põgenike massilise riiki saabuva hädaolukorra lahendamise plaani kaasatud organisatsiooni valmisoleku loomine põgenike massilise sisserände korral.

EPR on ettevalmistanud 275 õnnetusteks valmisoleku esmaabi- ja esmahooldusrühma liiget, kes on võimelised osutama põgenikele esmaabi, psühhosotsiaalset abi, aidata otsida lähedasi ja olema abistavaks jõuks toetaval tegevusel majutuskohas.

Projekti otsene eesmärk:
a. EPR töötajate ja vabatahtlike kompetentsi tõstmine
b. Pikaajalist kogemust omavate Euroopa Liidus asuvate Punase Risti Rahvuslike Seltsidega koostöö loomine antud valdkonnas.

EPR SM EU

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

Üles  
keskmine joon
Regionaalne koolitus Toilas 19–20.11.2011

Õppereis on osa projektist "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks".

Regionaalsest koolitusest võtsid osa EPR Ida-Virumaa, Narva, Paldiski ja Sillamäe Seltsi õnnetusteks valmisoleku esmaabi- ja esmahooldusrühma liikmed. Kokku osales koolitusel 50 EPR vabatahtlikku.

Mart Nutt tutvustas migratsiooniprotsesse maailmas ja selle valguses ka Eestis. IOM Tallinna esindaja Eve Alte andis ülevaate põgenike ja varjupaigataotlejate osast migratsiooniprotsessis ning IOM tegevustest antud valdkonnas. Ilmo Au ja Ringo Ringvee Siseministeeriumi usuasjade osakonnast tutvustasid usuelu-alast seadusandlust Eestis ning äärmuslikke usulisi liikumisi. Kultuuridevahelise kommunikatsiooniga seonduvat selgitas Elena Pruvli Estonian Business School'ist.


Üles / 30. November 2011 /
keskmine joon
Regionaalne koolitus Haapsalus 1–2.10.2011

Õppereis on osa projektist "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks".

Regionaalsest koolitusest võtsid osa EPR Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Tallinna Seltsi õnnetusteks valmisoleku esmaabirühma liikmed. Kokku osales koolitusel 49 EPR vabatahtlikku.

Mart Helme tutvustas migratsiooniprotsesse maailmas ja selle valguses ka Eestis. IOM Tallinna esindajad Eve Alte ja Merle Erm andsid ülevaate põgenike ja varjupaigataotlejate osast migratsiooniprotsessis ning IOM tegevustest antud valdkonnas.

Ilmo Au ja Ringo Ringvee Siseministeeriumi usuasjade osakonnast tutvustasid usuelu-alast seadusandlust Eestis ning äärmuslikke usulisi liikumisi.

Kultuuridevahelise kommunikatsiooniga seonduvat selgitas Elena Pruvli Estonian Business School'ist.

Üles / 9. Oktoober 2011 /
keskmine joon
Õppereis Schleswig-Holsteini Liidumaa Punase Risti Seltsi 4–7.04.2011

Õppereis on osa projektist "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks".

Õppereisi otsene eesmärk oli Schleswig-Holsteini Liidumaa Punase Risti Seltsi (SPR) tegevusega tutvumine põgenike massilise sisserände korral ja SPR koostöö riiklike institutsioonidega antud vallas.

SPR-l on aastakümnetepikkune lepinguline partnerlus oma liidumaa valitsusega ja sellega pikaajaline põgeniketöö kogemus.

Tutvusime SPR Keskbüroo, Neumünsteris asuva SPR põgenike esmase vastuvõtukeskuse, Raisdorfis asuvate SPR hädaolukorra lahendamiseks mõeldud vahendite lao ja SPR Koolitus- ja Teraapiakeskusega

.Õppereisist võttis osa 20 inimest, 17 EPR kohalikest seltsidest ja 3 EPR Keskbüroost.

Üles / 21. Aprill 2011 /
keskmine joon
Regionaalne koolitus Pühajärvel 12–13. 03. 2011

Koolitus on osa projektist "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks".

Regionaalsest koolitusest võtsid osa EPR Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa Seltsi õnnetusteks valmisoleku esmaabirühma liikmed. Kokku osales koolitusel 47 EPR vabatahtlikku.

Mart Nutt tutvustas migratsiooniprotsesse maailmas ja selle valguses ka Eestis. IOM Tallinna esindaja Eve Alte andis ülevaate põgenike ja varjupaigataotlejate osast migratsiooniprotsessis ning IOM tegevustest antud valdkonnas.

Ilmo Au ja Ringo Ringvee Siseministeeriumi usuasjade osakonnast tutvustasid usuelu-alast seadusandlust Eestis ning äärmuslikke usulisi liikumisi.

Kultuuridevahelise kommunikatsiooniga seonduvat selgitas Elena Pruvli Estonian Business School'ist.

Üles / 17. Märts 2011 /
keskmine joon
Regionaalne koolitus Viljandis 5–6.02.2011

Koolitus on osa projektist "Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks".

Regionaalsest koolitusest võtsid osa EPR Jõgevamaa, Järvamaa, Raplamaa ja Viljandimaa Seltsi õnnetusteks valmisoleku esmaabirühma liikmed. Kokku osales koolitusel 34 EPR vabatahtlikku.

Mart Helme andis ülevaate migratsiooniprotsessidest maailmas ja selle valguses ka Eestis.

IOM Tallinna esindaja Marge Sassi tutvustas põgenike ja varjupaigataotlejate osa migratsiooniprotsessis ning IOM tegevusi antud valdkonnas. Ilmo Au ja Ringo Ringvee Siseministeeriumi usuasjade osakonnast tutvustasid usuelu-alast seadusandlust Eestis ning äärmuslikke usulisi liikumisi.

Kultuuridevahelise kommunikatsiooniga seonduvat selgitas Elena Pruvli Estonian Business School'ist.

Üles / 10. Veebruar 2011 /
keskmine joon
 
 
 
"Eesti Punase Risti valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks - 2"
Regionaalne koolitus Toilas 19–20.11.2011
Regionaalne koolitus Haapsalus 1–2.10.2011
Õppereis Schleswig-Holsteini Liidumaa Punase Risti Seltsi 4–7.04.2011
Regionaalne koolitus Pühajärvel 12–13.03.2011
Regionaalne koolitus Viljandis 5–6.02.2011
 
 
 
 
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook