Esmaabikoolitajate täiendkoolitus

Üle eesti
16h
€701.50

Koolituse eesmärk on anda osalejatele valmisolek õpetada esmaabi esmaabikoolitajana või esmaabiinstruktorina lähtudes kaasaegsetest ja tõenduspõhistest praktikatest ning ühtlustada osalejate oskusi. Koolitusel osalemise eelduseks on edukalt läbitud esmaabikoolitajate ja -instruktorite põhikoolitus või esmaabikoolitajate ja -instruktorite täiendkoolitus eelneva kolme aasta jooksul.

Koolitusel osaleja peab olema läbinud esmaabikoolitajate ja -instruktorite põhikoolituse (40 akadeemilist tundi) või esmaabikoolitajate ja -instruktorite täiendkoolituse (16 akadeemilist tundi) eelneva kolme aasta jooksul.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele valmisolek õpetada esmaabi esmaabikoolitajana või esmaabiinstruktorina lähtudes kaasaegsetest ja tõenduspõhistest praktikatest ning ühtlustada osalejate oskusi.

Registreerimine

2024. aastal toimuvad koolitused:

27.09.-11.10.2024. Koolitusele registreerimine toimub sellel lingil.

  • 27.10.2024 (1. koolituspäev)
  • 11.10.2024 (2. koolituspäev)

Toimumiskoht on Tallinn, Eha tn 8.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Viib läbi ja kohandab esmaabikoolitusi erinevatele sihtrühmadele lähtudes koostatud koolitusprogrammist;
  • Teab esmaabikoolituse tunnistuste väljastamise põhimõtteid ja koolituste dokumenteerimise aluseid;
  • Valmistab ette tõenduspõhiseid õppesessioone (nt loengud, praktilised harjutused, juhtumiülesanded);
  • Teab täiskasvanute koolitamise põhialuseid ning on harjutanud kahte koolitusmeetodit.

Koolitamisel läbitavad teemad

  • Esmaabikoolituse dokumenteerimise alused;
  • Õppeprotsessis kasutatavad meetodid;
  • Esmaabi juhised (IFRC, ERC, AHA).

Koolituse lõpus väljastatakse esmaabikoolitaja või esmaabiinstruktori täiendkoolituse tunnistus või tõend.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on see, et õppija osaleb auditoorses õppetöös 100%, on sooritanud iseseisva töö ning omandanud õpiväljundid. Õpiväljundite hindamise aluseks on koolituse lõputesti positiivne sooritamine, iseseisva töö sooritamine ja esitlemine, praktiliste situatsioonülesannete lahendamine ja aruteludes osalemine.

Tõend väljastatakse siis, kui osaleja on läbinud koolituse vähem kui 100% ulatuses ja/või ei ole omandanud õpiväljundeid. Tõend kinnitab koolitusel osalemist, kuid ei anna inimesele õigust tegutseda esmaabiõpetajana ega esmaabiinstruktorina.

Hind

Koolituse maksumus on 575 € (701,50 € km-ga). Koolitusgrupi suurus on 10-20 osalejat.

NB! Eesti Punasel Ristil on õigus teha koolituse korralduses muudatusi. Koolitus toimub, kui sellele on registreerinud vähemalt 8 osalejat.

Küsimuste korral pöörduge koolitusspetsialisti Anna Silvia Seemeli poole emailil anna.seemel@redcross.ee või numbril +372 5191 3161.