Avaleht / In English
logo
   
 
   
 

Päevalaagrid „Jõulurõõm“ erivajadustega lastele

EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtliketega korraldas 2016.aasta detsembris kolm päevalaagrit erivajadustega 61-le lapsele ja noorele.
Kolme toreda laagripäeva jooksul said kõik laagris osalejad laulda, mängida, tantsida, lugeda luuletusi, kirjutada oma lähedastele ja sõpradele jõulutervitus, küpsetada piparkooke ning olla koos ühise jõululaua taga.
Päevalaagrite programmid olid erinevad, kuid kõik nad olid jõuluteemalised.
Kanada eestlased annetasid raha, Tallinna RIMI kauplused annetasid kaupa, Maanteeamet toetas helkuritega ja nii üheskoos saimegi teha jõulurõõmu erivajadustega lastele ja noortele.
Sooje ja südamlikke sõnu jagus kõigile, sest jõulurõõm paneb alati südamed ärevalt põksuma.

Päevalaagrid „Jõulurõõm“ erivajadustega lastele

Üles / 27. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

Jõuluüritus Tallinna eakatele ja erivajadustega inimestele

See traditsiooniline jõuluüritus toimus 14.detsembril 2016 kobarkinos Coca-Cola Plaza ja seekord tuli peole 170 inimest.
Jõulupeo korraldas Eesti Punase Risti Tallinna Selts Kesklinna, Kristiine, Pirita ja Lasnamäe linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade tellimusel ning seda juhtis EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Peeter Lepp.
Tallinna linna poolt tervitasid pidulisi Tallinna abilinnapea Merike Martinson ja Kesklinna vanem Alar Nääme.
AS Forum Cinema esindaja Ersto Põlluaas ütles: „ ... see on meie puhas rõõm, kui saame omapoolt sellistel heategevuslikel üritustel kaasa aidata.
Kõik osavõtjad said kaasa jõulupaki ning vaatasid ka tasuta filmi.
EPR Tallinna Selts tänab tublisid koostööpartnereid AS Forum Cinemas, AS Rasa Trading Company, Noires HA OÜ, Rhumvald Baltic OÜ tõhusa koostöö eest.

Jõuluüritus Tallinna eakatele Jõuluüritus Tallinna eakatele Jõuluüritus Tallinna eakatele Jõuluüritus Tallinna eakatele

Üles / 27. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

Jõulurõõm lastele

11.detsembril 2016 toimus Tallinna Kanutiaia Huvikoolis kaks toredat jõuluüritust 115-le lapsele toimetulekuraskustega perekondadest.
Need üritused korraldas EPR Tallinna Selts koostöös Tallinna Kesklinna ja Kristiine linnaosade sotsiallhoolekande osakondadega.
Lasterikaste Perede Liidu esindajad tegid lastele algul vahvad näomaalingud ning peosaali jõudsid põngerjad ilusate ja kaunitena.
Tallinna linna poolt tervitas lapsi Kesklinna vanem Alar Nääme.
Lapsed vaatasid etendusi „Aknalaua Suss“ ja „Lotte kohtub jõuludega“. Külla tulid ka päkapikud, Jõuluvana ja Ded Moroz, kes mängisid lastega, kuulasid luuletusi ning jagasid kingitusi. EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtlike Irina, Marina, Urmase, Andrese, Egle, Agnes-Andra ja Tuuliga tegid kõik, et need üritused tooksid jõulurõõmu lastele.
EPR Tallinna Selts tänab koostööpartnereid: Tallinna Kanutiaia Huvikooli, Lasterikaste Perede Liidu esindajaid, Svensky Kaubanduse AS-i, Rasa Trading Company AS-i, Noires HA OÜ-d, AS Pairat ja Rhumvald Baltic OÜ-d tegusa koostöö eest.

Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele Jõulurõõm lastele

Üles / 27. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

Heategevusprogrammi "Märka ja aita!" tänukiri

 

Märka ja aita!

Üles / 18. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev

01.detsembril korraldas EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtlike ja noortega Tallinna gümnaasiumides, huvikoolides ja noortemajades AIDS-i ennetavaid teavitusüritusi. Seda ennetustegevust toetas Eesti Punane Rist.
Sel päeval räägiti AIDS-ist, probleemidest ja noortest ning kajastati paberkandjal AIDS-i ennetavaid tegevusplaane. Tegevusse kaasatud asutuste juures süüdati küünlad, millest moodustus punane lint - sallivuse ja hoolivuse sümbol. Nii mälestati AIDS-i ohvreid.

01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev 01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev

Üles / 9. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

Vestlused ohutusteemadel

30.novembril olid lasteaias „Maasikas“ külas EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos Tallinna Seltsi vabatahtlike Liisi ja Irinaga. Räägiti ohutusest.
Tööd tehti kahes rühmas kasutades EPR-i raamatut „Oskame olla“. Peale vestlusringi jäid õpetlikud raamatud lastele.
Lasteaia juhtkond tänas vestlusringide eest ja kutsus meid uuesti külla.

Vestlused ohutusteemadel Vestlused ohutusteemadel Vestlused ohutusteemadel

Üles / 2. Detsember 2016 /
keskmine joon
 

Eesti Punase Risti toetus

22.novembril 2016 andis Eesti Punane Rist EPR Tallinna Seltsile 100 komplekti hügieenitarbeid.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koostöös Kesklinna, Põhja-Tallinna, Haabersti ja Mustamäe linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega arutasid läbi, kuidas ja kellele hügieenitarvetega abipakid välja jagada. Otsustati, et Sotsiaalhoolekande osakondade töötajad jagavad nimekirjade alusel pakid abivajajatele.
Linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade töötajad annavad edasi abipaki saanute tänusõnad Eesti Punasesl Ristile.

Eesti Punase Risti toetus

Üles / 25. November 2016 /
keskmine joon
 

Linnalaager „Teguderohke nädalavahetus“

Selle nimetuse all toimus 18. – 19. novembril linnalaager Mustamäe Laste Loomingu Majas 17-le lapsele toimetulekuraskustega perekondadest. Laagri programmis olid Eesti Ajaloomuuseumi ja kino Apollo“ külastamine, spordiga tegelemine, muusikateraapia, vestlusringid hügieenist, viisakast käitumisest ja liiklusohutusest ning kollaažide tegemine ja fantaasiaküllaste tortide meisterdamine.
Lapsed tänasid Eesti Punast Risti, kes toetas laagri läbiviimist, sest neile meeldis laagri programm väga.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ütles, et koostöö Mustamäe Laste Loomingu Majaga on hea ja tulemuslik ning tänas Rasa Trading Compani AS-i, Maanteeametit ja Beer Gardeni peakokka meeldiva koostöö eest.

Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus Linnalaager Teguderohke nädalavahetus

Üles / 25. November 2016 /
keskmine joon
 

Ülelinnaline konverents „Turvaline Tallinn“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 10.novembril ülelinnalise konverentsi „Turvaline Tallinn VI“, millel osales EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Tallinna linn võeti teise pealinnana maailmas vastu rahvusvahelise turvaliste kogukondade, Safe Community võrgustiku liikmeks 27. mail 2013.a.
„Tallinna Linnavalitsus on turvalise kogukonna võrgustiku loomist igati toetanud: neid küsimusi arutatakse Tallinna Tervisekoalitsiooni koosolekutel, loodud on võrgustiku juhtrühm, kuhu kuuluvad linnavalitsuse ametite ja linnaosavalitsuste juhid, ülikoolide ja riiklike ametkondade esindajad. Terviseprofiiliga on määratletud prioriteedid vigastuste ennetamiseks, mida koos erinevate partneritega, sh mittetulundusühingutega ellu viiakse“, ütles konverentsi sisse juhatades Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.
Elanike turvalisust mõjutavad eelkõige õnnetusjuhtumid, kuritegevus, isikuvastane vägivald, alkoholi ja illegaalsete narkootiliste ainete tarvitamine, kohalike sotsiaalsete võrgustike olemasolu või puudumine ning olulise tegurina ka kontrolli tunnetamine väliste muutuste üle.
Erilist tähelepanu pööratakse laste õnnetusjuhtumite arvu vähendamisele.
Tallinn soovib, et linn oleks igale linnaelanikule ja linna külalisele turvaline!

Üles / 21. November 2016 /
keskmine joon
 

Mustamäe lipu sünnipäev

16.novembril tähistati Kultuurikeskuses Kaja Mustamäe lipu sünnipäeva ning toimus „Mõtlev mees“ auhinnatseremoonia. "Mõtlev Mees" on Mustamäe linnaosa auhind, autoriks Tauno Kangro ning kujuke on Männipargis oleva skulptuuri koopia.
Üritusel osalesid EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Eve-Mai Valdna ja EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Sel aastal pälvis Mustamäe linnaosa auhinna SA Tallinna Lastehaigla.
Sünnipäevapidu ilmestasid merelauludega „Mulle meeldib maa“ Marko Matvere ja Peep Raun.

Üles / 21. November 2016 /
keskmine joon
 

Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza

See vahva perepäev toimus 13.novembril, kus EPRTallinna Seltsi sekretar Lilia Laul koos EPR Tallinna Seltsi noorte vabatahtlike Diana, Hanna Marie, Alina, Meril Liisuga tutvustasid üritusel osalejatele Punase Risti Liikumist, rääkisid EPR Tallinna Seltsi tegevusest, vastasid esitatud küsimustele.
Üritusel jagasid noored vabatahtlikud EPR Tallinna Seltsi juhatuse liikme Eve-Mai Valdna käest saadud materjale liiklusohutusest ning olid ka õnneloosi korraldajateks. Jõuluhõngulises õnneloosis oli iga pilet võidukas ja seetõttu läheb õnneloosist saadud tulu jõuluürituste läbiviimiseks.

Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza

Üles / 20. November 2016 /
keskmine joon
 

Soome Punase Risti noorte seminari külastamine Tallinnas

12-13. november toimus Tallinnas Soome Punase Risti noorte seminar. Vahepalana oli kohale kutsutud EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige ning EPR Peakomitee liige Karoli Loo, kes tutvustas EPR ja EPR Tallinna Seltsi tööd nii üldiselt kui noorte tasandilt. Hiljem viidi läbi linnatuur neile, kes olid huvitatud Tallinna ajaloost. Nalja sai ja ühise koostöö ideid tuli juurde. Soome PR sai inspiratsiooni just Tallinnas toimuvatest tegevustest ning on huvitatud meilt rohkem õppima , et midagi sarnast implementeerida ka Soome PR-is. Esindatud olid SPR Peakomittee liige Otto Kari ja noorte tegevuse kordinaator. Oli hea näha, et ka meilt on õppida sest Soome PR on juba nii palju inspiratsiooni andnud. Koostöö jätkub!

Soome Punase Risti noorte seminari külastamine Tallinnas Soome Punase Risti noorte seminari külastamine Tallinnas Soome Punase Risti noorte seminari külastamine Tallinnas

Üles / 20. November 2016 /
keskmine joon
 

Ole nähtav!

Iga-aastane ennetav tegevus on korraldatud ja läbi viidud koostöös Põhja prefektuuri Liiklusjärelevalve keskusega.
EPR Tallinna Selts sekretär Lilia Laul koos vabatahtliketega jagasid 1. novembril helkureid 140-le Punase Risti supiköögi külastajale.
Punase Risti supiköögis käivad inimesed on toimetulekuraskustega erivajaduse noored, eakad, pensionärid, vangist vabanenud, töötud, samuti paljulapselised perekonnad jt.
Helkurite saajatele räägiti, miks on vaja helkurit kanda ja näidati ette, kuidas see õigesti riietele kinnitada. Pimedal ajal tänaval liigeldes tuleb olla liikluses transpordivahenditele nähtav!
Kõik helkuri saanud tänasid, et ka nende peale oli mõeldud.

Eesti Punase Risti toetus

Üles / 8. November 2016 /
keskmine joon
 

Eesti Punase Risti toetus

EPR andis 01.novembril 2016 EPR Tallinna Seltsile üle 100 komplekti hügieenitarbeid. EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koostöös Kesklinna, Pirita, Nõmme, Lasnamäe ja Kristiine Linnaosade Sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega arutasid läbi, kuidas ja kellele hügieenitarvetega abipakid välja jagada. Otsustati, et Sotsiaalhoolekande osakondade töötajad jagavad nimekirjade alusel abipakid abivajajatele.
03.novembril helistas üks abisaaja, tänas ja ütles, et see hügieenitarvetega abipakk oli tema perele tõesti väga teretulnud abi.

Eesti Punase Risti toetus

Üles / 7. November 2016 /
keskmine joon
 

Kas sa näed seda, mida mina näen?

Selline oli linnalaagri teema ja see laager toimus 25.-26. oktoobril.
Osales18 õpilast toimetulekuraskustega peredest.
Laagris toimus töö rühmades, mis omakorda andis igale lapsele võimaluse olla aktiivne. Läbitud teemad, pakkusid palju avastamisrõõmu. Üheskoos valmistati ka hommikusööke ja ooteid. Kodulinna ajalooga said lapsed koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu ja PR vabatahtlikega tutvuda Tallinna Linnamuuseumis. Õpilastele toimus ekskursioon teemal „Elevanditäid ja muumiaessents“, kus saadi teada kuidas toimus vastastikune abistamine, kuidas raviti inimesi ja millised olid vanasti ravivõtted. Tunnis valmistati ka ravimikotikesed, millest lapsed said kodus teed keeta.
Laagri läbiviimist toetasid EPR, Tallinna RIMI kauplused, Rasa Trading Company AS, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur ning Maanteeamet.

Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen?

Üles / 7. November 2016 /
keskmine joon
 

Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele

27.oktoobri päevalaagris osales Maardu linna 37 erivajadustega last ja noort. Abiks olid õpetajad ja lapsevanemad. Maardu Linnavalitsuse poolt oli buss, mis tõi osalejad Tallinnasse ning sõidutas õhtul tagasi koju.
Laagripäeva alustati Energia Avastuskeskuses, kus tutvuti programmidega ja seejärel tehti tutvust majaga. Planetaariumis vaadati õppefilmi ja vastati astroloogiat puudutavatele küsimustele. Järgnes töö rühmades: üks rühm toimetas meisterdamistoas, teine tutvus näitusega “Kihilise maa aardelaegas”. Seejärel rühmad vahetusid. Järgnes põnev staatika demonstratsioon. Kelle tervislik seisund lubas, sai ka ise järele proovida, mis see staatika on ja kuidas ta toimib. Töö jätkus ning kasulikke ja õpetlikke teadmisi Punase Risti liikumisest, Eesti Punasest Ristist ja EPR Tallinna Seltsi tegevusest jagasid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik Irina Moronovaga.
Lõunat tuli sööma minna jalgsi Tallinna südalinna. Kuna rühm oli suur ja liikumise tempo erinev, siis arvestati nõrgematega. Noored olid mõistvad ja tegevustes üksteist toetavad. Päevalaager korraldati koostöös Maardu Linnavalitsusega.
Väga tegusate ja tublide koostööpartneritega oli sellist vanuseliselt ning vajaduslikult keerukat laagrit hea korraldada. Aitäh kõigile!

Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele

Üles / 7. November 2016 /
keskmine joon
 

Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist

Linnalaager "Kas sa näed seda, mida mina näen" toimus 23.-25. septembrini 2016.a. Lasnamäe Gümnaasiumi ja Tallinna Kanutiaia Huvikooli baasil. Põnevust oli palju ja saadi juurde uusi teadmisi.
Esmaabiõpetaja sõnul oli seekord kokku saanud väga tubli laagrirühm, sest kõik lapsed olid teemadest huvitatud ja tegutsesid väga tublilt.
Irina Nikulina (vabatahtlik, kellel on rahvusvaheline töökogemus, tuli läbi MTÜ "ESTYES") korraldas lastele individuaal- ja meeskonnatöö koolituse. Üheskoos räägiti tolerantsusest, sallivusest, sallimatusest, omavahelistest suhetest, tasakaalustatusest, viisakusereeglitest, tööst vabatahtlikuna.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu ja vabatahtlik Irina Moronova ettepanekul tegid laagrilapsed ka heateo – sisustasid Kanutiaia Huvikoolis põneva laste mängunurga, kus kõik lapsed võivad mängides oodata oma vanemaid või siis tundi minekut.
Oli väga tore linnalaager.

Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist

Üles / 10. Oktoober 2016 /
keskmine joon
 

Mustamäe MINI-SOS

22.septembril 2016.a. toimus Männi pargis Mustamäe lasteaedade lastele ja koolide I klasside õpilastele ohutusalane sportlik teabepäev MINI SOS (Sina Oskad Seda).
Teemapunktides jagasid õpetusi Eesti Punase Rist Tallinna Seltsi vabatahtlikud ja politsei, pääste, häirekeskuse, kaitseliidu ning Eesti Hambaarstide Liidu töötajad. Päeva korraldamisele aitasid kaasa Tallinna Tervishoiukõrgkooli tudengid. Lapsi innustas ja ergutas politsei maskott Lõvi Leo, kellega tehti ka ühispilt.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos vabatahtlike Irina, Veera, Tuuli, Merikese, Leida ja Pille-Riiniga võtsid lapsi vastu kolmes teemapunktis.
Lapsevanemad, kes olid koos lastega, ütlesid, et isegi nemad said targemaks. Üritusel osales 312 lasteaialast ja 375 esimese klassi õpilast ning kokku 108 täiskasvanut.
19 Mustamäe lasteaiast osales 18 lasteaeda ja 7 Mustamäe koolist 16 esimest klassi. Mustamäe Linnaosa Valitsuse tervisedendaja Riina Jõgi tänusõnad meile: "Tänan suurepärase koostöö eest!"

Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS Mustamäe MINI-SOS

Üles / 30. September 2016 /
keskmine joon
 

Mini-SOS Haabersti lasteaialastele

20. septembril toimus taas Haabersti lasteaialastele ohutusalane teabepäev mini-SOS Haabersti Sportmängude Hallis.
Teabepäeval olid osalemas kõik 8 Haabersti lasteaeda eelkooliealiste laste rühmadega. Kokku osales 200 last ja 27 õpetajat.
Teabepäeval said lapsed kasulikke teadmisi tule- ja veeohutusest, liiklusohutusest, elektriohutusest, ohutust tegutsemisest ümbruskonnas ja abi kutsumisest ning suutervisest. Sel korral said lapsed tuleohutuse teemapunktis tutvuda ka tuletõrjeauto ja tuletõrjujate tööga ning õppisid kasutama tulekustutit ja kustutustekki. Lisaks said lapsed lustida batuutidel.
Teabepäeva mini-SOS–il osalesid ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul, EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Irina Moronova ja Pille-Riin Pärn.

Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele Mini-SOS Haabersti lasteaialastele

Üles / 23. September 2016 /
keskmine joon
 

Kuidas kirjutada projekte

Selline oli 18.septembril toimunud EPR Tallinna Seltsi noorte koolituse teema ja selle viis läbi EPR Peakomitee ja EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Karoli Loo.
Koolitusel tegid noored ettepaneku – süveneda teemasse, mis käsitleks lõimumist.
Otsustati kirjutada projekt, mis kõnetaks eesti ja vene keelt kõnelevaid noori ning võimaldaks koostöös see ellu viia.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul nentis, et noored on tublid ja seda head mõtet peab igati toetama.

Kuidas kirjutada projekte Kuidas kirjutada projekte Kuidas kirjutada projekte

Üles / 23. September 2016 /
keskmine joon
 

Tänamine

Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänab suurepärase tegevuse eest Lasnamäe lasteaedade ohutusalasel teabepäeval 08.09.2016 EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu ning vabatahtlikke Irina Moronovat, Veera Kudrinad, Liis Seppa ja Ülle Ernesaksa.

Eve Annus
kultuuri-ja noorsootöö osakonnna juhataja
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tänamine Tänamine

Üles / 15. September 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

10.septembril 2016.a. koolitas EPR töötaja Indrek Simisker EPR Tallinna Seltsi noori, teemaks – „Punase Risti Liikumine. Humanitaarõigused“.
Koolitusel osalesid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul, PR noored ja uued algajad PR noored, sest see teemavaldkond on väga oluline ning seda peavad kõik hästi teadma.

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

Üles / 15. September 2016 /
keskmine joon
 

Teabepäev Lasnamäe lasteaialastele

See päev oli ohutusalane teabepäev – Mina Oskan Seda.
Kokku osales üritustel 563 koolieelikut ning 86 õpetajat Lasnamäe linnaosa 29-st lasteaiast.
Teabepäev oli lastele sportlik ja õpetlik. Ürituse eesmärk ei olnud parima võistkonna väljaselgitamine vaid uute huvitavate ja kasulike teadmiste omandamine läbi praktiliste tegevuste.
Kohal olid ka PR noored, vabatahtlikud ja EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul, kes ütles: „EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Irina, Veera, Liis ja Ülle vestlesid lastega ohutus- ja eneseabi teemadel, tuletasid lastele meelde käitumisreegleid. Vabatahtlikud olid väga tublid! Suur tänu neile!“

Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016 Teabepäev 2016

Üles / 14. September 2016 /
keskmine joon
 

Punase Risti Liikumise tutvustamine Kassisaba Seltsi üritusel

4.septembril 2016.a. toimus Falgi pargis Kassisaba Seltsi Kassisaba kapipuhastuspäev. EPR Tallinna Selts kutsuti traditsioonilisele üritusele juba kolmandat korda.
Tallinna Seltsi esindasid sekretär Lilia Laul koos PR noorte Diana, Tuuli, Meril Liisi ja Eglega. Kõik nad tutvustasid Eesti Punast Risti, Punase Risti Liikumist ja rääkisid oma tegemistest EPR Tallinna Seltsis.
Seekordsel kapipuhastuspäeval võis osaleda ka PR noorte poolt läbi viidud heategevuslikus õnneloosis, millest saadud tulu kasutatakse EPR Tallinna Seltsi noorte tegevuse toetamiseks. Päeva lõpus kirjutas meile ürituse peakorraldaja Kaire Sõmer: „Väsinud, aga õnnelik – oli üks tore päev Kassisabas. Suur aitäh kaasa aitamast!“

Kassisaba 2016 Kassisaba 2016 Kassisaba 2016 Kassisaba 2016

Üles / 8. September 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek

25.augustil toimus järjekordne PR noorte töökoosolek. Kohal oli ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul. Tuuli ja Hanna Marie, kes käisid Saksamaal laagris, jagasid oma laagrimuljeid. Rahvusvaheline kokkusaamine, noorte erisus ning erinevad kogemused laiendasid meie noorte silmaringi. Kindlasti aitab see neid edasises elus ja töös. Karoli ning Diana rääkisid koostööst Soome PR noortega. Üheskoos arutati läbi nende ürituste tööplaanid, mis on kavandatud augusti lõpuks ja septembriks ning tehti ka vastavaid ettevalmistusi.

Üles / 2. September 2016 /
keskmine joon
 

Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV

Pühapäeval, 28. augustil, toimus kobarkinos Coca-Cola Plaza tore koguperesündmus PEREPÜHAPÄEV, kuhu olid oodatud kõik.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia koos PR noorte Diana ja Hanna Mariega olid ka kohal ning jagasid osalejatele õpetlike teadmisi. Nad rääkisid Punase Risti Liikumisest ja EPR Tallinna Seltsi tegevusest ning jagasid näidismaterjale. Noorte korraldatud õnneloos oli lustlik ja põnev. Maanteeametit esindas Eve-Mai, kes rääkis õigest käitumisest kooliteel ning tuletas meelde sebra ja valgusfoori tähtsust ohutult kodunt kooli ja koolist koju jõudmisel.
Need lapsed, kes olid kiiremad ja julgemad said endale vahvad näomaalingud, millega emasid-isasid üllatada. Tegevusi jätkus kõigile, sest oli üks lõbus PEREPÜHAPÄEV.

Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV

Üles / 1. September 2016 /
keskmine joon
 

Koolikotikampaania "Ranits 2016"

18. augustil toimus kobarkinos Coca-Cola Plaza, pidulik koolikotikampaania "Ranits 2016" lõppüritus.
Koolikotikampaaniaga abistati vähekindlustatud perede kooliminevaid lapsi. Kampaania peakorraldaja oli EPRTallinna Selts.
Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade töötajad koostasid abi vajavate perede nimekirjad ning nende nimekirjade alusel said toetust vajavad lapsed kutsed kampaania "Ranits 2016" lõppüritusele.
Sel aastal said uue, koolitarvetega komplekteeritud ranitsa, 372 koolilast. Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles Raepressile, et Tallinna linn toetab seda üritust juba 16 korda ehk siis 2001. aastast saadik. Abilinnapea sõnul on ülimalt oluline, et ükski laps ei peaks muretsema sellepärast, et ta koolivarustus pole täielik.
"See ongi meie, täiskasvanute ülesanne, et laste haridustee algus oleks rõõmus ja meeldejääv sündmus", ütles Merike Martinson.
Koolikotikampaania toimib Tallinnas juba 1994. aastast saadik. Toona kandis üritus nime "Rõõmsat esimest koolipäeva igale lapsele".
Kampaania "Ranits 2016" heatahtlikud toetajad on Tallinna Linnavalitsus, Eesti RIMI Food AS Tallinna kauplused, head inimesed, kes annetasid raha RIMI kaupluste korjanduskarpidesse, OÜ Branta Kantseleikaubad, SEB Pank Tornimäe kontor, AS Forum Cinemas, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur korrakaitsebüroo Liiklusjärelvalvekeskus, Maanteeamet, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS, Eesti Punane Rist.

Ranits 16 Ranits 16 Ranits 16 Ranits 16

Üles / 1. September 2016 /
keskmine joon
 

AITÄH HEAD INIMESED!

Eesti RIMI Food AS Tallinna RIMI kaupluste märgistatud korjanduskarpidesse "Igale koolilapsele oma ranits!" annetasid Tallinnas heatahtlikud kampaania toetajad raha, kokku 3881.94 eurot.
EPR Tallinna Seltsi juhatuse otsusel osteti kogutud annetuste eest koolikotikampaania "Ranits 2016" igasse ranitsasse järgnevad koolitarbed: pakk värvilist paberit, plastiliin, kaks geelpliiatsit, pintslid, rasvakriidid, käärid, joonistusplokk. Kokku komplekteeris EPR Tallinna Seltsi sekretär L.Laul koos PR vabatahtlikega 372 ranitsat.
Annetatud raha eest ostetud koolitarbed pandi RIMI logoga paberkotti. Nii anti lastele ja nende vanematele teada, et just need koolitarbed osteti RIMI kauplustest kogutud raha eest.
AS Gasell annetas EPR Tallinna Seltsile lisaks veel 30 ranitsat ja needki täideti koolitarvetega ning jagati välja lastele toimetulekuraskustega perekondadest.
AS Svensky Kaubandus ja AS Marmiton annetasid majustusi.
Suur, suur tänu annetajatele!

AITÄH HEAD INIMESED! AITÄH HEAD INIMESED!

Üles / 1. September 2016 /
keskmine joon
 

Meie tubli sponsor Rasa Trading Company AS

24.augustil 2016 tutvustas meie kauaaegne tubli sponsor Rasa Trading Company AS oma toodangut – teevalikut. Üritusel osales ka India suursaadik hr Ashok Kumar Sharma.
EPR Tallinna Seltsi sekretär L.Laul koos PR vabatahtlik K.Rihmaga tutvusid esitatud teevalikuga.
Rasa Trading Company AS tegemisi vahendab Piret Põldsaar, kes toetab aastaid oma energilise tegevusega Tallinna linna enimhaavatavaid. Kauaaegne toimiv koostöö võimaldab EPR Tallinna Seltsil komplekteerida toiduabipakkidesse alati ka Rasa Trading Company AS toodangut. Samuti peetakse ettevõttes meeles jõulude ajal vanureid ja lapsi.
Täname heatahtlikku, abivalmis Rasa Trading Company AS juhtkonda toetava tegevuse eest.

Rasa Rasa Rasa Rasa Rasa Rasa Rasa

Üles / 1. September 2016 /
keskmine joon
 

Külalised Soome Punasest Ristist

7. mail külastasid Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi grupp Soome Punase Risti vabatahtlikke Soome idaosast. Vabatahtlikud tegelesid kõik erinevate tegevustega Soome Punases Ristis: mõned olid esmaabi rühmas, mõned tegelesid pagulastega. Kaasas oli ka üks Soome Punase Risti töötaja. Koos tehti väike ekskursioon Tallinna vanalinnas, kus näidati külalistele erinevaid vaatamisväärsusi ning hiljem tutvustati külalistele EPR noorte vabatahtlikke tegevust. Ka Soome Punasest Ristist inimesed rääkisid natuke oma tegevusest pagulaskriisiga Soomes ja pagulaste majutamisest. Kokkusaamine oli väga meeldiv mõlemale osapoolele ja loodetavasti on ka tulevikus võimalik koostöö. Soome Punasest Ristist kingiti ka raamat, kus on kirjas kõikide nimed, kes osalesid külaskäigul ja väike armas sõnum, kus soovitakse head ja kutsutakse külla.

Diana Daljajev
EPR Tallinna Seltsi noorterühma juht

Külalised Soome Punasest Ristist Külalised Soome Punasest Ristist Külalised Soome Punasest Ristist Külalised Soome Punasest Ristist Külalised Soome Punasest Ristist

Üles / 13. Juuni 2016 /
keskmine joon
 

ERP Tallinna Seltsi noorte koosolek

16.juunil 2016 toimus EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek, kus tehti kokkuvõtteid tehtud tööst ajavahemikul september 2015 – juuni 2016.
Arutati projekte "Noored vanuritele, vanurid noortele", "Ohutult läbi Tallinna", "MINI SOS", "Ranits 2016", üritusi lasteaedades ja lasteaialastega jpm. Samas peeti ka plaane augustiks ja septembriks.

Üles / 20. Juuni 2016 /
keskmine joon
 

Koostöö Politsei ja Maanteeametiga

14.juuni töökoosolekul arutati ühiselt Maanteeameti, Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo, liiklusjärelevalvekeskuse, liiklustalituse ja EPR Tallinna Seltsi koostööd.
Esitati ülevaade 2016.a. esimesel poolaastal tehtud tööst ja pandi paika teise poolaasta üritused ning arutati nende läbiviimist.
Kiita said EPR Tallinna Seltsi noored oma projekti "Ohutult läbi Tallinna" läbiviimise eest.
EPR Tallinna Seltsi esindas koosolekul Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.

Üles / 20. Juuni 2016 /
keskmine joon
 

Tervisedenduse konverents

03.juunil 2016 osales EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul Nordea Kontserdimajas tervisedenduse konverentsil "Toitumine ja suutervis inimese elukaare vältel".

Konverentsi eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti inimeste toitumisharjumustest ja suutervisest ning võimalustest olukorra parandamiseks. Jagati häid näiteid Eestist ja naaberriikidest eluviiside mõjust erinevatel eluetappidel ning tutvustati uuendatud toidusoovitusi.

Tervisedenduse konverents Tervisedenduse konverents

Üles / 13. Juuni 2016 /
keskmine joon
 

Liiklusohutus Mahtra lasteaia

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noored vabatahtlikud Liis, Mariliis ja Ülle käisid 2. juunil Tallinna Mahtra lasteaias tegemas sügisel kooli minejatele liikluseksamit. Vabatahtlikud käisid nelja lapsega korraga lasteaia läheduses ringi, rääkides liiklusmärkidest ja ohtudest, mis võivad liiklejad tänaval ohustada. Lapsed jäid rahule ja tund oli neile väga õpetlik ning teadmisi kinnistav.

Üles / 3. Juuni 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte projekt "Ohutult läbi Tallinna"

11.05.2016 toimus juba neljas Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi noorte vabatahtlike poolt korraldatav liiklusorienteerumise mäng 10. klasside noortele. Osales kokku 15 meeskonda. Projektiga oli kokku seotud üle 100 inimest.
See kõik sai teoks täna asjalikkele vabatahtlikele, Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi sekretärile Liliale ja väga headele koostööpartneritele, kelleks olid Kanutiaia Noortemaja, OÜ Autosõit, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Niguliste Autokool ja Kiek in de Kök. Suured tänud ka organisatsioonile Operation Life Saver, kes toetasid meid vee ja pastakatega :), Rimi Food AS ja Forum Cinemas.

Lühikokkuvõte tagasisidest, mida täitsid tublid orienteerujad:

1) Kuidas oled rahul korraldatud üritusega? – "Üritus oli väga meeldiv ja huvitav. Saime teada palju uut"; "Üritus oli väga tore. Üritus oli väga hästi korraldatud."

2) Milline kontrollpunkt üllatas ja millega? – "Tammsaare pargis politseinikud. Saime teada vajalikku infot". "Autosõit oli kõige huvitavam. Saime teada, kuidas käituda avarii puhul"; "Politseiauto ja Niguliste autokool"

3) Kas said juurde uusi teadmisi? Milliseid?-" Saime näiteks karistusmäärad, multitasking, autost väljumine, kui see on üle katuse lennanud. Igas punktis oli midagi uut"; "Saime teada trahvidest ja Punasest Ristist"; "Jah, kuidas ümber rullunud autost välja saada ja teadmisi Kiek in de Kök'ist"

4) Sinu ootused ning soovitused järgmisteks samataolisteks üritusteks- "Rohkem punkte, rohkem praktilisi, vähem teoreetilisi ülesandeid"; "Rohkem punkte. Autokoolis saaks rohkem inimesi küsida"; "Tehke samasugune uuesti!"

Liis Sepp
EPR Tallinna Seltsi noorte projekti "Ohutult läbi Tallinna" juht

Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva

Üles / 29. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Kaks toredat Perepäeva

22.mail osales EPR Tallinna Selts kahel toredal Perepäeval.
Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR noorte Diana, Hanna Marie ja Triinuga osalesid Perepäeval, mis toimus kobarkinos Coca-Cola Plaza. Noored tutvustasid Punase Risti Liikumist, EPR Tallinna Seltsi tegevust ja viisid läbi õnneloosi.
EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik Erna oli aga samal ajal Männi pargis Perepäeval, kus tutvustas Punase Risti Liikumist. Pärastlõunal ühines temaga ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Toredad Perepäevad laiendasid laste ja nende vanemate silmaringi ning andsid võimaluse üheskoos lustida ja nautida päeva.

Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva Kaks toredat Perepäeva

Üles / 28. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Kõik lapsed tahavad süüa vähemalt kolmel korral päevas

Annetuste kogumine toimus 2016.aasta jaanuarist aprillini Tallinna Rimi kauplustes.
Kokku annetati korjanduskarpidesse 4047.28 eurot. Selle raha eest, vastavalt EPR Tallinna Seltsi juhatuse otsusele, komplekteeriti ja anti välja 150 toiduabipakki toimetulekuraskustega peredele, kus kasvavad lapsed. Abivajajate nimekirjad esitasid kaheksa linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtlikega komplekteerisid ja andsid toiduabipakid välja mai alguses.
Vabatahtlikud Lia, Laine, Maire, Helve, Diana, Hanna Marie, Egle, Agnes-Andra, Dmitri ja kolm Irinat olid väga tublid, isegi vanusevahe ei seganud, sest töö tegi rõõmu. Abivavajad tänasid kõiki südamlikult.
Meie omalt poolt täname Tallinna RIMI kaupluste töötajaid ja kõiki annetajad, sest tänu nende panusele saime teha rõõmu 150-le perele.

Söök Söök

Üles / 23. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Päev koos EPR Tallinna Seltsiga

EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul, PR vabatahtlik Maarja-Stiin Siirand ning Tallinna Kanutiaia Noortemaja õpetajad viisid 06.mail 2016.a. läbi päevalaagri kahekümne viiele erivajadustega lapsele ja noorele.
Üheskoos õpiti käitumisreegleid suhtlemisel võõrastega ning mängiti seltskonnamänge. Laagri kasvatajad Tiina ja Ivar korraldasid vahva rühmatöö "Muusika minu elus", kus kõik said olla parimad ja esineda oma kaaslastele.
Auhindu jagus samuti kõigile, sest laagri läbiviimist toetasid Kanada eestlased, Eesti Punane Rist ja RIMI Eesti Food AS.

Üles / 22. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Rahvusvaheline Punase Risti päev

Selle tähtsa päeva raames toimus 06.mail 2016 Tallinna Linnavalitsuse vastuvõtt Tallinna Raekojas, kus tunnustati EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikke, toetajaid ja koostööpartnereid.  Tallinna linna poolt andis tänukirjad üle abilinnapea Merike Martinson, kelle sõnul on Punase Risti Tallinna Selts olnud linnale väga hea koostööpartner nii vähekindlustatud elanike abistamisel kui ka tervisedenduslikus töös.

Vastuvõtul tunnustati ka Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi juhatuse tänukirjadega Seltsi tublisid tegijaid, kes on andnud omapoolse panuse linnarahva hüvanguks, aidanud parandada ja leevendada abivajajate hetkeseisu.

Hea koostöö eest tänati RIMI Eesti Food AS-i ja Tallinna Rimi kaupluste kollektiive ja nende töötajaid ning tunnustati ka EPR Tallinna Seltsi noorte tegevust.

Üritusel osalejaid tervitasid Meero Muusik õpilased klaveriõpetaja Margit Elviste juhatusel.

Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev Rahvusvaheline Punase Risti päev

Üles / 21. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Õpetlik ja tore ohutuspäev

28.aprillil 2016 toimus järjekordne ohutuspäev Tallinna Tugikeskuses Juks EPR Tallinna Seltsi linnalaagri raames.
Seekord tulid külla Maksu- ja Tolliametist Bärbel Parm ja Jane Tasa koos oma neljajalgsete abilistega.
Asjalikus vestlusringis räägiti uimastitest ning sellestki, et Maksu- ja Tolliamet takistab narkootikumide riiki sisse toomist piiriületajate järjekindla kontrollimisega.
Osalejad said teada kes on narkokoer ja kuidas ta oma tööd teeb?
Oodatuimaks etteasteks oli narkokoerte töö demonstratsioon.
Suur, suur aitäh Maksu- ja Tolliameti töötajatele õpetliku ja toreda ohutuspäev eest.

Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev Õpetlik ja tore ohutuspäev

Üles / 8. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Teguderohke nädalavahetus

Tore nädalavahetus oli 16 lapsel vähekindlustatud peredest.
Linnalaagris said lapsed teada Punase Risti Liikumisest ja EPR Tallinna Seltsi tööst. Sellest rääkisid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja PR noor vabatahtlik Maarja-Stiin Siirand.
Lapsed käisid basseinis ujumas, külastasid Energia Avastuskeskust, tegid torte, osalesid muusikateraapias, võistlesid sulgpalliturniiril, joonistasid, tegid kollaaže.
Ühises vestlusringis räägiti liiklusohutusest, õigest käitumisest, sallivusest. Laager toimus tänu EPR toetusele.

Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus Teguderohke nädalavahetus

Üles / 7. Mai 2016 /
keskmine joon
 

Noorteprojekt "Vanurid noortele, noored vanuritele"

Taas saadi projekti "Vanurid noortele, noored vanuritele" raames kokku Vanurite eneseabi- ja nõustamisühingus, kus ühiseks teemaks oli küpsetamine. Noorte poolt korraldasid kokku saamise EPR Tallinna Seltsi noored Tuuli ja Maarja-Stiin.
Proua Sofia õpetas pannkookide tegemist ning kapsa- ja porgandipirukate küpsetamist. Koostöö sujus väga hästi, sest toreda koostöö tulemused, pannkoogid ja pirukad, maitsesid kõigile.
Vanurite eneseabi- ja nõustamisühingu juhatuse esimees Heino Hankewitz ütles, et selliseid toredaid üritusi tuleks veel korraldada.

Üles / 30. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Kassisaba kevadpäevad 2016

23.aprillil 2016 toimusid Falgi pargis Kassisaba kevadpäevad.
Sellel üritusel osalesid EPR Tallinna Seltsi noored Diana, Liis, Tuuli ja Kelly. Nad tutvustasid Punase Risti Liikumise põhimõtteid, EPR Tallinna Seltsi tööd, PR noorte projekte ja tegemisi ning jagasid infomaterjale.
Kaire Sõmer, Kassisaba kevadpäevade üks korraldajatest, kirjutas EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulule: "Suur tänu, et Kassisaba kevadpäeva tegemistes kaasa lõite. Teie noored on nii vahvad ja särasilmed".

Kassisaba kevadpäevad

Üles / 29. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Punase Risti Liikumisest

19.aprillil 2016 kohtusid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik Irina Moronova Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi kaheksandate klasside õpilastega. Kohtumise eesmärk oli tutvustada Punase Risti Liikumist, Eesti Punast Risti ja EPR Tallinna Seltsi tegevust.
Vestlusringis said õpilased tekkinud küsimustele põhjalikud vastused.
Selgus – Punase Risti Liikumise tutvustamine õpilastele ja elanikkonnale on väga vajalik.

Punase Risti Liikumisest Punase Risti Liikumisest

Üles / 23. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Eesti Punase Risti toetus

EPR andis 13.aprillil 2016 EPR Tallinna Seltsile 100 komplekti hügieenitarbeid.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koostöös Põhja-Tallinna, Mustamäe, Nõmme ja Kristiine Linnaosade Sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega arutasid läbi, kellele on hügieenitarbeid vaja ning Sotsiaalhoolekande osakondade töötajad jagavad abipakid abivajajatele.

EPR toetus

Üles / 22. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Dialoogifoorum Turvaline Tallinn

Tallinna Kiirabikeskuses toimus 14.aprillil dialoogifoorum, kus töötasid erinevate Tallinna linna ametkondade, riiklike ametite ja mittetulundusühingute esindajad välja tegevuskava võrgustiku arendamiseks ning linnaosade ja linnaelanike kaasamiseks Turvalise Tallinna arendusprojekti.
Dialoogifoorumil osales ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.
Foorumi avas Tallinna abilinnapea Merike Martinson, kelle sõnul peaksid lähiaastail Turvalise Tallinna tegevuskava prioriteetideks olema kuus kõige tähtsamat valdkonda: olmetraumade ja vägivalla vähendamine, tule-, vee- ja liiklusohutus ning suitsetamise, alkoholi- ja narkotarbimise vähendamine.
Dialoogifoorumi aruteluringides sõnastati prioriteetsete valdkondade selged probleemid, väljakutsed, eesmärgid ja mõõdikud saamaks väga konkreetset tulemust, mis on teisiti aastal 2020, kui Turvalise Tallinna visioon on teostunud. Loodi ühine arusaam vajalikust tegevusplaanist ning lepiti kokku lähiaasta võtmetegevustes.

Dialoogifoorum Turvaline Tallinn

Üles / 15. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Kas sa näed seda, mida mina näen?

Selline oli teise linnalaagri teema ja see laager toimus 26.-27. märtsil. Osales 32 last toimetulekuraskustega peredest.
Laagri töö toimus rühmades, mis omakorda andis igale lapsele võimaluse olla aktiivne. Teemad, pakkusid palju avastamisrõõmu. Üheskoos valmistati ka hommikusööke, ooteid ja lõunat. Kodulinna ajalooga said lapsed koos EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laulu ja PR vabatahtlikega tutvuda Tallinna Linnamuuseumi Kiek in de Kök-is.
Laagrit toetasid EPR, Tallinna RIMI kauplused ja Maanteeamet.

Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen?

Üles / 7. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Eesti Punase Risti toetus

Eesti Punane Rist andis EPR Tallinna Seltsile 100 komplekti hügieenitarbeid.
EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koostöös Kesklinna, Haabersti, Pirita ja Lasnamäe Linnaosade Sotsiaalhoolekande osakondade töötajatega arutasid läbi, kellele on hügieenitarbeid vaja ning Sotsiaalhoolekande osakondade töötajad jagasid abipakid abivajajatele.

EPR toetus

Üles / 4. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Päev enne Suurt Reedet

24. märtsil, päev enne Suurt Reedet, jagasid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ja tublid PR vabatahtlikud supiköögi külastajatele välja 140 abipakki.
Toidupakkides oli kohv, tee, suhkur, kiirsupp, tualettpaber, kulitš ja kaks muna. Toiduained osteti Saksamaalt saadetud rahaliste annetuste eest, Tallinna RIMI kauplustelt saadi tualettpaber. 
"Toimetulekuraskustes inimeste toitlustamine Tallinnas on korraldatud süsteemselt ja arvestades raskustesse sattunud inimeste vajadusi," ütles abilinnapea Merike Martinson. "Tallinna linn tänab abivajajate toetamise eest Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi, RIMI Eesti Food AS-i, kõiki annetajaid ja vabatahtlikke ning soovib kõikidele häid lihavõttepühi."

Üles / 1. Aprill 2016 /
keskmine joon
 

Linnalaager lastele toimetulekuraskustega perekondadest

EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos EPR Tallinna Seltsi vabatahtlike Irina ja Mariaga valmistasid ette ja viisid läbi 22.-23.märtsini linnalaagri 20-le lapsele toimetulekuraskustega perekondadest. Laagris osales lapsi viiest Tallinna koolist. Laagriprogramm oli haritav, kasutati noorte haridusprogrammi tegevuspaketti "Kas sa näed seda, mida mina näen?".
Üheskoos mängiti läbi sellised teemad: "Silla ehitamine", "Sõjapildid", "Kuulmine ja nägemine", "Meedia ja meie elu", "Laps ja televisioonis", ""Sõnatu suhtlemine", "Viis meelt".
Rahaliselt toetas linnalaagri korraldamist Eesti Punane Rist, kuid Tallinna RIMI kauplused, Rasa Trading Company AS ning Maanteeamet toetasid toiduainete ja õpetlike materjalidega.

Linnalaager lastele toimetulekuraskustega perekondadest

Üles / 30. Märts 2016 /
keskmine joon
 

Koer Nublu ja lõvi Leo

Tallinnas, Lasnamäe Gümnaasiumis, toimus 18.märtsil 2016 traditsiooniline õpetlik ohutusalane üritus neljandate klasside õpilastele.
Kohale tulid viieliikmelised võistkonnad kolmeteistkümnest koolist.
Teooriavooru ohutusküsimused koostasid politsei- ja päästetöötajad.
Punase Risti Liikumise kohta koostas küsimused EPR Tallinna Selts. Kohal olid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik Irina Moronova ja sekretär Lilia Laul.
Õpilased vastasid küsimustele nii eesti kui ka vene keeles.
Praktikavoor oli päris keeruline. Osaleja riietus päästja kaitseülikonda ning pidi seejärel jalgrattaga sõitma. Pusimist oli, nalja sai, aga õpetlik oli ka.
Koer Nublu ja lõvi Leo ergutasid, juhendasid ja õpetasid. Järgmisele kohtumisele pääsevad aga juba uued lapsed, sest praegused osalejad on selleks ajaks viiendate klasside õpilased.

Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo Koer Nublu ja lõvi Leo

Üles / 28. Märts 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinn Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Tallinna Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

12.märtsil 2016 toimus EPR Tallinna Seltsi noortele koolitus teemal "Inimkaubandus", mille viis läbi EPR Tallinna Seltsi vabatahtlik, IOM-i Rahvusvahelise sertifikaadi omanik, Jaanika Prillog. Koos noortega oli koolitusel ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul.

Koolitusel räägiti inimkaubandusest- selle mõiste tõlgendamisest, inimkaubanduse liikidest, värbajatest, ohvritest ja enda kaitsmisest jpm.

Noored lahendasid temaatilisi praktilisi ülesandeid nii rühmatööna kui ka üheskoos ning püüdsid seda keerulist teemat enda jaoks mõistetavalt lahti rääkida.

Noppeid noorte arvamustest toimunud koolituse kohta:

  • Koolitus andis väga palju uusi teadmisi
  • Ma ei oodanud, et tuleb nii huvitav…
  • Kas ma saaks tutvuda lähemalt raamatuga "Inimkaubanduse ennetamine…"
  • Nii vahva koolitus oli…

EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus

Üles /14. Märts 2016 /
keskmine joon
 

Noorte projekti ellu viimine

Eelmise aasta suvel panid Soome Punase Risti Helsingi ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltside noored paika koostööprojekti "Noored vanuritele – vanurid noortele" alged, millest lähtuvalt oma koduriikides projektiga edasi minna. Oma jätkuvas projektitöös noored-vanuritele said Eesti noored inspiratsiooni Soome PR-i sõprusteenusest, kus PR vabatahtlikud käivad külas või siis teevad tegevusi nende vanuritega, kes ühel või teisel põhjusel on jäänud ühiskonnas tähelepanuta. Valiti välja need tegevused, mida PR noored ise suudaksid läbi viia ja mis neile endile meeldivad.
2015.aasta novembris algas projekt ühise liiklusohutus vestlusringiga. Sama aasta detsembris meisterdasid noored koos vanuritega lastekodulastele jõulukaarte. 2016.aasta 10.märtsil toimus Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingus noorte ja vanurite kohtumisõhtu, mille korraldajateks olid EPR Tallinna Seltsi noored Diana ja Agnes-Andra.
Üritusel osalesid ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ning PR noored Tuuli ja Maarja.
Kohtumisõhtule olid kutsutud Maksu- ja Tolliameti töötajad Bärbel Parm ja Jane Tasa, kellel olid kaasas neljajalgsed abimehed – narkokoerad.
Vanuritele räägiti narkomaaniast, narkootikumidest, nende hukutavast mõjust inimesele ning sellestki, et narkokoer pole narkomaan, sest ta ei otsi ainet, vaid selle lõhna. Koerad demonstreerisid narkootikumide otsimist.
Ühises kohvilauas said noored palju kiita, sest kohtumisõhtu külalised koos koertega olid vanuritele meeldivaks üllatuseks.

Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine Noorte projekti ellu viimine

Üles /14. Märts 2016 /
keskmine joon
 

Eesti Punase Risti sünnipäev

Eesti Punane Rist, üks vanemaid heategevuslikke organisatsioone Eestis, asutati Eesti Vabariigi esimesel aastapäeval - 24. veebruaril 1919.
Sellel aastal, Eesti Punase Risti sünnipäevakuul, korraldati Tallinna neljateistkümnes koolis EPR Tallinna Seltsi vabatahtlike poolt vestlusi Punase Risti liikumisest ja Eesti Punase Risti tegevustest.
Koolides toimusid ka viktoriinid "Punase Risti Liikumine ja Eesti Punane Rist selles Liikumises". Vastajatel olid abiks EPR materjalid.

Õpilaste arvamused peale üritusi:

  • "ma ei teadnud midagi Punasest Ristist ja nüüd olen palju targem..."
  • "... huvitav koomiks on tehtud Punase Risti Liikumisest, sealt saab väga kasuliku informatsiooni..."
  • "Eesti Punane Rist võiks rohkem kajastada oma tegevust"
  • "olen ise (kui abivajaja) külastanud EPR Tallinna Seltsi üritusi. Meie perekond on väga tänulik Teile, sest Teie kaudu on saanud abi mitu last meie suurest perekonnast"
  • "Aitäh toreda ürituse eest!"

Eesti Punase Risti sünnipäev

Üles /4. Märts 2016 /
keskmine joon
 

Perepühapäev koos EPR Tallinna Seltsi noortega

28.veebruaril 2016 toimus kobarkinos Coca-Cola Plaza traditsiooniline kogupereüritus Perepühapäev. Sinna olid kutsutud ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR noortega, kes tutvustasid ürituse külalistele Punase Risti liikumist ja EPR Tallinna Seltsi tegevust ning vastasid paljudele Punast Risti puudutavatele küsimustele.
Noored jagasid soovijatele EPR trükiseid ning pakkusid võimaluse osaleda lõbusas õnneloosis, millest saadud tulu kasutatakse hiljem noorte projekti "Ohutult läbi Tallinna" korraldamiseks.
EPR Tallinna Seltsi juhatuse liige Eve-Mai Valdna Maanteeametist jagas Perepühapäeval osalejatele õpetlike raamatuid.

Perepühapäev Perepühapäev Perepühapäev Perepühapäev

Üles /4. Märts 2016 /
keskmine joon
 

Abipakid Punase Risti supiköögi külastajatele

23.veebruaril, päev enne Eesti Vabariigi aastapäeva, jagas EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos tublide vabatahtlike Laine, Lia, Maire ja Helvega PR supiköögi külastajatele välja 140 abipakki.
Toiduained abipakki osteti Saksamaalt saadetud rahaliste annetuste eest ning tee toidupakki annetas Rasa Trading Company AS, kuid Tallinna RIMI kauplustelt saadi tualettpaber.

Abipakid Punase Risti supiköögi külastajatele Abipakid Punase Risti supiköögi külastajatele

Üles /29. Veebruar 2016 /
keskmine joon
 

Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza

Pühapäeval, 31. jaanuaril, toimus kinos Coca-Cola Plaza tore koguperesündmus PEREPÜHAPÄEV, kuhu olid oodatud osalema ka EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR noorte Maarja, Diana, Sigridi, Egle, Hanna Marie ja Mariliisiga.
EPR Tallinna Seltsi noored tutvustasid PEREPÜHAPÄEVA osalejatele Punase Risti Liikumist, EPR Tallinna Seltsi tegevust ja korraldasid loterii, millest saadud tulu läheb Seltsi noorte projekti "Ohutult läbi Tallinna" ellu viimiseks.
Soovijatele jagati ka Maanteeameti infomaterjale.
Oli üks ütlemata vahva päev koos koostööpartneritega!

Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza

Üles / 4. Veebruar 2016 /
keskmine joon
 

"Kas sa näed seda, mida mina näen?"

Noorte haridusprogrammi "Kas sa näed seda, mida mina näen?" tegevuspaketi põhjal toimus koolivaheajal, 05. – 06.jaanuaril 2016.a., linnalaager 15-le õpilasele Lasnamäe Gümnaasiumist. Ülesanded, mis tuli osalejatel laagris lahendada pakkusid palju avastamisrõõmu, huvi ning õpetasid tegema meeskonnatööd ja arvestama ka teiste oma rühma liikmetega.
Kahe päeva jooksul õppisid lapsed tundma oma kodulinna, külastasid Eesti Meremuuseumi – Lennusadamat, Tallinna Linnamuuseumit - Kiek in de Köki kaitsetorni ja bastionikäike.
EPR Tallinna Seltsi sekretär L.Laul koos Tallinna Seltsi vabatahtlik I.Moronovaga tutvustasid laagrilastele Punase Risti liikumist, Eesti Punast Risti ja EPR Tallinna Seltsi tegevust.
Linnalaager toimus Eesti Punase Risti toetusel ning oma õla panid alla ka Maanteeamet, Rimi Eesti Food AS, Rasa Trading Company AS.

Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen? Kas sa näed seda, mida mina näen?

Üles / 28. Jaanuar 2016 /
keskmine joon
 

EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias

19.jaanuaril 2016 kohtusid EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos PR vabatahtlike Irina, Ülle, Liisi ja Veeraga Tallinna Mahtra Lasteaia vanemate rühmade lastega.
Räägiti nii eesti kui vene keeles Punase Risti organisatsioonist ja ka sellest, kes on PR vabatahtlikud ning miks nad teevad vabatahtlikult tööd.
Ohutusteemade lahti rääkimisel oli abiks EPR raamat "Oskame olla".
Lapsed olid aktiivsed, uudishimulikud ja vastasid meeleldi õpetlikele küsimustele. Tallinna Mahtra Lasteaia õppealajuhataja Maie Lehtla lõpus tänas EPR Tallinna Seltsi sekretäri ja rõhutas, et ühine koostöö on kasulik ja väga vajalik.

EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias

Üles / 24. Jaanuar 2016 /
keskmine joon
 

Korjandus Tallinna RIMI kauplustes – "Et kõigil oleks pühadelaud kaetud..."

EPR Tallinna Selts tühjendas 2015.aasta novembris ja detsembris, Tallinna RIMI kauplustes (Ülemiste, Norde, Põhja, Postimaja, Sõle, Mustakivi, Sõpruse, Haabersti, Nurmenuku, Laagna, Tatari ja Magistral) annetuskorjanduskarpe.
Annetustest saadud 7227.51 euro eest komplekteeris EPR Tallinna Seltsi sekretär L.Laul koos PR vabatahtlikega toiduabipakke 200-le toimetulekuraskustega perekonnale, kus kasvavad lapsed.
EPR Tallinna Seltsile esitasid Tallinna Kesklinna, Põhja Tallinna, Pirita, Lasnamäe, Nõmme, Mustamäe, Haabersti ja Kristiine Linnaosa Sotsiaalhoolekande osakonnad perede nimekirjad, kellele annetada need toiduabipakid.
Abipakkide väljaandmine toimus 14.jaanuaril 2016.a. EPR Tallinna Seltsi ruumides. Omapoolse panuse andis ka SEB panga Tornimäe kontor, kes ei võtnud annetatud raha arvelepaneku eest Eesti Punase Risti Tallinna Seltsilt teenustasu.
Maanteeamet andis omalt poolt jagamiseks pakisaajatele tasuta helkurid.

Abisaajate nimel täname:
- RIMI kaupluste kollektiive
- annetajaid
- Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlike

Korjandus RIMI kauplustes Korjandus RIMI kauplustes

Üles / 18. Jaanuar 2016 /
keskmine joon
 

Toiduabipakk PR supiköögi külastajatele

Kolmapäeval, 23. detsembril, vahetult enne jõulupühi jagasid EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud PR supiköögis toiduabipakke toimetulekuraskustega inimestele. Toidupakkide sisu: pakisupid, makaronid, kalakonservid, ketšup, margariin, kondenspiim, tee, kohv, piparkoogid ja kommid.
"PR supikööki külastanud inimesed tänasid annetajaid. Toiduained osteti Saksamaa Estlandhilfe annetajatelt saadetud raha eest," ütles EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul. "Pakutav abi on just praegusel ajal ja praeguses olukorras vähekindlustatud tallinlastele väga vajalik." 
Soodustusi toiduabipakkidesse kauba ostmisel tegid Svensky Kaubanduse AS, Meira Eesti OÜ, Noires HA OÜ, Tinnarv OÜ ja Rasa Trading Company AS.

Üles / 5. Jaanuar 2016 /
keskmine joon
 

PR vabatahtlike jõulupidu

23.detsembril 2015 kutsus EPR Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul ühise jõululaua taha kokku PR eakad ja noored vabatahtlikud. Üheskoos räägiti aasta jooksul tehtud töödest–tegemistest ning kavandati juba ka uusi ettevõtmisi järgnevaks aastaks.
Selle aasta viimane koosviibimine kujunes väga meeleolukaks, sest külla tulid vallatud päkapikud kingitustega. Kingitus tuli kõigil lunastada kas salmi, laulu või heade soovide eest.

PR vabatahtlike jõulupidu PR vabatahtlike jõulupidu PR vabatahtlike jõulupidu

Üles / 5. Jaanuar 2016 /
keskmine joon
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Mihkel Tamme - Terviseamet, nõunik

Juhatuse aseesimees
Toomas Sepp - Tallinna Linnakantselei, linnasekretär

Juhatuse aseesimees
Peeter Lepp - Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, juhatuse esimees

Liikmed
Karoli Loo - Energia avastuskeskus, giid

Gunnar Heinoja - Tallinna Prantsuse Lütseum, õpetaja

Harri Viik - Tatari 53 Hotell, juhataja

Marje Paljak - Tallinna Kesklinna Valitsus, Sotsiaalhoolekande osakond, juhataja

Eve-Mai Valdna - Maanteeamet, Liikluskasvatuse talitus, juhtivspetsialist

Margarita Kangur - Esmed Töötervishoiu OÜ, töötervishoiuõde

 
Uudised
Päevalaagrid „Jõulurõõm“ erivajadustega lastele
Jõuluüritus Tallinna eakatele ja erivajadustega inimestele
Jõulurõõm lastele
Heategevusprogrammi "Märka ja aita!" tänukiri
01.detsember on ülemaailmne AIDS-i vastu võitlemise päev
Vestlused ohutusteemadel
Eesti Punase Risti toetus
Linnalaager „Teguderohke nädalavahetus“
Ülelinnaline konverents „Turvaline Tallinn“
Mustamäe lipu sünnipäev
Tore perepäev kobarkinos Coca-Cola Plaza
Soome Punase Risti noorte seminari külastamine Tallinnas
Ole nähtav!
Eesti Punase Risti toetus
Kas sa näed seda, mida mina näen?
Päevalaager Maardu linna erivajadustega lastele ja noortele
Linnalaager õpilastele Lasnamäe Gümnaasiumist
Mustamäe MINI-SOS
Mini-SOS Haabersti lasteaialastele
Kuidas kirjutada projekte
Tänamine
EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus
Teabepäev Lasnamäe lasteaialastele
Punase Risti Liikumise tutvustamine Kassisaba Seltsi üritusel
EPR Tallinna Seltsi noorte koosolek
Lõbus päev – PEREPÜHAPÄEV
Koolikotikampaania "Ranits 2016"
AITÄH HEAD INIMESED!
Meie tubli sponsor Rasa Trading Company AS
Külalised Soome Punasest Ristist
ERP Tallinna Seltsi noorte koosolek
Koostöö Politsei ja Maanteeametiga
Tervisedenduse konverents
Liiklusohutus Mahtra lasteaias
EPR Tallinna Seltsi noorte projekt "Ohutult läbi Tallinna"
Kaks toredat Perepäeva
Kõik lapsed tahavad süüa vähemalt kolmel korral päevas
Päev koos EPR Tallinna Seltsiga
Rahvusvaheline Punase Risti päev
Õpetlik ja tore ohutuspäev
Teguderohke nädalavahetus
Noorteprojekt "Vanurid noortele, noored vanuritele"
Kassisaba kevadpäevad 2016
Punase Risti Liikumisest
Eesti Punase Risti toetus
Dialoogifoorum Turvaline Tallinn
Kas sa näed seda, mida mina näen?
Eesti Punase Risti toetus
Päev enne Suurt Reedet
Linnalaager lastele toimetulekuraskustega perekondadest
Koer Nublu ja lõvi Leo
EPR Tallinn Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
EPR Tallinna Seltsi noorte koolitus
Noorte projekti ellu viimine
Eesti Punase Risti sünnipäev
Perepühapäev koos EPR Tallinna Seltsi noortega
Abipakid Punase Risti supiköögi külastajatele
Punase Risti Liikumisest kinos Coca-Cola Plaza
"Kas sa näed seda, mida mina näen?"
EPR Tallinna Seltsi vabatahtlikud Tallinna Mahtra Lasteaias
Korjandus Tallinna RIMI kauplustes – "Et kõigil oleks pühadelaud kaetud..."
Toiduabipakk PR supiköögi külastajatele
PR vabatahtlike jõulupidu
 
UUDISED 2013
UUDISED 2014
UUDISED 2015

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook Tallinn