Elupäästva esmaabi lühikursus

Üle eesti
4h
€36.60

Praktiline kursus, kus harjutatakse elutähtsaid esmaabivõtteid, sh AED aparaadi kasutamist.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused elupäästva esmaabi osutamiseks.

Kursusel osaleja

 • Oskab hinnata ohtu vastavalt sündmusele ja keskkonnale ning mõistab päästeahela toimimist;
 • Oskab ära tunda eluohtliku terviseseisundi;
 • Oskab kutsuda abi 112 numbril;
 • Oskab anda elupäästvat esmaabi kuni kvalifitseeritud abisaabumiseni;
 • Teab cABCDE printsiipi

Loengu teemad:

 • Sündmus, keskkond, ohutus, päästeahel;
 • Kannatanu seisundi hindamine cABCDE printsiibi alusel;
 • Hädaabi numbri 112 olemus ja sellele helistamine;
 • Katastroofilised välised verejooksud;
 • Hingamisteede käsitlus, vabade hingamisteede tagamine, võõrkeha hingamisteedes;
 • Südame vereringe seiskumise tuvastamine ja AED kasutamise põhitõed;
 • Teadvuseseisundi hindamine;
 • Õige keskkonna tagamine kannatanule.

Praktika teemad:

 • Katastroofiliste verejooksude peatamine;
 • Hingamisteede käsitlus, vabade hingamisteede tagamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 • Südame vereringe seiskumise tuvastamine;
 • Elustamine ja AED kasutamine;
 • Esmaabi osutamine raske teadvusehäire korral;
 • Õige keskkonna tagamine kannatanule.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust koolitusspetsialisti Anna Silvia Seemeliga emailil: anna.seemel@redcross.ee või numbril +372 5191 3161.

Koolituse tellimiseks võta ühendust

Choose an option