Avaleht / In English
logo
   
 
 
EV100 Viljandimaal

 

EV100 Viljandimaal

Üles / 21. Märts 2018 /
keskmine joon

EPR Viljandimaa Seltsi tegevuse seletuskiri 2016. A.

Viljandimaa Seltsis on 31.12.2016 seisuga 216 vabatahtlikku.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Viljandimaa Seltsi tegevuse seletuskiri 2016. A. (pdf)

Üles / 17. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Viljandimaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Viljandimaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.

14.03.2015.a.a. toimus Veskisillal Järvamaal õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Järvamaa, Tartumaa, Viljandimaa , Jõgevamaa ja Tallinna kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötasid rühmad välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs esmaabi õpetaja Maret Voore osavõtul.

Teemad

Järvamaa rühm. Paide linna lähedal asuvas kuivbetoonitehases on tööõnnetuse tagajärjel õhku paiskunud suures koguses kemikaalset tolmu. Õnnetuse tagajärjel on piirkonnast evakueeritud 300 inimest, sh. ka lapsed. Evakuatsioonipunkt rajati naaberlinna gümnaasiumi võimlasse. Kohalik päästekorraldaja kutsus appi mitmete ametkondade spetsialistid. Kannatanute evakopunkti korraldusse on kaasatud EPR vabatahtlikud, kelle ülesandeks on osutada evakueeritutele nii psühhosotsiaalset- kui ka esmaabi, osutada vajadusel abi inimeste registreerimisel, majutamisel, informeerimisel ning tagada evakopunkti üldine tervishoid.

Situatsiooni lahendus esitati suusõnaliselt.

Viljandimaa rühm. Külmal ajal toimus autoremondi töökojas kompressoriplahvatus. Hoone ühes osas, kus asus ka personali söökla, on plahvatuse tagajärjel kokku varisenud. Paanikas ja šokis inimesed on üleriieteta välja jooksnud. Ema on kaotanud silmist oma lapse ja on tedmatusest endast väljas. Kannatanute seas on ka soome ja läti rahvusest inimene. Juhuslikult oli kohal üks punaristlane, kes informeeris 112 tekkinud õnnetusest. Aga ta oli šokis ja kutsus abi välja valele aadressile. Teavitati ka kohalikke vabatahtlikke punaristlaseid, kes saabudes osutasid kannatanutele abi.

Tallinna rühm. Viljandimaal on toimunud sarisüütamised ja ühe ööga on koduta jäänud mitmed paljulapselised pered. KOV sotsiaaltöötaja on toimunust šokis ja pöördub Punase Risti poole palvega aidata organiseerida majutust mahajäetud majas. EPR kohaliku seltsi sekretär viibib välislähetuses ja temaga ei ole võimalik kontakteeruda, abi andmist hakkab juhtima Punaser Risti seltsi juhatuse esimees. Sündmuskohale jõudes avaneb Punase Risti töötajatele järgmine vaatepilt. Pereisa istub kurvalt mahapõlenud hoone varemetel ja mängib suupilli, küsimustele ei suuda vastata. Hooti toimetab usulisi rituaale. Kaks teisemelist last tunduvad olevat elutud ja lamavad maas, pere vanem tütar on saanud hüsteeria ja käitub imelikult, perenaist ei ole ja tarvis on hakata põlenud maja ümbrust läbi kammima.

Jõgevamaa ja Tartumaa rühmad situatsioone ei esitanud

Üles / 31. Märts 2015 /
keskmine joon
"Sinu käed päästavad elu" - 16. oktoober 2014. a.

Läbiviimisesse oli kaasatud: Viljandimaa seltsi noored Mait Alles, Kristiina Kipper, vabatahtlikud Kairi Nuija, Merit Laan, Kersti Puusild, Anu Sisask, Sille Puhu ja esmaabi õpetaja Sirje Laidma Sihtgrupiks olid maakonna elanikud.
Olime koostöös SA Tartu Kiirabiga valmis elustamise põhitõdesid õpetama.
Suure-Jaanis oli kiirabitöötajatel ( 3 töötajat) abis noor vabatahtlik Suure-Jaani kooli õpilane Kristiina Kipper, kes on 3 aastat osalenud Abi ABC õppusel ja 3 aastat olnud samal õppusel kannatanu rollis. Abjas oli abis Anu Sisask koos oma töökaaslasega Viljandi Haiglast ja Viljandi linnas olime vahetuste järgi abis kuuekesi. Seltsi poolt oli kasutusel kolm mannekeeni, üks AED aparaat, lebo matid ja seltsi kanda oli ka transport Suure-Jaani abistajate ja mannekeenide transpordiks ( selle leppisime eelnevalt kokku).
Eelnevalt said kõik vabatahtlikud, kes olid valmis appi tulema õppe Sirje Laidmalt ja mina osalesin ka 07.10 koosolekul Tartu Kiirabis, kus A. Laugamets tegi väljaõppe elustamise ABC-st. Enne kohtadele liikumist tegi kiire, kuid ka põhjaliku ülevaate SA Tartu kiirabi õde- Raul Jalast ja tema oli ka Viljandis terve päeva nõuga ja jõuga vabatahtlikel abis. Temalt oli päris palju õppida ja eelkõige said kõik vabatahtlikud läbi selle ürituse täiendavaid teadmisi ja enesekindlust.
Toitlustamine vabatahtlikele oli tagatud SA Tartu Kiirabi poolt.
Üritus oli vajalik, inimesed tundsid huvi ja hea oli tõdeda, et oleme maakonnas päris palju elustamist õpetanud. Enamus ütlesid, et on kunagi EPR Viljandimaa seltsi poolt korraldataval koolitusel käinud ja olid valmis teadmisi värskendama.
Hea meel on tõdeda, et läbi selle kampaania saime harjutada koostööd ja ilmselt oleme ka edaspidi arvestatav koostööpartner. Kokku panid käed nukkudele Viljandi maakonnas 416 inimest, mis on päris hea tulemus.
Loodan, et suutsime tõestada oma oskust koostööle ja järgmisel korral ehk rõhutatakse ka meedias rohkem EPR vabatahtlike osa selles koostöös. Meie saime kindluse, et vabatahtlikena saame sellise tööga hakkama ja tuleviku koostööks on nüüd esimene samm tehtud ja usaldus välja teenitud.

Merit Laan
Viljandimaa Seltsi sekretär

Üles / 20. Oktober 2014 /
keskmine joon
20-22.08.2013 toimus EPR Viljandimaa seltsi korraldatud lastelaager Viiratsi vallas

simesel päeval peale laagriliste omavahelist tutvumist rääkisime EPR organisatsioonist ja lapsed õppisid esmaabi – kuidas ennast ja sõpra aidata, kuidas ja millal abi kutsuda. Peale seda oli laagrilastel suurepärane võimalus osa saada rahvusvahelisest puhkpillikontserdist koos kujundmarssimisega. Noored pillimängijad ja tantsijad olid Poolast ja Eestist. Loodan, et nii mõnigi laps sai indu oma vabaaja sisustamisplaanidesse. Samal päeval oli neil võimalik Viiratsi Vallavalitsuse abiga näha Saksamaa krokodillide ja reptiilide rändnäitust. Sellele järgnesid sportlikud jõukatsumised ja mängud.

Teine päev oli planeeritud Viljandi linnapäevaks. Peale hommikusööki algas matk Viljandisse mööda terviserada. Enne lõunat ootas meid Viljandi Muuseum. Lastele meeldis kõige enam rehetoas. Paljud neist olid arvamusel, et selles nad sooviksid lausa elada. Lõunatasime Uku keskuse Hesburgeris. Osadele lastele sai see laagri suureks elamuseks, sest nad külastasid seda kohta kliendina esmakordselt. Emotsioon kajastus ka laste tagasiside lehtedel. Matk jätkus mööda Valuoja orgu Lõuna Päästekeskuse Viljandi Päästekomando suunas. Meid võttis vastu komandopealik Mait Mürk. M. Mürk näitas tehnilisi abivahendeid kasutades, milliseks muutub ruumis põlengu ajal kuumus ja lapsed said selle tarbeks ekraanilt jälgida kulunud aega ja ruumi temperatuuri. Komando töötajad näitasid meile veel nende olmetingimusi, treeninguvõimalusi ja muidugi ka seda kuidas nad oma tööülesandid täidavad kui saabub väljakutse. Tagasiteel nautisime peagi 730 aasta vanuseks saava Viljandi vanalinna tänavaid ja suundusime järve äärde rannamõnusid ja mänguväljakut nautima.

Kolmandal päeval peale hommikusööki külastas laagrit Viljandimaa noorsoopolitseinik Elerin Tetsmann ja andis lastele väga põneva loengu. Loengule järgnes Infootsi võistlus Viiratsi raamatukogu avaliku interneti punktis. Raamatukogu hoidja Kai Oidermaa koostas lastele kõigi eelpool nimetatud instantside kohta 10 küsimust, millele pidid lapsed vastused leidma interneti abiga. Peale kiiret lõunasuppi ootas 17 kohaline buss, mis viis meid Soomaale. Külastasime helilooja Mart Saare majamuuseumi ja siis suundusime rabamatkale. Matkarajal oli varem viibinud ainult üks laps ja sedagi vanaema eestvõtmisel. Naastes hakkasid lapsed kibekähku laagrist pilte joonistama ja tagasiside lehti kirjutama.

Mõned mõttekillud lastelt laagri kohta:

"Mulle meeldis väga soo peal käia. Seal oli ilus loodus. Ja kui me neid mänge tegime, siis need olid väga lahedad. Kui esimene laagri päev merit Laan rääkis, siis mulle meeldis kuidas ta õpetas meid ise ennast aitama kui midagi juhtub. Ja kui teine laagri päev me jala linna läksime siis kõige pealt muuseumi ja mulle meeldis kuidas seal kõik oli sätitud. Ja näiteks see rehetuba oli nii armas, et tahaks ise sinna elama minna. Ja peale seal muuseumis käimist läksime me Hesburgerisse. Ja siis läksime veel Viljandi linna päästeametisse ja seal oli väga, väga lahe kui seemees rääkis ja õpetas meid ja näitas nende toru kust nad pidid alla laskma ja ühe minutiga riides olema ja muu …"

"Eriti meeldis mulle esmaabi, et kõike sai katsetada, sest rääkimisest alati ei aita. Kõndimine ei ole minu kõige suurem sõber, aga siiski tervislik ja hea mulle. Mulle meeldis väga ka Hüpassaares. Ilus koht, kena ümbrus, pikk tee aga tõeliselt lahe. Mulle meeldis ka väga Wersalinka kontsert, see oli põnev."

"Mulle meeldis Hesburgeris söömas käia ja mulle meeldis ka hädaabis käia" "Mulle meeldis matk ja tuletõrjuja kui ta auto vilkurid käima pani. Loomade näituselt meeldis mulle madu. Mulle meeldis politsei jutt."

"Laager oli täitsa lahe. Laagris oli hästi palju matkamist, no vähemalt minu jaoks aga oli laager äge. Mulle meeldis tasuta kontsert Viiratsis. Eriti meeldisid mulle tantsutüdrukud, kes seal väga hästi tantsisid. Ning muidugi meeldis mulle päästeametis ringi vaadata. Viiratsis olid ka muidugi hästi toredad loomad ja vedas muidugi, et sinna sai ka tasuta. Ja muidugi meeldisid muud asjad ka aga need mida ma kirjeldasin meeldisid kõige rohkem. Vot ja see laagri kolm päeva läkski nii ruttu ja nüüd see on juba läbi."

Viiratsi Viiratsi Viiratsi Viiratsi

Rohkem pilte saad vaadata SIIT.

Üles / 10. September 2013 /
keskmine joon
Vabariigi aastapäeva rongkäik

Viljandimaa Seltsi vabatahtlikud osalesid 24.02.2013 Vabariigi aastapäeva rongkäigus.

Üles / 28. Veebruar 2013 /
keskmine joon
Viljandi maavanem tunnustas tänuvastuvõtuga Punase Risti Viljandimaa seltsi

Viljandi maavanem tunnustas esmaspäeval tänuvastuvõtuga Punase Risti Viljandimaa Seltsi esimeest Merit Laan`i ja teisi seltsi vabatahtlikke liikmeid. Ühise kohvijoomise käigus toimunud arutelul oli kõne all vabatahtliku roll Eesti ühiskonnas ning väljakujunenud hoiakud, Seltsi korraldatavad esmaabikoolitused, lastelaagrid, väljakutsed, kus osaleb Punane Rist ning muud päevakohased teemad Seltsi olevikust ja tulevikust.

Loe täpsemalt Viljandi Maavalitsuse kodulehelt.

Üles / 17. Jaanuar 2012 /
keskmine joon
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Eena Verhovõh - OÜ Tikatiirits

Liikmed
Ave Puru - MTÜ Loomade varjupaik

Eik Rullingo - Baltic Hunter OÜ

Merle Ütt - Jakobsoni Kool, käsitööringi juhendaja

Helje Saul - Eesti Töötukassa, teenuse konsultant

Sekretär
Merit Laan

 
Uudised
EV100 Viljandimaal
EPR Viljandimaa Seltsi tegevuse seletuskiri 2016. A.
EPR Viljandimaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 24.03.2015.a.
"Sinu käed päästavad elu"
20-22.08.2013 toimus EPR Viljandimaa seltsi korraldatud lastelaager Viiratsi vallas
Vabariigi aastapäeva rongkäik
Viljandi maavanem tunnustas tänuvastuvõtuga Punase Risti Viljandimaa seltsi
 
 

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail karina.saar64[at]gmail.com
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook