Avaleht / In English
logo
   
   
 

Päkapikkude „magus“ töö

EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia kutsus 15.novembriks 2019 kokku vabatahtlikud töökad päkapikud Laine, Lia, Maire, Helve, Inna, Mari, Marje, Tatjana G., Tatjana K. ja Natalja, sest Jõulud lähenevad ning Jõulutaati tuleb ka aidata. Tragid päkapikud komplekteerisid lastele toimetulekuraskustega perekondadest palju-palju kommipakke, et Jõulutaat saaks need aasta lõpus koos abilistega välja jagada.
See tore töö oli päkapikkudele alles suure hoogtöö algus!

Magus Magus

Üles / 18. November 2019 /
keskmine joon
   
 

Kohtumine Paekaare lasteaialastega

11.novembril 2019 olid Paekaare lasteaias lastel külas EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia koos PR vabatahtlike Karoli ja Kristiinaga.
Kahes rühmas tutvustasid Karoli ja Kristiina Punase Risti raamatut „Oskame olla“ ja vestlesid mudilastega ohutusteemadel.
PR vabatahtlikud rääkisid lastega eesti keeles ja kõik toimis suurepäraselt, sest lapsed olid väga tublid. Vestlusringis olid lasteaialapsed aktiivsed, küsisid ise ja vastasid küsimustele, kuigi ühes rühmas oli lapsi kokku kaheksast rahvusest.

SPR SPR SPR SPR SPR SPR

Üles / 13. November 2019 /
keskmine joon
 

Koostöö Soome Punase Ristiga

26.oktoobril 2019 võtsid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja vabatahtlik Kersti Rihm EPR Tallinna Seltsis vastu Soome Punase Risti Kangasala osakonna 16 liikmelise delegatsiooni.
Lilia ja Kersti rääkisid Soome külalistele, mida ja kuidas teeb oma tööd EPR Tallinna Selts. Vabatahtlikud SPR-st tutvustasid oma tööd ja rääkisid sõbrategevusest ning näljapäevast.
Soome külalised esitasid väga palju küsimusi, sest Eesti ja Soome Punase Risti mõned töövaldkonnad on erinevad.
Külalised tõid annetusena kaasa kasutatud riideid.
EPR Tallinna Selts edastab selle riideabi STK majutusüksustele ja sotsiaalmajadele.

SPR SPR

Üles / 29. Oktoober 2019 /
keskmine joon
 

Tallinna Hoolekande Keskuse annetus

23. oktoobril 2019 annetas Tallinna Hoolekande Keskus Eesti Punase Risti Tallinna Seltsile 164 laste mütsi.
Annetatud mütsid jagab EPR Tallinna Selts toimetulekuraskustes perekondade lastele, et rõõmustada lapsi.
Täname annetuse eest.

Hoolekanne

Üles / 25. Oktoober 2019 /
keskmine joon
   
 

AbeStock AS-i annetus EPR Tallinna Seltsile

Hulgikaubandusettevõte AbeStock AS annetas 22.oktoobril 2019 EPR Tallinna Seltsile pakendites GoGreen kikerherneid, rohelisi läätsesid ja mungube.
Osa annetatud kaubast jagatakse välja Punase Risti supiköögis.
Annetatud toidukaupa jagub jagamiseks ka toimetulekuraskustesse sattunud inimestele STK majutusüksustes ja sotsiaalmajades.
EPR Tallinna Selts tänab AbeStock AS juhtkonda tähelepanu ja soovi eest aidata nõrgemaid.

Üles / 25. Oktoober 2019 /
keskmine joon
   
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek

Peale suvepuhkust, 3.oktoobril 2019, toimus Energia Avastuskeskuses EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek.
EPR Peakomitee ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo tutvustas noortele 27.-28.septembril toimunud Rahvusvahelise Punase Risti seminaril räägitust ja seminari töörühma tööd, kus arutati noorte ja vabatahtlike tööd.
EPR Tallinna Seltsi noorte rühma juht Liis Sepp arutas noortega projekti „Ohutult läbi Tallinna“. Jätkusuutlikult on kavas see projekt läbi viia ka 2020.aastal ning samas kavandab Maanteeamet korraldada Keilas, Harjumaa koolidele, samalaadse projekti.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul teatas, et juba tehakse ettevalmistusi jõuluüritusteks lastele toimetulekuraskustega perekondadest, eakatele ja erivajadustega inimestele.

Üles / 8. Oktoober 2019 /
keskmine joon
 

Algas tegus toimetamine

Päkapikkude suvepuhkus sai läbi ja kohe-kohe algab imeline jõuluaeg.
3.oktoobril 2019 vabatahtlikud päkapikud kogunesid EPR Tallinna Seltsi ruumidesse, kuna neid ootas ees väga tähtis töö.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja Tallinna linna sotsiaalosakonna töötajad olid koostöös välja selgitanud jõuluüritustel osalejate arvu.
Päkapikud asusid tegutsema, ette valmistama nendeks jõuluüritusteks kutseid.
Kutseid tuli teha palju – need olid lastele toimetulekuraskustega perekondadest ja vanuritele.
Tööd tegid päkapikud innuga ning juba samal päeval jõudsid valmis kutsed sotsiaalhoolekande osakondadesse.
Nüüd saavad päkapikud natuke hinge tõmmata, et seejärel asuda tasapisi uurima, mida head lapsed jõuludeks soovivad.

Algas tegus toimetamine Algas tegus toimetamine Algas tegus toimetamine Algas tegus toimetamine Algas tegus toimetamine
Üles / 8. Oktoober 2019 /
keskmine joon
 

Haabersti lasteaialaste teabepäev

Haabersti lasteaialaste ohutusalasel teabepäeval Mini-SOS (Sina Oskad Seda), mis toimus 27.septembril 2019, osalesid kõikide Haabersti lasteaedade vanemate rühmade lapsed.
Kokku tuli 24 õpetajaga teabepäevale 168 lasteaialast.
Teabepäeva eesmärgiks oli anda lasteaialastele teadmisi liiklusohutusest, tule- ja veeohutusest, ohutust tegutsemisest meid ümbritsevas keskkonnas, esmaabist, suutervisest ning ohutust nutiseadmete kasutamisest.
Lapsed said õues tutvuda ka kiirabi- ja tuletõrjeautodega.
EPR Tallinna Seltsi kontrollpunktis olid vabatahtlikud Karoli ja Radion, kes vestlesid lastega ohutusteemadel.
Haabersti lasteaialaste teabepäeva korraldajateks olid: Tallinna Haridusamet koostöös Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Põhja Prefektuuri, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Kiirabi, Tööinspektsiooni, Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi, Lootuse küla päästeseltsi ning Eesti Hambaarstide Liidu suukooliga.

Külastus on kõigile tasuta.

Haabersti Haabersti Haabersti Haabersti Haabersti Haabersti
Üles / 3. Oktoober 2019 /
keskmine joon
 

Ohutusalane teabepäev "Mina Oskan Seda"

12. septembril 2019 toimunud ohutusalane teabepäev „Mina Oskan Seda“ tõi Lasnamäe Spordikompleksi staadionile üle 500 lapse. Üritusel osales 28 lasteaeda.
Teabepäeva eesmärk oli pakkuda lastele üks vaheldusrikas õppepäev.
Lasteaialastele jagati teavet võimalikest ohtudest ning õpetati, kuidas sellistes olukordades õigesti käituda.
EPR Tallinna Seltsi ohutusteemade kontrollpunktis rääkisid mudilastega EPR Tallinna Seltsi sekretär L.Laul ja PR vabatahtlikud.
"Ohutu käitumine algab meist endist, meie käitumisest, meie valikutest" ütles üritusel osalenud Lasnamäe linnaosavanem Andres Vään. "Kui me oskame näha igapäevases elus enda ümber õigeaegselt võimalikke ohte, neid meeles pidada, siis oskame ka end paremini hoida. Maailma kogemus näitab, et liikluse, tuleohutuse ja veeohutuse puhul on ennetus ja teadvustamine väga lihtsad, kuid väga tõhusad tegevused."
Teabepäev "Mina Oskan Seda" toimus üheksandat korda ning seda korraldavad Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Maanteeameti, Põhja Prefektuuri, EPR Tallinna Seltsi, Tallinna Vee, Eesti Pandipakendi, SK Piruetti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiga.

Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda Mina oskan seda
Üles / 23. September 2019 /
keskmine joon
 

Soomusrong Wabadus

1.septembril avas Balti jaama ja turu vahelisel raudteeharul külastajatele uksed Vabadussõja päevilt taasloodud soomusrong Wabadus.
Vabadussõjas võeti sanitaarvagunid abivagunitena kasutusele 1919.aasta suvel, kus olid tingimused eri raskusastmetes haigetele ja vigastatutele esmaabi andmiseks ning vigastatud sõjaväelaste ja tsiviilelanike evakueerimiseks.
Seda tööd korraldas koos sõjaväe tervishoiuametiga Eesti Punane Rist.
Nüüd on võimalus külastajatel tutvuda sanitaarvaguniga ning saada aimu, miks selline vagun liideti soomusrongile.

Külastus on kõigile tasuta.

Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019
Üles / 3. September 2019 /
keskmine joon
 

Koolikotikampaania "Ranits 2019"

Koolikotikampaania abistab vähekindlustatud perede kooliminevaid lapsi. Kampaania „Ranits 2019” korraldamise eest kandis hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts.
15. augustil kutsuti 353 koolilast kobarkinno Coca-Cola Plaza, kus nad said kutse ettenäitamisel koolitarvetega komplekteeritud ranitsa.
Üritusel tervitasid kooliminejaid Eesti Punase Risti presindent Harri Viik, Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp, Tallinna abilinnapea Betina Beškina, Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ja Pirita Linnaosa vanem Tõnis Liinat.
Abilinnapea Betina Beškina: „See projekt on parim näide sellest, kuidas linnavõimud, ühiskondlikud organisatsioonid ja erasektor teevad koostööd, et toetada keerulisse majanduslikku olukorda sattunud peresid. Südamlik tänu kõigile, kes selle projekti elluviimisest aktiivselt osa võtsid. Lastetele aga tahaks soovida edu mitte ainult koolitöös vaid ka oskust mitte alla anda raskes olukorras – las nende elus alati leidub koht imede jaoks.“
Kohal olid ka Politsei- ja Piirivalveameti Liiklusjärelevalvekeskuse ja Maanteeameti esindajad, kes andsid lastele ja nende vanematele juhiseid, kuidas ohutult käituda erinevates liiklusolukordades.

Eesti Punase Risti Tallinna Selts tänab:

  • AS Forum Cinemas, kes toetab aastaid kampaaniat “Ranits”. Sel aastal said üritusel osalejad vaadata koguperefilmi „Lõvikuningas”
  • kõiki annetajaid. Rimi Food AS kampaania „Kõik Eesti lapsed kooli!“ Tallinna RIMI kaupluste korjanduskarpidesse annetatud raha eest osteti ranitsatesse koolitarbeid.
  • lasterikaste perede emasid – näomaalijaid. Kooliminejad said endale vahvad näomaalingud
  • AS Svesnky Marmiton. Ranitsatesse said lapsed koolivahvlid
  • kõiki koolikotikampaania "Ranits 2019" toetajaid
  • tegusaid vabatahtlikke

Pildid tegid Mihhail ja Kelly

Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019 Ranits 2019
Üles / 23. August 2019 /
keskmine joon
 

Toiduabipakid Punase Risti supiköögis

Enne Taasiseseisvuspäeva on heaks tavaks rõõmustada Punase Risti supiköögi teenuse kasutajaid toiduabipakkidega.
Nii oli see ka sel aastal. 19.augustil komplekteerisid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Laine, Helve, Lia, Maire ja Olga koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Liliaga abipakke ning andsid need samal päeval üle abivajajatele.
Toiduabipakkidesse panid nad Saksamaalt laekunud annetatud raha eest ostetud makarone, kiirsuppi, kalakonserve ja kohvi. Rasa Trading Company AS annetas pakkidesse teed.
Abisaajad olid väga tänulikud ja soovisid kõigile head Taasiseseisvuspäeva.

Ranits 2019
Üles / 23. August 2019 /
keskmine joon
 

Täname annetajaid - koolikotikampaania „Ranits 2019”

2019.aasta maist augustini olid Tallinna RIMI kauplustes korjanduskarpidel selgitused annetusteks – „Kõik Eesti lapsed kooli“.
Eestimaal on palju puuduses elavaid peresid, kes ei saa oma laste ranitsasse osta vajalikke koolitarbeid. Anneta siin, et kõik Eestimaa lapsed saaks seda tähtsat teekonda alustada vajalike koolitarvetega!
Tänu heatahtlikele annetajatele kogunes kampaania lõppedes korjanduskarpidesse kokku 4339.76 eurot.
SUUR TÄNU ANNETAJATELE!
Kogutud raha eest ostis ja komplekteeris Eesti Punase Risti Tallinna Selts 383 uut ranitsat koolitarvetega, et koolikotikampaaniaga „Ranits 2019” abistada vähekindlustatud perekondade kooliminevaid lapsi.

Ranits 2019
Üles / 23. August 2019 /
keskmine joon
 

Annetus Balti Veski AS-lt

17.juulil 2019 annetas Balti Veski AS EPR Tallinna Seltsile Veski Mati toodangut.
Annetatud Veski Mati toodangut jagus nii Punase Risti supiköögi teenust kasutavatele inimestele, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse/Sotsiaalmajutusüksustele (Tuulemaa 6, Kauge 4 , Akadeemia 34), Nõmme Sotsiaalmajale, Naiste tugikeskustele jt.
18.aprillil jagati Veski Mati toodangut Punase Risti supiköögis.
Abisaajad tänasid annetajaid.

Üles / 25. Juuli 2019 /
keskmine joon
 

Toiduabipakid Võidupühaks

Tänu rahalisele annetusele, mis laekus Saksamaalt, sai EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos tublide PR vabatahtlike Laine, Olga, Lia, Maire ja Helvega 21.juunil 2019 komplekteerida ja välja anda Punase Risti supiköögi teenuse kasutajatele toiduabipakid.
Abisaajad tänasid annetajad ja EPR Tallinna Seltsi vabatahtlike.
Kiidu- ja tänusõnu jagus ka Punase Risti supiköögi tegusale kokk Nataljale.

Toiduabipakid Võidupühaks
Üles / 1. Juuli 2019 /
keskmine joon
 

Rahvusvaheline noorte projekt

11-14 Juuni toimus Lätis ettevalmistav koosolek Juulis toimuvale laagrile, kus olid Eestit esindamas vabatahtlikud Tallinnast ja Valgast. Läti Punane Rist korraldab rahvusvahelist projekti "Knowledge into action: Climate Change Consequence (CCC), mille toimumist toetab Euroopa Liidu programm Erasmus+. Peale Läti ja Eesti Punase Risti osalevad veel Soome, Itaalia, Saksamaa ning Hollandi Punase Risti noored vabatahtlikud. Noortevahetuse projekti eesmärgiks on tõsta teadlikust kliima muutustest ja nende mõjust globaalsel tasemel läbi Punase Risti praktika.

Rahvusvaheline noorte projekt
Üles / 21. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

Suvezumm Laulasmaa koolis“

Lääne-Harju valla algklassiõpilastele toimus 7.juunil 2019 vahva Suvezumm.
Üritusel osalesid EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Eve-Mai Valdna, EPR vabatahtlikud Liis Sepp, Marina Aleksejeva ja EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Suvezummil läbis ligi 100 last erinevaid punkte, kus lapsed said proovile panna oma teadmisi ja oskusi. Lapsed tutvusid päästeauto varustusega, pöörlesid õppeautos, tegid jalgratta vigursõitu, püüdsid kleepse ja mängisid õnneloosi.
Punase Risti punktis tuli vastata kolmele küsimusele, sh Eesti Punase Risti 100.aastapäevale pühendatud küsimusele.
Huvi meie punkti vastu tundsid ka lapsevanemad, sest nad said enda jaoks päris palju uut informatsiooni Punase Risti kohta.
Maanteeameti punktis loeti tulemused kokku ja autasustati selle Suvezummi tragimaid ja tublimaid.

Suvezumm Suvezumm Suvezumm Suvezumm Suvezumm Suvezumm Suvezumm Suvezumm
Üles / 12. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek

Enne suvepuhkusele minekut said 6.juunil 2019 EPR Tallinna Seltsi noored taas kokku. Noorterühma juht Liis Sepp esitas noortele kokkuvõtted projektidest, mis pühendati EPR 100.aastapäevale ja täpsustas kampaania „Ranits 2019“ osalejate nimekirja.
EPR Peakomitee ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo tutvustas Punase Risti rahvusvahelist projekti, mis toimub juulikuus Lätis.
Sekrteär Lilia Laul tänas noori tehtud töö eest.
PR noored rääkisid oma plaanidest ja tegemistest suvel ja kinnitasid, et peale koolivaheaega on nad puhanud ning valmis kokku saama, et jätkata vabatahtliku tööga EPR Tallinna Seltsis.

Üles / 12. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

Tervisedenduse konverents „Kuidas loome tervist toetavat keskkonda“

4.juunil 2019 toimus Kultuurikatlas tervisedenduse konverents, kus osalesid EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Eve-Mai Valdna, sekretär Lilia Laul ja noorterühma juht Liis Sepp.
Arutati tervist toetava elukeskkonna kujundamist, sest inimeste tervist ja tervisekäitumist, aga ka valikuvõimalusi mõjutab meid ümbritsev keskkond – ruumiline, vaimne, emotsionaalne, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne.
„Tervise hoidmisel on oluline inimeste teadlikkus, kuid ainult teadmised ei muuda inimeste käitumist. Peame töötama selle nimel, et meie igapäevane keskkond aitaks edendada ja hoida tervist ning soosiks tervislikke valikuid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
„Keskkond, kus tervislik valik on kõige lihtsam toetab nii tööealisi, lapsi kui eakaid.
Tervis on väärtus, mida tuleb hoida kogu elu.“

Tervisekonverents Tervisekonverents
Üles / 12. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

Mustamäe Laste Loomingu Maja koguperefestival Männipargis

26.mail korraldas Mustamäe Laste Loomingu Maja Männipargis toreda perepäeva.

Kavas oli:
suur kontsert (osalesid kõik Mustamäe Laste Loomingu Maja ringide lapsed)
lahe loterii
lustakas jalgpalliturniir
põnevad meisterdamise töötoad

Perepäeva külalistel oli võimalus teada saada Punase Risti liikumisest, võtta kaasa raamatuid „Oskame olla“, „Aita Jussi“ ja teisi infomaterjale.

Perepäev Perepäev Perepäev Perepäev Perepäev
Üles / 12. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

Muusikaline sotsiaaldraama „Katki“

Kaari Sillamaa Noorte Muusikateater oli 29.mail külas Tehnikagümnaasiumis noortele suunatud etendusega „Katki“.
Tegu on mõtlemapaneva looga noortelt noortele, sest loo kokkupanemisel kasutati noorte näitlejate ideid ning tähelepanekuid elust enesest.

Sotsiaaldraama „Katki” autor ja lavastaja Kaarel Orumägi tutvustab etendust nii:
„Sandra on tavaline 16-aastane tüdruk, kes kolib väikesest maakohast suurde linna. Peagi mõistab ta, et ei kuulu uues koolis ühtegi seltskonda ning leides end erakuna suure hulga inimeste keskelt, süttib tema peas tuluke, otsida lohutust sotsiaalmeediast. Ta loob endale võlts-konto ning hakkab läbi interneti elama hoopis põnevamat ja kirevamat elu. Oma ilusas ja rikkas kehastuses tunneb ta end päev-päevalt tähtsamana ning tasahilju hiilib ülbus ja üleolevus temaga kaasa ka argiellu, kus keegi temalt sellist käitumist ei oota. Aina enam tõugatakse teda eemale ning depressioon saabub salaja „katkise“ tüdruku hinge.”

EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu, juhatuse liikme Eve-Mai Valdna, vabatahtliku Marina Aleksejeva ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti töötaja Kadri Hundi ühine arvamus oli terviseprojekti tulemusena valminud etenduse kohta – etendus on hästi lavastatud, noortepärane, kaasaegne ja õpetlik.

Katki Katki Katki
Üles / 3. Juuni 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi 2018.a. tegevusaruanded

Lilia Laul - EPR Tallinna Seltsi 2018.a. tegevusaruanne (pdf)

Ellen Sternhof - EPR Tallinna Seltsi 2018.a. tegevusaruanne (pdf)

KEAT tulemusaruanne - EPR Tallinna Seltsi 2018.a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 30. Mai 2018 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte ja EPR Valga Seltsi noorte koostöö

Eesti Punane Rist tähistas 21. mail Paides oma sajandat tegevusaastat. Muusika- ja teatrimaja esisel platsil oli kõikidel huvilistel võimalus tutvuda nii Eesti Punase Risti kui ka Soome, Saksa ja Läti Punase Risti Seltside väljapanekutega.

EPR Tallinna Seltsi noored Triinu, Tiina ja Marie koos EPR Valga Seltsi noortega tutvustasid Punase Risti noorte tegevust, jagasid voldikuid ja infomaterjale ning vestlesid lastega ohtu ennetavatel teemadel ja tutvustasid esmaabivõtteid.

Koostöö Koostöö
Üles / 24. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Tallinna erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlus

EPR Tallinna Selts on pikka aega toetanud erivajadustega laste ja noorte tegevusi ja tunnustanud ning julgustanud neid oma tegemistes.
Tallinna Seltsi noored õpivad koolitustel endast nõrgemat märkama, nendega arvestama ja ka nendega suhtlema.
10.mail 2019 osales EPR Tallinna Seltsi noor vabatahtlik Tiina Kaal Tallinna Kanutiaia Huvikoolis traditsioonilisel Tallinna erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlusel “Laulurõõm”. Tiina arvates oli üritus siiras ja südamlik, sest kõik osalejad olid väga tublid.
Lauluvõistlusel osalesid lapsed ja noored neljas erinevas vanuserühmas: koolieelikute vanuserühm, algklasside õpilaste vanuserühm, keskastme õpilaste vanuserühm ning vanem vanuserühm.
Tiina, kes oli “Laulurõõmu” žürii liige, jagas välja EPR Tallinna Seltsi poolt välja pandud viis eriauhinda, mis olid tehtud Tallinna RIMI kauplustest saadud annetustest.

Lauluvõistlus
Üles / 24. Mai 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte päevalaager

EPR Tallinna Seltsi noorte päevalaager toimus19.mail 2019.
Noored, koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Lauluga, keskendusid teemale – kuidas elanikkonnale tutvustada juba 100.aastast Eesti Punast Risti, mida esile tuua noorte töös ja millele pöörata ohutusteemasid tutvustades enim tähelepanu.
Peale tõsist ajurünnakut korraldas EPR Tallinna Seltsi juhatuse ja EPR Peakomitee liige Karoli Loo PR noortele muuseumiöö järgselt, sest see öö kandis sel aastal pealkirja "Öös on mustreid", Eesti Energiakeskuse külastuse, et noored saaksid märgata mustreid meie ümber ning nuputada, milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad.

Päevalaager
Üles / 24. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Tallinna RIMI kauplustes korjanduskarpidesse raha annetajatele ütleme – suur tänu!

Tallinna Rimi kauplustes on kassade kõrval korjanduskarbid selgitusega, millise kampaania jaoks raha kogutakse.
Selle aasta algusest jaanuarist maini koguti annetusi kampaania „Paljud Eesti lapsed ei saa iga päev kõhtu täis. Nende toidulaual puudub vajalik ja tervislik toit“ tarbeks.
EPR Tallinna Selts tühjendas aprillikuu lõpus korjanduskarpe Nautica, Sõpruse, Haabersti, Mustakivi, Tatari, Põhja, Magistrali, Nurmenuku, Laagna, Sõle, Kaubahall, Telliskivi, Astangu, Tööstuse, Tammsaare, Tondi, Juhkentali, Pääsküla, Peterburi, Silikaadi Tallinna RIMI kauplustes.
Kogutud annetatud raha eest osteti toiduaineid, et komplekteerida 250 toiduabipakki.
Abivajajate nimekirjad koostasid Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade lastekaitsespetsialistid.
16.mail 2019 jagasid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Lauluga abisaajatele välja 250 toidupakki.
Jäid kõlama tänusõnad:
„Kui tore on tulla teie juurde – rõõmu kui palju, endale ja lastele!“
„Aitäh annetajatele, lausa pisar tuleb silma!“
„Tänan kõiki, et toetate minu suurt peret!“
„Aitäh, aitäh, aitäh!“
„Oi, kui suur kott! Nüüd saame hakkama!“
„Suur tänu!“

RIMI RIMI RIMI
Üles / 24. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Nupuke projektist „Ohutult läbi Tallinna“

Selle aasta projekt oli pühendatud Eesti Punase Risti 100.aastapäevale.
9. mail toimus Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noorte vabatahtlikke poolt korraldatud projekt 10. klasside Tallinna noortele„Ohutult läbi Tallinna“. Liiklusorienteerumismäng toimus sel aastal juba seitsemendat korda ning igal aastal on juurde tulnud nii osalejaid kui ka koostööpartnereid. Registreeris 22 viie liikmelist meeskonda ja koostööpartneriteks lisaks Eesti Punase Risti Tallinna Seltsile olid Tallinna linn, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Operation Lifesaver Estonia, OÜ Autosõit, Forum Cinemas AS, Eesti Rimi Food AS (Tallinna kauplused), Reaali Autokool ning sel aastal esimest korda Tallinna Munitsipaalpolitsei amet, Tallinna Haridusmaet ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tudengid.
Abiks oli peaaegu 20 Eesti Punase Risti Tallinna Selsti vabatahtlikku noort. Täname kõiki osalejaid, koostööpartnereid ja vabatahtlikke!

Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna Ohutult läbi Tallinna
Üles / 14. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Pidulik vastuvõtt Tallinna Raekojas

Sel aastal tähistab Eesti Punane Rist oma 100. sünniaastapäeva.
8. mail, rahvusvahelisel Punase Risti päeval, toimus Tallinna Raekojas abilinnapea Betina Beškina pidulik vastuvõtt Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlikele, noortele, liikumise toetajatele ja koostööpartneritele.
Abilinnapea Betina Beškina sõnul on Eesti Punase Risti Tallinna Selts linnale väga heaks koostööpartneriks, kellega on juba aastaid ellu viidud mitmeid heategevuslikke projekte ja üritusi, aidates toimetulekuraskustesse sattunud inimesi ja leevendades nende sotsiaalseid probleeme. „Eesti Punase Risti vabatahtlikud ja toetajad on oma pühendumuse ja tegevusega andnud suure panuse nii linna kui riigi heaks, olles samas innustavaks eeskujuks paljudele,“ märkis Beškina. „Üksnes koostöös – märgates, toetades ja ulatades abikäe nõrgematele saame tugevamaks ühiskonnaks, kus ei tohiks olla kohta sallimatusel ja ükskõiksusel.“
Tänuüritusel kuulasid osalejad Meero Muusik õpilaste etteastet ning nautisid õhtut pidulikus ja sõbralikus õhkkonnas.

Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas Vastuvõtt raekojas
Üles / 14. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Pealinn: "Aasta noor vabatahtlik: tasuks on sära noorte silmades"

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik Liis Sepp andis intervjuu Pealinna lehele, kus rääkis vabatahtlikust tööst ja noorteprojektist „Ohutult läbi Tallinna“.

Loe tervet artiklit siit:
http://www.pealinn.ee/tallinn/aasta-noor-vabatahtlik-tasuks-on-sara-noorte-silmades-n241333

Üles / 14. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Kohtumine Tallinna abilinnapeaga Betina Beškinaga

6.mail 2019 kohtusid Tallinna Linnavalitsuses abilinnapea Betina Beškinaga EPR Tallinna Seltsi juhatuse esimees Toomas Sepp, aseesimehed Peeter Lepp ja Harri Viik ning EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Kohtumisel tutvustati Betina Beškinale EPR Tallinna Seltsi tööd - räägiti Punase Risti supiköögist, kampaaniast „Ranits“, esmaabikoolitustest, jõuluüritustest, linnalaagritest, tervisedendavatest ja ohutuennetavatest üritustest, vabatahtlike tööst jm.
Kohtumine oli tegus ja konstruktiivne.

Üles / 10. Mai 2019 /
keskmine joon
 
 

Linnalaager – „Kaks päeva Punase Ristiga“

Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumis korraldati koolivaheajal linnalaager – „Kaks päeva Punase Ristiga“.
Koolivaheajal, 24.-25.aprillini 2019, said selle gümnaasiumi õpilased võimaluse oma teadmiste pagasit täiendada.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul rääkis Punase Risti Liikumisest, Eesti Punase Risti suurest juubelist – 100 ning tutvustas EPR Tallinna Seltsi noorte tegevust.
Samuti said gümnasistid linnalaagris 16 tunnise esmaabikoolituse. Koos esmaabiõpetaja Tatjana Rumjantsevaga õpiti esmaabi andmise teoreetilist poolt ja anti esmaabi ka „praktiliselt“.
Noored jäid linnalaagris veedetud päevadega väga rahule ja nende tagasiside oli selline:
„Kahe päevaga sain teada, midagi sellist, mida enne üldse ei teadnudki!“
„Tänan kõiki, lahe kogemus oli!“
„Sain teada, mis asi see Punase Risti Liikumine on!“

Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumi direktori asetäitja Tatjana Ganitševa tänas EPR Tallinna Seltsi tegusa koostöö eest.
Linnalaagri kulud kaeti Punase Risti liikmemaksudest.

Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager Linnalaager
Üles / 7. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Inimkaubanduse teemaline koolitus EPR Valga Seltsi noortele

26. Aprillil käis EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik Karoli Loo koolitamas noori EPR Valgamaa Seltsis. Seekordsel koolitusel räägiti ülemaailmsest inimkaubitsemisest; elundikaubandus, tööorjus ning seksuaalne ekspluateerimine. Kuidas end ja teisi aidata taolistes ohtlikes olukordades. Olgu see siis ohutus reisimisel või teadmised, kuidas eristada kahtlaseid töökuulutusi. Koolitus põhines International Organisation of Migration ehk IOMi välja töötatud programmil, mille vabatahtlik Karoli Loo on läbinud. Osalesid noored vabatahtlikud Valga Põhikoolist, Priiemetsa Põhikoolist ning Valgast väljaspool asuvast Keeni Põhikoolist.

Inimkaubanduse teemaline koolitus EPR Valga Seltsi noortele
Üles / 7. Mai 2019 /
keskmine joon
 

Koostöö Balti Veski AS-ga

E23.aprillil 2019 annetas Balti Veski AS EPR Tallinna Seltsile Veski Mati toodangut. Annetatud Veski Mati toodangut jagus nii Punase Risti supiköögi teenuse kasutajatele, STK Majutusüksustele, Sotsiaalmajade klientidele jt.
24.aprillil jagati Veski Mati toodangut Punase Risti supiköögis.
Abisaajad tänasid annetajaid ja avaldasid oma tänu nii:
„Aitüma!“
„Aitäh inimestele, kes annetasid! Tervist neile!“
„Elagu inimesed, kes mõtlevad ka teiste peale – mitte ainult enda peale!“

Veski Mati
Üles / 29. Aprill 2019 /
keskmine joon
 

Kuidas olla ettevõtlik läbi vabatahtliku töö?

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik Liis Sepp osales 17. aprillil kell 18.0—19.00 Veebinaril „Kuidas olla ettevõtlik läbi vabatahtliku töö?“ Veebinaris tehti juttu ettevõtlikkusest ning sellest, kuidas aitab kaasa vabatahtlik töö ettevõtlikkusel? Räägiti, mis on vabatahtlik töö ja mida see noore inimese jaoks annab ja milliseid oskuseid arendab. Kordust veebinarist saab vaadata siit:
http://www.onlineexpo.com/ee/suveks-toole/veebinar/

Kuidas olla ettevõtlik läbi vabatahtliku töö?
Üles / 29. Aprill 2019 /
keskmine joon
 

Lõvi Leo liiklusohutusvõistlus

18.aprillil 2019 toimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumis Lasnamäe koolide ja Maardu Gümnaasiumi kolmandate klasside võistkondadele tore üritus - Lõvi Leo liiklusohutusvõistlus. Kokku võistlesid omavahel 9 võistkonda. Tegemist on traditsioonilise ettevõtmisega. Võistluseks hakati ette valmistuma juba poolteist kuud tagasi, mil viidi läbi infotund õpetajatele ning jagati välja Põhja Prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse ennetusspetsialisti Marina Aleksejeva, Maanteeameti ekspertide Eve-Mai Valdna, Liis Sepa, EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu ja PR vabatahtliku Irina Moronova poolt koostatud infomaterjalid.
Võistlus toimus nii eesti kui vene keeles ja koosnes teoreetilisest osast ja praktilistest ülesannetest.
EPR Tallinna Seltsi poolt oli võistkondadele nuputamiseks viktoriin Punase Risti Liikumise ja Eesti Punase Risti 100.aastapäeva kohta ning ristsõna lahendamine.
Üritus toimus koostöös Põhja Prefektuuri, Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi, Maanteeameti ning Lasnamäe Linnaosavalitsusega.

Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo Lõvi Leo
Üles / 25. Aprill 2019 /
keskmine joon
 

Lihavavõttepühadeks – toiduabipakid Punase Risti supiköögis

Lihavõttepühadeks said kõik Punase Risti supiköögi kliendid toiduabipakid.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ning vabatahtlikud Laine, Lia, Maire, Inna ja Olga komplekteerisid 18.aprillil 2019 toiduabipakke ja jagasid need samal päeval abivajajatele välja.
Toiduabipakid komplekteeriti Saksamaalt saadud annetatud raha eest ostetud toiduainetega, AS Rasa Trading Company annetas omalt poolt abipakkidesse teed. Abisaajad tänasid ja soovisid kõigile häid pühi!

Lihavõttepühad
Üles / 22. Aprill 2019 /
keskmine joon
 

PR noorte projekti „Ohutult läbi Tallinna“ ettevalmistav etapp

11.aprillil 2019 toimus EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek.
Kuna juba 9.mail stardib järjekordne noorte projekt „Ohutult läbi Tallinna“, mis on pühendatud Eesti Punase Risti 100. sünnipäevaks, siis kogunesid PR noored, et projektile viimane lihv anda.
Koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Lauluga vaadati üle noorte orienteerumismängu kontrollpunktide asukohad, valmistati paberkandjal ette infomaterjalid ja pakid võistkondadele. Noorte tööd juhtis Liis ning üheskoos tegutsesid Kelly, Ronald, Els Aleksandra, Tiina, Marie, Aleksandra, Katriin, Liise, Johanna, Triinu, Agnes- Andra ja Tuuli.

Ohutult läbi Tallinna
Üles / 16. Aprill 2019 /
keskmine joon
 

Jätkusuutlik noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“

14.märtsil 2019 tuli EPR Tallinna Seltsi noorte koosolekule Tamo Vahemets, kes oli eeskujuprojekti „Aga mina“ eestvedaja.
Selle projektiga liitujad tegid Eesti Vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks ühise kingituse – kujundasid oma eeskujuga väärtuspõhiseid hoiakuid ning aitasid kaasa turvalisema ja tervema elukeskkonna loomisele.
EPR Tallinna Seltsi noored osalesid oma projektiga „Ohutult läbi Tallinna“ eeskujuprojektis „Aga mina“.
Tamo Vahemets tänas EPR Tallinna Seltsi ja noori ning andis üle Eesti Vabariigi peaministri tänukirja.

Ratas

Noorte koosolek jätkus töiselt. Noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“ on jätkusuutlik ja seega tuli läbi arutada projekti läbiviimine. Koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Lauluga otsustati, et selle aasta projekt pühendatakse Eesti Punase Risti 100.sünniaastapäevale. Arutati läbi lubade hankimine, kontrollpunktide teemad, kohad ja vastutajad, sest 9.mail toimuvale liiklusorienteerumismängule on end juba kirja pannud 22 meeskonda.

Üles / 18. Märts 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek

Tallinna Kanutiaia Huvikoolis toimus 20.veebruaril 2019.a. EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek. Kohal oli 40-st valitust delegaadist 38.
Üldkogu aruande-valimiskoosoleku avas EPR Tallinna Seltsi juhatuse esimees Mihkel Tamme, seejärel andsid tehtud tööst ajavahemikul 2015 – 2019 aru EPR Tallinna Seltsi sekretärid Ellen Sternhof ja Lilia Laul.
Revisjonikomisjoni õiendi esitas EPR Tallinna Seltsi revisjonikomisjoni liige Eerika Rahuoja.
Sõna said EPR Tallinna Seltsi noorterühma juht Liis Sepp, EPR Peakomitee ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo, EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige, Tallinna Kesklinna sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Marje Paljak ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige, esmaabiõpetaja Margarita Kangur.
EPR Tallinna Seltsi töö ajavahemikul 2015 – 2019 tunnistati ühehäälselt „heaks“.
Samas valiti ühehäälselt EPR Tallinna Seltsi uus juhatuse koosseis ja kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
EPR Tallinna Seltsi uue juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt Toomas Sepp ning aseesimeesteks Peeter Lepp ja Harri Viik.
Paidesse, EPR Kongressile, sõidab 21.mail 2019 EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosoleku poolt ühehäälselt valitud 19 delegaati.

EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek
Üles / 4. Märts 2019 /
keskmine joon
 

Eeskujukampaania Aga Mina tänusündmus

Kolmapäeval 20.veebruaril 2019 tänasid peaminister Jüri Ratas ja EV 100 toimkond Stenbocki majas eeskujukampaanias Aga Mina osalenud organisatsioone.
Üle kolmekümne ameti ja organisatsiooni panid õlad kokku ning otsustasid üheskoos kinkida Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks väärtuspõhise kingituse – Aga Mina. Ühiskampaania eesmärgiks oli läbi isiklike eeskujude turvalise tuleviku loomine tulevastele põlvkondadele.
Kingitus sisaldas endas väärtuspõhiseid ühistegevusi, sündmusi ja meediakampaaniaid, mida viisid läbi eeskujukampaaniaga Aga Mina liitunud organisatsioonid, alates 2017 aasta 11. novembrist kuni 2018. aasta 31.detsembrini.
Aga Mina projekti eestvedaja Tamo Vahemetsa sõnul kujunes eeskujukampaania omamoodi unikaalseks projektiks. “Esmakordselt kasutasid ühtset lähenemist ja sõnumikeelt ühiskampaanias osalenud riigiametid ja erasektoris tegustevad organisatsioonid. Eeskujukampaania tõestas, et Eesti on riik, kus on võimalik erinevate sektorite ülene teavitusalane koostöö. On ilmselge, et eeskujukampaanias osalenud organisatsioonid on oma avatuse, hoiakute ja tegevusega eeskujuks kõigile, kes hoolivad tervemast ja turvalisemast tulevikust” lisas ta.
EPR Tallinna Seltsi esindas üritusel EPR Tallinna Seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp.

eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania eeskujukampaania
Üles / 27. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noored vabatahtlikud osalesid 21. veebruaril koolitusel "Psühhosotsiaalne esmaabi", mille eesmärgiks oli tutvustada psühhosotsiaalse esmaabi tähendust ning psühhosotsiaalse esmaabi andmise võtteid. Noored jäid koolitusega väga rahule ja nad tänasid Eesti Punase Risti keskbüroo töötajat Indrek Simiskeri suurepärase koolituse eest.

Koolitus Simisker
Üles / 27. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Punase Risti supiköögi klientidele kingiks toiduabipakk

Eesti Toiduainetetööstuse Liit toetas koos Salvest AS, Saarioinen Eesti OÜ ja Saku Õlletehase AS omatoodanguga pidupäevaks meie PR supiköögi teenuse kasutajatele toiduabipakkide komplekteerimist.
Suur suur tänu neile!
Nii said 22.veebruaril EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos tublide vabatahtlike Laine, Lia, Helve, Inna, Maire, Mari ja Olgaga rõõmustada toimetulekuraskustes inimesi vahetult enne Eesti Vabariigi 101. aastapäeva ja ka Eesti Punase Risti 100 juubelisünnipäeva puhul.
Komplekteeritud toiduabipakke aitasid PR supiköögis välja jagada EPR Tallinna Seltsi juhatuse liikmed Peeter Lepp ja Harri Viik.

Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev
Üles / 23. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Laagripäev EPR Tallinna Seltsiga

9.veebruaril 2019.a. toimus linnalaager Tallinna koolide 20 õpilastele, kellest 10 olid pagulasperedest – Süüriast ja Sri Lankast.
EPR Tallinna Seltsi hea koostööpartner, Tallinna Kanutiaia Huvikool, pakkus omalt poolt võimaluse laagri korraldamiseks kasutada tasuta oma ruume. Huvikoolis tegid laagrilapsed ikebanasid ja said puhkepausi ajal tervislikke snäkipause pidada. Snäkkidega toetasid seda laagrit Tallinna Rimi kauplused.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo käisid lastega Eesti Energiakeskuses, sest selleks said nad kasutada Energiakeskuse kinkekaarti, mis kingiti EPR Tallinna Seltsile. Laagrilastel oli Energiakeskuses palju põnevat uudistamist ja iseseisvat katsetamist.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul tänas koostööpartnereid meeldiva koostöö eest.

Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev Laagripäev
Üles / 18. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Meie noor vabatahtlik Liis Sepp

Liis Sepp on Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlik 2012. aastast.
Ta on noorte vabatahtlike rühmajuht ning juhib ka noorte projekti „Ohutult läbi Tallinna“ (liiklusorienteerumismäng 10. klasside noortele).
5.veebruaril 2019.a. kuulutati Tallinnas Vene Teatris toimunud pidulikul noorsootöö tunnustuskonkursi „Suured teod 2018“ auhinnagalal välja aasta teod ja tegijad pealinna noorsootöös.
Kategoorias „Tallinna aasta noor vabatahtlik 2018“ tunnistati oma tegevuse eest auhinnavääriliseks meie tegus noor vabatahtlik Liis Sepp.
Auhindu jagati kokku viies kategoorias – Tallinna noorte suured teod, suured teod Tallinna noortele, aasta noorsootöötaja, aasta noor vabatahtlik ning aasta noorteühing.
Õnnitleme Sind Liis!

Liis Sepp Liis Sepp Liis Sepp Liis Sepp
Üles / 7. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Vabatahtlikud Tallinna Mahtra lasteaias

4.veebruaril 2019 käisid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos vabatahtlike Irina, Liise ja Annaliisuga Tallinna Mahtra lasteaias. Kohe-kohe on tulemas Eesti Punasel Ristil suur juubel ja seetõttu oli külaskäik pidulikum. Lasteaialastega räägiti Punasest Ristist ja sellest mida see organisatsioon teeb. Ohutusteemasid käsitledes juhindusid vabatahtlikud Eesti Punase Risti trükisest „Oskame olla“. Lastega räägiti nii eesti kui ka vene keeles.
Vestlusringid olid mudilastele põnevad, sest lapsed vastasid aktiivselt esitatud küsimustele ja kommenteerisid julgelt erinevaid situatsioone.
Tallinna Mahtra lasteaia juhtkond, direktor Pille Kibur ja õppealajuhataja Maie Lehtla, kiitsid PR vabatahtlikke oskusliku teemakäsitluse eest.

Mahtra Mahtra Mahtra
Üles / 6. Veebruar 2019 /
keskmine joon
 

Kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“

2018. aasta lõpus ning 2019. aasta algul tegid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtliku Janek Soorsa ja kaupluste töötajatega Tallinna RIMi üheksateistkümnes kaupluses (Norde, Sõpruse, Haabersti, Mustakivi, Tatari, Põhja, Magistrali, Nurmenuku, Laagna, Sõle, Kaubahall, Telliskivi, Astangu, Tööstuse, Tammsaare, Tondi, Juhkentali, Pääsküla, Silikaadi) kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“ korjanduskarpide lõpptühjendamisi.
Kokku annetati Tallinna RIMi kauplustes 6883.31 eurot.
EPR Tallinna Seltsi juhatus otsustas annetatud raha eest komplekteerida toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed, 250 toiduabipakki. Sihtrühma nimekirjad koostati koostöös Tallinna kaheksa linnaosa sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega.
PR vabatahtlikud komplekteerisid ja jagasid 24.jaanuaril 2019.a. Eesti Punase Risti majas neile esitatud nimekirjade alusel abivajajatele välja 250 toiduabipakki.
Abisaajad tänasid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlike, annetajaid ja Tallinna RIMI kaupluste kollektiive.

Kampaania Kampaania Kampaania
Üles / 25. Jaanuar 2019 /
keskmine joon
   
   
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Toomas Sepp - Tallinna Linnakantselei, linnasekretär /
telefon 60 4118 / toomas.sepp[at]tallinnlv.ee

Juhatuse aseesimees
Marje Paljak - Tallinna Kesklinna Valitus, sotsiaalhoolekande osakond, juhataja / telefon 645 7830 või 514 2366 / Marje.Paljak[at]tallinnlv.ee

Juhatuse aseesimees
Peeter Lepp - Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, juhatuse esimees / telefon 506 4575 / peeter.lepp[at]veevalve.ee

Liikmed
Gunnar Heinoja - Tallinna Prantsuse Lütseum, õpetaja /
telefon 5621 3622 / guntsik[at]yahoo.com

Margarita Kangur - EPR Tallinna Seltsi esmaabiõpetaja / telefon 5645 0915 / Margarita.Kangur13[at]gmail.com

Karoli Loo - Energia avastuskeskus, külastusjuht / telefon 5554 0941 / karoliloo[at]gmail.com

Harri Viik - Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, peaspetsialist /
telefon 5628 8500 / harri.viik[at]gmail.com

Mihkel Tamme - pensionär / telefon 5667 6362 / tamme.mihkel[at]gmail.com

Eve-Mai Valdna - Maanteeamet, ennetustöö osakond, ekspert / telefon 507 8232 / Eve-Mai.Valdna[at]mnt.ee

Revisjonikomisjon
Gerly Metsar - komisjoni esimees - Sandoz d.d. Eesti fliaal, organisatsioonisiseste protsesside koordinaator /
telefon 526 8794

Eerika Rahuoja - komisjoni liige - Tallinna Kristiine linnaosa Valitsus; sotsiaalhoolekande osakonna juhataja / telefon 645 7141

Inna Kisel - komisjoni liige - vabatahtlik / telefon 5391 5705

 
Uudised
Päkapikkude „magus“ töö
Kohtumine Paekaare lasteaialastega
Koostöö Soome Punase Ristiga
Tallinna Hoolekande Keskuse annetus
AbeStock AS-i annetus EPR Tallinna Seltsile
EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek
Algas tegus toimetamine
Haabersti lasteaialaste teabepäev
Ohutusalane teabepäev "Mina Oskan Seda"
Soomusrong Wabadus
Koolikotikampaania "Ranits 2019"
Toiduabipakid Punase Risti supiköögis
Täname annetajaid - koolikotikampaania „Ranits 2019”
Annetus Balti Veski AS-lt
Toiduabipakid Võidupühaks
Rahvusvaheline noorte projekt
Suvezumm Laulasmaa koolis
EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek
Tervisedenduse konverents „Kuidas loome tervist toetavat keskkonda“
Mustamäe Laste Loomingu Maja koguperefestival Männipargis
Muusikaline sotsiaaldraama „Katki“
Mustamäe Laste Loomingu Maja koguperefestival Männipargis
EPR Tallinna Seltsi 2018.a. tegevusaruanne
EPR Tallinna Seltsi noorte ja EPR Valga Seltsi noorte koostöö
Tallinna erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlus
EPR Tallinna Seltsi noorte päevalaager
Tallinna RIMI kauplustes korjanduskarpidesse raha annetajatele ütleme – suur tänu!
Nupuke projektist „Ohutult läbi Tallinna“
Pidulik vastuvõtt Tallinna Raekojas
Pealinn: "Aasta noor vabatahtlik: tasuks on sära noorte silmades"
Kohtumine Tallinna abilinnapeaga Betina Beškinaga
Linnalaager – „Kaks päeva Punase Ristiga“
Inimkaubanduse teemaline koolitus EPR Valga Seltsi noortele
Koostöö Balti Veski AS-ga
Kuidas olla ettevõtlik läbi vabatahtliku töö?
Lõvi Leo liiklusohutusvõistlus
Lihavavõttepühadeks – toiduabipakid Punase Risti supiköögis
PR noorte projekti „Ohutult läbi Tallinna“ ettevalmistav etapp
Jätkusuutlik noorteprojekt „Ohutult läbi Tallinna“
EPR Tallinna Seltsi Üldkogu aruande-valimiskoosolek
Eeskujukampaania Aga Mina tänusündmus
EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus
Punase Risti supiköögi klientidele kingiks toiduabipakk
Laagripäev EPR Tallinna Seltsiga
Meie noor vabatahtlik Liis Sepp
Vabatahtlikud Tallinna Mahtra lasteaias
Kampaania „Aita tuua pühaderõõmu igasse peresse!“
 
UUDISED 2013
UUDISED 2014
UUDISED 2015
UUDISED 2016
UUDISED 2017
UUDISED 2018

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail viljandimaa[at]redcross.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook Tallinn