Starteegiline partnerlus Sotsiaalministeeriumiga

Eesti Punane Rist on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner aastatel 2024–2026 projektis “Elanikkonna esmaabioskuste parandamine ja koostöö edendamine rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu liikumisega“. Koostöö raames valmib esmaabioskuste õppe- ja koolitussüsteemi pikaajalise ning tervikliku plaani elluviimiseks vajalik tegevuskava. Samuti toimuvad esmaabikoolitused erinevatele sihtrühmadele, luuakse esmaabioskuste edendamisega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustik ning plaan elanikkonnale kiirkorras esmaabi õpetamiseks kriisiolukordades.

Punane Rist oli Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner ka aastatel 2020–2023. Partnerluse üheks sihiks oli esmaabiõppe ja koolituste pikaajalise ja tervikliku plaani koostamine koos eri esmaabivaldkonna huvigruppidega. Plaan valmis 2023. aasta teises pooles ning on Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud: Esmaabi pikaajaline ja terviklik plaan_2023.

 

Esmaabikoolitused

Teeme esmaabikoolitusi kõikjal Eestis ja igas eas inimestele nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Võimalik on ka osaline e-õpe.

Leia sobiv koolitus ning õpi hoidma ja päästma elu.

Abi Eesti vähekindlustatud inimestele

Vähekindlustatud inimestele anname kõikjal Eestis toiduabi ja varustame abivajajaid hügieenitarvetega.

Hea koostöö on RIMI-ga: seal kogutud annetuste eest teeme ja jagame abipakke kõikides maakondades.

Rahvusvaheline abi

Eesti Punane Rist on osa rahvusvahelisest Punase Risti liikumisest, mis tegutseb 192 riigis 15 miljoni vabatahtlikuga. Alates Eesti iseseisvuse taastamisest oleme saatnud abi mitmekümnesse välisriiki.

 • 2021. aasta jaanuarist märtsi alguseni kogusime annetusi maavärinas kannatada saanud Horvaatiale.
 • 2021. aasta sügisel kogusime annetusi Afganistani elanike abistamiseks.
 • 2022. aasta jaanuarist kogume annetusi Ukraina elanike abistamiseks. Anna oma panus.
 • 2022. aasta detsembrist kogume annetusi relvakonfliktides vigastada saanud lastele meditsiiniabi tagamiseks. Anna oma panus.
 • 2023. aasta septembrist jaanuarini kogusime annetusi Liibüa üleujutustes ja Maroko maavärinas kannatanute heaks.
 • 2023. aasta oktoobris alustasime annetuste kogumist humanitaarkriisi leevendamiseks Iisraelis ja Gaza sektoris. Anna oma panus.

Otsimisteenistus

Eesti Punase Risti otsimisteenistus loodi 1991. aastal; see töötab kooskõlas Genfi Konventsioonidega. Otsimisteenistuse tegevus:

 • relvakonflikti või katastroofi tagajärjel kontakti kaotanud pereliikmete otsimine.
 • Punase Risti Teate (Red-Cross-Message) edastamine Eestis elavate isikute ja katastroofi/relvakonflikti piirkonnas elavate sugulaste vahel.
 • II maailmasõja ajal sundtöödel/koonduslaagris viibimise kohta arhiividokumentide hankimine Saksa Punaselt Ristilt.
 • II maailmasõja ajal langenud sõjaväelaste haudade otsimine.
 • II maailmasõja ajal deporteeritud/evakueeritud isikutele arhiividokumentide hankimine Venemaa Punaselt Ristilt.
 • Otsimisteenistus vormistab ka kirju, mis esitatakse Eesti konsulaarteenistusele koos viisataotlusega tõendamaks lähisugulaste haudade  olemasolu Eestis. Lisainfo: familylinks@redcross.ee ja 64 11 645. Hauakülastustõendi vormistamine maksab 30 eurot (sh km). Dokumente vormistavad ka EPRi kohalikud seltsid. NB! Dokumente viisa saamiseks ajutiselt ei väljastata / Документы для получения визы временно не выдаются

Lisainfo saamiseks võib kirjutada familylinks@redcross.ee 

Valmisoleku tagamine kriisideks ja katastroofideks

Oleme riigile toeks mistahes kriisi- või hädaolukorras. Selle jaoks on meil koolitatud vabatahtlikud, kes tunnevad kohalikke olusid ja on valmis kiiresti tegevusse asuma.

Õnnetusteks valmisoleku valdkonna edendamisel on tähtis roll rahvusvahelisel koostööl. Äsja lõppes Läänemeremaade koostööprojekt Baltprep ning täna oleme osalised projektist „Evacuation Ready”: koos Soome ja Baltimaade Punase Risti seltside ning mitmete riigiametitega loome mudelid, mis aitavad kriisiolukorras evakuatsiooni võimalikult kiiresti ja hästi korraldada. Samuti koolitame vabatahtlikke ja toimuvad õppused, kaks neist Eesti pinnal. Rohkem infot projekti kohta leiab Euroopa Liidu veebilehelt (ENG).

Evacuation Ready project will deepen cooperation between Red Cross and civil protection authorities focusing on enhancing capacities for set-up and organize evacuation centers with various emergency support services. EvRe_introduction. The project is funded by European Union.

VIDEO: EvRe field exercise in Haapsalu 15-17 of September

Rahvusvaheline humanitaarõigus

1949. aasta 12. augustil Genfis toimunud rahvusvahelisel konverentsil otsustasid osalejamaad ühiselt tunnustada reegleid, mis reguleerivad vaenupoolte käitumist sõjaolukorras ning kriisikolletes.

Genfi konventsioone võib pidada kaasaegse humanitaarõiguse alustaladeks. Konventsioonidega on sätestatud reeglid, kuidas kohelda haavatuid ja haigeid sõjaväelasi, merehädalisi ning tsiviilelanikke nii rahvusvaheliste relvakonfliktide kui ka sisesõja tingimustes. Samuti on sätestatud reeglid, mis puudutavad pagulaste ja sõjavangide kohtlemist ning osapoolte käitumist siseriiklike relvakonfliktide korral. Genfi konventsioonide ellukutsujaks oli Rahvusvaheline Punase Risti Komitee. Kaasajal lasub tal järelvalvefunktsioon konventsiooni sätete täitmise üle ja kohustus vajaduse tekkides teha ettepanekuid konventsioonide teksti täiendamiseks või muutmiseks.

Avastades humanitaarõigust. Punase Risti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös sündinud põhjaliku õppematerjaliga saab tutvuda siin.

Sunniviisiliste väljasaatmiste vaatlemine

Eesti Punase Risti (EPR) ja Siseministeeriumi (SIM) vahel sõlmiti koostööleping 2011. aastal, millega EPR rahvusvahelise humanitaarorganisatsioonina on SIMle lepingupartner naasmisdirektiivist (EL Nõukogu direktiiv 2008/115/EÜ) tuleneval sunniviisiliste väljasaatmiste vaatlemisel. EPRi vaatleja jälgib Rahvusvahelise Punase Risti liikumise põhiprintsiipidest lähtudes väljasaadetava humaanset kohtlemist. Varjupiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) toel on sunniviisiliste väljasaatmiste vaatlemine toimunud alates 2015. aastast.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Statistika: 2023, 2022, 20212020

Tegevusdokumendid

Eesti Punase Risti põhikiri

Majandusaasta aruanded: 2022 ja 2021