Avaleht / In English
logo
   
 
 
 
Läti PR aruanne Maxima varingu tagajärjel orvuks jäänute toetamisel

Loe aruannet siit.

Üles / 7. November 2014 /
keskmine joon
Sinu käed päästavad elu!

SA Tartu Kiirabi poolt algatatud aktsioonis SINU KÄED PÄÄSTAVAD ELU! toimusid 16.oktoobril 2014.a. Kesk- ja Lõuna-Eestis elanikkonnale praktilised elustamisharjutused. Eesti Punase Risti poolt võtsid üritusest osa EPR Järvamaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Viljandimaa Seltside sekretärid ja vabatahtlikud Paides, Türil, Mustvees, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus, Suure-Jaanis, Abjas, Viljandis, Otepääl, Elvas. Temaatilistes T-särkides 22 vabatahtlikku suutsid sel päeval kaasata elustamisõpetusse 1352 inimest. Põhiküsimusteks olid elustamistegevus äkksurma puhul, ea õpetus õigest käitumisest teadvuse kaotuse puhul ja võõrkeha puhul hingamisteedes. Erilist huvi tundsid ea osutamise kohta lastega juhtunud õnnetuste või haigestumiste korral noored pered, kes olid kohale tulnud koos lastega. Samuti tuli inimestega suhtlemisel ilmseks, et nad vajavad ea osutamisel julgustamist ja juhendamist. Kokkuvõtteks võib öelda, et elanikkond näitas sellise aktsiooni vastu üles suurt huvi.

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 20. Oktoober 2014 /
keskmine joon
Punase Risti vabatahtlik: humanitaartöötajad on konfliktipiirkondades kerge saak

Viimase 20 aasta jooksul on maailm muutunud oluliselt julmemaks ning relvakonflikti piirkondades võidakse tänapäeval vaesuse, korruptsiooni või sõjapealike ahnuse tõttu abikonvoisid rünnata, saatvat personali pantvangi võtta või isegi tappa, tõdeb Punase Risti vabatahtlikuna näiteks Tšetšeeni põgenikele, aga ka Poolas uputuse ja Gruusias põua ajal abivajajatele humanitaarabi kohale toimetanud Kalev Vilgats.

Loe edasi ERR'i kodulehelt

Üles / 1. September 2014 /
keskmine joon
150 aastat esimesest Genfi konventsioonist

22. augustil täitus 150 aastat esimesest Genfi konventsioonist.

Vaata videot SIIT

Üles / 22. August 2014 /
keskmine joon
Esmaabi teenuse osutamisest Erna matkal

8.-10.08.2014.a. osutasid EPR Järvamaa Seltsi ja EPR Tartumaa Seltsi vabatahtlikud Raido Kimmel, Rauno Aun ja Rauno Külavee Paunküla veehoidla lähistel Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatud Erna matkal esmaabi teenust.

Esmaabi osutamise õigsust simulatsioonipunktis hindasid EPR töötajad Ulvar Kuningas ja Kristi Rillo, kes valmistasid ette ka "kannatanud". Simuleeritud vigastusteks olid: võõrkeha läbi käe, lahtine haav reiel, teadvusetus, põletushaavad, traumajärgne psühholoogiline tasakaalutus. Hindajate seisukoht: vigastuste puhul tuldi esmaabi osutamisega edukalt toime, rohkem tähelepanu tuleks pöörata psühholoogilise esmaabi osutamisele.

Matka ajal olid reaalseteks esmaabi vajavateks vigastusteks olid jalgade hõõrdumine, palavusest tingitud kurnatus, liigeste vigastused, putuka hammustused, põrutused kukkumiste tagajärjel. Nimetatud ürituse puhul oli tegemist esmaabi valveteenuse osutamisega EPR poolt vastavalt Puinase Risti Liikumise põhimõtetele. Korraldaja kompenseeris EPR kulud transpordile, esmaabi- ja simulatsioonivahenditele ning EPR vabatahtlike toitlustamisele.

Üles / 20. August 2014 /
keskmine joon
Segadusest humanitaarabiga. Riina Kabi intervjuu Vikeraadios

Kuula SIIT

Üles / 15. August 2014 /
keskmine joon
59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager Austrias

7. - 21. juuli 2014 toimus Austria väikelinnas Langenloisis 59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager (59th International Study and Friendship Camp 2014), kuhu oli 24 riigist kokku tulnud üle 50 noore (vanuses 16-23 a). Sel aastal esindasid Eestit Tiina Lõhmus Läänemaalt ja Stanislav Matijevski Ida-Virumaalt.

Seekordse laagri teemaks oli "Valmis tegudeks. Astu samm, et parandada elu konfliktipiirkondades" (ing k "Up 4 Action. Make a move to help improve life in conflict"). Rahvusvahelise Punase Risti komitee on viimase 150 aasta jooksul vabatahtlike abiga aidanud konfliktipiirkondades vigastatud ja haigeid sõdureid ning tsiviilelanikke, et tagada neile Genfi Konventsioonides sätestatud õiguste täitmine. Seetõttu keskenduti sel aastal laagris Genfi Konventsioonidele ja nende tähtsusele, Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise embleemide olulisusele sõjas kannatanutele, sõja tõttu katkenud peresidemete taastamisele ning noorte võimalustele astuda vastu sõdurite, vangide ja tsiviilelanike ebainimlikule kohtlemisele konfliktipiirkondades. Laagris toimusid mitmed teemakohased loengud, rollimängud, rühmatööd jm.

Mitmed külalised Austriast ja mujalt jagasid oma teadmisi ning kogemusi erinevatel teemadel, näiteks kuidas aitab Punane Rist leida inimestel sõjas kaduma jäänud lähedasi, millist ohtu kujutab inimestele ja loodusele jätkuv tuumarelvade tootmine-arendamine, mida tähendab olla Punase Risti vabatahtlik sõjapiirkonnas jpm. Iga loeng oli väga huvitav ning pani noored sügavalt mõtlema ja arutlema selle üle, mida on neil endil võimalik maailma ohutumaks muutmise nimel teha. Paljud esinejad rõhutasid, et põhiline on "avada teiste inimeste silmad tõele ja reaalsusele" ning pidada meeles, et suur muutus ühiskonnas võib alguse saada ühest väiksest mõttest ja selle arendamisest.

Kuna laagris olid esindatud paljud erinevad riigid, korraldati kultuuride tutvustamiseks mitmeid üritusi. Peaaegu igal õhtul toimusid Rahvuspubid (ing k National Pubs), kus tutvustati erinevate maade tantse, toitu, kombeid, keelt jm ning mida viisid läbi rahvaste esindajad ise. Laagris osalejatega külastati ka linnapead, kes noori piduliku vastuvõtuga tervitas. Üks laagri tippsündmusi oli mitmetunnine Rahvaste Festival (Festival of Nations), mis toimus laagri eelviimasel õhtul ning mille jaoks tehti ettevalmistusi kogu laagri jooksul. Rahvaste Festivalile olid oodatud kõik linna elanikud ja laagriga seotud inimesed (korraldajad, varasemad osalejad). Seal esitlesid Punase Risti ja Punase Poolkuu laagri noored oma riike kõigi ees kas tantsu, laulu, powerpoint-esitluse või millegi muuga. Sellest kujunes väga lõbus ja emotsionaalne sündmus nii noortele endile kui ka pealtvaatajatele, kes nii mõnigi kord said võimaluse isegi kaasa tantsida ja laulda.

Laagri alguses jagati osalejad nelja huvigruppi: tantsu-, meedia-, käsitöö- ning Rahvaste Festivali ettevalmistusgruppi. Iga rühma ülesanded olid erinevad, aga samas olid need kõik kuidagi laagriga seotud. Töötamine erinevates gruppides arendas meeskonnatööd ja sealt saadi palju erinevaid uusi oskusi. Huvigrupid käisid koos iga päev paar tundi. Tiimitööd arendasid ka mitmed head meeskonnatööd nõudvad mängud nagu linnamängud, rollimängud jm.

Kõige rohkem läks kõigile südamesse rahule pühendatud jalutuskäik (ing k peace walk), kui õhtupimeduses koguneti lõkke äärde, et üheskoos vaikselt mõtiskledes aega veeta ning arutleda endamisi selle üle, kui tähtis on maailmas rahu ja see, et inimesed hoiaksid ühte ja saaksid teineteisega läbi. Enne jalutuskäigule asumist kuulati ka südamlikku rahukõnet, mille olid valmis kirjutanud laagri noored ise. See pani kuulajaid mõtlema sõja kurbadele tagajärgedele, samas jättis hinge lootuse ja kutsus kõiki üles astuma ebaõigluse vastu.

Lisaks Langenloisile, kus laager aset leidis, veedeti üks päev pealinnas Viinis. Seal toimus päeva lõpetuseks laagris osalejate poolt korraldatud rahvasähvatus (ing k flash mob) inimeste tähelepanu juhtimiseks sõja ebavajalikkusele ning rahu olulisusele. Igal noorel oli oma emakeeles kirjutatud silt mõne fakti kohta sõdadest ning neid demonstreeriti keset rahvarohket tänavat. Lisaks pealinnale külastati koonduslaagrit Mauthausenis, mis oli huvitav, ent samas emotsionaalselt rusuv kogemus. Päev varem käis oma läbielamistest koonduslaagris rääkimas 101-aastane härra Feingold, kellel sealt imekombel pääseda õnnestus. Pärast Mauthausenit külastati päeva lõpuks kaunist Alam-Austria linna Melki.

Laagris veedetud kaks nädalat olid väga õpetlikud ja mõtlemapanevad, samas lõbusad ja meeldejäävad. Osalejatest sai kahe nädalaga üks suur ja ühtehoidev perekond - nagu üks laagriliikmetest ütles, siis on hea omada nii palju õdesid ja vendi üle maailma. Kui laagri teemaks oli "Valmis tegudeks", siis laagri lõpus saadi kinnitust, et kõik 59. Austria Punase Risti sõpruslaagri osalejad on nüüd palju rohkem teadlikud konfliktipiirkondades toimuvast ja valmis astuma sealse ebaõigluse vastu ning innustama ka oma lähedasi, sõpru ja tuttavaid seda tegema.

Videod
Rahvasähvatus ja Kokkuvõttev video laagri kahest nädalast

Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias Sõpruslaager Austrias

Üles / 14. August 2014 /
keskmine joon
EPR vabatahtlik Jordaanias

Alates 01.juunist 2014.a. viibib Jordaanias välismissioonil rahvusvahelise meeskonna koosseisus EPR vabatahtlik Ain Siimon. Missiooni kestel, mis kestab kuni 09.juulini 2014.a., on A.Siimon tegev medtehnikuna Punase Risti välihaigla juures.

Üles / 19. Juuni 2014 /
keskmine joon
EPR kogumiskontod

Eesti Punane Rist (EPR) kogub annetusi märgusõna all UKRAINA SISEPÕGENIKUD Ukraina relvakonflikti tagajärjel kannatada saanud tsiviilisikute tarbeks. Ukraina Punase Risti (UPR) andmetel on hetkel vajadus üle 150 000 sisepõgeniku abistamiseks. Ümberasustunud inimesed on majutatud pansionaatidesse, puhkekodudesse, ühiselamutesse, võõrastemajadesse. Osa inimesi on ka sugulaste juures. Samuti abistab UPR tsiviilisikuid lahingutegevusest vabal territooriumil.Vajadus on toiduainete, san-hügieeni vahendite, medikamentide, magamiskottide, olmetarvete järele. UPR sõnul on kõike vajalikku finantsvahendite olemasolu korral võimalik hankida Ukrainast. Kogutud finvahendid kannab EPR üle Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele.

  • Swedbank EE742200001180001436
  • SEB EE501010220039608010
  • LHV EE607700771001235446
Üles / 22. Mai 2014 /
keskmine joon
TEADAANNE

07.-12.04.2014.a. viivad EPR esmaabi õpetajad Ellen Sternhof ja Irina Soldatova Moldova PR Rahvuslikus Seltsis läbi 42h esmaabi õpetajate koolituse, mis tagab Seltsi jätkusuutliku arengu elanikkonna õpetamisel nende oskuslikuks käitumiseks võimalikes kriisisituatsioonides.Samuti on Moldova PR eesmärk on oma võimekuse arendamine vabatahtlike punaristlaste ettevalmistamise näol, et olla abistavaks jõuks oma riiklikele struktuuridele.

2010.a. viis EPR arenguabi raames koostöös EV Välisministeeriumiga läbi Ukraina PR, Valgevene PR ja Moldova PR läbi esmase koolitustsükli kokku 47 ea õpetajale.

Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR Moldova PR
Üles / 4. Aprill 2014 /
keskmine joon
 
 
 
Läti PR aruanne Maxima varingu tagajärjel orvuks jäänute toetamisel
Sinu käed päästavad elu!
Punase Risti vabatahtlik: humanitaartöötajad on konfliktipiirkondades kerge saak
150 aastat esimesest Genfi konventsioonist
Esmaabi teenuse osutamisest Erna matkal
Segadusest humanitaarabiga. Riina Kabi intervjuu Vikeraadios
59. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Noorte Sõpruslaager Austrias
EPR vabatahtlik Jordaanias
EPR kogumiskontod
TEADAANNE
 
 
Tagasi
riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist Facebook