Õppekorralduse alused, kvaliteedi tagamine ja tunnistused

Õppekorralduse alused

Eesti Punase Risti esmaabikoolitustele (EA koolitustele) saavad registreeruda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Koolituste toimumisajad leiab kodulehelt. Juhul, kui kuupäevad ei sobi ja on soov tellida grupile EA koolitus teisel ajal, tuleb ühendust võtta lähima maakondliku koordinaatoriga.

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja Eesti Punase Risti piirkondlikule seltsile või kasutada registreerumisvormi veebilehel.

Füüsilistele isikutele on koolitusele registreerumise kinnituseks enne koolituse algust tasutud arve. Pärast arve tasumist saadetakse koolitusele registreerunule vastavasisuline teavitus e-kirja teel. Juriidiliste isikute puhul lepitakse tingimused eelnevalt kokku. Veebilehel registreerumisel toimub koolituse eest tasumine läbi maksekeskkonna.

EA koolitus loetakse läbituks siis, kui osaleja on olnud kohal 100% koolituse ajast ja koolituse lõpus läbinud teadmiste testi.

Olukorras, kus osaleja on tasunud EA koolituse arve, kuid ei ilmu sellest ette teatamata koolitusele, siis koolitustasu ei tagastata. Juhul, kui osaleja teatab koolitusele mitteilmumisest 24h enne koolituse algust, siis tagastatakse makstud tasu või lepitakse sama tasu alusel kokku uus koolitusaeg. Teavitada tuleb seda Eesti Punase Risti seltsi, millelt koolitus telliti. Sobilik on nii telefoni teel tehtud teavitus kui ka e-kirjaga saadetud teade.

Kui osaleja katkestab koolituse sellest esmaabikoolitajat teavitamata, siis koolitustasu ei tagastata ega uut koolitusaega kokku ei lepita.

EPR korraldab koolitusi eesti, vene ja inglise keeles.

Kvaliteedi tagamise alused

EPR tagab EA koolituste sisukvaliteedi toetudes Rahusvahelise Punase Risti kompetentsuskeskuse poolt heaks kiidetud tõenduspõhistele ja pidevalt kaasajastatud EA koolituse standarditele ja sisule.

EPR-i korraldatud EA koolitustel kasutatakse üle-eestiliselt ühtseid õppevahendeid, mille valiku on heaks kiitnud EA ekspertide töörühm. Samad õppevahendid on kasutusel nii EPR-i õppeklassides kui ka koolitustel, mis toimuvad tellija juures.

EPR-i koolitajad on registreeritud tervishoiutöötajate registris ja omavad kehtivat tunnistust.

EA koolitused lõpevad osalejatelt tagasiside kogumisega. Saadud tagasiside annab infot koolituste kvaliteedist ja nii saame teha vajalikke muudatusi, mis aitavad tõsta koolituste kvaliteeti.

Tunnistused

EPR väljastab pärast EA koolitust osalejale tunnistuse, mis vastab täiendkoolituse standardile ja on nummerdatud.

Tunnistuste üle peetakse arvet, mis tagab vajadusel ka taastõendamise võimaluse.