Avaleht / In English
logo
   
 
 
 
Tänukiri Jaapani Punaselt Ristilt

Jaapani tänukiri

Üles / 12. November 2013 /
keskmine joon

Töötamise võimalustest välismaal

www.icrc.org

Kontakttelefonid eestis 641 1125; 641 1643.

Working for the International Committee of the Red Cross includes:

 • Visiting prisoners of war and civilian detainees
 • Searching for missing persons
 • Passing messages between family members separated by confl ict
 • Reuniting dispersed families
 • Providing food, water and medical assistance to civilians in need
 • Spreading knowledge of international humanitarian law
 • Monitoring compliance with humanitarian law
 • Drawing attention to violations and contributing to the development of humanitarian law

The ICRC recruits delegates, administrators, assistants, database administrators, logistics specialists, medical doctors, nurses, orthotists/prosthetists, engineers and technicians (water and habitat, construction, information systems), agronomists and interpreters.

Üles / 15. Septemberi 2013 /
keskmine joon

Eesti Punase Risti vabatahtlik Jordaanias

20.08.2013.a. lendasid Soome PR vastava ettevalmistuse saanud vabatahtlikud humanitaarmissiooni raames Jordaanisasse. Missioonis osaleb Soome PR meeskonna koosseisus Eesti PR vabatahtlik Ain Siimon, kes viibib kohapeal 4 nädalat.

Antud missioonist võtavad osa ka Saksamaa PR, Norra PR ja Kanadsa PR vabatahtlikud. Eesmärgiks on ca 70 km kaugusele Ammanist Azraqi linna lähedale Süüria põgenikelaagrisse välihaigla paigaldamine. Haigla on mõeldud 55 000 inimese teenindamiseks. Esialgu on haigla telkides, novembriks-detsembriks valmib püsirajatis.

Jordaania Jordaania Jordaania Jordaania

Üles / 30. August 2013 /
keskmine joon

Eesti Punase Risti kogumiskontod

Vabatahtlikke annetusi on võimalik teha Eesti Punase Risti kogumiskontodele

 • Swedbank EE742200001180001436
 • SEB EE501010220039608010
 • LHV EE607700771001235446

Annetuste kogumisest EPRis

 1. Kui Eesti Punane Rist (EPR) kogub annetusi, siis antakse avalikkusele üheselt ja selgelt teada, mis on kogumise eesmärk. Rahuajal on selleks tavaliselt kindla sihtrühma toetamine (näit. Haapsalu lastekodu põlengu ohvrite abistamine).
  Loodusõnnetuse korral abistatakse kannatada saanud inimesi toiduainete, arstimite, hügieenivahendite jm. hetkel vajaliku muretsemisega.
  Relvakonflikti puhul korraldatakse samuti tsiviilisikute toetamist näit. toidu, arstimite või hügieenivahenditega.
  Kui ilmneb spetsiifiline abivajadus (näit. Beslani pantvangidraamas kannatada saanute psühholoogiline taastusravi), siis korraldatakse võimaluste piires selle vajduse rahuldamine.

 2. Punane Rist ei kogu raha teistele asutustele ülekandmiseks, vaid kasutab seda täies ulatuses vastavalt organisatsiooni põhiprintsipidele ainult kannatanute huvides nende vajadusi silmas pidades. Punane Rist ei jaga kannatajatele kunagi sularaha.

 3. Rahvusvaheliste õnnetuste korral kantakse kogutud annetused sageli üle Punase Risti Liikumise osalistele, kas ICRC-le (relvakonfliktid) või IFRC-le (loodusõnnetused), sest nemad on kohapeal ja suudavad kogutud vahendeid kõige operatiivsemalt kannatanute huvides kasutada.
  Iga annetustest laekunud vahendite kasutamine arutatakse läbi EPRi Peavalitsuses ja seal võetakse vastu sellekohane otsus.

 4. Annetuste laekumise käik on tavaliselt olnud ajakirjanduse huviorbiidis ja sellest antakse regulaarselt teavet avalikkusele. Kogutud raha kasutamise kohta on informatsioon EPRi koduleheküljel.
Üles / 11. Aprill 2013 /
keskmine joon
"Euroopa silmitsi vaesuse ja näljaga" Kalev Vilgats

17.01.2013. a. Pärnu Postimehes refereerib Kalev Vilgats Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) seisukohti vaesusest ja selle võimalikest tagajärgedest Euroopast.

Euroopa silmitsi vaesuse ja näljaga
Kalev Vilgats

Kreekas, kus vaesed elatuvad toidujäätmetest, on kohalik Punane Rist pankroti äärel ja vajab hädaliste abistamiseks ise välisabi.

ICRC (rahvusvaheline Punase Risti komitee) peadirektor šveitslane Yves Daccord on ekspert vaeste, haigete ja vigastatud inimeste aitamises maailma kriisikolletes. Enamasti kulub tema aeg ja kogemused sellistes kuumades kohtades nagu Afganistan, Gaza, Somaalia, Sudaan, Mali ja Jeemen.

Möödunud aastal oma Genfi büroost jõulupuhkusele minnes tundis Daccord selgelt, et vaesus ja vägivald liiguvad 2013. aastal palju lähemale.

Taani päevaleht Politiken avaldas 2. jaanuaril pikema usutluse Daccordiga, mis pälvis tähelepanu teistes Skandinaavia riikides, samuti Ühendkuningriigis ja ehk mujalgi Mandri-Euroopas. Eestis ületas ülimalt murelik vaade meie lähitulevikku hädavaevalt Postimehe veebiuudise künnise.

Euroopat ootavad rasked ajad

Yves Daccord teab, mida räägib: ”Arvestades majandusliku surve kasvamist, näitavad meie analüüsid, et järgmised neli aastat tulevad Euroopale väga rasked. Selleks tuleb valmis olla.“

Tõeliseks ohutsooniks on kujunemas Lõuna-Euroopa. Majanduskriisil on Euroopa Liidus rasked sotsiaalsed tagajärjed. ”Esiteks, üha enam eurooplasi on tõeliselt vaesunud. Teiseks, kriisi tõttu on Euroopa riikide valitsustel vähem raha sotsiaalabiks. See esitab väljakutse Punasele Ristile, mida me Euroopas pole varem näinud,“ rääkis Daccord Taani lehele.

Kui Saksamaa, Holland ja Skandinaavia riigid on kriisiga hästi toime tulnud, siis suurenev tööpuudus ja suhteline vaesus ELi ida- ja lõunaosas on muutnud regiooni ohutsooniks.

”Kreeka Punane Rist võib pankrotistuda nagu kogu riik ja peame neid rohkem aitama. Vaadake Hispaaniat: seal on vajadus, et Punane Rist rakendaks klassikalist kriisiprogrammi, mida kasutatakse tavaliselt riikides väljaspool Euroopat. Jutt on nende inimeste aitamisest, kellel pole raha toidu ostmiseks, kes on äkitselt vaesunud,“ kirjeldas Daccord olukorda.

Hispaania Punane Rist on olnud sunnitud oluliselt laiendama oma sotsiaalset tegevust siseriiklikult. Nende hoole all on otseselt üle 300 000 hispaanlase, kes on nii vaesed, et kuuluvad kõige enam haavatavate isikute kategooriasse. 2012. aastal pidi Hispaania Punane Rist esimest korda keskendama tähelepanu oma riigis vaeste aitamisele. Peatati Somaalia või mõne teise puuduses riigi abistamine Aafrikas – kogu raha läks vaestele Hispaanias.

Näljamässud ja vägivald Euroopas

Yves Daccord teab oma kriisikollete kogemustest, et äärmise inimliku kitsikusega kaasnevad sotsiaalsed pinged ja vägivald. Daccord hoiatas, et pole mingit põhjust, miks ei võiks sama juhtuda Euroopas.

”Vaadake näiteks toidu, kütuse ja elektri hindu. Need lähevad ainult üles. Sama lugu on sotsiaalabi kallinemisega. Seda on näha kogu maailmas. Meie järeldus on, et sellised revolutsioonid nagu Egiptuses ja Tuneesias ei toimunud mitte niivõrd vabaduse pärast, kui toiduhindade tõttu ja sellepärast, et võimulolijatelt ei tulnud abi,“ selgitas Daccord.

”Inimestele muutub peaküsimuseks, kas nad suudavad panna leiva lauale. Kas valitsejad aitavad mul toita ennast ja perekonda? Sellist vaatenurka unustades riskime mõista valesti seda, mis toimub maailmas,“ hoiatas ICRC peadirektor.

Daccord ei välista, et see, mis juhtus Põhja-Aafrikas, võib korduda Lõuna-Euroopas.

”Kuni ühiskond on suhteliselt hea tervisega ja õitsev ning kuni seda jõukust on rahvale enam-vähem õiglaselt jagatud, tunnevad inimesed ennast hästi. Kui jõukus väheneb või kaob, hakkab suurenema nende arv, kes tunnevad, et on sattunud ummikusse,“ lisas Daccord.

Daccordi arvates on vägivalla levimine Euroopasse juba alanud. Ta soovitas meenutada vägivallatsemisi Londonis 2011. aastal või veidi varem Pariisis ning seejärel mõelda, mis võib varsti juhtuda Hispaanias või Kreekas.

”Kui rohkem kui pool riigi noortest on tööta ja sissetulekuta, on nad meeleheitel. Kui inimesed neis riikides tunnevad, et on väljapääsmatus olukorras ja samal ajal kärbitakse jätkuvalt sotsiaalabi, lähevadki asjad valesti. Seega tuleb Euroopas olla valmis sagedasemateks vägivaldseteks olukordadeks. Võimud peavad otsustama, kas midagi õnnestub jõuga maha suruda või leitakse inimeste aitamiseks muid võimalusi, mis ei ole lihtne,“ ei näe Daccord lihtsat väljapääsu.

Tähelepanu Euroopale

Rahvusvaheline Punase Risti komitee soovitas püstitada küsimuse nii: kas Euroopa valitsused on pakkunud lahendusi? Siiani on vastus eitav ja see on põhjus muretsemiseks. Punane Rist peab humanitaarorganisatsioonina rohkem pingutama, kuid käima pinda valitsustelegi, sest üksinda napib jõudu.

”Samal ajal tuleb vaadata, kes on enim haavatavad ja keda Euroopa riigid ei suuda enam aidata. See puudutab põgenikke, kes on Kreekas kohutavas olukorras, ja vange, kellega kreeklased ei suuda enam toime tulla,” soovitas Daccord Euroopa-keskset lähenemist.

Tõelisus on see, et Punasel Ristil tuleb Euroopas kasutada oma kogemusi, mida on rakendatud kriiside puhul kaugetes riikides. ”Olen töötanud palju Mali ja Sudaani Punase Risti võimekuse ülesehitamise nimel. Mõningaid elemente sellest saab kasutada Euroopas. Vaja on rohkem Euroopa-keskset lähenemist ning avalikult arutada vaeste ja enim haavatavate probleeme,” ütles Daccord.

Õnneks ei usu ICRC peadirektor Yves Daccord Euroopas kodusõja võimalikkusse.

Ent valmis tuleb olla rohkem vägivaldseteks olukordadeks. ”Punase Risti töö muutub raskemaks. Kui kedagi ei ole kohal, siis meie peame olema,“ rõhutas Daccord.

ICRC peadirektor toonitas Politikenis ilmunud intervjuus korduvalt, et käes on aeg, kus tuleb aidata Euroopa oma inimesi. Kas ollakse valmis, et Punane Rist hakkab koguma raha vaeste tarvis asukohariigis ja mujal Euroopas, kes pole põgenikud Somaaliast, Sudaanist ja teistest kaugetest paikadest?

Tuleb harjuda, et raskused ja vägivald ei ole enam see, mis juhtub kuskil kaugel, vaid on muutumas osaks meie argipäevast.

Üles / 17. jaanuar 2013 /
keskmine joon
 
 
 
 
Tänukiri Jaapani Punaselt Ristilt
Töötamise võimalustest välismaal
Eesti Punase Risti vabatahtlik Jordaanias
EPR kogumiskontod
"Euroopa silmitsi vaesuse ja näljaga" Kalev Vilgats
 
 
Tagasi
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook