Liitu meiega

Tule vabatahtlikuks

Vabatahtlikuks võib saada igaüks, kes soovib panustada aega kogukonna hüvanguks ning hindab ja järgib Punase Risti liikumise põhimõtteid. Tegutseda saab mitmeti ja eelnev ettevalmistus ei ole seejuures vajalik, sest väljaõppe saab tulija pärast liitumist. Kõige tähtsam on soov ja võimalus panustada aega materiaalse kasu saamist eeldamata.

Kõik vabatahtlikud läbivad Punase Risti liikumist tutvustava koolituse, esmaabi põhikoolituse (16 h) ja psühholoogilise esmaabi lühikoolituse (3 h). Pärast seda saab vabatahtlik valida tegevussuuna vastavalt oma huvidele ja soovidele.

Liitu vabatahtlikuna

Tule liikmeks

Tegevliikmeks on oodatud täisealised inimesed, kes hindavad Punase Risti põhimõtteid ja soovivad neid ideid ühiskonnas juurutada. Noored (kuni 30. eluaastani) on oodatud edendama noorteliikumist.

Tegevliikmel on õigus küsida infot ja teha ettepanekuid Eesti Punase Risti juhtorganitele. Ta võib võtta osa kongressist (seda põhikirja ja seadusega ettenähtud korras), valida esindajaid ja ka ise kandideerida Punase Risti juhtorganitesse ja esindustesse. Liige võib olla samaaegselt ka vabatahtlik.

Liitu liikmena

Punase Risti liikumises saad osaline olla ja oma aega hea eesmärgi nimel panustada mitmel viisil:

Operatiivvabatahtlik

Ennetustöö vabatahtlik

Noorte ja lastega tegelev vabatahtlik

 

 

Heategevusliku taaskasutuskaupluse Punane Ristik vabatahtlik

Üldvabatahtlik