Hügieenitarbed vähekindlustatud neidudele

Paljude tüdrukute jaoks siin Eestis on hügieenitarvete nappus igapäevast elu halvav probleem. Selle tõttu jääb lausa iga kümnes tüdruk koolitegevusest kõrvale.

Kogume annetusi, et soetada hügieenivahendeid ning viia need koolide ja noortekeskuste kaudu üle Eesti vähekindlustatud neidudeni.