Koolitused

Esmaabi on elu hoidev ja päästev – kõige kindlam on ise aitama õppida ja julgustada ka oma lähedasi seda tegema.

Punase Risti piirkondlikud seltsid korraldavad aastaringselt esmaabikoolitusi, mida viivad läbi praktikutest esmaabikoolitajad. Leia endale sobiv koolitus ja vali toimumiskoht ning -aeg.

Esmaabi põhikoolitus

Keeled: Eesti, Vene, Inglise

Üle eesti
16h
€91.50
Põhikoolitus on mõeldud autokooli õpilastele, ettevõtete esmaabiandjatele, relvaloa taotlejatele ja kõikidele teistele, kes soovivad omandada elutähtsad oskused. Koolitusel saab teada, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Esmaabi põhikoolitus osaliselt e-õppena

Keeled: Eesti

Üle eesti
16h
€91.50
Esmaabi põhikoolitus, mille saab läbida osaliselt e-õppena (10 h) endale sobival ajal ja paigas. Teoreetilisele e-koolitusele järgneb kuuetunnine praktika. Koolitusel saab teada, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Esmaabi täiendkoolitus

Keeled: Eesti, Vene

Üle eesti
8h
€61.00
Täiendkoolitus sobib neile, kellel on põhikoolitus läbitud, kuid vajadus oskuseid värskendada.

Elupäästva esmaabi lühikursus

Üle eesti
4h
€36.60
Praktiline kursus, kus harjutatakse elutähtsaid esmaabivõtteid, sh AED aparaadi kasutamist.

Esmaabikoolitus lastevanematele

Koolitus on mõeldud lastevanematele ja teistele, kes soovivad õppida lastele esmaabi andmist.

Esmaabikoolitajate põhikoolitus

Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes soovivad tegutseda esmaabikoolitajana ning koolitajatele ja õpetajatele, kes soovivad tegutseda esmaabiinstruktorina. Õppekava läbinul on arusaam pedagoogilistest alustest, esmaabikursuste korraldamisest ja põhimõtetest, õpetamise metoodikast, esmaabikursuste praktilisest läbiviimisest ning oskab neid rakendada.

Esmaabikoolitajate täiendkoolitus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele valmisolek õpetada esmaabi esmaabikoolitajana või esmaabiinstruktorina lähtudes kaasaegsetest ja tõenduspõhistest praktikatest ning ühtlustada osalejate oskusi. Koolitusel osalemise eelduseks on edukalt läbitud esmaabikoolitajate ja -instruktorite põhikoolitus või esmaabikoolitajate ja -instruktorite täiendkoolitus eelneva kolme aasta jooksul.

Psühholoogilise esmaabi koolitus

Praktiline ühepäevane koolitus organisatsioonidele/ettevõtetele või teistele seltskondadele, gruppidele. Koolituse läbinu teab, kuidas ära tunda, kui tema kolleeg, klient või lähedane on psühholoogilises kriisis ning oskab anda esmast psühholoogilist tuge ehk psühholoogilist esmaabi.

Väike esmaabiaandja, koolitus lasteaialastele

Koolituse eesmärk on õpetada lasteaialastele ohutut käitumist ja esmaabiandmist. Õpperühma suurus on kuni 30 last.

Psühholoogilise esmaabi koolitus vabatahtlikele

Koolituse eesmärk on toetada ühiskonna vaimset tervist olukorras, kus vajadus psühholoogilise toe järele on kasvanud ning saavutada üle-eestiliselt vabatahtlike valmisolek osutada psühholoogilist esmaabi erinevates kriisiolukordades.