Annetusvõimalused

Toeta Eesti Punase Risti tegevust

Annetusi kasutame esmaabiõppeks ja ennetustööks. Samuti toidu, hügieenitarvete jm abi andmiseks vähekindlustatud inimestele ning selleks, et olla alati valmis abistama kriiside ja suurõnnetuste korral.

Teised annetusvõimalused

Toeta Ukraina elanikke

Kogume annetusi Ukraina elanike abistamiseks kohapeal, neile esmavajaliku tagamiseks piirialadel ja Eestisse saabunud põgenike toetamiseks.

Hügieenitarbed vähekindlustatud neidudele

Paljude tüdrukute jaoks siin Eestis on hügieenitarvete nappus igapäevast elu halvav probleem. Selle tõttu jääb lausa iga kümnes tüdruk koolitegevusest kõrvale.

Humanitaarkriisi leevendamiseks Iisraelis ja Gaza sektoris

Humanitaarkriis Iisraelis ja Gaza sektoris, hukkunuid on üle 2000. Kutsume toetama relvakonfliktis kannatada saanud inimesi.

Meditsiiniabi lastele konfliktipiirkondades

Hinnanguliselt puudutab relvakonflikt iga kümnendat last maailmas. Eesti Punane Rist ja Rahvusvaheline Punase Risti Komitee koguvad ühiskampaanias „Ole kohal“ annetusi konfliktipiirkondades vigastada saanud lastele meditsiiniabi tagamiseks.

Toeta taaskasutuskaupluse Punane Ristik tegevust

Punase Risti taaskasutuskauplus on läbinisti heategevuslik: kogu tulu ja esemeannetused lähevad vähekindlustatud inimeste abistamiseks.