Avaleht / In English
logo
     
 
 

Rahvusvaheline abi

Eesti Punane Rist, olles osa Rahvusvahelisest Punase Risti liikumisest on korraldanud abi saatmist ka välisriikidesse. Punase Risti, kui organisatsiooni roll rahvusvahelise humanitaarabi korraldamises on määratletud Genfi Konventsioonidega.

 • 2007.a. koostöös EV Välisministeeriumiga saadeti Afganistani Helmandi provintsi Bosti haigla lasteosakonnale hapnikuseadmeid.
 • 2005.a. koostöös EV Välisministeeriumiga osutati humanitaarabi A-hepatiidi vastase vaktsiini näol Pihkva linna eelkooliealiste lasteasutustele ja koolidele kokku 1690 doosi ulatuses.
  Koostöös EV Välisministeeriumiga osutas Eesti Punane Rist humanitaarabi: 2001.a. Gruusiasse põua tagajärjel kannatanutele, Poola üleujutuse tagajärjel kannatanutele.
 • 2002.a. Afganistani relvakonflikti tagajärjel kannatada saanud tsiviilelanikele ja põgenikele.
 • 2000. aastal saatis EPR humanitaarabi Tshetsheenia relvakonfliktis kannatada saanud tsiviilelanikele Ingushetia põgenikelaagrisse koostöös Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga.
 • 1999. aastal saatis EPR ravimiabi Pihkva oblasti laste- ja tervishoiuasutustesse koostöös Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga.
 • 1997. aasta - EPR'i Narva Selts osutas abi toiduainete ja majapidamisvahendite näol Ivangorodi lasteasutustele, kes olid sattunud ajutisse raskustesse, seoses majanduslike olukorraga Vene riigis.
 • 1996. aastal edastas EPR humanitaarabi Tshetsheenia relvakonfliktis kannatada saanud tsiviilelanikele. Aktsioon sai teoks tänu elanikkonna poolt annetatud riietele ja EPR:i vabatahtlikele, kes kogu saadetise komlekteerisid.
Üles  
keskmine joon

Otsimisteenistus

Eesti Punase Risti otsimisteenistus loodi 1991. aastal ning see töötab kooskõlas Genfi Konventsioonidega. Otsimisteenistuse kriteeriumiteks on:

 • relvakonflikti või katastroofi tagajärjel lahkuläinud pereliikmete otsimine.
 • Punase Risti Teate (Red-Cross-Message = RCM) edastamine Eesti Vabariigis elavate isikute ja katastroofi / relvakonflikti piirkonnas elavate sugulaste vahel
 • II Maailmasõja ajal sundtöödel / koonduslaagris viibimise kohta arhiividokumentide hankimine Saksa Punaselt Ristilt.
 • II Maailmasõja ajal langenud sõjaväelaste haudade otsimine
 • II Maailmasõja ajal deporteeritud / evakueeritud isikutele arhiividokumentide hankimine Venemaa Punaselt Ristilt

RCM on mõeldud sidepidamiseks relvakonflikti või katastroofi piirkonnas asuvate sugulastega. Sõnumi alla tuleb kirjutada sugulus-aste ning selles on lubatud edastada vaid isiklikku informatsiooni. Poliitikast, sõjategevusest ja majandusest kirjutamine ei ole lubatud. Sõnumi soovitatav pikkus on 25 sõna.

Informatsiooni ja RCM - blankette on võimalik saada Eesti Punase Risti Keskbüroost. Info 64 11 645

Otsimisteenistuse töötaja Eha tn. 8 Tallinnas vormistab ka viisakutseid lähisugulaste haudade külastamiseks. Informatsiooni vormistamiseks
vajaminevate dokumentide ja vastuvõtu aja kohta saab telefonil 64 11 645 ja 64 11 644.
Dokumente vormistavad ka kõik EPR kohalikud seltsid (vt. link KOHALIKUD SELTSID).

Tõmba SIIT alla EPR otsimisteenistuse ankeet.
Täidetud ankeedi võite saata tagasi aadressil sirje.eller[atredcross.ee

Otsimisteenus RC

Üles  
keskmine joon

Õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmad

2001.a. jõustus Eesti Hädaolukorraks valmisoleku seadus ja samal aastal alustasid Eesti Punase Risti (EPR) Tallinna ja Tartu Seltsid pilootprojektina õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade (EA - rühmade) ettevalmistamist. Aluseks võeti Norra ja Soome PR rahvuslike seltside programmid, mis kooskõlastati Vabariigi Päästeametiga. 15 - 18 liikmelised vabatahtlikest koosnevad rühmad saavad väljaõppe:

 • esmaabi 74 tundi
 • psühholoogiline esmaabi 8 tundi
 • otsimise - päästmise õppus 20 tundi
 • rahvusvahelise humanitaarõiguse alused 8 tundi

Teadmised on kinnistatud praktiliste õppuste käigus nii rühmadevahelistes õppelaagrites kui ka rahvusvaheliste õppuste käigus. Nii võtsid 2002.a. EPR Tallinna ja Tartu EA - rühmade kõrval rahvusvahelisest militaarsest harjutusest MEDCEUR 2002 osa juba ka Pärnumaa, Järvamaa ja Valgamaa rühmad, rahvusvahelisel päästeõppusel VARES 2002 osalesid EPR Tartu ja Valgamaa rühmad. Tänaseks on koolitusega alustanud ja jätkavad tööd veel rühmad EPR Saaremaa, Narva, Viljandimaa, Võrumaa ja Jõgevamaa Seltsides. 2004.a. alustavad rühmad ettevalmistust EPR Paldiski, Põlvamaa ja Ida - Virumaa Seltsides. Omades partnerseltse Norra ja Soome PR organisatsioonides, täiendavad EA - rühmad pidevalt oma teadmisi nende õnnetuseks valmisoleku programmilistest üritustest osa võttes. Õnnetuseks valmisoleku EA - rühmad osutavad esmaabialast valveteenust vabariigis korraldatavatel rahvaüritustel.

Üles  
keskmine joon

Estonia katastroof

Parvlaeva "Estonia" huku tagajärjel orvuks jäänute toetamine hariduse omandamisel toimub aastast 1995 koostöös Rootsi ja Soome Punaste Ristidega. Iga õppeaasta eel vaadatakse läbi taotlused esimesest klassist kuni gümnaasiumi lõpuklassini ja kesk - erihariduse taotlejate õppetoetuse eraldamiseks. Programm haarab lisaks Eestimaalastele ka läti ja leedu orbusid. Erinevatel aastatel on õppetoetust saanud 140 kuni 190 õppurit.

Üles  
keskmine joon

Tuberkuloos

Kooskõlas Eesti Vabariigi Valitsuse Tuberkuloositõrje programmiga aastateks 1998 - 2003 (Vabariigi Valitsuse 30.10.1997.a. korraldus 799-k) osaleb Eesti Punane Rist elanikonna informeerimises kopsutuberkuloosi avastamise protsessis. Eesti Punane Rist on välja andnud haigust puudutavaid informatiivseid materjale ning kaasanud piirkonniti meditsiinilist personali, avastamaks kopsutuberkuloosi enimhaavatava elanikkonna hulgas.

Tuberkuloos

Üles  
keskmine joon

Toiduabi

Hättasatunud elanikkonnagruppidele antakse erineivas Eestimaa paiguis ka toiduabi. Lisaks ühekordsetele toidupakkidele, millede peamiseks osaks toiduvalmistamiseks vajaminevad kuivained on avatud ka supiköögid Paldiskis (1) ja Tallinnas (1). Tööpäeviti teenindavad supiköögid kokku üle 250 abivaja, andes neile sooja toitu. Toidu jagamisel võetakse aluseks kohaliku sotsiaalabi ametnike koostatud nimekirjad enimabivajajaist.

Toiduabi

Üles  
keskmine joon
 
 
 
Rahvusvaheline abi
Otsimisteenistus
Õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmad

Estonia katastroof

Tuberkuloos
Toiduabi
Esmaabi
Noortetegevus
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia

Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee

Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook