Esmaabikoolitajate põhikoolitus

Üle eesti
€823.50

Koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes soovivad tegutseda esmaabikoolitajana ning koolitajatele ja õpetajatele, kes soovivad tegutseda esmaabiinstruktorina. Õppekava läbinul on arusaam pedagoogilistest alustest, esmaabikursuste korraldamisest ja põhimõtetest, õpetamise metoodikast, esmaabikursuste praktilisest läbiviimisest ning oskab neid rakendada.

Koolituse auditoorne osa (32 akadeemilist tundi) toimub neljal kontaktõppepäeval, mil on oluline füüsiline kohalviibimine ja aktiivne osalemine. Koolituse iseseisev töö (8 ak/h) on ette nähtud eeltööna enne auditoorset õpet ja kahe koolitusmooduli vahepeal.

Koolituse eesmärk on andja osalejale oskused edukalt koolitada esmaabi andmist esmaabikoolitajana või -instruktorina koolitada esmaabi praktilisi oskuseid vastavalt kehtivatele nõuetele. Koolituse läbinul on arusaam andragoogilistest alustest, esmaabikursuste korraldamisest ja põhimõtetest, koolitusmetoodikatest, esmaabikursuste praktilisest läbiviimisest ning oskab neid rakendada.

Registreerimine

2024.aasta koolitused toimuvad:

17.10 – 01.11. Registreerida saab sellel lingil.

 • 17.10-18.10.2024 (1.moodul)
 • 31.10-01.11.2024 (2.moodul)

Toimumiskoht on Tallinn, Eha tn 8.

Sihtgrupp

 • Tervishoiutöötajad (tervishoiutöötajate riiklikus registris), kes soovivad tegutseda esmaabikoolitajana;
 • Koolitajad, õpetajad (ei ole tervishoiutöötajate riiklikus registris), kes soovivad tegutseda esmaabiinstruktorina.

 

Koolitusel osalemise eelduseks on viimase aasta jooksul läbitud esmaabi põhi- või täiendkoolitus.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Teab kaasaegseid tõenduspõhiseid seisukohti esmaabi andmiseks traumade, õnnetusjuhtumite, ägedate haigusseisundite ja taaselustamise korral;
 • Rakendab kaasaegseid tõenduspõhiseid võtteid esmaabi andmiseks traumade, õnnetusjuhtumite, ägedate haigusseisundite ja taaselustamise korral;
 • Koostab esmaabi koolitusprogrammi vastavalt sihtrühmale kasutades asjakohaseid õppe-, hindamis- ja tagasisidestamismeetodeid;
 • Viib läbi esmaabikoolitusi erinevatele sihtrühmadele lähtudes koostatud koolitusprogrammist ning rakendab asjakohaseid õppe-, hindamise ja tagasisidestamise meetodeid.

Koolitamisel läbitavad teemad

 • Koolitusdisaini ja koolitamise alustega seotud teemad:
  • erinevate sihtrühmade koolitamise põhimõtted;
  • õppeprotsessi planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine (õppe-, hindamis- ja tagasisidestamismeetodid);
  • koolitusprogrammi koostamine;
  • koolituse korraldamise põhimõtted;
  • õpitulemuste ja õppeprotsessi hindamine, eneserefleksioon.
 • Esmaabiga seotud teemad:
  • õnnetusolukorra hindamine, õnnetuse olukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välitingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
  • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapniku puudusest põhjustatud aju kahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
  • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sh liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised;
  • esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
  • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.

Koolituse lõpus väljastatakse esmaabikoolitaja või esmaabiinstruktori tunnistus või tõend.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on see, et õppija osaleb auditoorses õppetöös 100%, on sooritanud iseseisva töö ning omandanud õpiväljundid. Õpiväljundite hindamise aluseks on esmaabitesti positiivne sooritamine, esmaabi koolitusprogrammi koostamine ja esitamine, demotunni läbiviimine, praktiliste situatsioonülesannete lahendamine ja aruteludes osalemine.

Tõend väljastatakse siis, kui osaleja on läbinud koolituse vähem kui 100% ulatuses ja/või ei ole omandanud õpiväljundeid. Tõend kinnitab koolitusel osalemist, kuid ei anna inimesele õigust tegutseda esmaabikoolitajana ega esmaabiinstruktorina.

Hind

Koolituse maksumus on 675 € (823,5 € km-ga). Koolitusgrupi suurus on 10 – 20 osalejat.

NB! Eesti Punasel Ristil on õigus teha koolituse korralduses muudatusi. Koolitus toimub, kui sellele on registreerinud vähemalt 8 osalejat.

Küsimuste korral pöörduge koolitusspetsialisti Anna Silvia Seemeli poole emailil anna.seemel@redcross.ee või numbril +372 5191 3161.