Toeta Eesti Punase Risti tegevust

Annetusi kasutame esmaabiõppeks ja ennetustööks. Samuti toidu, hügieenitarvete jm abi andmiseks vähekindlustatud inimestele ning selleks, et olla alati valmis abistama kriiside ja suurõnnetuste korral.

Annetuse saab teha ka ülekandega:

Eesti Punane Rist
IBAN: EE501010220039608010 (SEB)
IBAN: EE742200001180001436 (SWEDBANK)

Eesti Punane Rist on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas ning liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

10% annetuste kogusummast läheb humanitaarteenuste korralduskuluks: selleks, et Eesti Punane Rist saaks teenuseid osutada võimalikult tõhusalt. See hõlmab infotehnoloogilisi vahendeid ja -tuge, logistikakulu, tasu projektijuhtidele jms. Need kulutused on hädavajalikud, et tagada abi jõudmine võimalikult paljude inimesteni.