Liikumise põhimõtted

INIMLIKKUS
Rahvusvaheline Punase Risti liikumine osutab abi kedagi diskrimineerimata ning püüab ennetada ja leevendada inimeste kannatusi igas olukorras. Liikumise eesmärk on kaitsta inimelu ja tervist ning tagada inimväärikuse austamine; samuti edendada üksteisemõistmist, sõprust, koostööd ja kestvat rahu kõigi inimeste vahel.

ERAPOOLETUS
Liikumine ei diskrimineeri kedagi rahvuse, rassi, usu, poliitiliste vaadete ega muu põhjal. See püüab vähendada inimkannatusi, lähtudes sealjuures ühiskondlikest vajadustest ja seades esikohale kõige kiireloomulisemad hädaolukorrad.

NEUTRAALSUS
Liikumine ei vali konfliktides poolt ega osale poliitilistes, rassilistes, usulistes ja ideoloogilistes vastandumistes.

SÕLTUMATUS
Liikumine on sõltumatu. Eesti Punane Rist, mis aitab oma riigi valitsust humanitaarteenuste osutamisel ja allub Eesti Vabariigi õigusele, peab alati olema autonoomne, et ta saaks järgida Rahvusvahelise Punase Risti liikumise põhimõtteid.

VABATAHTLIKKUS
Liikumine põhineb vabatahtlikul abistamisel.

AINUSUS
Igas riigis on vaid üks Punase Risti või Punase Poolkuu rahvuslik selts. See on kõigile avatud ja selle humanitaartöö hõlmab kogu riiki.

ÜLEMAAILMSUS
Punase Risti rahvuslikel seltsidel on võrdsed õigused ning nad jagavad võrdselt ja ülemaailmselt kohustust üksteist abistada.