Avaleht / In English
logo
     
 
 
www.tartudp.org.ee/

 

 
Sinu käed päästavad elu!

“Sinu käed päästavad elu”- üleeuroopaline elustamisvõtteid propageeriv teabepäev elanikkonnale, mille raames juhitakse tähelepanu südame äkksurmale ja sellepuhusele tegutsemisele. Aktsioon sai Eestis alguse 2013 aastal SA Tartu Kiirabi initsiatiivil ning EPR Tartumaa Selts on alates ürituse algusest aktsioonis osalenud, sel aastal juba 5-korda.
Seltsi vabatahtlikest olid kaasatud Aire Kattai, Kaire Tsäro, Kaupo Tamm ja Kristi Rillo.
Tartu linnas toimus terve päeva jooksul aktsioon kokku 16 asutuses. 2017.a. agenda oli kaasata võimalikult palju riigiasutusi- Haridus- ja Teadusministeerium, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigiarhiiv, Veterinaar- ja Toiduamet, Eesti Rahvamuuseum, Terviseamet, Riigikohus ja Kirjandusmuuseum.
Lisaks käidi ka Tartu turuhoones, Kliinikumis, Aura keskuses, Kvartali ostukeskuses, Lõunakeskuses.
Lisaks EPR Tartumaa Seltsi vabatahtlikele ja SA Tartu Kiirabi töötajatele oli sel aastal kaasatud Tartu Tervishoiukõrgkooli tudengid, kokku üle 30 vabatahtlikku.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 30. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Tartumaa Seltsi tegevusaruanne 2016

31.12.16 seisuga on Tartumaa Seltsil 299 liiget, liikmemaksu tasus 78 liiget. Seltsi juhatuse kooseisu kuuluvad Aire Kattai (esimees), Lea Saul, Marina Beljaev, Helve König ja revisjoniliige Eva Kraav. Juhatus pidas aasta jooksul 6 koosolekut. Jooksvaid lahendamist vajavad küsimusi arutati ka meili ja skaibi vahendusel.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Tartumaa Seltsi tegevusaruanne 2016 (pdf)

Üles / 20. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Tartumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Tartumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.

14.03.2015.a.a. toimus Veskisillal Järvamaal õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Järvamaa, Tartumaa, Viljandimaa , Jõgevamaa ja Tallinna kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötasid rühmad välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs esmaabi õpetaja Maret Voore osavõtul.

Teemad

Järvamaa rühm. Paide linna lähedal asuvas kuivbetoonitehases on tööõnnetuse tagajärjel õhku paiskunud suures koguses kemikaalset tolmu. Õnnetuse tagajärjel on piirkonnast evakueeritud 300 inimest, sh. ka lapsed. Evakuatsioonipunkt rajati naaberlinna gümnaasiumi võimlasse. Kohalik päästekorraldaja kutsus appi mitmete ametkondade spetsialistid. Kannatanute evakopunkti korraldusse on kaasatud EPR vabatahtlikud, kelle ülesandeks on osutada evakueeritutele nii psühhosotsiaalset- kui ka esmaabi, osutada vajadusel abi inimeste registreerimisel, majutamisel, informeerimisel ning tagada evakopunkti üldine tervishoid.

Situatsiooni lahendus esitati suusõnaliselt.

Viljandimaa rühm. Külmal ajal toimus autoremondi töökojas kompressoriplahvatus. Hoone ühes osas, kus asus ka personali söökla, on plahvatuse tagajärjel kokku varisenud. Paanikas ja šokis inimesed on üleriieteta välja jooksnud. Ema on kaotanud silmist oma lapse ja on tedmatusest endast väljas. Kannatanute seas on ka soome ja läti rahvusest inimene. Juhuslikult oli kohal üks punaristlane, kes informeeris 112 tekkinud õnnetusest. Aga ta oli šokis ja kutsus abi välja valele aadressile. Teavitati ka kohalikke vabatahtlikke punaristlaseid, kes saabudes osutasid kannatanutele abi.

Tallinna rühm. Viljandimaal on toimunud sarisüütamised ja ühe ööga on koduta jäänud mitmed paljulapselised pered. KOV sotsiaaltöötaja on toimunust šokis ja pöördub Punase Risti poole palvega aidata organiseerida majutust mahajäetud majas. EPR kohaliku seltsi sekretär viibib välislähetuses ja temaga ei ole võimalik kontakteeruda, abi andmist hakkab juhtima Punaser Risti seltsi juhatuse esimees. Sündmuskohale jõudes avaneb Punase Risti töötajatele järgmine vaatepilt. Pereisa istub kurvalt mahapõlenud hoone varemetel ja mängib suupilli, küsimustele ei suuda vastata. Hooti toimetab usulisi rituaale. Kaks teisemelist last tunduvad olevat elutud ja lamavad maas, pere vanem tütar on saanud hüsteeria ja käitub imelikult, perenaist ei ole ja tarvis on hakata põlenud maja ümbrust läbi kammima.

Jõgevamaa ja Tartumaa rühmad situatsioone ei esitanud

Üles / 31. Märts 2015 /
keskmine joon
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Aire Kattai - OÜ Viimet raamatupidaja

Liikmed
Helve König - SA Tartu Kliinikum Verekeskus juhataja

Marina Beljaev - SA Tartu Kliinikum traumaosakond, vanemõde

Lea Saul - Tartu Maavalitsus terviseedendaja

Revisjon
Eva Kraav - Medicum AS

Sekretär
Kristi Rillo

 
 
Sinu käed päästavad elu

EPR Tartumaa Seltsi tegevusaruanne 2016

EPR Tartumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

 

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Tartumaa Selts Facebook