Avaleht / In English
logo
   
 
 

EPR Võrumaa Selts 2018.a. tegevuse seletuskiri

Seltsi liikmeid 140. Esmaabi programmilisi koolitusi toimus 2018.aastal kokku 26, 384 inimesele. Neist tasuta koolitatud inimesi viiel koolitusel kokku 81 inimest.

Loe tervet 2018 aasta aruannet siit - EPR Võrumaa Selts 2018.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 25. Aprill 2019 /
keskmine joon

Võrumaa Arenduskeskus jagas maakonna kõrgemaid autasusid

Võru kultuurimajas Kannel 21. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul andsid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja nõukogu esimees Ülo Tulik üle Võru maakonna vapimärgi ja teenetemärgid.
Võru maakonna vapimärgi pälvis pikaaegne armas tatud treener ja võrkpallitraditsioonide edasikand ja Aksel Saal, kelle paljud õpilased on jõudnud Eesti koondisse ja pallinud edukalt paljude välisriikide klubides. Kuus tema kasvandikku on tõusnud rahvusvaheliselt tuntud treeneriks.
Võru maakonna teenetemärgi pälvisid Riina Paat ja Ena Poltimäe. Riina Paat on Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi pikaaegne sekretär ja eestvedaja, kes on koos oma meeskonnaga korraldanud loendamatu arvu esmaabikursusi, lastelaagreid ja koolialguse ranitsakampaaniaid, abistanud puudust kannatavaid peresid ja korraldanud toiduabi jagamist ning teinud palju muud.
Ena Poltimäe on juhtinud 30 aastat Võru maakonna keskkonnavaldkonda, juhatades praegu kuut maakonda hõlmavat Keskkonnaameti Lõuna regiooni. Osates kõike näha südamega ja hoida sidet inimestega, on talle iseloomulik pragmaatiline ja argumenteeritud suhtlemisviis, mis aitab koostööle ka need, kelle huvid ilmselgelt ristuvad. Nende omaduste toel on paljud keskkonna hoidmise ja ka su tamise alased vastasseisud lahenenud nii, et maakond areneb ja ka loodus on hoitud.
Tunnustuse pühendunud töö eest said veel Mõniste piirkonna pereõde Milla Liiv, Rõuge piirkonna pereõde Aune Saal, Antsla piirkonna tantsujuht Leili Väisa, Rõuge piirkonna kultuurielu edendaja Tiiu Kolk, pikaajaline õpetaja Regina Ausmaa ning dirigent ja muusikapedagoog Valdur Helm.
Vastuvõtule ja auhinnatseremooniale eelnes kontsert- aktus pealkirjaga Imäpuu. Lavastaja Helena Kesonen tõi lavale maakonna tuntud ja vähemtuntud artistid ning tegi lavastuse kaudu Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul kummarduse meie vanaemadele ja vanaisadele, rõhutades vanavanemate olulisust iga inimese elus.

Autasud

Autasude jagajad ja saajad ühispildil: (vasakult) Ülo Tulik, Leili Väisa, Ena Poltimäe, Aune Saal, Aksel Saal, Tiiu Kolk, Regina Ausmaa ja Tiit Toots. Foto: Margus Muts

Üles / 12. Aprill 2019 /
keskmine joon

Sinu käed päästavad elu

16. oktoobri üritus Võrus. Õpetamas 5 inimest Mannekeene kasutati 4 Osa võttis 150 inimest.

Toimumiskohad:

  • Võru Kreutzwaldi Kool
  • Võru Politseimaja ( ka päästeteenistus samas majas ja osalesid ka)
  • Võru Kagukeskus
  • Võru Maksimarket

Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu Sinu käed päästavad elu

Üles / 20. Oktoober 2017 /
keskmine joon

EPR Võrumaa Selts 2016.a. tegevuse seletuskiri

Seltsil liikmeid 128. Esmaabi programmi järgseid koolitusi oli 2016. aastal 32 , neist osavõtjaid 458 inimest. Neist 20 tasuta.

Loe tervet 2016 aasta aruannet siit - EPR Võrumaa Selts 2016.a. tegevuse seletuskiri (pdf)

Üles / 20. Märts 2017 /
keskmine joon

EPR Võrumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne

EPR Võrumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne (pdf)

Üles / 14. Märts 2016 /
keskmine joon

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev, 17.01.2015.a.

17.01.2015.a.a. toimus Võrus õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev EPR Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Paldiski kohalike seltside õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmade vabatahtlikele. Esmaabi juhtinstruktor Ellen Sternhofi koolitusmaterjali põhjal töötas iga rühm välja oma õnnetust kajastava stsenaariumi. Assisteeris esmaabi õpetaja Karin Herman. Nii esmaabi kui ka psühho-sotsiaalset abi osutasid "kannatanutele" rühmade vabatahtlikud. Iga kaasuse läbimängimisele järgnes põhjalik analüüs.

Teemad.
Võrumaa rühm.
Kaubanduskeskuses toimus varing. Tekkinud on paanika. On vigastatuid, mõnel on kadunud pereliige. Õnnetuse toimumisest teatati 112 enne punaristlaste sündmuskohale jõudmist. Sündmuskohal juhatas rühmajuht kõik punaristlased abi osutamiseks kannatanute juurde. Iga kannatanu jaoks oli abistaja. Tuli osutada nii esmaabi kui ka abistada psühholoogiliselt. Kadunud pereliige leiti, otsija vajas stressijärgset psühholoogilist abi.

Valgamaa rühm. Detsembri lõpus sõitis Valga linnas Valga-Tartu raudteelt maha veerem, mille koosseisus oli ka 4 tsisterni kemikaalidega. Raudteetammi lähedal asuval jääväljal treenisid samal ajal koos treeneriga 24 last vanuses 10-14 aaastat. Info õnnetuse kohta levis kiiresti ja kohale saabusid mõned lapsevanemad ja uudishimulikud. Päästetöödejuht (vestiga identifitseeritav) kutsus välja PR vabatahtlikud ja andis instruktsioonid kohalolijatega suhtlemiseks ja nende kaardistamiseks. Rühmajuht (vestiga identifitseeritav) andis rühmaliikmetele korraldusi. Rühmajuht tegi tihedat koostööd päästetööde juhiga. Kohaletulnud lapsevanemad, kes jäid eralduslindi taha, vajasid PS abi, sest ei teadnud, mis lastega on juhtunud. 21 last jäi kadunuks, 3 tulid õnnetusest välja , EA vajasid 2 last.

Paldiski rühm, kes osales ka 22.11.2014.a. õppepäeval, töötas sel korral välja uue kaasuse. Tegevus toimub Väike-Pakri saare kaupluses. Poodi külastavad puhkajad. Üks kahtlaselt käituv isik ründab noaga poemüüjat. Arstabi saarel puudub. PR vabatahtlikud tulid appi. Rühmajuht (kandis vastavat vesti) andis korraldusi, et iga poes oleva inimese juurde läheks üks abistaja. Kõik punaristlased rääkisid kannatanutega vaikselt ja rahulikult. Kõikide õnnetusse sattunutega tegeleti, asjaosalised rahunesid. Punaristlased pöörasid tähelepanu ka kaupluses olnud tunnistajatele. Haavatule pöörati intensiivselt tähelepanu. Šokiseisundis pussitajat hoiti psühholoogiliste võtetega kinni, et politseile üle anda.
22.11.2014.a. Paldiski teema. Klassiruumis ründas õpilane õpetajat. Õpetaja kukkus põrandale, teised õpilased hakkasid abi osutama. Rünnaku teinud õpilane ja kaasõpilased oli šokis.

Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev

Üles / 22. Jaanuar 2015 /
keskmine joon

Laager Lasva valla lastele

Detsembris toimunud laste laager rõõmustas Lasva valla lapsi. Kokku oli laagris 16 last.
Õpiti esmaabi, käidi saunas ja ujumas. Saadi kaasa pakid. Sööki pakkus Jaagumäe ja ta rõõmustab meid alati väga kenasti kaetud lauaga ja hea toiduga.

Üles / 20..Jaanuar 2015 /
keskmine joon

Võrumaa eakate ohutuspäev

Võrumaa eakate ohutuspäv on igaaastane tegemine. Sellel korral 29. oktoobril ja koguneti Võru linnas. Omavalitused toovad asjast huvitatud üritusele kohale. Kogunes umbes 60 inimsest.

Meie seltsi osa oli esmaabiõpe. Osavõtjad olid asjast huvitatud ja rõõmsad. Sai esitada küsimusi ja arutleda muretpõhjustanud teemade üle.

Võrumaa eakate ohutuspäev Võrumaa eakate ohutuspäev

Üles / 17..Detsember 2014 /
keskmine joon

Võrumaa lapsevanemate ohutuse päev

15. oktoobril 2014. Toimus Pensionäride Päevakeskuses VÕRUMAA Lapsevanemate OHUTUSE PÄEV.

Loenguline pool teemadel:

  • Turvaline kodu ja koduümbrus lastega peredes
  • Laste mürgistuste ennetamine

Üritusel jagasid õpet Päästeamet, Häirekeskus, Politsei, Maanteeamet, Punane Rist. Oli korraldatud näitus mürgistest taimedest. Tutvustati koduapteegi sisu ja räägiti nende asjade vajadusest. Osalejad said oma küsimustele vastused.

Üles / 28. Oktoober 2014 /
keskmine joon

Punase Risti laager

Punase Risti laagrist said seekord osa 17 Võru Järve Kooli last.
Päev tõi kaasa erinevaid tegevusi. Ikka esmaabi õppimine ja hügineenireeglite meeldetuletused. Päeva oodatuim osa möödus ka sellel korral Kubija spaa saunades ja basseinides.
Söögilauad kattis Jaagumäe Toidukeskus. Väga head söögid!
Kiiresti saabunud kojumineku aeg andis kaasa kotid nii söögiga kui hügieenivahenditega.
Organiseerijate poolt tänud kõigile abilistele!

Üles / 28..Oktoober 2014 /
keskmine joon

Tänukiri

Tänukiri

Üles / 15. Jaanuar 2014 /
keskmine joon

Võru Järve Kooli lastelaager

Novembris toimunud Võru Järve Kooli lastelaagrist osavõtjad said pimedasse sügispäeva uusi kogemusi ja palju rõõmu.

Üles / 3..Detsember 2013 /
keskmine joon

Abivajajatel on toetust tarvis aasta ringi

Jõulud on lähenemas ja taas käivituvad heategevuslikud projektid vähekindlustatud inimeste toetuseks. Samas teame, et on peresid, kes va- javad toetust aasta ringi.
Võru Järve kool on teinud Eesti Punase Risti Võrumaa seltsiga pikaajalist koostööd. Ka lõppev aasta on olnud sel- les vallas tegus.
Seltsi sekretäri Riina Paa- di sõnul jõuab Järve kooli õpilaste ja MTÜ Toetus- keskus Meiela töökeskuse noorte kaudu abi igasse maa- konna punkti. Koolis ja töö- keskuses käivad lapsed ning noored maakonna paljudest omavalitsustest.
Koostöös Säästumarke- tiga jõuab nädalas kaks kor- da toiduabi paljudesse Järve kooli õpilaste kodudesse. Suurema koguse korral toe- tatakse ka Meiela töökesku- se intellektipuudega noorte peresid.
Kool on võtnud kohus- tuse otsida poest kindlaks- lepitud ajal ab
i ja toimetada see perede kätte. Perede tänu kompenseerib kogu hoole. Riina Paadi algatusel on toimunud Järve kooli õpilas- tele mitu Punase Risti laag- rit, kus on antud algteadmi- si esmaabist. Lihtsas keeles on õpetatud lastele, kuidas nemad saavad hädasolijaid aidata. Selliseid üritusi kor- raldades peab arvestama, et sihtgrupiks on intellekti- puudega lapsed ja noored. Suurt tähelepanu on pöö- ratud laagris ka sotsiaalsete oskuste arendamisele: sobiv käitumine erinevates situat- sioonides, toitlustusasutus- te külastamine jne. Samuti on laagritel on olnud tervist edendav eesmärk (sportli- kud mängud ja spaaskäigud).
Õpilastele on need laag- rid väga meeldinud. Vane- mate tagasiside on olnud sa- muti positiivne.
Selliste ettevõtmis- te eesmärgiks on olnud ka kogukonna teavitamine in- tellektipuudega inimeste olemasolust ja tõestamine, et nad ei erinegi nii palju teis- test.
Koostöö viib elu edasi. Ümbritsevat peaks märkama aasta ringi ja abikäe ulatama alati. Siis tunneme enda üm- ber heldust, õilsust, suure- meelsust. Tänan vabatahtlikke Jär- ve koolist, kes aitasid kaasa, et toetus jõuaks puudega las- te peredesse.
Tänan ka kõiki Võru Järve kooliga koostööd teinud asutusi. Eriline tänu Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi sekretärile Riina Paa- dile, kes märkab abivajajaid aasta ringi.

Reet Kangro,
Võru Järve kooli direktor

Üles / 2. Detsember 2013 /
keskmine joon

Euroopa esmaabipäeva tähistamine Sõmerpalu Põhikoolis

Võrumaal on vähe koole, kus esmaabi peetakse nii oluliseks, et seda õpib järjepidevalt kogu koolipere. Tänud õpetaja Viia Hallerile, kes esmaabi ja inimeseõpetust nii oskab õpetada, et kõigil on asja vastu huvi. Seekord oli päev sisustatud praktilise tegevusega.

Sõmerpalu Sõmerpalu Sõmerpalu Sõmerpalu Sõmerpalu

Üles / 15. September 2013 /
keskmine joon

Ohutusmess "Armasta elu"

7. septembril 2013. tõi ohutusmess " Armasta elu" Võru linna tänavatele palju uudistajaid.

Esmaabi teadmisi jagasid EPR Võrumaa seltsi esmaabi õpetajad Reet Tiks ja Kätlin Pilt. Eriti suur oli inimeste huvi harjutada elustamist . Võimalused selleks olid kohapeal olemas.

Lastega pered said kaasa lastele mõeldud esmaabi vihikud ja raamatu "Oskame olla".

Päästeteenistuse tegevuse järgselt kommenteeris Kätlin Pilt esmaabi tegevust õnnetuskohal.

Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta elu Armasta eluArmasta elu

Üles / 13. September 2013 /
keskmine joon

RIMIs korjandatud koolitarvete raha

Võrus RIMIs korjandatud koolitarvete raha oli sellel korral 203. 36

Koolitarbed said sellel aastal Meremäe Kooli õpilased. Koolivahendite abi on neile kindlasti vajalik.

Suured tänud annetajatele! Aitäh ka RIMIle!

Edu uueks kooliaastal nii õpilastele kui õppijatele!

Üles / 2. September 2013 /
keskmine joon

Suvine lastelaager Võru Järve kooli lastele

Täitus nii mõnegi lapse unistus käia söömas uues toidukeskuses, veeta aega Võru rannapromenaadil, süüa jäätist, ujuda, grillida. Kahjuks ei ole nende unistuste täitmine igapäevaselt võimalik. Lisaks tarkust ka ja ongi kõik hästi.

Üles / 28. August 2013 /
keskmine joon

Võrumaal läheb jagamisele rekordkogus toiduabi

Võrru saabus teisipäeval Punase Risti kaudu ja läheb omavalitsuste kaudu jagamisele rekordkogus Euroopa toiduabi- 133,6 tonni, mida on üle kahe korra rohkem kui möödunud aastal.

Teisipäeva hommikul oli toiduabi jagamist korraldamas Punase Ritsi Võrumaa Seltsi sekretär Riina Paat, kes istus seni avamata Bauhofi kaupluse parkimisplatsil ja juhatas, millise auto pealt tuleks milliseid koguseid ja kellele anda. Asi käis nagu kellavärk, nii et mõne tunniga oli neli rekkatäit laiali jagatud. Järgi jäi vaid üks rekka manna ja tatratanguga, mis polnud Leedust veel kohale jõudnud.

Praeguse aasta kogus on muljetavaldavalt suur- 133,6 tonni, mis läheb jagamisele Võrumaa omavalitsuste vahel. Võrdluseks, möödunud aasta kogus oli "vaid" 56 tonni ja seitse aastat tagasi, kui Punane Rist Euroopa toiduabi jagamisega alustas, oli kogus vaid 20 tonni.

Võru linnal samuti rekordkogus abi

Võru linna tuli eile samuti rekordkogus Euroopa toiduabi- 22 tonni. Seda on neli korda rohkem kui möödunud aastal. Kuigi esialgu plaanis linn tellida 10 tonni toiduabi, telliti igaks juhuks poole rohkem ja see kogus saadi enam-vähem kõik kätte.

Võru linnal on tava, et toiduabi hoiustatakse linnavalitsuse ruumides ja jagatakse abivajajatele välja jaokaupa. "Võru jätkab toiduabi jagamisel väljakujunenud praktikat ega korralda toiduainete massilist jaotamist," kommenteeris asja abilinnapea Tarmo Piirmann. Toiduabi saajad on jagatud kahte rühma – toimetulekutoetust saavad Võru elanikud ja üksikud mittetöötavad pensionärid. Toimetulekutoetust saavad inimesed saavad toiduabi kätte jooksvalt. Üksi elavatele pensionäridele, keda on abisaajate nimekirjas üle 400, hakatakse toiduabi jagama ilmselt septembris.

Piirmanni sõnul tegeleb Võru linn toiduabi vahendamisega aastaringselt. "Lisaks PRIA suurele saadetisele on meil välja kujunenud pidev ja tõhus koostöö Rimi ja Säästumarketiga," lisas ta.

Kauba tooja Võrru oli Samitex Estonia OÜ, kellel on leping PRIA- Euroopa Liidu toetusi jagava Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga. PRIA on toiduabi jagamise organiseerimise omakorda tellinud Punaselt Ristilt.

Riina Paat rääkis, et kogused, mis saabusid, olid tellitud juba möödunud aasta aprillis. Tegelikkuses telliti abiks veel suuremad kogused, aga saadi vähem. Võrreldes eelmise aastaga on tänavu suurenenud kaubakategooriate arv. Näiteks lisandusid suhkur, valge pikateraline riis, tatar ja manna, mida varasematel aastatel ei olnud. Lisaks nimetatutele on abi hulgas sarvekese makaronid, neljaviljahelbed, nisujahu ja rapsiõli.

Valdadesse minevad kogused sõltuvad sellest, kes kui palju tellis. Näiteks olid usinad tellijad Haanja ja Mõniste vallad, kelle kogused on mõnedes kaubagruppides pea sama suured kui Antsla valla või Võru linna omad.

Paat ütles, et järgmise aasta kohta ta infot anda ei oska, sest tänavu saab Punase Ristiga sõlmitud 7-aastane leping läbi ja tuleval aastal peaks abi jagamisega tegelema sotsiaalministeerium. Seni pole veel selge, kuidas abi jagamine toimuma hakkab, samuti pole olnud võimalik teatada taotletava abi koguseid. Praegu toimub asi nii, et Punane Rist maksab arvete alusel kinni ka abikauba toimetamise valdadesse ja hiljem esitab selle eest arve PRIAle.

Riina Paat avaldas arvamust, et toiduabi on väga vajalik. "Koolidesse jõuab lapsi, kes pole söönud," tõi ta näite elust enesest, "toiduga on meil suur probleem." Ta lisas, et teab paljusid peresid, kes ongi põhiliselt toiduabi peal.

Paat on Võrumaa Punase Risti seltsi juures ainus palgaline, ülejäänud on vabatahtlikud. Näiteks eile oli abi jagamisega ametis kokku 8 vabatahtlikku, neli naist ja neli meest. Üks vabatahtlikest oli Võrumaa Punase Risti Seltsi juhatuse esimees Valdur Liiva, kes töötab Soomes ja tuli jagamise ajaks spetsiaalselt Eestisse.

Eesti Punase Risti andmetel on Võrumaa toiduabi kogus 133,6 tonni väiksem kui näiteks Põlvamaal (177,6 tonni) ja Valgamaal (216,6 tonni). Kokku jagatakse Eestis sel aastal 2573 tonni Euroopa toiduabi.

Võrumaal jagamisele minevad toiduabi kogused, Võru linn ja kogu maakond, kg

Abi liik Võru linn Maakond
Makaronid 3900 29289
Helbed 1088 9411
Jahu 3000 16575
Riis 2028 13378
Manna 3300 18467
Tatar 876 6158
Suhkur 3360 21817
Õli 4860 18600

Allikas: Punane Rist, Võru linnavalitsus

Toiduabi

Pildil käib Võrumaa toiduabi laadimine veokitelt väiksematele autodele, esiplaanil laaditakse autokäru peale Urvaste valla tellitud suhkrut.

Üles / 6. August 2013 /
keskmine joon

Punane Rist tänab laste abistajaid

Lõunalehes ilmunud artikkel rubriigist "Kiri toimetusele".

Eesti Punase Risti korjanduskarbid on Võrus nii Rimis kui ka Maksimarketis. Korjanduskarpe – millel selgitav kiri, milleks raha kogutakse – avame paaril korral aastas.

Rimis kogutakse tavaliselt raha koolitarvete jaoks, eelmise aasta augustiks oli karbis 315 eurot. Abivajajatele sai ostetud ja jagatud nii koolikotte kui koolitarbeid.
Jõulusöögiks saime korjanudskarpidest 263 eurot. Sellel jõuluajal ostsime sööki Misso valla abivajavatele lastele.
Maksimarketi karbi avasime samuti jõuluajaks. Korjanduskarbis oli 235 eurot ja selle summa eest sai ostetud sööki meie maakonna erinevate omavalitsuste hädasolevate lastega perede tarbeks.
Kui mõleda, et võrukal on endal üsna keeruline toime tulla, siis olen siiralt tänulik iga annetatud summa eest. Ja kokkukogutult annab see rõõmu ju paljudele lastele.
Tahaksin eraldi kiita iga-aastast annetajat proua Ly'd, kelle annetatud raha aitab toita lapsi jõuluajal.
Suured tänud Rimi ja Säästumarketi inimestele, kes aitavad igapäevaselt oma tegemistega. Kahtlemata on see neile lisatöö, mida tuleb teha põhitegevuse kõrvalt. Aga tehtud see saab.
Tänan Järve kooli personali, kes kaks korda nädalas oma õpilastega saadavad leivakraami peredesse, kus abi vaja.
Aitäh sotsiaaltöötajatele, kes on endale lisatööd kanda võtnud.
Suured tänud Võru Tarbijate Ühistule ja Maksimarketi rahvale.
Suured tänud meie sõpradele Soome EEsti Kokkola piiri seltsis. Ka nemad korjavad raha meie laste aitamiseks.
Siiras lugupidamine kõigile annetajatele, kes on andnud oma panuse laste aitamisel.
Kaunist sõbrapäeva kõigile!

Riina Paat
Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi sekretär

Üles / 15. Veebruar 2013 /
keskmine joon

Ohutuspäev Antsla Gümnaasiumis

29. mai 2012 toimus Antsla Gümnaasiumis Ohutuspäev.

Õpiti tuleohutust, kustuteid, tutvuti päästetöötajate tehnikaga. Õpetusi jagasid lisaks päästjatele Kaitseliit, Politsei, Autokool, Eesti Punane Risti Võrumaa Selts.

Kokku oli üritusel infot hankimas 355 õpilast. Kaasatud oli ka Kuldre kool.

Üles / 27. Juuni 2012 /
keskmine joon
KEAT laager Kirikumäel 24.–25. mai

KEAT laager Võrumaal toimus Vastseliina lähedal Kirikumäel toimus 24.–25. mai 2012 KEAT laager.

Esmaabi kontrollpunkte oli 2, neist üks teooria ja teine praktilise esmaabi punkt. Laagris enne tegevuse algust viid läbi täiendav esmaabiõpe.

Kokkuvõtteid tehes maakonna koolidest esmaabis oli parim esindus Sõmerpalu Põhikoolist. Üldkokkuvõttes tunnistati parimaks Osula Põhikool.

Üles / 27. Juuni 2012 /
keskmine joon
Õpilaskonverents Sõmerpalu koolis ESMAABI teemal

26.aprill 2012. toimus Sõmerpalu koolis Õpilaskonverents ESMAABI teemadel.

Konverentsi valmistas ette Sõmerpalu PK 9. klass. Konverentsile olid kutsutud ka Osula PK ja Võru I Põhikooli õpilased. Tegevust juhtis õpetaja Viia Haller.

Oli nii teooriat, korrati sidumist, läbiti kannatanutega kontrollpunktid, tehti teemakohased sinalehed.

Päeva jooksul kommenteeris tegevust Eesti Punase Risti esmaabiõpetaja Riina Paat. Igati sisutihe päev oli.

Üles / 27. Juuni 2012 /
keskmine joon
Võru maavanema Andres Kõivu artikkel Võrumaa Teatajas

8. Mai Võrumaa Tetajas ilmus artikkel Võru maavanema Andres Kõivu poolt "Tulevikutegijate heaks".

Isiklik julgeolek algab lihtsatest asjadest nagu perede toimetulek. See on see, kui emal ja isal on töö, et neile selle eest palka makstakse ja nad saavad teenistuse eest osta poest esmavajalikku. Samuti sellest, et nende naabritel on samuti amet ja sissetulek, et nad suudavad oma ühise elukeskkonna hoida korras ning tagada selle piires enda isikliku heaolu ja turvalisuse.

Loe edasi Võrumaa Teataja kodulehelt

Üles / 9. Mai 2012 /
keskmine joon
Kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäev

19. jaanuaril toimus Kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäeva pidulik kontsert- aktus , millest oli osavõtma kutsutud ka meid.

Pildil koos kodutütarde Ringkonna vanema pr. Heli Maasliebiga.

Üles / 26. Jaanuar 2012 /
keskmine joon
Lastelaager

Lastelaager 06.01.2012.a. Lasva valla lapsi oli sellel korral laagris 15. Õppisime ja joonistasime, mis meelde jäi. Koos käisime söömas ja saunas. Saime külastada ka Väimela siseujulat. Oli hea ja rõõmus päev. Sidumine sai selgemaks, esmaabi tuli
uuesti meelde tuletada. Sai joonistada, sulistada ja keegi ei läinud koju pakkideta. Nüüd on uued pesemisasjad ja käterätikud kõigil olemas..

Üles / 13. Jaanuar 2012 /
keskmine joon
PRIA toiduabi

PRIA toiduabi jõudis Võrumaale 8. juuli 2011.

Piltidel Raudne abimees ja raudsed abilised.

Üles / 15. Juuli 2011 /
keskmine joon
Lasva lastelaagri esmaabi õpetuse teemad

Nimekirjas toodud lapsed Lasva vallast on EPR Võrumaa Seltsi poolt organiseeritud riskirühmad lastelaagris teist korda (eelmised on olnud 15 lapsega laagrid ja neid on olnud 2 gruppi kus mõned lapsed on olnud ka mõlemas laagris) .

Lapsed on saanud õpetust Punase Rist organisatsioonist, organisatsiooni põhiprintsiipidest ja vabatahtlike tegevusest organisatsioonis. Õpetatud lastele, et kes võib kasutada Punase Risti sümboolikat ja kes mitte ja miks see just nii on, et kiirabil ei või olla meie punast risti peal.

Eelmistes laagrites on õpetatud lastele ka esmaabi nii teoorias kui ka praktilist sidumist, plaastrite paigaldamist, ninaverejooksu, jäsemete vigastusi, põletusi jne.

Esmane tähelepanu asjaolul, et laps ei seaks appiminekuga ohtu ennast .

Väga rõhututatud õiget kiirabi kutsumist, et millal on vaja kutsuda ja mida tuleb rääkida helistades 112 jne.

Juuni laagrisse oli planeeritud kaasata kahe eelneva lastelaagri lapsed ja tahtsime tegelikult teha käiku loodusesse , et saaksime praktiliselt läbi teha veel esmaabi andmist. Kuna ilmastik oli kohutavalt palav ja sellega seoses vaatasime tegevuse üle, siis otsustasime, et saame esmaabi teemasid korrata sõiduajal edasi tagasi teel. Ning kuna Lasva vald oli nõus võtma sõidukulud enda kanda, siis saime külastada Tartus Eesti Spordimuuseumi ja näha kui vajalik on terveolekuks ennast treenida, millised on eestlaste tegemised ja saavutused spordialaselt olnud. Samuti külastasime AHHAA 4D elamuskino.

Üles / 8. Juuli 2011 /
keskmine joon
Lastekaitsepäeva suur rongkäik ja õpimängud "V eerand - ohutu suvi"

1. juunil toimus 12. korda lastekaitsepäeva suur rongkäik ja õpimängud "V veerand - ohutu suvi". Seekord kogunesime kella 10.00 kultuurikeskuse parklasse - alustasime päeva üle vabariigi toimuva ühislaulmisega "Minu koduke on tilluke" ja suundusime rongkäigus järve äärde randa. Osalema oli end kirja pannud Põlva ühisgümnaasiumi ja Põlva keskkooli, Mammaste lak 1.- 3. klassid (4+4+6) ja lasteaedade Mesimumm, Mammaste ja Lepatriinu rühmad (3+3+4) = kokku 427 last ja 40 õpetajat. Rongkäigus marssis meiega kaasa linnapea G. Pelisaar, kes avas laste päeva. Koolilastel toimus ümberjärve matk - rajal kontrollpunktid: päästeamet, politsei, ohtlik elekter, punase risti ja eesti taaskasutusorganisatsiooni põnevad kontrollpunktid. Lasteaia lapsed liikusid lühemal matkarajal ja kohtusid lõvi Leoga. Rannas õpiti päästeveste selga panema, osaleti teatevõistluses ja luuletati ning mängiti nubluga. Saiakesed osalejatele kinkis Põlva tarbijate ühistu. Lastekaitsepäeva lõpetasime ühise möllamisega vahus - päästeteenistuse üllatus. Linnavolikogu esinaine A. Nook ja lastekaitsespetsialist P. Aalde jagasid rajalt tagasijõudnutele helkur-käepaelad. Vot see oli hea üllatus!!!
Kiidusõnad kõigile lastele ja õpetajatele, kes vastu pidasid ja päevast rõõmu leidsid!

Tänusõnad tegijatele: Kaido Kaha, Lauri Saare, Pilvi Liivamägi + politseisõbrad, Silvi Kurg,Inge Klade, Mare Nool, Sveta Roht, MerikeTurba, Maarika Loodus + 2 praktikandist neidu, Marko, Jaanus Orro, Irena Viitamees,Ingrid Madalvee, Riina Paat, Ene Tigas, Helve Kukk, Peeter Tigas koos komandomeestega.

Üles / 8. Juuni 2011 /
keskmine joon
 
 
 
Tallinn
Järgmised koolitused
 

Juhatuse esimees
Valdur Liiva - PINGEPRII OÜ, Massaažiterapeut, 505 2138
valdurliiva[at]gmail.com

Liikmed
Tooma Kaun - Kaitseliit Võrumaa malev, Tagalajuhataja, 511 7500

Andres Unt - Aluweld OÜ, 5647 8538

Mirjam Salvet - Kodune, 513 5415

Nelli Tupp, 5690 3090, Kodune

Sekretär
Riina Paat

 
Uudised
EPR Võrumaa Selts 2018.a. tegevuse seletuskiri
Võrumaa Arenduskeskus jagas maakonna kõrgemaid autasusid
Sinu käed päästavad elu
EPR Võrumaa Selts 2016.a. tegevuse seletuskiri
EPR Võrumaa Seltsi 2015 a. tegevusaruanne
Õnnetusjärgse esmahoolduse õppepäev
Laager Lasva valla lastele
Võrumaa eakate ohutuspäev
Võrumaa lapsevanemate ohutuse päev
Punase Risti laager
Tänukiri
Võru Järve Kooli lastelaager
Abivajajatel on toetust tarvis aasta ringi
Euroopa esmaabipäeva tähistamine Sõmerpalu Põhikoolis
Ohutusmess "Armasta elu"
RIMIs korjandatud koolitarvete raha
Suvine lastelaager Võru Järve Kooli lastele
Võrumaal läheb jagamisele rekordkogus toiduabi
Punane Rist tänab laste abistajaid
Ohutuspäev Antsla Gümnaasiumis
KEAT laager Kirikumäel 24.-25. mai
Õpilaskonverents Sõmerpalu koolis ESMAABI teemal
Võru maavanema Andres Kõivu artikkel Võrumaa Teatajas
Kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäev
Lastelaager
PRIA toiduabi
Lasva lastelaagri esmaabi õpetuse teemad
Lastekaitsepäeva suur rongkäik ja õpimängud "Veerand - ohutu suvi"
 
UUDISTE ARHIIV

 

riba
Kohalikud kontaktid Sotsiaalmeedia
Tallinna Selts - Eha 8, Tallinn. Telefon 660 5344, e-mail ellen.sternhof[at]gmail.com
Järvamaa Selts - Suur-Aia 2-2, Paide. Telefon 385 1104, e-mail jarvamaa[at]redcross.ee
Ida-Virumaa Selts - Vahtra 6, Kohtla-Järve. Telefon 337 3306, e-mail idavirumaa[at]redcross.ee
Narva Selts - Karja 6A, Narva. Telefon 5190 8311, e-mail narva.punanerist[at]neti.ee
Pärnumaa Selts - Kuninga 30A, Pärnu. Telefon 512 2881, e-mail punanerist.parnumaa[at]mail.ee
Tartumaa Selts - Jakobi 19, Tartu. Telefon 742 3247, e-mail info[at]tartupunanerist.org.ee
Läänemaa Selts - Jaama tn. 8A-29, Haapsalu. Telefon 473 7053, e-mail laanemaa[at]redcross.ee
Jõgevamaa Selts - Rohu 6-18, Jõgeva. Telefon 506 2889, e-mail jogevamaaredcross[at]gmail.com
Saaremaa Selts - Lasteaia 12, Kuressaare. Telefon 453 3613, e-mail saaremaa[at]redcross.ee
Valgamaa Selts - J. Kuperjanovi 3A-34, Valga. Telefon 764 3856, e-mail valgamaa[at]redcross.ee
Viljandimaa Selts - Leola 10, Viljandi. Telefon 514 7389, e-mail punanerist[at]hot.ee
Võrumaa Selts - Olevi 23-3, Võru. Telefon 513 3238, e-mail voruredcross[at]hot.ee
Põlvamaa Selts - Aasa 5-6, Põlva. Telefon 5331 6393, e-mail polvamaa.redcross[at]gmail.com
Sillamäe Selts - Viru 7, Sillamäe. Telefon 392 4101, e-mail redcross7[at]hot.ee
Paldiski Selts - Sadama 8, Paldiski. Telefon 674 1050, e-mail paldiskipunanerist[at]rambler.ru
Raplamaa Selts - Mahlamäe 8-3, Rapla. Telefon 489 4120, e-mail raplamaa[at]redcross.ee
Facebook
Jalus
Eesti Punane Rist facebook