Psühholoogilise esmaabi koolitus

Üle eesti
8h
€2379.00

Praktiline ühepäevane koolitus organisatsioonidele/ettevõtetele või teistele seltskondadele, gruppidele. Koolituse läbinu teab, kuidas ära tunda, kui tema kolleeg, klient või lähedane on psühholoogilises kriisis ning oskab anda esmast psühholoogilist tuge ehk psühholoogilist esmaabi.

Koolituse läbinu tunneb kriisi olemust, teab kriisi erinevaid faase ning on harjutanud suhtlus- ja nõustamistehnikaid, mis aitavad inimesel rahuneda ja läbielatavat kriisi paremini tajuda. Koolitusel reflekteerivad osalejad individuaalselt või paarisharjutuste käigus isiklikku (varasemat) kriisi, mis aitab teooria ja praktika siduda empaatiliseks tervikuks. Osaleja oskab hinnata oma mentaalset ressurssi ja mõistab enda vaimse tervise hoidmise printsiipi abi pakkumisel.

Eesti Punase Risti psühholoogilise esmaabi koolituse eesmärk on toetada ühiskonna vaimset tervist olukorras, kus vajadus psühholoogilise toe järele on järsult kasvanud. Nii ühiskondliku tasandi mõjud (koroonakriis, Ukraina sõda, majanduslangus) kui ka individuaalsed eluväljakutsed on tõstnud inimeste vaimse heaolu ja tervise kollektiivide üheks proovikiviks. EPRi partner psühholoogilise esmaabi koolituste valdkonnas on Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuur. Koostöö tulemusena on 2022. aastal põhjaliku mitmepäevase koolituse läbinud u 200 vabatahtlikku organisatsoonidest nagu Punane Rist, Politsei- ja Piirivalveamet ja Naiskodukaitse jt.

Koolitusprogramm on disainitud sobimaks mistahes valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele – tellija profiilist ja vajadustest lähtudes valitakse kolme koolitaja seast just teile sobiv. Programmi koolitajad on psühholoogilise esmaabi maastikul end tõestanud praktikud: Erik Rüütel, Kaia-Leena Pino, Priit Siig ja Jekaterina Kiltšitskaja.

Koolituse tulemusena oskab osaleja

  • Tunda ära psühholoogilises kriisis inimese;
  • Mõista psühholoogilise kriisi olemust ning eristab kriisi faase;
  • Rakendada empaatilise kuulamise ja motiveeriva intervjueerimise tehnikaid;
  • Mõista enda vaimse tervise hoidmise printsiipi.

Õpitulemusi hinnatakse koolituse käigus arutelude, individuaal- ja grupitööde ning harjutuste kaudu. Koolituse täismahus läbinutele väljastatakse tunnistus.

Ajakava

9:00–10:30
Tutvustus ja sissejuhatus
Kriisipsühholoogia üldsissejuhatus; lein ja kaotus
Psühholoogilise esmaabi vundament ja oskused
Empaatilise kuulamise harjutus paarides

10:30–10:45 Paus

10:45–12:15
Minu kriis – individuaalne harjutus
20 saj. teraapiastiilide ülevaade
Psühholoogilise nõustamise näidisvestlus ja tagasiside

12:15–13:00 Lõuna

13:00–14:30
Psühholoogilise esmaabi nõustamisharjutused paarides
Tagasiside

14:30–14:45 Paus

14:45–16:30
Motiveeriva intrvjueerimise tehnikad ja integratsioon
Kokkuvõte

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi. Koolitusgrupi suurus: 10-25 inimest.

Metoodika

Juhitud seminar teoreetiliste ja praktiliste näidetega, individuaalne töö, harjutused paarides, sotsiaalne õppimine.

Hind

Koolituse maksumus on 1950€ + km. Hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus. Koolitusruum, toitlustus, esitlustehnika ei sisaldu koolituse hinnas ning on tellija enda korraldada.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust koolitusjuhi Diana Paadega, diana.paade@redcross.ee.

Koolituse tellimiseks võta ühendust

Choose an option