Psühholoogilise esmaabi koolitus vabatahtlikele

Üle eesti
28h

Koolituse eesmärk on toetada ühiskonna vaimset tervist olukorras, kus vajadus psühholoogilise toe järele on kasvanud ning saavutada üle-eestiliselt vabatahtlike valmisolek osutada psühholoogilist esmaabi erinevates kriisiolukordades.

Psühholoogilise esmaabi koolitus vabatahtlikele on 3-päevane koolitus, mille eesmärk on anda osalejate teadmised,  kuidas ära tunda, kui tema kolleeg, klient või lähedane on psühholoogilises kriisis ning oskab anda esmast psühholoogilist tuge ehk psühholoogilist esmaabi.

Koolitusel osalemise eeltingimused on:

 • Sotsiaalkindlustusameti psühholoogilise esmaabi veebikursuse läbimine (2,5–3 tundi);
 • Huvi ja soov inimesi aidata.

Sihtrühm

Eestis elavad inimesed, kes tahavad panustada aega vabatahtlikuna. Tunnistus väljastatakse koolitusel täies mahus osalenud ja õpiväljundid saavutanud osalejatele.

Koolitusel läbitavad teemad

Koolituse läbinu mõistab psühholoogilist kriisi ja selle eripärasid

 • Kriiside olemus ja mõju inimese psüühikale
 • Kriisifaasid ja toetustegevused erinevates faasides
 • Bioloogilised ja psüühilised reaktsioonid kriisile (psühhosomaatika eripärad ja äratundmine)

Koolituse läbinu tunneb ära abivajaja psühholoogilise kriisi faasi

 • Psühholoogiline esmaabi sündmuskohal ja sündmuse järel
 • Posttraumaatilise stressihäire tekkepõhjused ja psühholoogiline ravi
 • Negatiivsed automaatmõtted, hirmud ja ärevus (kognitiivne ümberehitus)
 • Stressiga toimetuleku tehnikad ja nende praktika

Koolituse läbinu teab mõningaid alternatiivsed kriisi ja psühholoogilise trauma tõlgendusi ja lähenemisi

 • 20. saj psühholoogia suunad
 • Projektiivsed tehnikad tööks lastega

Koolituse läbinu oskab saavutada kontakti ja luua psühholoogiliselt turvalist suhtluskeskkonda

 • Empaatilise suhtluse treening
 • Traumateraapia alused – terapeutilise vestluse keskkond, segajad ja kehaasendid
 • Kiire rahunemise tehnikad

Koolituse läbinu oskab pakkuda psühholoogilist esmaabi abivajajale

 • Motiveeriv intervjueerimine
 • Paarisvestlused
 • Näidised kaotusstsenaariumitest
 • Psühhoteraapilise vestluse näidis

Mõistab abistajate tugisüsteemi olulisust

 • Abistaja enesehoid
 • Supervisioon ja debriif
 • Sõbrasüsteem, mentorlus, coaching
 • Johari aken

Koolitusel kasutatavad meetodid

 • Interaktiivne seminar;
 • Elulised ja praktilised näited: näited kliinilisest praktikast, tegelikest sündmustest ja juhtumitest;
 • Paarisharjutused ja grupiülesanded;
 • Olukordade läbimängimine (situatsioonülesanded);
 • Individuaalsed harjutused.

Koolitusmaterjalid

 • IFRC Psühhosotsiaalse Abi Referentskeskus 2020. Vaimse tervise ja psühhosotsiaalse abi koolituskava Läänemere piirkonna reageerimismeeskondadele. Taani Punane Rist.
 • Koolitajate koostatud materjalid.

Koolitajad: Erik Rüütel või Kaia-Leena Pino ning Priit Siig.

Erik Rüütel on Eesti vaimse tervise ekspert, psühholoog ja tunnustatud koolitaja. Erik on Addicere koolitus- ja konsultatsiooniagentuuri juht, Sisekaitseakadeemia kriisipsühholoogia ja suhtlemispsühholoogia õppejõud, Korrektsioonipsühholoogia õpiku autor.

Kaia-Leena Pino on Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri psühholoog, koolitaja ja Eesti Kunstiakadeemia psühholoog. Kaia-Leenal on 20 aastat erialast töökogemust koolipsühholoogina ja psühholoog-nõustajana. Kaia-Leena kaks peamist koolitusvaldkonda on kriisipsühholoogia ja psühholoogiline esmaabi; läbipõlemise ennetamine ja enesejuhtimine.

Priit Siig on Eesti sotsiaalhoolekande ekspert. Priit on tegelenud 20 a psühholoogiliste probleemide ja käitumisraskustega alaealistega ja pikaaegselt juhtinud Tallinna Laste Turvakeskust. Ta on andnud korrektsioonipsühholoogia ja psüühilise häirituse loenguid Sisekaitseakadeemias.

Projektimeeskond:

Diana Paade – andragoog ja Eesti Punase Risti koolitusjuht, diana.paade@redcross.ee, +372 5305 0004